Thursday, October 10, 2013

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေရး အပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ လိုက္ေလ်ာလွ်င္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဒသခံမ်ား လက္ခံမည္

Thursday, October 10, 2013
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရး အပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ ခ်က္ကို လိုက္ေလ်ာလွ်င္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အစီအစဥ္ကို လက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး ယာယီ ေကာ္မတီ က ေၾကညာ ခ်က္ တစ္ေစာင္ကို ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။
ေက်ာက္ျဖဴၿမဳိ႕နယ္ ေက်း႐ြာေပါင္း ၄၂ ႐ြာမွ ေဒသခံ ၄၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔ က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းသို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ျဖဴ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရး ယာယီေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးထြန္းၾကည္က ေျပာၾကားသည္။
ေတာင္းဆိုသည့္အခ်က္ ေျခာက္ခ်က္မွာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကိစၥအျပင္ ဌာေန တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး မ်ားကို ေပးရန္၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ လူငယ္မ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးရန္၊ စီးပြားေရးဇုန္ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံး ပ်က္စီးမႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းကာ နစ္နာေၾကးေပးရန္၊ ျပည္ပ ဝင္လာသူမ်ားသည္ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုaလးစားရန္၊အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္ မတီကိုအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ေရးေကာ္မတီက အသိအမွတ္ ျပဳရမည္ ျဖစ္ၿပီး ေစာင့္ ၾကည့္ေရး ေကာ္ မတီ၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေပးရန္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။
“စီးပြားေရးဇုန္က စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြေၾကာင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေတြ ပ်က္စီးတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လက္မခံဘူး” ဟု သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆုံးဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္အေပၚ ဦးထြန္းၾကည္က ရွင္းျပသည္။
ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းဆုံးႏွင့္ ေဒသခံမ်ား အလုပ္အ ကိုင္ရရွိေအာင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ စီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္သိန္းက တရားဝင္ ေျပာဆိုထား သည္။ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ပထမအဆင့္ စီမံကိန္း ဧရိယာကို ဧက ၁၀၀၀ လ်ာထားၿပီး ကနဦး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၇ သန္း လ်ာထားေၾကာင္း အဆိုပါ စီးပြားေရးဇုန္ တင္ဒါစိစစ္ အကဲျဖတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ေရး ေကာ္မတီ (BEAC) ထံမွ သိရွိရသည္။
အဆိုပါ စီးပြားေရးဇုန္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ဒါတင္ထားသည့္ အႀကံေပး ကုမၸဏီမ်ားအနက္ တင္ဒါေအာင္ ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း BEAC ထံမွ သိရွိရသည္။
The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

My Blog List