Thursday, June 05, 2014

ပုပ္ရဟန္းမင္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပါလက္စတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရွင္သခင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္၏ ေဟာသည္ေမြးရပ္ေျမတြင္ သင္တို႔ကို ကြၽႏ္ုပ္ ဖိတ္မႏၲကျပဳပါ၏။ အို... ပါလက္စတိုင္း သမၼတႏွင့္ အစၥေရးသမၼတတို႔၊ သင္တို႔ ႏွစ္ဦးသည္ ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ ဘုရားသခင္ ထံေတာ္ပါးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုျမတ္ ေပးသနားေတာ္မူေစေၾကာင္း ရင္ထဲအသည္းထဲမွ ဆုေတာင္းၾကမည္။ ဤသို႔ ဆုေတာင္းၾကရန္ အတြက္ ဗာတီကန္ရွိ ကြၽႏ္ုပ္၏ ေနရာရင္းသို႔ ႏွစ္ဦးစလံုး ႂကြေရာက္ပါရန္လည္း ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကင္းမဲ့လွ်င္ စိတ္၏ ဆင္းရဲျခင္း ကိုယ္၏ ဆင္းရဲျခင္းဒဏ္ကို အလူးအလဲခံစားေနၾကရသည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မျဖစ္မေန တည္ေဆာက္ရပါမည္။”

(၂၀၁၄ ခု ေမလ ၂၅ ရက္ ပါလက္စတိုင္း ဗက္သလင္ဟန္ လူထုဆုေတာင္းပြဲတြင္ မိန္႔ၾကားေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ မိန္႔ခြန္းမွ)

အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္းအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္မွာ ၾကာေလ ေမွးမွိန္ေလ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ လကပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကားဝင္ဖ်န္ေျဖေနေသာ အေမရိကန္မ်ားက ထိုေစ့စပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အစၥေရး အစိုးရကေတာ့ ပါလက္စတိုင္းအဖြဲ႔ ႏွစ္ဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ဖာတာအဖြဲ႔ႏွင့္ ဟားမာ့စ္အဖြဲ႔တို႔ ပူးေပါင္းရန္ စီစဥ္ေနသည့္ သတင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ရပ္မည္ဟု တစ္ဖက္သတ္ ေၾကညာျပန္သည္။ ထိုသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေမွးမွိန္ၿပီး ေပါက္ၿပဲစုတ္ျပတ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းထဲသို႔ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဝင္ေရာက္လာေလသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္မွာ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာပိုင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ပင္ျဖစ္ သည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းသည္ မိမိဇာတိ အာဂ်င္တီးနားမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ရဟူဒီဘုန္းႀကီးတစ္ပါး၊ မြတ္ဆလင္ ရွိတ္အႀကီးအကဲႏွင့္အတူ သာသနာ့ အထြတ္အျမတ္ေျမသို႔ သံုးရက္ၾကာ ခရီးစဥ္ ထြက္လာခဲ့သည္။ ယင္းခရီးစဥ္မွာ ဘုရားဖူးခ ရီးစဥ္သာမက သမိုင္းဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္ႀကီး ျဖစ္ေနေလသည္။ ပထမေန႔ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံကို ဆိုက္ေရာက္သည္ႏွင့္ သူသည္ ေဂ်ာ္ဒန္ရွိ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္ အဗၺဒူလာ၏ ႀကိဳဆိုပြဲတြင္လည္း ပုပ္ရဟန္းမင္းက “ဆီးရီးယား အက်ပ္အတည္းကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡကို တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းေရး” မ်ား တိုက္တြန္းလိုက္ေလသည္။

သတင္းစာအခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဤခရီးစဥ္ကို ဘာသာေရး အထြတ္အျမတ္ေဒသ တစ္ေၾကာမွာ ေလေပြေမႊ႔သြားျခင္းဟုပင္ ေခၚၾကသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ ၃၆ နာရီၾကာ ခရီးစဥ္တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္မွတစ္ဆင့္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ဖြားျမင္ေတာ္မူရာ ဗက္သလင္ဟန္ကို ကူးဝင္သလို ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ႏွစ္ျခင္းမဂၤလာ ခံယူရာ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ကိုလည္း သြားသည္။ ေဂ်႐ုဆလင္ၿမိဳ႕ရွိ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္ ေနာက္ဆံုးညစာ စားသံုးေတာ္ မူခဲ့ေသာ စင္နီကယ္ ခန္းမေဆာင္တြင္လည္း ဆုေတာင္းပြဲ လုပ္သည္။ အင္အားအေကာင္းဆံုး ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းႀကီး ႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ႏွင့္ ၾသသိုေဒါ့စ္ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ခု ေတြ႔ဆံုျခင္း ႏွစ္ ၅၀ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေဂ်႐ုဆလင္ ၾသသိုေဒါ့စ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္မေထရ္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္လည္း ထုတ္ျပန္သည္။ ထိုမွ်မက ရဟူဒီဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းႀကီးမ်ားကို ေတြ႔ဆံုျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴးတို႔ အထြတ္အျမတ္ထားရာ “ပစၦိမတံတိုင္းႀကီး” သို႔လည္း သြားေရာက္ အေလးအျမတ္ ျပဳခဲ့ေလသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ ခရီးစဥ္သည္ ဘာသာေရးအရ လွည့္လည္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးက ပိုလႊမ္းေနသည္။ အထူးသျဖင့္ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဝကၤပါႀကီးထဲတြင္ ၾကားဝင္၍ သံတမန္ေရး ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ အရိပ္အေယာင္က ပိုလႊမ္းေနသည္။ သူသည္ တရားဝင္ေရာ တရားမဝင္ပါ ေရာက္ရွိေနေသာ ဆီးရီးယား စစ္ေျပးဒုကၡသည္ ၁ ဒသမ ၃ သန္းကို လက္ခံထားေသာ ေဂ်ာ္ဒန္ဘုရင္ကို ခ်ီးမြမ္းသည္။ အစၥေရးႏုိင္ငံရွိ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္း အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ဂ်ဳးလူမ်ဳိးမ်ား အထိမ္းအမွတ္ျပတုိက္သုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့သလုိ ေခတ္သစ္ ဇီယြန္ဝါဒကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ေသာ သီအုိဒုိဟာဇဲလ္၏ ဂူသခ်ဳႋင္းတြင္လည္း လြမ္းသူ႔ပန္းေခြခ်သည္။ ဤခရီးစဥ္တြင္ အထူးျခားဆုံး လုပ္ရပ္မွာ ၆ နာရီၾကာ ဗက္သလင္ဟန္ၿမဳိ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္အတြင္း ပါလက္စတုိင္း သမၼတ မာမြတ္အဘာ့စ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အစၥေရး သိမ္းပုိက္မႈေၾကာင့္ အထူးတလည္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္ မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ ေန႔လယ္စာ သုံးေဆာင္ေတာ္မူျခင္း၊ ၁၉၄၈ ကတည္းက ေဂ်႐ုဆလင္မွ ထြက္ခြာလာသည့္ Deisheh အနီး ဒုကၡသယ္စခန္းမွ ကေလးငယ္တုိ႔၏ လြမ္းေတး သီခ်င္းသီဆုိပြဲကုိ တက္ေရာက္နားဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳေလသည္။

ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ ၆ မီတာျမင့္ေသာ ကြန္ကရစ္တံတုိင္းႀကီးသို႔ သြားေရာက္ ဆုေတာင္းသည့္ အခ်က္မွာလည္း ထူးျခားလွသည္။ ဗက္သလင္ၿမဳိ႕ႏွင့္ ေဂ်႐ုဆလင္အၾကား ႀကီးမားေသာ တံတုိင္းႀကီး ေဆာက္လုပ္ျခင္းမွာ ပါလက္စတုိင္းတုိ႔အတြက္ ထြက္ေပါက္မ်ဳိးစုံ ပိတ္သြားၿပီး ကံဆုိးမုိးေမွာင္ က်ေစခဲ့သျဖင့္ ထုိတံတုိင္းေပၚတြင္ အစၥေရးဆန္႔က်င္ေရး စာတမ္းမ်ဳိးစုံ ႐ုပ္ပုံမ်ဳိးစုံ ေရးဆြဲထားခဲ့သည္။ စာတမ္းတစ္ခုမွာ “တပည့္ေတာ္တုိ႔အတြက္ ဝင္ေရာက္ ေျပာၾကားေပးမယ့္သူ လုိအပ္ေနပါသည္ဘုရား” ျဖစ္သျဖင့္ ပုပ္ရဟန္းမင္း ဖတ္ေစလုိသည့္ စာတမ္းျဖစ္သည္။ ထုိတံတုိင္းႀကီးကုိ ပုပ္ရဟန္းမင္းက လက္ဝါးႏွစ္ဖက္သာမက နဖူးျဖင့္လည္း ထိ၍ ဆုေတာင္းခဲ့ေလသည္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းက သမၼတႏွစ္ဦးကုိ ဗာတီကန္သုိ႔ လာ၍ သူႏွင့္အတူ ဆုေတာင္းၾကရန္ ဖိတ္ေခၚလုိက္ေသာအခါ သမၼတႏွစ္ဦးစလုံးက လုိလုိလားလား လက္ခံၾကသည္။ ပါလက္စတုိင္း သမၼတ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူကေတာ့ ထုိသုိ႔ ဗာတီကန္သုိ႔ သြားမည့္ခရီးကုိ လာမည့္ ဇြန္လ ၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားေလသည္။ အကဲခတ္မ်ားကေတာ့ ဤကိစၥမွာ ေျပာသေလာက္ လြယ္ကူမည္ မဟုတ္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစၥေရးသမၼတ ရွိမြန္ပဲရစ္စ္တြင္ မည္သည့္ အာဏာမွ် မရွိသလုိ လက္ရွိ အစုိးရေပၚ၌လည္း ၾသဇာ မေညာင္းေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ သူ၏ သမၼတသက္တမ္း ကလည္း ဘာမွ မက်န္ေတာ့ေၾကာင္းမ်ားကုိ ေထာက္ျပသည္။ အစၥေရး လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေနတန္ညာဟုဘက္မွ ဤကိစၥကုိ ေရငုံႏႈတ္ပိတ ္လုပ္ေနသည္ကုိ ၾကည့္႐ုံျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ေပၚထြက္စရာ မရွိဟု ဆုိၾကသည္။

ဤခရီးစဥ္တြင္ ပုပ္ရဟန္းမင္းက အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ပဋိပကၡကုိ တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ ေဆာ္ၾသခဲ့သလုိ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ႀကီးမွ ပါလက္စတုိင္းကို ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အကဲခတ္အဆင့္ ေနရာေပး၍ ညီလာခံ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ ခု ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ သူေထာက္ခံေၾကာင္းလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းက အစၥေရးႏွင့္ ပါလက္စတုိင္း ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိ္င္ငံတကာ အသိအမွတ္ ျပဳထားသည့္ နယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံရပ္တည္ခြင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထုိင္ခြင့္၊ လုံၿခဳံမႈ အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္စသည့္ အခြင့္အေရး အားလုံးကုိ အသိအမွတ္ ျပဳၾကရန္လည္း တုိက္တြန္းခဲ့ေလသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ဆုေတာင္းၾက”၊ “အမုန္းကုိ အခ်စ္အျဖစ္ ေျပာင္းၾက” ဟု ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ေလသည္။

အားလုံး သိၾကသည့္အတုိင္း ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပါလက္စတုိင္း လူမ်ဳိး ၁ ဒသမ ၃ သန္းႏွင့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး ၆ ဒသမ ၅ သိန္းရွိေသာ ပါလက္စတုိင္း ေဒသကုိ ၿဗိတိသွ်က ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ တြင္ ဤေဒသမွ ၿဗိတိသွ်တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာသည္ႏွင့္ အစၥေရးႏွင့္ အာရပ္မ်ား စစ္ျဖစ္ၾကေတာ့သည္။ ဤစစ္ပြဲတြင္ အစၥေရးဘက္က အႏုိင္ရရွိၿပီး ဂ်ဴးနယ္ေျမသည္ ႏွစ္ဆ ပုိက်ယ္လာသလုိ အစၥေရးႏုိင္ငံ အျဖစ္လည္း ၁၉၄၈ တြင္ ေၾကညာခဲ့ေလသည္။ ထုိစစ္ပြဲတြင္ ပါလက္စတုိင္း နယ္ေျမတခ်ဳိ႕ ဂ်ဴးမ်ားလက္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြား႐ုံမက အီဂ်စ္ႏွင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း ဖဲ့ယူသြားၾကသည္။ ပါလက္စတုိင္း ဒုကၡသည္ ျပႆနာမွာ ထုိအခ်ိန္ကတည္းကပင္ စတင္ခဲ့ေလသည္။ ၁၉၆၇ ခု ဇြန္လတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ေျခာက္ရက္စစ္ပြဲတြင္ေတာ့ အစၥေရး သိမ္းပုိက္နယ္ေျမမွာ အလြန္တရာ က်ယ္ေျပာလာၿပီး ပါလက္စတုိင္းတုိ႔၏ လက္က်န္ဌာေန ျဖစ္ေသာ (ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္) အေနာက္ဘက္ကမ္းနယ္ ေျမႀကီးႏွင့္ ဂါဇာကမ္းေျမႇာင္ နယ္ေျမမ်ားလည္း အစၥေရးလက္ေအာက္ ေရာက္ကာ ေဂ်ာ္ဒန္ျမစ္ဝွမ္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး အစၥေရး စစ္စခန္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ျဖင့္ ၁၉၄၇ ေနာက္ပိုင္း အစၥေရးႏွင့္ အာရပ္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲ ေျခာက္ႀကိမ္ အၿပီးတြင္ ဂ်ဴးသံုးသန္းခန္႔သည္ အာရပ္ ႏွစ္သန္းေနထုိင္ရာ နယ္ေျမႀကီးကို သိမ္းပိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အေနအထားကို ေရာက္ရွိလာေလသည္။

၁၉၉၁ ခုတြင္ ပါလက္စတုိင္းႏွင့္ အစၥေရးအၾကား ပထမဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲကို စပိန္၌ ျပဳလုပ္သည္။ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ အေမရိကန္သမၼတ ကလင္တန္၏ ေပၚလစီကလည္း အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ပါလက္စတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ အစၥေရး၏ ႏုိင္ငံတည္ရွိမႈႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံေရး မူဝါဒ ျဖစ္ေနသည္။ ၁၉၉၂ မွာေတာ့ အာရပ္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ထက္သန္ေသာ ယစ္ဇတ္ရာဘင္ ဦးေဆာင္ေသာ လစ္ဘရယ္ညြန္႔ေပါင္း အစိုးရတက္လာသည္။ ၁၉၉၃ တြင္ ေအာ္စလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူခ်က္ ေပၚထြက္လာၿပီး အစၥေရး၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလ်ာ့လာသလို ဂါဇာႏွင့္ အေနာက္ဘက္ ကမ္းေဒသမ်ားကို ပါလက္စတုိင္းအစိုးရ နီးနီး အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ရရွိလာခဲ့ေလသည္။

၁၉၉၅ တြင္ေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာဘင္ အလုပ္ႀကံခံလုိက္ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမွးမွိန္သြားျပန္သည္။ ေနာက္တက္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ ေနတန္ညာဟုမွာ ေရွး႐ိုးစြဲ ဝါဒီျဖစ္ၿပီး ပါလက္စတုိင္းမ်ားအား လြတ္လပ္ေရးေပးရန္ ကိစၥကို လံုးဝ ျငင္းပယ္ကာ သိမ္းပိုက္ထားေသာ ပါလက္စတုိင္း အေနာက္ဘက္ကမ္း နယ္ေျမမ်ားတြင္ ဂ်ဴးအေျခခ်အိမ္ရာမ်ား စတင္ ေဆာက္လုပ္ေလေတာ့သည္။

၂၀၀၄ ခုတြင္ ပါလက္စတုိင္း ေခါင္းေဆာင္ ယာဆာအာရာဖတ္ ကြယ္လြန္ၿပီး အလယ္အလတ္ ဝါဒီတစ္ဦး သမၼတ ျဖစ္လာသလို အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္ကလည္း အၾကမ္းဖက္ဝါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းရန္အတြက္ ဤေဒသတြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံထူေထာင္ေရး ေပၚလစီ ခ်မွတ္ထားေလသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚလာၿပီး အစၥေရးတပ္မ်ား ဂါဇာေဒသမွပင္ ဆုတ္ခြာလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရာင္ျခည္မွာ ၾကာၾကာမခံေပ။ ၂၀၀၆ တြင္ အစၥေရးစစ္သား ႏွစ္ဦးကို ပါလက္စတုိင္း လက္နက္ကိုင္မ်ား ျပန္ေပးဆြဲသည့္ ျပႆနာေၾကာင့္ ျပန္လည္တင္းမာလာသည္။ လက္ဘႏြန္ကို အစၥေရးက တုိက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈေတြ ေပၚလာသည္။

သမၼတအိုဘားမား လက္ထက္တြင္ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ပဋိပကၡေျဖရွင္းရန္ နည္းမ်ဳိးစံု ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ မေျပလည္ေသးေခ်။ အစၥေရး-ပါလက္စတုိင္း ျပႆနာသည္ သီးသန္႔ ျပႆနာ မဟုတ္ဘဲ အစၥေရးႏွင့္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပဋိပကၡ၊ အစၥေရးႏွင့္ အီရန္အၾကား ပဋိပကၡ၊ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အီရန္အၾကား ပဋိပကၡ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသတြင္ အေမရိကန္ ဥေရာပ၊ ႐ုရွား၊ တူရကီ စသည ့္ႏုိင္ငံမ်ား၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ ပဋိပကၡ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤျပႆနာမွာ ပါလက္စတုိင္း လူမ်ဳိးမ်ား၏ အနာဂတ္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ဆက္ႏႊယ္ေနေလသည္။

ပါလက္စတုိင္းမ်ား လက္ေတြ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာမွာ မိမိနယ္ေျမမ်ားကို သိမ္းပိုက္ထားျခင္းႏွင့္ မိမိလူမ်ဳိး၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အဓမၼသိမ္းပိုက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ပါလက္စတုိင္း အေရးကို တကယ့္အရွိတရားမွ စတင္ဖို႔ လိုပါသည္။ ပါလက္စတုိင္း လူမ်ဳိးဆိုတာ ရွိ၊ မရွိ၊ ရွိလွ်င္ ထိုလူမ်ဳိးတြင္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ေပးသင့္ မေပးသင့္ ထပ္မံစဥ္းစားဖို႔ လိုပါသည္။ အစၥေရးက ယင္းအခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျပ၍ ျငင္းပယ္လ်က္ ရွိသည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ပါလက္စတုိင္း ဆုိသည္ကို လံုးဝ ေမ့ေဖ်ာက္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ဘာသာတစ္ခု ေဒသႀကီးအျဖစ္ တည္ေထာင္လိုသည့္ ေရွး႐ိုးစြဲေတြ ရွိေနေလသည္။ ပါလက္စတုိင္းတို႔ကုိ ႏုိင္ငံထူေထာင္ခြင့္ေပးလွ်င္ အစၥေရး၏ လံုၿခံဳမႈ ပ်က္စီးမည္ဟု သူတုိ႔က အေၾကာင္းျပၾကသည္။ တရားဝင္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒအရ တန္းတူမႈ မရသည့္ ပါလက္စတုိင္းမ်ား ရွိေနလွ်င္ ပို၍ လံုၿခံဳမႈ ကင္းမဲ့ေလ့ ရွိေၾကာင္း အထူးမေျပာေတာ့ပါ။ လံုၿခံဳေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔သည္ ပါလက္စတုိင္း လူမ်ဳိးမ်ား၏ တရားဝင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ဆက္ႏႊြယ္ေနပါသည္။ ပါလက္စတုိင္းႏုိင္ငံကို အသိအမွတ္ျပဳသည္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါး ပြင့္လာပါမည္။ ပိုၿပီးလည္း လံုၿခံဳလာပါလိမ့္မည္။ ဤသည္မွာ တစ္ကမာၻလံုး၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္သလို ပုပ္ရဟန္းမင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List