Wednesday, June 04, 2014

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား ထုတ္ျပန္မည္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို (၇-၆-၂၀၁၄) စေနေန႔ နံနက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ တစ္ၿပိဳင္တည္း ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္သည္။
တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ားကို တုိင္းေဒသၾကီး၊ ျပည္နယ္ျမိဳ႕နယ္ အသီးသီးရႇိ သက္ဆုိင္ရာ စာစစ္ဌာန မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားၿပီး အထက(၁) အင္းစိန္၊ အထက(၁) ရန္ကင္း၊ အထက(၃) ကမာရြတ္၊ အထက(၁) လမ္းမေတာ္၊ အထက(၂) ဒဂံုႏႇင့္ အထက(၁) သဃၤန္းကြၽန္း စသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးမႇအပ က်န္တုိင္းေဒသ ၾကီးႏႇင့္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို ေၾကညာထားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏႇစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲအား က်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းလံုးရႇိ စာစစ္ဌာန ၁၂၇၈ ခု၊ ႏုိင္ငံျခား စာစစ္ဌာန ၁၈ ခု၊ စုစုေပါင္း စာစစ္ဌာန ၁၂၉၆ ခုတို႔၌ ေျဖဆိုသူ စုစုေပါင္း ၄၈၇၀၀၀ ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ျပီး တကၠသိုလ္၀င္တန္း စာေမးပြဲကို ႏႇစ္စဥ္၀င္ေရာက္ ေျဖဆိုသူ က်ား၊ မ ဦးေရ စုစုေပါင္း ေျခာက္သိန္းေက်ာ္ ရႇိေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

My Blog List