Tuesday, June 03, 2014

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္


၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွာ ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။                

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အရ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အေျခခံပညာ က႑အတြက္ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံခဲ့ရာတြင္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးတို႔အား အခမဲ့အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရာတြင္ မည္သည့္အခေၾကးေငြမွ် ေပးစရာမလိုဘဲ မူလတန္းအဆင့္ အတြက္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ အခမဲ့၊ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလွ်င္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀ စီႏွင့္ ဗလာစာအုပ္ေျခာက္ အုပ္တို႔ကို ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး အလယ္တန္းအဆင့္အတြက္ ပံုႏွစ္စာအုပ္အခမဲ့၊ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာ အသင္းေၾကး၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အားကစားႏွင့္ စာေရးကိရိယာေၾကးမ်ားအား ေပးအပ္ရန္ မလိုေတာ့ေပ။ အထက္တန္းအဆင့္ျဖစ္သည့္ န၀မတန္းႏွင့္ ဒသမတန္းမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းအပ္ရာတြင္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ တစ္ႏွစ္စာေက်ာင္းလခမ်ားအျဖစ္ န၀မတန္းအဆင့္အတြက္ က်ပ္ ၉၀၀၊ ဒသမတန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းလခ (တစ္ႏွစ္စာ) က်ပ္ ၁၀၀၀ ႏွင့္ မိဘဆရာအသင္းေၾကး က်ပ္ ၅၀၀၊ စာၾကည့္တိုက္၊ အားကစားႏွင့္ စာေရးကိရိယာေၾကး က်ပ္ ၅၀၀ တို႔မွလြဲ၍ အျခားမည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ် ေပးအပ္ရန္မလိုေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားခဲ့သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား တာ၀န္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေပးအပ္ေနရသည့္ မူလတန္းႏွင့္ အလယ္တန္းပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းစရိတ္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတစ္ခုမွာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည့္အတြက္ ပညာေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အဆိုပါအခမဲ့ပညာေရးစနစ္အေပၚ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။            

"ေက်ာင္းအပ္လက္ခံတဲ့အခါမွာလည္း မူလတန္းနဲ႔အလယ္တန္းပညာေရးက အခမဲ့ျဖစ္တဲ့အတြက္ မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ ေပးအပ္စရာမလိုပါဘူး။ အလားတူပဲ အထက္တန္းပညာေရးမွာလည္း ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္ထားတဲ့ႏႈန္းထားအတိုင္းပဲ ေကာက္ခံဖို႔ကို ညႊန္ၾကားထားပါတယ္။ 

ဒီႏွစ္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္ကေတာ့ ထူးျခားပါတယ္။ အခမဲ့ကို အလယ္တန္းပါ စီစဥ္ထားလို႔ပါ" ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမွတ္ (၃) အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းေဇာ္ကဆိုသည္။           
အစိုးရေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အသိအမွတ္ျပဳ ပုဂၢလိက ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း ဇြန္လတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။ 

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၁၄) ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒအရ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃၀ ရက္တြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပံုတင္နည္းဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ကာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ားကို တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ရာ ယခုဆိုလွ်င္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအရ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ သက္တမ္းကာလမွာလည္းသံုးႏွစ္၀န္းက်င္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ သည့္နည္းတူ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ စိတ္၀င္စားမႈမ်ားမွာလည္း တစ္စတစ္စ ရရွိ လာၿပီျဖစ္သည္။            

အေျခခံပညာက႑ေက်ာင္းမ်ားနည္းတူ အဆင့္ျမင့္ပညာက႑ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ေန႔စဥ္တန္း ဒုတိယႏွစ္ ၀က္သင္တန္းမ်ားသည္လည္း ဇြန္ ၂ ရက္တြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List