Thursday, September 10, 2015

ျပည္တြင္း၌ က်ပ္ေငြအစား ေဒၚလာသံုးစြဲမႈမ်ားအား ယခုႏွစ္မကုန္မီ ဥပေဒျဖင့္အေရးယူရန္ျပင္ဆင္


တရားမဝင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို တိုက္ဖ်က္သြားရန္အတြက္ က်ပ္ေငြအစား ေဒၚလာအသံုးျပဳေနျခင္းမ်ားကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးဥပေဒျဖင့္ ယခုႏွစ္မကုန္မီ အေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြား ႏိုင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္းဗဟိုဘဏ္၊ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲမႈဌာနႏွင့္ဗဟိုဘဏ္၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္၏ ေျပာ ၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

''က်ပ္ေငြအစား ေဒၚလာကို တြင္ တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳတာဟာ ႏိုင္ ငံ့စီးပြားေရးကို ထိခိုက္တယ္လို႔ ၫႊန္ ၾကားထား ပါတယ္။ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးေတြ ဆက္တိုက္က်လာရင္ က်ပ္ေငြအေပၚ မွာ ယံုၾကည္မႈအားနည္းလာၿပီး ေဒၚ လာကို တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္နဲ႔ အသံုး ျပဳမႈအား ေကာင္းလာမယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေစ်းကြက္ ျမင့္တက္ မႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမယ္''ဟု ယင္းက ဆက္ေျပာ သည္။

ေဒၚလာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံတ ကာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အတြင္း ၿပီးခဲ့ သည့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္၍ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေစ်း ႏႈန္းမွာ ျပန္လည္ အားေကာင္းလာခဲ့ ရာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ လည္း ကန္တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ၁၂၇၈ က်ပ္ ေစ်းေပါက္ ေနေသာေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ၃၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္း လ်က္ ရွိသည္။

ယင္းအေျခအေနကို ထိန္းခ်ဳပ္ ရန္ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရဌာနမ်ားအတြင္း ေငြေပး ေခ်မႈမ်ားကို လည္း ေဒၚလာအစား က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လအတြင္းက ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္က အတည္ ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒကို ယခုႏွစ္ေမလ အတြင္းက ထပ္မံ ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၃၈ အရ မည္ သူမဆို ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြ လုပ္ငန္းလုပ္ ကိုင္ခြင့္လိုင္စင္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးမရွိဘဲ ႏိုင္ ငံျခားသံုး ေငြျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရွိေစ ရန္၊ လိုင္စင္မရွိဘဲ ဝန္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ ငံျခားေဒၚလာႏွင့္ လက္ခံျခင္း၊ ေရာင္း ဝယ္ျခင္း လုပ္ခြင့္မရဟု ေဖာ္ျပထား သည္။

အဆိုပါတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ ဖ်က္က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ ရမည့္အျပင္ သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား ကို လည္း ျပည္သူ႔ဘ႑ာအျဖစ္ သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာအစား က်ပ္ေငြအသံုးျပဳ ရန္ ကာကြယ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲ ေကာက္ခံမႈ ရွိေသာ္လည္း ေဒၚလာေစ်း အတက္၊အက်ႏွင့္ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံသျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၌ အဆင္ မေျပမႈ မ်ားရွိေန ရသည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာသည္။

ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ''က်ပ္ကို ပဲ သံုးတာက ျဖစ္သြားရင္ေတာ့ ေကာင္း တာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ ျမန္မာက်ပ္ ေငြပဲ သံုး သင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခက္တာ က အားလံုးခ်ိန္းဖို႔ဆိုတာ ေလာေလာ ဆယ္ေတာ့ ခက္ဦးမယ္ထင္တယ္။ 

အ ခ်ဳိ႕ကက်ေတာ့လဲ ေငြက်ပ္ကို ေျပာင္း သံုးပါဆိုတဲ့အခါက်ေတာ ႏထခ့ေညါန ြၽေအနနဲ႔ေျမႇာက္ေပးသြားတာေပါ့။ ဒီလို ေျမႇာက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ႏထခ့ေညါန ြၽေအန မွာ တစ္ခါနာျပန္ေရာေပါ့ေနာ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟိုတယ္ေတြမွာ အခုသြား တည္းတယ္။ ေဒၚလာ ၁ဝဝ လို႔ေရးထား တယ္။ 

ျမန္မာေငြေပးလို႔ေတာ့ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၂၉ဝဆိုရင္ သူက ၁၃ဝဝ နဲ႔ ေျမႇာက္ရင္ ေျမႇာက္လိုက္တာ။ အဲဒီ ေတာ့ သူက ဃ့သငခန လုပ္လို႔မွမရတာ။ ဒီျပႆနာေတာ့ ရွိဦးမွာေပါ့''ဟု ေျပာ သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေဒၚလာႏွင့္ သီးျခား ေစ်းႏႈန္းေဖာ္ျပျခင္း၊ ေဒၚလာႏွင့္ က်ပ္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို လက္ခံျခင္းစသည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားရွိေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ဟို တယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ျပည္ပ ခရီးသည္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေစ်းကြက္ ေကာ္မတီဥကၠ႒ဦးျမသန္းက ''ဗဟိုဘဏ္ က ၫႊန္ၾကားထားတဲ့အတိုင္း ျပတ္ျပတ္ သားသား ထိထိေရာက္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ လိုခ်င္တဲ့ေဘာင္ထဲကို ေရာက္မွာပဲ''ဟု သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

#YangonTimesJournal

No comments:

Post a Comment

My Blog List