Monday, March 09, 2015

ဥပေဒႏွင့္အညီ လက္ပတ္အနီ၀တ္အရပ္သား အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးျမင့္ေဆြေျပာ


ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ ပင္မသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ လက္ပတ္အနီ ၀တ္ဆင္ထားသူမ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း ဖမ္းဆီးမႈမ်ားမွာ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြ က ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္ မတ္လ ၈ ရက္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ေျပာၾကား လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရ ရိွသည္။
‘‘အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းခံရမႈကုိ ဘယ္သူက တာ၀န္ခံမယ္၊ ဘယ္ လုိတာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္ဆုိတာကို ယတိျပတ္မေျပာ သြားဘူး။ အဓိကကေတာ့ အဲဒီျဖစ္ စဥ္ကို ဥပေဒနဲ႔အညီေဆာင္ရြက္ခဲ့ တာဆုိတာကို ရွင္းျပသြားတယ္’’ ဟု ယင္းေတြ႕ဆံုပဲြသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အ စည္းမွ ကို ထြန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အ စည္းက ကိုလိုနီေခတ္တြင္  ျပ႒ာန္းခဲ့ ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္ ထုိျပစ္မႈ ဆုိင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇၊၁၂၈ တုိ႔ကို ယခုကဲ့သို႔ လုိရာဆဲြ ၿပီး ကုိင္တြယ္ေျဖ ရွင္းမႈအေပၚ  လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းသုိ႔ အၾကမ္းဖက္ေျဖရွင္းမႈေၾကာင့္ မိန္းကေလးမ်ား ကာယိေႁႏၵ ပ်က္ ေစခဲ့ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ယင္းသတင္းထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

မတ္လ ၅ ရက္ ညေနက ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ လက္ပံတန္း ၌ ပိတ္ဆုိ႔ခံထားရသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ စစ္ေၾကာင္းကုိ ေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲမ်ားႏွင့္ တာ၀န္လက္ပတ္နီ၀တ္ ဆင္ထားသူမ်ားက အၾကမ္း ဖက္ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီီးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ မတ္လ ၈ ရက္ နံနက္က ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ေသာ တုိင္းအစိုးရ အဖဲြ႕တာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ၈၈ မ်ဳိး ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖဲြ႕အစည္းမွ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမ်ား ၂ နာရီၾကာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြက ယင္းေန႔ျဖစ္ စဥ္တြင္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ျပစ္မႈဆုိင္ရာက်င့္ ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၁၂၇၊ ၁၂၈ ႏွင့္အညီ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း၏ တရား၀င္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာမ်က္ ႏွာ တြင္ ေတြ႕ဆံုမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းထုတ္ျပန္ရာ၌ ပါရိွသည္။

ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ ေၾကာင္းႏွင့္ ယခင္အစိုးရလက္ ထက္ကကဲ့သုိ႔ အရပ္၀တ္သူမ်ား ကို အသံုးျပဳကာ အၾကမ္းဖက္ ၿဖိဳ ခြင္းဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေပၚ တာ၀န္ ယူမႈရိွသင့္ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔ အဖဲြ႕အစည္းက တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း  ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာတာ၀န္ယူမႈရိွသင့္ ေၾကာင္း ရပ္တည္ခ်က္ကုိေျပာခဲ့ တယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရဆုိရင္ ေတာ့ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရိွ သင့္တာေပ့ါ’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕၏ သေဘာထားကုိ သိရိွႏိုင္ ရန္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ ေရာက္ခဲ့သူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ တုိင္းရင္းသား ေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး တုိင္းေဒသ ႀကီးအတြင္းျဖစ္ပြားေနသည့္ အလုပ္သမားေရးရာမ်ားအား လုိက္လံေျဖရွင္းေနေသာ ဦးေဇာ္ေအး ေမာင္သုိ႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ တြင္ ၎၌ ေျပာခြင့္မရိွေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖဲြ႕ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕ အစည္းတုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ တြင္ တစ္စံုတစ္ရာသေဘာတူညီခ်က္ရရိွခဲ့ ျခင္းမရိွေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္လုိက္ျခင္း သည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ေကာင္း မြန္သည့္ အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ ခဲ့ေၾကာင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္း ခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္ကေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပုိင္းက ရန္ ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပ ေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ ဆႏၵျပသည့္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ အား ေထာက္ခံေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ဆႏၵျပေနသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ အရပ္၀တ္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ယင္းသုိ႔အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္း မႈမ်ားတြင္ တာ၀န္လက္ပတ္အနီ ပတ္ထားသည့္ အရပ္၀တ္လံုၿခံဳ ေရးမ်ားက ႐ုိက္ႏွက္ၿဖိဳခြင္းဖမ္း ဆီးမႈအေပၚ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္း က ႐ႈတ္ခ်လိုက္ၿပီး ၎တုိ႔ကုိ တာ ၀န္ေပးသူအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆုိထားသည္။

မတ္လ ၈ ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဆြဦးေဆာင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး၈၈ မ်ိဳး ဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖဲြ႕အစည္းမွ ဦးကုိကိုႀကီး၊ ဦးျမေအး၊ ဦးၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဦးထြန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ေဒၚမီးမီးတို႔ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List