Tuesday, March 10, 2015

ႏုိင္ငံပိုိင္သတင္းစာမ်ား ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေၾကာ္ျငာခေလွ်ာ့ခ် ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ားအခက္ေတြ႕ေအာင္လုပ္ျခင္းဟုဂ်ာနယ္လစ္မ်ား ေ၀ဖန္


 ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေလ ေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ ဟုိတယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားခရီးသြား လုပ္ငန္းေၾကာ္ ျငာခမ်ားကို ႏုိင္ငံ ပုိင္သတင္းစာ မ်ားက ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ ထက္၀က္ ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္ဟု သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ျမႇင့္တင္ ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ ႏုိင္ ငံပုိင္ ေၾကးမုံႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ တုိ႔တြင္  အဆုိပါလုပ္ငန္းမ်ား အ တြက္ ေၾကာ္ျငာခ ႏႈန္းထားမ်ား
 ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရက ထုတ္ျပန္သည္။
‘‘ေၾကာ္ျငာခေလွ်ာ့တာ အစုိး ရရဲ႕ေပၚလစီတစ္ခုလုိျဖစ္ေနလား ဆိုတာ စဥ္းစားစရာျဖစ္လာတယ္။ ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုမွာ ပုဂၢလိက သတင္းစာေတြဘယ္ေလာက္ ထိ ရွင္သန္လဲဆုိတာလည္း ပါ တယ္။ ပုဂၢလိက သတင္း စာေတြ ေၾကာ္ျငာတစ္ျခမ္းရဖုိ႔ ခက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြ ကို ေၾကာ္ျငာခေလွ်ာ့လုိက္တာက ဒီမုိကေရစီကို သြယ္၀ုိက္ၿပီး ထိ ခုိက္ေအာင္လုပ္လုိက္တာပဲ’’ ဟု The Voiceသတင္းစာအယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီအ ေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ မင္းေဆြ ကေျပာသည္။

ျပည္ပ ေလေၾကာင္းလုိင္း မ်ားႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ႏုိင္ငံ ျခားကုန္အမွတ္ တံဆိပ္ေၾကာ္ျငာ မ်ားအတြက္ တစ္လက္မ တစ္ေကာ္လံလွ်င္ ယခင္က အေမရိကန္ေဒၚလာငါးဆယ္ သတ္မွတ္ထားရာမွ ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သုံးေသာင္းသို႔ ေလွ်ာ့့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္း လုိင္းမ်ား၊ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ ငံ ျခားခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ သတ္မွတ္ထား ရာမွ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲသုိ႔ေလွ်ာ့ ခ်ေပးသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္းထုတ္  ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးရာတြင္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ မူပုိင္ခြင့္ ဆုိင္ရာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းေပး ထားၿပီးတစ္လက္ မတစ္ေကာ္လံလွ်င္ ယခင္အေမရိကန္ ေဒၚလာတစ္ရာမွ ျမန္မာ က်ပ္ ေငြငါးေသာင္းသို႔ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလုိေလွ်ာ့ခ်ေပးတာေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာကုိ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ က ဖတ္တာ နည္းတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပုံမွန္ ေၾကာ္ျငာေလ့ေတာ့မရွိဘူး’’ ဟု MAIေလေၾကာင္းလုိင္းမွ ေစ်း ကြက္ ရွာေဖြေရး မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ ေအးမရသာကေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ေၾကာ္ျငာေစ်း ကြက္သည္ ပုံႏွိပ္သတင္းစာမ်ား တြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းထက္ အြန္ လိုင္း၀က္ဘ္ဆုိက္ မ်ား၊ လူမႈကြန္ ရက္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာသည့္ပုံစံ ကို ေျပာင္းလဲလာေၾကာင္း ေဒၚ ေအးမရသာကေျပာသည္။

ပုဂၢလိက သတင္းစာမ်ား ခက္ခဲစြာ ရပ္တည္ေနရခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားမွာ ေျပာင္း လဲမႈမ်ား စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီ ၁ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တုိ႔၌ ျမန္မာ့အလင္းႏွင့္ ေၾကးမုံတုိ႔တြင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၄မ်က္ႏွာမွ ၃၈ မ်က္ႏွာအထိတုိးျမႇင့္ခဲ့သကဲ့သို႔ ေဖေဖာ္၀ါ ရီလ ၁ရက္မွစတင္ကာ ေၾကာ္ျငာ ခႏႈန္းထားမ်ား ထပ္မံေလွ်ာ့ ခ်ေပးရန္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွစ၍ ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေလ ေၾကာင္းလုိင္းမ်ား အတြက္ ေၾကာ္ျငာခႏႈန္းထား မ်ားကို ထက္၀က္ခန္႔ေလွ်ာ့ခ်ေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပုိင္သတင္းစာအေန ျဖင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုအမ်ားဆုံးရ ယူထားၿပီး ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားနည္းေစရန္ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာခဲ့ကာယခုလုိ ျပဳလုပ္လာခဲ့သည္မွာ ပုဂၢလိက သတင္းစာ မ်ားေရရွည္ရပ္တည္မႈ မရွိႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိေနသည္။

‘‘စာမ်က္ႏွာလည္းအသာစီး ယူထားတယ္။ ေၾကာ္ျငာကိုပါထပ္ ၿပီး ရယူမယ့္ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာ လုပ္ရပ္က ပုဂၢလိက သတင္းစာ ေတြကို မိေအးႏွစ္ခါနာျဖစ္ေအာင္ လုပ္လုိက္တာပဲ’’ဟု မဇၩိမသတင္း စာအတုိင္ပင္ခံ ဦးမ်ဳိးသာထက္က ဆုိသည္။

စီးပြားေရးအရၾကည့္မည္ဆုိ ပါက ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာသည္ အားေကာင္းၿပီးသားျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရာင္းေစ်း တြင္လည္း ပုဂၢလိက သတင္းစာထက္ေလွ်ာ့့ၿပီးေရာင္း ခ်လ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေၾကာ္ျငာခ မ်ားကိုပါထပ္ ၍ ေလွ်ာ့ ခ်မည္ဆုိ ပါက ပုဂၢလိကသတင္းစာမ်ားအ တြက္ နစ္နာမႈရွိႏုိင္ေၾကာင္းစာ နယ္ဇင္းေကာင္စီေကာ္ မတီ၀င္ဦး သီဟေစာကသုံးသပ္သည္။

‘‘တကယ္ေတာ့ ႏုိင္ငံပုိင္သ တင္းစာဆုိတာ တစ္ပါတီႏုိင္ငံနဲ႕ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာပဲ ရွိတယ္။တကယ့္ဒီမုိ ကေရစီႏုိင္ငံမွာ အဲဒါေတြ မရွိေတာ့ဘူး။ မီဒီယာက  မီဒီယာအလုပ္ကုိ လြတ္လြတ္လပ္ လပ္လုပ္ၿပီးေတာ့ အစုိးရက အစုိးရအလုပ္ကို လုပ္တာမ်ဳိးပဲရွိ တယ္’’ဟုဦးသီဟေစာကေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေၾကာ္ျငာရွင္ မ်ား၏ ၈၀ရာခုိင္ႏႈန္းကို ႐ုပ္သံမီ ဒီယာမ်ားက ရယူထားၿပီး ၂၀ရာ ခုိင္ႏႈန္းကိုသာ ပုံႏွိပ္သတင္းစာ မ်ားက ရယူထားေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမွာ ပုံႏွိပ္ သတင္းစာမ်ားထဲ တြင္ ေၾကာ္ျငာ အမ်ားဆုံးရယူထားသည္ကိုေတြ႕ ရေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္းပါး ရွင္ စည္သူေအာင္ျမင့္က သုံးသပ္ သည္။

‘‘ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာေတြမွာ ဘယ္လိုေပၚလစီေတြရွိလဲဆုိတာ ေတာ့မသိဘူး။ ဒါကေတာ့ ေစ်း ကြက္စီး ပြားေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ လုိ႔ပဲ ျမင္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက သ တင္းစာေတြအေနနဲ႔ အေျခအေန ေပၚၾကည့္ ၿပီးေတာ့ ေၾကာ္ျငာရွင္ ေတြကို ဘယ္လုိဆြဲေဆာင္မလဲဆုိ တာ ပုိၿပီးသိေအာင္လုပ္သင့္ပါ တယ္’’ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားအ ေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္ မႈဟုဆုိကာ ဆြဲေဆာင္မႈျပဳလုပ္လာ ေသာ္လည္း ယင္းသို႔ေျပာင္းလဲ႐ုံ မွ်ျဖင့္ လူထု၏ယုံၾကည္ေလးစားစရာ သတင္းစာမျဖစ္ႏုိင္ဟု သုံး သပ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ ၂၀၁၃မတ္လမွစ၍ ပုဂၢလိ က သတင္းစာမ်ားထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳ ခဲ့ၿပီး သတင္းစာအမ်ားစုမွာ ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရ ေၾကာင္းသိရသည္။


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List