Tuesday, July 14, 2015

ဦးသိန္းစိန္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ျခင္း၊ မ၀င္ျခင္းသည္ သမၼတျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းနွင့္ ဆက္စပ္မႈမရိွ“စစ္တပ္က သေဘာက်သည္ဟုဆိုသည့္ ဦးသိန္စိန္သည္သာ သမၼတျပန္ျဖစ္ လာနိုင္ေျခ မ်ားေနသည္ဟု ဆိုရမည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနသည္ . . .” ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္တြင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ''၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပဲြ၀င္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစာရင္းတြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ပါ၀င္ျခင္းမရိွ''ဟူေသာ ေခါင္းစီးျဖင့္ မ်က္နွာဖံုး တင္ကာ သတင္းထူးတပုဒ္ ပံုစံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 


တကယ္ေတာ့ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ျခင္း မ၀င္ျခင္းက အထူးအဆန္းဟု မဆိုသာေပ။ ဒုတိယအၾကိမ္ သမၼတသက္တမ္းဆက္လုပ္ျခင္း၊ မလုပ္ျခင္းနွင့္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈမရိွေပ။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္၏ အျမင့္ဆံုး တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ေနသည့္ ပုဂၢိဳလ္တဦးအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ ဆက္မ၀င္ဆိုသည္ ကိုေတာ့ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိရိွထားသင့္သလို မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လည္း သတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသင့္ေပသည္။

အတဲြ(၁၀)၊ အမွတ္ (၁၀)၊ ၁၄-၇-၂၀၁၅ အဂၤါ (ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၊ ေသာၾကာေန႔က ျဖန္႔ခိ်) ေန႔စဲြျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ News Watch အခ်ပ္ပို (ခ) တြင္ ထိုသတင္းကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အထူးအဆန္း ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေဖာ္ျပရန္ သင့္မသင့္ဆိုသည္နွင့္ပတ္သက္၍ အယ္ဒီတာအဖဲြ႔တြင္ အျငင္းအခံု ျဖစ္ခဲ့ေသးသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား တိုးတက္ ေရးပါတီမွ သီေပါျမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရဲထြန္း၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေျခခံေရးသားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပိုမိုခိုင္မာသည့္အခ်က္အလက္ရရိွနိုင္ရန္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ထိပ္ပိုင္းတာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္ တခ်ဳိ႕ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္ လည္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ေပ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ အတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦလည္းျဖစ္သည့္ ဦးသာ၀င္းကို News Watch မွ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းရာတြင္လည္း အဆိုပါကိစၥမွာ မသိရေသးေၾကာင္းနွင့္ ျပီးျပတ္မႈ မရိွေသးေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ 

ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ပအေျခစိုက္သတင္းဌာနမ်ားက ထိုသတင္းကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ ၁၄ ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ တြင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္တဦးလည္းျဖစ္၊ ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးလည္းျဖစ္သည့္ သူရဦးေအာင္ကို၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေျခခံကာ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ သမၼတသက္တမ္းဆက္ လုပ္မလုပ္ဆိုသည္နွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရိွအခိ်န္ထိ တိက်ျပတ္သားသည့္ ေျပာၾကားထားမႈ မရိွေသးေပ။ ထိုတိက်ျပတ္သားမႈမရိွသည့္ေနရာတြင္ က်န္းမာေရးအေျခအေနမွာ အေၾကာင္းအရင္းတရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏နွလံုးတြင္ စက္တပ္ထားရေၾကာင္း သိရသည္။ 

ပါတီတြင္း အုပ္စုကဲြ၊ အားျပိဳင္မႈမ်ားရိွေနျခင္းကလည္း ဦးသိန္းစိန္အတြက္ တိက်ျပတ္သားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုကို ခ်မွတ္ရန္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစနိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီတြင္ သူရ ဦးေရႊမန္းအုပ္စုနွင့္ ဦးသိန္းစိန္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုနွစ္စုကဲြေနေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီတခ်ဳိ႕က သူရဦးေရႊမန္းကို ေထာက္ခံၾကျပီး အတိတ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုသည့္ စစ္အာဏာရွင္၀ါဒီမ်ားက ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံၾကသည္ ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။ 

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္ဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္ကလည္း ဦးသိန္းစိန္ကို ေထာက္ခံၾကသည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား လည္း ရိွသည္။ သူရဦးေရႊမန္းက သမၼတလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း အတိအလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးအနိုင္ရနိုင္ေျခက မ်ားစြာရိွလွသည္မဟုတ္ေပ။ စစ္တပ္မွ မေထာက္ခံလွ်င္ သူရဦးေရႊမန္း သမၼတျဖစ္လာနိုင္ေျခမရိွေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နွင့္ဆက္ဆံေရးကို အေျခခံကာ NLD မွ သူရဦးေရႊမန္းကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေထာက္ခံလာနိုင္သည္ဟူေသာ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကလည္း အေျခအျမစ္ နည္းလြန္းသည္။ စစ္တပ္က သေဘာက်သည္ဟုဆိုသည့္ ဦးသိန္စိန္သည္သာ သမၼတျပန္ျဖစ္လာနိုင္ေျခ မ်ားေနသည္ဟု ဆိုရမည့္ အေနအထားတြင္ ရိွေနသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ျပိဳင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မျပိဳင္သည္ ျဖစ္ေစ သမၼတဆက္ျဖစ္နိုင္သည့္ အခြင့္ အေရးရိွသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ အစုအဖဲြ႔၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖဲြ႔နွင့္ စစ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရြးခ်ယ္သည့္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္းမွာ ဦးသိန္းစိန္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနည္းဆံုး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၁၅၀ ဦးနွင့္ အထက္ အနိုင္ရရိွရန္ လိုေပလိမ့္မည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ပုဒ္မ ၆၀ (င) အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒုသမၼတေလာင္း သံုးဦးမွ သမၼတတဦးေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ထိုအနိုင္ရကိုယ္စားလွယ္ မ်ားနွင့္ စစ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပူးေပါင္း ကာ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမွာက္နိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတျဖစ္မည့္သူမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ထဲက ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းမထားေပ။

မင္းထင္
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List