Tuesday, October 08, 2013

အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသအေပၚအေမရိကန္သိႏၷိဌာန္ခုိင္မာေျကာင္း Kerry ေျပာၾကား

Tuesday, October 8, 2013
တနလၤာေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဘာလီကၽြန္းမွာ က်င္းပေန တဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ထိပ္သီးညီလာခံမွာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားကိုယ္စား တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းကို အာ႐ံုစိုက္ထားဆဲရွိေနေၾကာင္း အာရွ-ပစိဖိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
အေမရိကန္သမၼတအေနနဲ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိေနေပမဲ့ အာရွဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ အေျပာင္းအလဲရွိမွာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ကယ္ရီက အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ ညီလာခံအတြင္းမွာ သမၼတအိုဘားမားကိုယ္စား ေျပာခဲ့တာပါ။

သမၼတအိုဘားမားဟာ ပါတီႀကီး ၂ ရပ္ၾကား ျပည္တြင္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြ ားမႈေတြေၾကာင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ပိတ္ပစ္လိုက္ရတဲ့အေျခအေနထိဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေအပက္အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္မယ့္ ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရပါတယ္။ အေမရိကန္သမၼတက - ေဒသတြင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးလာမႈနဲ႔ စစ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ပိုၿပီး ဆက္ဆံေရးေတာင့္တင္း ခိုင္မာေရး နည္းလမ္းရွာေဖြေနၾကတဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူ႔ရဲ႕ စိတ္ပ်က္မႈကို လံုးဝမေဖာ္ျပခဲ့ပါဘူး။ ဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက - အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းပစ္ရတဲ့ အေျခအေနကို ေမွးမွိန္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္ အေျပာင္း တဒၤဂ အျဖစ္- သံုးႏႈန္းခဲ့သလို အေမရိကန္ဟာ အင္တိုက္အားတိုက္၊ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။
သမၼတအိုဘားမား ေအပက္အစည္းအေဝးကို မတက္ေရာက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တနလၤာေန႔ အစည္းအေဝး အဖြင့္ေန႔ မွာပဲ ေအပက္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ လိုေၾကာင္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံေတြကို မိသားစုဝင္ေတြလို ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။
အခု လာမယ့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပမယ့္အာဆီယံ  ညီလာခံမွာေတာ့ ေသာၾကာေန႔ က်ရင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢသတင္းရပ္ကြက္ေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါတယ္။
Photo: အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသအေပၚအေမရိကန္သိႏၷိဌာန္ခုိင္မာေျကာင္း Kerry ေျပာၾကား 
Tuesday, October 8, 2013

တနလၤာေန႔က စတင္က်င္းပခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ဘာလီကၽြန္းမွာ က်င္းပေန တဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း ထိပ္သီးညီလာခံမွာ အေမရိကန္ သမၼတ အိုဘားမားကိုယ္စား တက္ေရာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ ေဒသတြင္းကို အာ႐ံုစိုက္ထားဆဲရွိေနေၾကာင္း အာရွ-ပစိဖိတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတအေနနဲ မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ျပန္လည္ထိန္းညႇိေနေပမဲ့ အာရွဆုိင္ရာ မူဝါဒေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ အေျပာင္းအလဲရွိမွာ မဟုတ္တဲ့ အေၾကာင္း ဝန္ႀကီး ကယ္ရီက အာရွ-ပစိဖိတ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆုိင္ရာ ညီလာခံအတြင္းမွာ သမၼတအိုဘားမားကိုယ္စား ေျပာခဲ့တာပါ။

သမၼတအိုဘားမားဟာ ပါတီႀကီး ၂ ရပ္ၾကား ျပည္တြင္း ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အျငင္းပြ ားမႈေတြေၾကာင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ ပိတ္ပစ္လိုက္ရတဲ့အေျခအေနထိ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေအပက္အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္မယ့္ ခရီးစဥ္ကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ရပါတယ္။

အေမရိကန္သမၼတက - ေဒသတြင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးလာမႈနဲ႔ စစ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိဖို႔ အေမရိကန္နဲ႔ပိုၿပီး ဆက္ဆံေရးေတာင့္တင္း ခိုင္မာေရး နည္းလမ္းရွာေဖြေနၾကတဲ့ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြကို သူ႔ရဲ႕ စိတ္ပ်က္မႈကို  လံုးဝမေဖာ္ျပခဲ့ပါဘူး။

ဝန္ႀကီး ဂၽြန္ကယ္ရီက - အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ဆုိင္းပစ္ရတဲ့ အေျခအေနကို ေမွးမွိန္ေအာင္ ႀကိဳးစားတဲ့အေနနဲ႔ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္ အေျပာင္း တဒၤဂ အျဖစ္- သံုးႏႈန္းခဲ့သလို အေမရိကန္ဟာ အင္တိုက္အားတိုက္၊ ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြအတိုင္း ေရွ႕တိုးေဆာင္ရြက္သြား မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

သမၼတအိုဘားမား ေအပက္အစည္းအေဝးကို မတက္ေရာက္ႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္က တနလၤာေန႔ အစည္းအေဝး အဖြင့္ေန႔ မွာပဲ ေအပက္အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္လိုေၾကာင္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏို္င္ငံေတြကို မိသားစုဝင္ေတြလို ႐ႈျမင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။

အခု လာမယ့္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ဘ႐ူႏိုင္းႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပမယ့္ အာဆီယံညီလာခံမွာေတာ့ ေသာၾကာေန႔က်ရင္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ ရွိတဲ့အေၾကာင္း ကုလသမဂၢသတင္းရပ္ကြက္ေတြမွာ ေရးသားေဖာ္ျပၾကပါတယ္။ 

VOA Burmese
သမၼတဘာရက္ခ္အိုဘားမားကိုယ္စား အာရွ-ပစိဖိတ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry (ေအာက္တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၃)

http://www.myanmaronlinenews.net/2013/10/kerry.html
သမၼတဘာရက္ခ္အိုဘားမားကိုယ္စား အာရွ-ပစိဖိတ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနတဲ့ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး John Kerry (ေအာက္တိုဘာ ၇၊ ၂၀၁၃)
VOA Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List