Thursday, April 09, 2015

အေရးႀကီးတာက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖုိ႔၊တန္းတူတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ ဖုိ႔၊ေရ ရွည္ တည္တ့ံတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ ဧၿပီ ၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္ ငုေရႊဝါ ခန္းမ၌ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သူမ်ား၏ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျမန္မာ့သတင္းစဥ္(ျပည္ တြင္း) သတင္း အဖြဲ႕က ေမးျမန္းခဲ့ သည္မ်ား ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒

ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြ ေနာက္ထပ္လုပ္ဖို႔ စဥ္းစားတယ္လို႔ နားလည္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အၿမဲပဲ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတာပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုတာ အလုပ္လုပ္မွ၊ ႀကိဳးစားမွ ေမွ်ာ္လင့္ ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ေဆြ
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီ(NDF)

ေဆြးေႏြးပြဲကေတာ့ ဒီသတ္ မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္(၃)ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးတာ။ အားလုံးလိုလိုရဲ႕ သေဘာထား ကနီးေနၾကတာ ေတြ႕ ရ တယ္ေလ။ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ ေျမာက္ဖို႔ကလည္းပဲ ကတိကဝတ္ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္ သြားတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ျပန္လွန္ေမးၾကတဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပြဲက အျပင္မွာမျဖစ္ဘူး လိုလိုထင္ေန တာေတြ ကို ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေရာက္ သြားတာ ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွာလည္း ေရွ႕ဆက္ သြားဖို႔ ဘယ္လိုမူေဘာင္ေတြ ခ်ၿပီးေတာ့ သြားမလဲဆို တဲ့ ေဆြးေႏြး ပြဲေတြ ျဖစ္ ေအာင္ လုပ္ဖို႔ အတြက္ လည္း အားလုံး သေဘာတူၾကတယ္။ ဒီကေန႔ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ကလည္း ပဲျဖစ္မယ္လို႔ သမၼတကိုယ္ တိုင္ ေျပာသြားၿပီဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေျပလည္မႈ တစ္ခုဆီ ဦးတည္ သြား ေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာေတြလည္း ေျပာလို႔ မရ တာလည္းပါတာေပါ့။ အဓိက အက်ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ဒါပါပဲ။ ႏိုင္ငံ အတြက္ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ မွာ စိတ္ရင္းေစတနာ ေကာင္း ေကာင္းနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ရေအာင္လုပ္ဖို႔ကအားလုံးက သေဘာ တစ္ခုတည္းျဖစ္ေနေတာ့ အဲဒါပဲ အဓိကက် တယ္လို႔ ေျပာ ရမွာ ေပါ့။ ေျခာက္ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲက လည္း သမၼတေျပာသြား တဲ့အခါ က် ေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾက တာေတြ ျဖစ္ လာစရာ အေၾကာင္းရွိေနၿပီလို႔လည္း မွတ္ခ်က္ေပးႏိုင္တာေပါ့။

ဦးဇိုဇမ္း(ဥကၠ႒) ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

ဒီေန႔မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းနဲ႔ကို ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ အားလည္းအားရပါတယ္။ အားလုံးက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ၿပီး ေဆြးေႏြးျဖစ္တာ ဒီတစ္ခါပဲ ၾကံဳဖူးပါ တယ္။ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ လည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႔လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ တဲ့ကိစၥမွာ ေနာင္လာေနာက္ သားေတြ အတြက္ ေကာင္းတဲ့အရာတစ္ခု က်န္ ခဲ့ဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ ဘယ္အစိုးရ ပဲ တက္တက္ ဒီအစိုးရလုပ္တာကိုင္တာ အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ ၿပီးမွ အစိုးရကို အယုံအၾကည္ မရွိ အဆိုတင္သြင္းခြင့္ဆိုတာမ်ဳိးကို လုပ္ ဖို႔၊ ေနာက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ ခင္မွာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ကိုယ့္ ရဲ႕ ျပည္နယ္ကေန ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ေရာက္ဖို႔တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ခါတိုင္းဆို ရင္ ေတာ့ သမၼတကေန ေရြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ၂ဝ၁၅ မတိုင္ခင္မွာကိုယ္ရဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ကို ကိုယ့္ရဲ႕လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ေရြး ခ်ယ္ခ်င္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကို ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဦးေစာထြန္းေအာင္ျမင့္(ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕)
ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး

ဒီေန႔သမၼတႀကီးရဲ႕ ဖိတ္ေခၚ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကိစၥ၊ ၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေကာ္ မရွင္ ကိစၥ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ၾကားကာလ တည္ၿငိမ္ေရးကိစၥေတြ ပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအေနနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံ လုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲ ေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္မႈ အေပၚ မွာ ေထာက္ခံ တာေပါ့။ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ကေတာ့ ပြင့္ လင္းလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တစြာ လုပ္ ေပးမယ္ဆိုေတာ့ ဝမ္းသာရတာေပါ့။ ၾကားကာလ တည္ၿငိမ္ေရးကိစၥက ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီး ေတြ ရယ္ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးရယ္ ပူးေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မယ္။ဆိုလိုတာက ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြကိုလည္း လမ္း ေၾကာင္းေတြ ပိုဖြင့္ေပးဖို႔ေပါ့။ ဒါမွလည္း ပါတီေတြ ပိုလႈပ္ရွားႏိုင္မယ္။ ပါတီေတြက လူထုနဲ႔ ပိုမိုထိ ေတြ႕ရတယ္။ လူထုကလည္း ပါတီ ေတြထဲကပဲ ေရြးခ်ယ္ေပးတာကိုး။ တိုတိုရွင္းရွင္းပဲ သမၼတက ေျပာပါတယ္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ NCA မူၾကမ္း လက္မွတ္ေရးထိုးတာကေတာ့ ေျပာရ မယ္ဆိုရင္ သမၼတႀကီးက ေဇာက္ခ် လုပ္တယ္။Myanmar Peace Center (MPC)ကလည္း စိတ္ရွည္ တယ္။ NCCT အေနနဲ႔ကလည္း တကယ္ပဲလိုခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လည္း ေအာင္ျမင္လာတာေပါ့။ ၃ ႏွစ္ ေလာက္လုပ္လာခဲ့တာ ဒီအထိ ေရာက္ဖို႔ ကမလြယ္ဘူးေလ။ ေရွ႕ ေလွ်ာက္အလားအလာက ေကာင္း မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္။ သူတို႔က လည္း (NCCT)ကို ျပန္တင္ျပမယ္။ ျပန္တင္ျပၿပီးရင္ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ လာၾကမွာေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက လိုအပ္တယ္။ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္းမွ တိုးတက္မယ္။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ လည္း စားဝတ္ေနေရးေျပလည္မယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ ရမယ္။ အေရးႀကီးတာက စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔၊ တန္းတူတဲ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔၊ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ တိုင္းရင္း သားေတြ လိုအပ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္၊ ဒီမို ကေရစီကို အေလးထားဖို႔လိုတယ္။

ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စိုး၊
အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီ

ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အဓိက အခ်က္သုံးခ်က္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးပါ။ ေနာက္တစ္ခုက ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးပါ၊ ဒီသုံးခုကို အဓိကေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အမ်ားစု ေဆြးေႏြးၾကတာကေတာ့ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို အားလုံးက ႀကိဳဆိုေထာက္ခံတဲ့ အေနအထားပါ၊ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဆက္သြားရမယ့္ ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲတို႔၊Road map တို႔ ဒါေတြကို ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ဆက္သြားၾကဖို႔ကို တိုင္း ရင္းသားအားလုံးက ဆႏၵျပဳၾကပါ တယ္။ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ် တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပး ဖို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈမရွိရင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြျဖစ္ လာမွာပါ၊ ဒါ့ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေအာင္ နည္းလမ္းေတြရွာ ၿပီး အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို လည္း အဓိက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

မိမိတို႔ပါတီအေနနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ဆက္လုပ္ဖို႔၊ ျပည္ေထာင္စု ညီလာခံလိုမ်ိဳးလုပ္ဖို႔၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံး က ျပည္သူေတြ ကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ ပါတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒က လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ေပး မယ္လို႔ ေျပာတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံတယ္၊ တကယ္ ျဖစ္ လာေအာင္ လုပ္ေပးခဲ့ရင္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အေထာက္ အကူျဖစ္ မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖို႔နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။ ။

ျမန္မာ့သတင္းစဥ္
(သတင္းအဖဲြ႕)
MOI Webportal Myanmar

No comments:

Post a Comment

My Blog List