Saturday, September 12, 2015

ကယန္းအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ၄င္းတို႕၏ မႈ၀ါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို ေဟာေျပာတင္ျပ


ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးနန္းရီက၄င္းတို႕ပါတီ၏ မူ၀ါဒ၊ သေဘာ ထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႕ကို စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုနွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားအစီအစဥ္ မ်ားမွ ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ေလးစားအပ္ပါေသာ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကြ်န္ေတာ္ဟာ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးနန္းရီျဖစ္ပါတယ္။ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ုိး အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ကယန္းအမ်ုိးသားပါတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒလုပ္ငန္း စဥ္မ်ား အက်ဥ္းတို႕ကို ေဟာေျပာတင္ျပသြားပါမယ္။

ကယန္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအေၾကာင္းအရာအက်ဥ္းမွာ

ကယန္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဟာ ေရွးပေ၀သဏီကပင္ ကယားျပည္နယ္(အေနာက္/ေျမာက္ျခမ္း) ရွမ္းျပည္ နယ္ ေတာင္ႀကီး (ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္နွင့္ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ(လယ္ေ၀းႏွင့္ ပ်ဥ္းမနားနယ္)၊ကရင္ျပည္နယ္(သံေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ပုိင္း)တုိ့တြင္တစ္စုတစည္းတည္း၊ တစ္ဆက္တည္း ေနထိုင္ၾကပါတယ.္။ ကယန္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး လူဦးေရ သံုးသိန္းေက်ာ္ရွိပါတယ္။

ကယန္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဟာ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့(ကယား၊ မႏူ၊ ကေယာ၊ ယင္းတလဲ ၊ ေဂဘား)တို႕နဲ႕ ညီအစ္ကိုအရင္းအခ်ာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ တစ္ခုတည္းေသာစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရွိပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤဿလိပ္ရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ နယ္ေျမနွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ့၌ သံပရာသီး ေလးျခမ္းခြဲသကဲ့သို့ အခြဲခံခဲ့ရပါတယ္။

ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးဟာ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ႏွင့္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႕ကို အျခားညီအစ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား နဲ႕လက္တြဲၿပီး အႀကီးအက်ယ္တိုက္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ျပည္ေထာင္ စုမၿပိဳကြဲ ေရး၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းျပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လာခဲ့သည္ လည္းသမုိင္းတြင္ အထင္အရွား ေတြ႕ ရွိရပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကယန္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ုိးမ်ားဟာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ျပည္သူအတြက္အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အေနနဲ႕ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခါအခြင့္ ရွိတုိင္းႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ တည္ေထာင္လာခဲ့ပါတယ္။

- ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာကယန္းအမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယႏွစ္ဦး အႏုိင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

- ၂၀၁၀ ျပည့္နွစ္မွာ ကယန္းအမ်ုိးသားပါတီတည္ေထာင္ခဲ့ျပီး ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့ရာႏွစ္ဦးအႏုိင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

- ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ သံုးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွစ္ဦး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ခုနစ္ဦး၊ တုိင္းရင္းသားေရးရာတစ္ဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၃ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကယန္းအမ်ိဳးးသားပါတီရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါမယ္။

ရည္ရြယ္ခ်က္တုိ့မွာ-

( ၁ ) ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးမွာ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာ၊ အုတ္တစ္ခ်ပ္၊ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္ ပါ၀င္တာ၀န္ထမ္းရြက္ႏိုင္

( ၂ ) ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္တည္ေဆာက္ေရး။

( ၃ ) စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီရရွိေရး။

( ၄ ) တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရရွိေရး။

( ၅ ) ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး။

( ၆ ) ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး။

( ၇ ) အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလက္၀ယ္မွာ ထားရွိေရး။

( ၈ ) အာဏာရွင္အစုိးနဲ႕ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး။

( ၉ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကို သင့္ေတာ္တဲ့ ေဒသတစ္ခုခုမွာ တစုတစည္းတည္း ေပါင္းစည္းခြင့္ရရွိေရး။

(၁၀) ကယန္းေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး။

(၁၁) ကယန္းစကား၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈုဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားတုိ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းေရးတို႕အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမႈ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပပါမယ္။

ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတုိ႕မွာ-

( ၁ ) ဘက္မလုိက္ႏုိင္ငံေရးမူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္မွု မူငါးခ်က္ကုိ က်င့္သုံးသြားမယ္။

( ၂ ) ျပည္ေထာင္စုကုိ အမ်ုိဳးသားျပည္နယ္နဲ႕ တည္ေဆာက္မယ္။

( ၃ ) ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႕ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား အာဏာခဲြေ၀မႈရွိရပါမယ္။

( ၄ ) လြတ္လပ္တဲ့တရားစီရင္ေရး ထားရွိမယ္။

( ၅ ) ကာကြယ္ေရးနဲ႕ လုံၿခံဳေရးဟာ သမၼတေအာက္မွာထားရိွမယ္။

( ၆ ) ဥပေဒအေပၚမွာ မည္သူမွ်မရွိရဘူး။

( ၇ ) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ နုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စားပဲြ၀ုိင္းမွာ ေျဖရွင္းမယ္။

( ၈ ) ဘိန္းအစားထုိးသီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္မယ္။

( ၉ ) ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးမယ္။

(၁၀ ) က်န္းမာေရးက႑မွာ ေစတနာ၊ ကရုဏာေရွ႕တန္းတင္ၿပီး သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာ ကုသနုိင္ေရးႀကိဳးပမ္းမယ္။

(၁၁ ) လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမွု၊ စာရိတၱမ်ားေကာင္းမြန္ေစၿပီး တတ္သိပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစႏုိင္ေသာ ပညာေရးစနစ္ကုိ ျမွင့္တင္ေပးမယ္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမယ္။

( ၁၂ ) ေက်းလက္အထိ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္။

( ၁၃ ) လယ္လုပ္သူ လယ္ပုိင္ရမယ္။ လယ္သမားသမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမယ္။

(၁၄ ) အလုပ္သမားဘ၀ ဖူလံုေရး ႀကိဳးပမ္းေပးမယ္။ အလုပ္သမား သမဂၢဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိရမယ္။

( ၁၅ ) ကမၻဘဏ္ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ေငြေၾကးတန္ဖိုးတည္ ၿငိမ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမယ္

(၁၆ ) လူငယ္မ်ားအား တုိင္းျပည္အတြက္ အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္မ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ေမြးထုတ္မယ္။ လူငယ္သမဂၢမ်ား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ရွိတယ္။

( ၁၇ ) အမ်ုိးသမီးက႑ျမွင့္တင္ေပးမယ္။ အမ်ိဳးသားနဲ႕ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိရမယ္။

( ၁၈ ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ုိးမ်ားရဲ႕ စကား၊ စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ေပးမယ္။

( ၁၉ ) စီးပြားေရးထက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကုိ ဦးစားေပးမယ္။

(၂၀ ) တုိင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတမ်ားကုိ ေရရွည္အက်ိဳးကုိေရွးရွုျပီး စည္းကမ္းစနစ္နဲ့ ထုတ္ယူသုံးစဲြမယ္။

(၂၁ ) ေက်းလက္အထိ လွ်ပ္စစ္မီးဓာတ္အားသံုးစြဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမယ္ စသည္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိင္းဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ားရွိၾကပါတယ္။ တုိင္းျပည္အတြက္ ဘယ္လုိရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထားရွိပါတယ္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေျပာင္းလဲဖို႕ ဘယ္လိုလုပ္မယ္။ ဘယ္လိုေဆာင္ရြက္မယ္။

မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ေကာင္းတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ မူ၀ါဒလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ထားရွိရုံနဲ႕ မျပီးေသးပါဘူး။ အမွန္တကယ္ လက္ေတြ႕ က်က် ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လူေတြျဖစ္ၾကဖုိ႕ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လူေကာင္းလူေတာ္ျဖစ္ၾက ဖို႕လုိပါတယ္။ လူရုိးလူေျဖာင့္ျဖစ္ၾကဖို႕လုိပါတယ္။ သစၥာသမာဓိရၾကဖုိ႕ လုိပါတယ္။ တုိင္းျပည္ကုိ အမွန္တကယ္ခ်စ္၊ ျပည္သူကုိ အမွန္တကယ္ ခ်စ္တဲ့လူျဖစ္ၾကဖုိ႕လုိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပါတီကုိလည္း ၾကည့္ဖုိ႕လုိပါတယ္။

လူလည္းၾကည့္ဖုိ႕ လုိပါတယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာရွိေသးရင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႕ တုိင္းျပည္ဟာ ဒီလုိအဆင့္နဲ႕သာ ရွိလိမ့္မယ္လုိ႕မထင္ပါဘူး။ ဗုိလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္း မူ၀ါဒကဲ့သုိ့ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိ ၾကည့္ၾကပါ။ ဗုိလ္ခ်ုပ္ေအာင္ဆန္းအက်င့္ကဲ့သို႕ ရွိတဲ့လူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား-

ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးတစ္ခုတည္းနဲ႕ အစိုးရဖြဲ႕ႏုိင္တာမ်ိဳးကုိ ဦးစားမေပးလြန္းၾကပါနဲ႕။ ပါတီႀကီးတစ္ခုတည္းနဲ႕ အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္လုိ႕ ထင္ရာစုိင္းတတ္တဲ့ သမုိင္းအေတြ႕အႀကံဳရွိလာခဲ့ပါတယ္။ ညြန့္ေပါင္းအစုိးရမ်ဳိးမွ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမွုေကာင္းတဲ့ အစုိးရမ်ိဳးျဖစ္လာႏုိင္မယ္လုိ႕ ယူဆပါ

တယ္။ အျပန္အလွန္ေလးစားၾကမွသာ တိုင္းျပည္ကိုတိုးတက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးပါ၀င္တဲ့ညြန္႕ေပါင္းအစိုးရမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းႏိုင္မယ္ဆိုရင္ တို႕တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားကုိေထာက္ခံၾကပါ။ ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီကို ေထာက္ခံၾကပါလို႕ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ
၁။ ပါတီအမည္ - ကယန္းအမ်ိဳးသားပါတီ
၂။ ပါတီအမည္(English) - Kayan National Party
၃။ ပါတီတည္ေထာင္ ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕ - ၂၆.၄.၂၀၁၀
၄။ လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အား - ၁၇ ဦး
၅။ 
လာေရာက္ေလ်ွာက္ထားစဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္

ဒုတိယေခါင္းေဆာင္

- ဦးခူးယူဂ်င္း၊ ဦးေလာရင္း
၆။ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳ႕သည့္ေန႕ - ၄.၅.၂၀၁၀
၇။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလ်ွာက္ထားသည့္ေန႕ - ၁၁.၅.၂၀၁၀
၈။ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသသည့္ေန႕ - ၂၀.၅.၂၀၁၀
၉။ ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္္စဥ္ - အမွတ္စဥ္(၇)
၁၀။ ခြင့္ျပဳ႕သည့္ပါတိအလံ - 
၁၁။ ခြင့္ျပဳ႕သည့္ ပါတီတံဆိပ္ - 
၁၂။ ပါတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္စာရင္း - ဦးခူးယူဂ်င္း၊ဦးနန္းရီ(ေထြ/မႈး)
၁၃။ ပါတီနယ္ေျမ - ျပည္ေထာင္စုတစ္၀န္းလံုး
၁၄။ ပါတီ ရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ - 
အမွတ္(ည/၁၂၅)၊ သိုင္းဗဟန္လမ္း၊ေညာင္ကုန္း(၃)ရပ္ကြက္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္။

၁၅။ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း ႏွင့္ ဖက္စ္ - ၀၈၁-၅၆၁၅၃(ဦးခူးယူဂ်င္)
၁၆။ ပါတီ၏ မူ၀ါဒလမ္းစဥ္မ်ား - PDFDownload

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List