Friday, March 13, 2015

တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဖုန္ၾကားရွင္နဲ႔ တရားခံ စိုင္းလင္း


ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုဳပ္ခြင့္ရေဒသအား တစ္ေက်ာ့ျပန္တိုက္ခိုက္လာေသာ ဖုန္ၾကားရွင္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ကြယ္ကေန ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသူရွိေနသည္ဟု အားလံုးက ယူဆေနၾကပါ သည္။ မွန္ပါသည္။
ဖုန္ၾကားရွင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ကုိးကန္႔ေဒသမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ျဗဳန္းစားႀကီး ျပန္လည္ေပၚေပါက္ လာျခင္းမွာ သမ႐ိုးက်ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဖုန္ၾကားရွင္အား အစစ အရာရာ ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သူကေတာ့ သမက္ျဖစ္သူ NDAA ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလင္း သာျဖစ္ ပါသည္။

ဖုန္ၾကားရွင္အား မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥ၊ လက္နက္စက္႐ံုကိစၥတို႔ျဖင့္ အစိုးရမွ ဥပေဒႏွင့္အညီ စစ္ေဆးအေရး ယူႏိုင္ေရး အတြက္ ဆင့္ေခၚရာ လာေရာက္ျခင္း မရွိဘဲ ထြက္ေျပးသြားၿပီး မိုင္းလားနယ္ေျမ၌ ခိုလံႈခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ မိုင္းလားေရာက္လာေသာ တရားခံေျပး ဖုန္ၾကားရွင္အား သမက္ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းလင္းက ေနရာထိုင္ ခင္း စီစဥ္ေပးကာ ခိုလံႈခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ဖုန္ၾကားရွင္အတြက္ လူသူအေရာက္အေပါက္နည္းတဲ့ အစြန္အဖ်ား က မိုင္းေယာင္းကြင္း အထက္ပိုင္းေလာက္မွာ ရြာႀကီးတစ္ရြာ တည္ၿပီး ေနရာ ခ်ထားေပးခဲ့သည္ဟု သိရ သည္။

ဖုန္ၾကားရွင္ထြက္ေျပးၿပီး ေနာက္ပိုင္း မိုင္းလားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သလို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ဟုိတယ္လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ကာ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရတက္လာခ်ိန္တြင္ ဦးစိုင္းလင္းက အခြင့္ အေကာင္းယူကာ ဖုန္ၾကားရွင္အ တြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ဦးစိုင္းလင္းမွ ဖုန္ၾကားရွင္ အား ဖမ္း၀ရမ္း ႐ုတ္သိမ္း၍ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုထံ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ လက္ခံေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ အသနားခံစာ တင္ျပ လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကလည္း တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး ကို ေရွ႕႐ႈၿပီး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ဦးစိုင္းလင္းတို႔အေပၚ ေစတနာထားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး၏မ်က္ႏွာကိုမွ မေထာက္ ေလာက္ကိုင္ နယ္ေျမကုိ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ ၀င္တိုက္ တာကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ NDAA (မိုင္းလား) အဖြဲ႕တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ေတြကို လိုက္နာခ့ဲသည္ဆိုလွ်င္ ဖုန္ၾကားရွင္ အား ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ခြင့္မျပဳ သင့္ေပ။ ဖုန္ၾကားရွင္အဖြဲ႕ ယခုလို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ျခင္းဟာ သစၥာ မဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သစၥာရွိရင္ ဦးစိုင္းလင္းအေနနဲ႔ မလုပ္သင့္ဘူးလို႔သာ ျမင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ၏ ေစ တနာကို ေစာ္ကားလိုက္သည္ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္ၾကားရွင္ကို ဦးစိုင္းလင္း ကူညီခဲ့တာ ဟုတ္မဟုတ္ ေလာက္ကုိင္ကုိ ၀င္တိုက္ေသာ ကုိးကန္႔ေသာင္းက်န္း သူအဖြဲ႕၏ အေျခအေနကုိ ၾကည့္ျခင္း အားျဖင့္ သိႏိုင္ပါသည္။ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ေသာ ဖုန္ၾကားရွင္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔ ေလာက္သာ ပါသြားခဲ့ပါသည္။ ယခုအင္အား ၁၀၀၀ ေလာက္အထိ အဆမတန္ မ်ားျပားလာပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ အင္အားေထာင္ခ်ီ ရွိလာေသာ ကိုးကန္႔ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕၀င္မ်ား ကိုင္ေဆာင္အသံုးျပဳသည့္ လက္နက္မ်ားစြာ၏ ကုန္က်စရိတ္တန္ဖိုးမွာ နည္းလွသည္မဟုတ္ေပ။ ယင္းလက္နက္မ်ားအတြက္ ကုန္က် စရိတ္ကို ဖုန္ၾကားရွင္ ဘယ္ကရ ပါသလဲ ေမးစရာ ျဖစ္လာသည္။

မိုင္းလားနယ္ေျမထဲကရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားမွ ရရွိေသာ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ မိုင္းလားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ထားခဲ့သည္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မိုင္းလားနယ္ေျမတြင္ ကာစီႏိုေလာင္းကစား႐ံုမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း ၀ယ္ေဖာက္ ကားရာ ေနရာအျဖစ္ရွိေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုင္းလားၿမိဳ႕ႏွင့္ အနည္းငယ္လွမ္းေသာ ၀မ္သွ်ဳိးရြာမွာ ဦးစိုင္းလင္း ပိုင္ ကာစီႏိုေလာင္းကစား႐ံုမ်ား ရွိပါသည္။ ထိုေလာင္းကစား႐ံုမ်ားႏွင့္ တြဲလ်က္ အႏွိပ္ခန္း၊ KTV တို႔ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါး ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကား ရာ ေစ်းကြက္တစ္ခုလို ျဖစ္ေန ပါသည္။ မိုင္းလားနယ္ေျမကို မူးယစ္ေဆး၀ါး ကင္းစင္ေသာေဒသအျဖစ္ ေၾကညာထားေသာ္လည္း ႀကိဳက္ သည့္အိမ္ကို ၀င္ရွာၾကည့္ပါက မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ ေနရာမ်ဳိးတြင္ ဖုန္ၾကားရွင္က ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ လက္နက္မ်ားစြာကုိ ျဖည့္တင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဦးစိုင္းလင္းအေနႏွင့္ ေရွ႕တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ ၿပံဳးျပေနေပ မယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ အျခားလက္ တစ္ဖက္ျဖင့္ ဖုန္ၾကားရွင္အား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ ရရွိထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရရွည္အက်ဳိးစီးပြား တည္ၿမဲေရးတို႔အ တြက္ ေျပလည္ခ်င္ရင္ ဦးစိုင္းလင္းအေနနဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္ကုိ အစိုးရလက္ထဲအပ္ဖို႔ေကာင္းပါသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဦးစိုင္းလင္းအေပၚ သံသယျဖစ္ေနသည့္ ဖုန္ၾကားရွင္ ကိစၥမ်ားသည္လည္း ေျပလည္သြားႏုိင္သလို အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ လက္တြဲသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ယံုၾကည္မႈမ်ားအတြက္ အၾကပ္အတည္းဆိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးစိုင္းလင္း အေနျဖင့္ ဖုန္ၾကားရွင္ကို အစိုးရလက္ထဲ မအပ္ခဲ့လွ်င္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာမ်ား ေပၚလာႏိုင္ပါသည္။

အတြင္းသတင္းမ်ားအရ ဦးစိုင္းလင္းသည္ တ႐ုတ္ပတ္စ္ပို ႔ႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ပတ္စ္ပို႔ ႏွစ္ခုလံုးကိုင္ထား သည္ဟု သိရပါသည္။ အေျခအေနမဟန္ပါက မိုင္းလားကေန တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ မ်ားဆီ ထြက္ေျပးခံုလံႈရန္ ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားသလား စဥ္းစားစရာျဖစ္လာပါသည္။

ဦးစိုင္းလင္းအေနနဲ႔ ဖုန္ၾကားရွင္ကို အစိုးရလက္ထဲအပ္မလား ဒါမွမဟုတ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားလို လို ေဟာင္ေကာင္ႏိုင္ငံသားလုိလုိနဲ႔ ရွာေဖြစုေဆာင္း ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ပစၥည္းဥစၥာေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေျပး၀င္မလား တစ္ခုခုကိုသာေရြးခ်ယ္ ရပါမည္။

လက္ရွိအေျခ အေနအရ ဖုန္ၾကားရွင္ကိစၥ တရားခံဘယ္သူလဲဆိုၿပီး လက္သယ္ရွာေနတဲ့အခ်ိန္ ဦးစိုင္းလင္း ၏ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တရားခံဟု သတ္မွတ္လိုက္ရင္ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးမားသြားမည္ဟူ၍သာ ဆုိခ်င္ပါသည္။

လင္းသန္႔
ေန႔စဥ္သတင္း

No comments:

Post a Comment

My Blog List