Thursday, April 09, 2015

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ပါးကို နမ္းခ်င္သည္


ကြၽန္ေတာ္က အေကာင္းျမင္၀ါဒ သမား ျဖစ္သည္။ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သမုိင္းအရ ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ စစ္တစ္ပုိင္းအစိုးရလို႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ တစ္မတ္သား အစုိးရလုိ႔ပဲဆို ဆို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို ကြၽန္ေတာ္ ေလးစားသည္။ ယုံၾကည္သည္။ ေမွ်ာ္လည္းေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္။
ပဲြဦးထြက္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္တို႔ တဲြထြက္လာေတာ့ တို႔ႏုိင္ငံျဖင့္ ဒီတစ္ခါ ၀မ္းသာစရာ ေတြနဲ႔ ခ်ည္းႀကံဳ ရေတာ့မွာပါလား ေတြးမိၿပီး ကြၽန္ေတာ့္ေလာက္ ေပ်ာ္သူရွိလိမ့္မည္ပင္ မထင္။ ျပည္သူေတြလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္း ျဖစ္မိၾကမွာ ေသခ်ာသည္။ ဘာေၾကာင့္ဆို ကြၽန္ေတာ္ က ႏုိင္ငံေရးသမား ေပါက္စတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေထာင္ထဲလည္း တစ္သက္တစ္ကြၽန္းခံခဲ့ၿပီးၿပီ။ ျပည္ သူေတြလည္း ပင္ပန္း လွၿပီ။ တုိင္းျပည္လည္း ဆင္းရဲလွၿပီ။ အဲဒီတြင္းနက္ႀကီးထဲကေန ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ႀကီးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ဦး ၿပိဳင္တူဆဲြတင္ၾကလွ်င္ မၾကာမီအတြင္း တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး လူနဲ႔ တူတူသူနဲ႔တန္တန္ေနႏုိင္ ၾကေတာ့မွာပါလား ေမွ်ာ္ရင္း ေပ်ာ္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေရႊျပည္ေတာ္က ေမွ်ာ္တုိင္းလုိလုိ ေ၀းခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေလးပြင့္ဆုိင္ၿပီး ေဆြးေႏြး ၾကရေအာင္ ပါ ဆုိသည္။ သမၼတႀကီးက ေခါင္းခါျပသည္။ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ၾကရ ေအာင္ပါ ဆုိသည္။ သမၼတ ႀကီး တုိ႔က ေခါင္းခါျပသည္။ ၁၂ ပြင့္  ေတြ၊ ၄၈ ပြင့္ေတြ ႐ႈပ္လာသည္။ သမၼတႀကီးတို႔က ေခါင္းခါေနၾက ဆဲ ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ  အေျခအေန သမုိင္းေၾကာင္း ေပြ လီမႈေတြက ထိပ္သီးခ်င္း မေဆြး ေႏြးၾကဘဲ၊ အေပးအယူေတြ မလုပ္ၾကဘဲ၊  မေတြ႕ဆုံၾကဘဲ ၿပီးဆုံးသြားႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္တုန္းအခါကမွ် မယုံၾကည္ခဲ့။ အတုိက္အခံေတြအာဏာရေတြ မေျပာၾကစတမ္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ခ်စ္ခ်စ္ၾကည္ၾကည္ အေပး အယူေတြ မမွ်သေရြ႕ တုိ႔ႏုိင္ငံဘယ္ေတာ့မွ ေအးခ်မ္းႏုိင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ခိုင္ၿမဲစြာယုံ ၾကည္ေနမိသည္။

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာ ေရးဆုိသည္ကို ရွစ္ေလးလုံး ကာ လကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ တဖြဖြ ေတာင္းခဲ့သည္။ မရခဲ့။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အေျဖ ေပၚသည္ တုတ္တုတ္မွ် မလႈပ္ခဲ့။ သည္ေနာက္ ပိုင္း ႏုိင္ငံေရး တုိက္ပဲြေတြ ျပင္းထန္လာသည္ ငါတို႔က ဘာဂ႐ုစုိက္စရာရွိလဲ။ ငါတုိ႔လက္ထဲမွာ ေသနတ္ရွိ သည္။ ေသနတ္ရွိလွ်င္ အာဏာရွိသည္။ အာဏာရွိလွ်င္ လုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔ရသည္ဆုိသည့္ စိတ္ျဖင့္ ကိုယ့္ ျမင္းကိုယ္စုိင္းခဲ့ၾကသျဖင့္ တုိင္း ျပည္လည္း ျပာပုံထဲ ထုိးဆင္းသြား သည္။ ဒါကို ဘယ္မွတ္တမ္းမွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ ေမ့ပစ္ရမည့္အ ေၾကာင္းေတြ မဟုတ္တာ ေသခ်ာ သည္။

သည္တုန္းမွာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံ့အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္သာဆိုလွ်င္ သူ႔ကို ဘယ္လုိပဲ အသုံး ခ်ခ်ခံမည္ဆုိသည့္ ခံယူခ်က္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပုံ တင္သည္။ ၂၀၁၂ မွာ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္သည္။ လႊတ္ ေတာ္ထဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္အတူ အတုိက္အခံ အင္န္ အယ္လ္ဒီမွ ၄၃ ဦး၀င္သြားၾက သည္။ တစ္မ်ဳိးေျပာလွ်င္ ပူးေပါင္းလုိက္ၾကသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္က ဒီမုိကေရစီ ဖဲြ႕စည္းပုံမဟုတ္သည့္ ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ျပင္ဖို႔။

သည္ဥပေဒကို ျပင္လုိလွ်င္  ေခါင္းေဆာင္ခ်င္းေတြ ေခါင္းခ်င္း မဆုိင္လို႔ မရ။ အေပးအယူ၊ အ ေလွ်ာ့ အတင္းေတြ မလုပ္ၾကလို႔မရ။ အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္နားလည္မႈေတြ မတည္ေဆာက္ ၾက လို႔ မရ။ သည့္ အတြက္ ေလးပြင့္ဆုိင္ဟု ေဒၚစုက ေတာင္းဆုိသည္။ သမၼတႀကီးတို႔က ေခါင္းခါျပသည္။ သည္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ထဲ တို႔မ်ားႏုိင္ငံဟာ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရး ယဥ္ေက်းမႈ မထြန္းကားေသးတဲ့ ႏုိင္ငံ ထင္ပါရဲ႕။ ကမၻာႀကီးရဲ႕အစနားမွာအားႀကီးသူသာ အႏုိင္ယူစတမ္းစိတ္မ်ဳိးမွတစ္လက္မ မေရြ႕ဟုအားငယ္ေန မိသည္လည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေလး ေတြက သပိတ္တုိက္ပဲြဆင္ႏဲႊၿပီး သူတုိ႔ ပညာေရးမူ၀ါဒစနစ္ကို ျပင္ ေပးပါမည့္ အေၾကာင္း ေတာင္းဆုိ လာသည္။ အာဏာေတာင္းတာ မဟုတ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသို႔ အ မွန္တကယ္ သြားမည္ဆိုလွ်င္ ဆႏၵျပပဲြေတြကို ေၾကာက္ေနလို႔ မရ။ ၾကည့္မရလို႔ မျဖစ္။ သုိ႔ေသာ္လက္နက္ဆို အပ္တို တစ္ေခ်ာင္းပင္ မပါၾကသည့္ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို နံပါတ္တုတ္ေတြႏွင့္ မတန္တဆ ႐ုိက္ၿပီး လူစုခဲြပစ္ လုိက္ၾကသည္။ ခုထိလည္း အၿငိဳးအေတးႀကီးစြာျဖင့္ တရားတေပါင္ေတြ စဲြၿပီးေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ရွည္ေတြခ် ဖို႔ ျပင္ေနသည္။

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတု ခန္းမမွာ သေဘာတူထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလည္း ဘယ္ေရာက္ ကုန္သည္ မသိ။ ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ သေဘာတူထားၾကသည့္ ေလး ပြင့္ဆုိင္ သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြ လည္း အားလုံးျပာက်သြားေတာ့ သည္။ ခုေတာ့ ေက်ာင္းသားေလး ေတြမွာ အခ်ဳပ္ခန္း သံတုိင္ေတြ ေနာက္မွာ၊ ေထာင္ထဲမွာ ...။

ခုေတာ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးဆုိသည့္ ေဆးနည္း ေကာင္းႀကီးက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံထဲမွာ ေဆး မတည့္ သလို ျဖစ္ လာသည္လားမသိ။ သည္အတြက္ ျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ေရာ ျပည္သူ ေတြပါ အားလုံးအလြန္ ၀မ္းနည္း မိၾကသည္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံသည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကို မျဖတ္သန္း ဘဲႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလမ္းေပၚကို ဘယ္လို နည္းႏွင့္မွ် မေရာက္ႏုိင္ ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာ ကြၽန္ေတာ္ယုံ ၾကည္ေနဆဲ ရွိသည္။

အားႀကီးသူႏုိင္စတမ္း ကမၻာ ဦးေခတ္ကုန္ဖို႔ ေကာင္းလွၿပီ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူအမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးက ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုိ ေရာ တပ္မေတာ္ႀကီး ကိုပါ ခ်စ္ ခ်င္ၾကသည္။ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ထဲ မွ ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို မခ်စ္ႏုိင္စရာ ဘာမွ်မရွိ။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးသာ တုိင္းသူ ျပည္သားေတြအတြက္ တကယ္ လုပ္လွ်င္ သမၼတႀကီးပါး သမၼတကေတာ္ နမ္းဖို႔ မက်န္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျပည္သူေတြက ၀ိုင္းနမ္းၾကမွာ ေသခ်ာသည္။

ခုေတာ့ လုပ္ပုံေတြက မဟုတ္ၾကဘူးလား ထင္သည္။ ေက်ာင္းသားေလးေတြကို ကိုင္တြယ္ပုံကိုၾကည့္လွ်င္ အရင္ကအက်င့္ေတြ မေဖ်ာက္ႏုိင္ၾကေသး ဘူးပဲထင္သည္။

သည္တုန္း အခ်ိန္မွာေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၀၈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ မစဥ္းစားၾကလွ်င္ ေရြးေကာက္ ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို နည္းလမ္းသြယ္ တစ္ခုအျဖစ္ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္သည္ဆုိသည့္ စကားၾကားရသည္။

တုိင္းျပည္အတြက္ဆို ကြၽန္မကို လိုအပ္သလို အသုံးခ် ႏုိင္ပါသည္ဟု ဆႏၵအမြန္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲ၀င္ခဲ့ သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး ရန္သူေတြမဟုတ္ေအာင္ ႏုိင္ငံအတြက္ ၀န္ထမ္း ဖက္ေတြျဖစ္ေအာင္ ေဒၚစုေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

သည္ကိစၥအတြက္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးသမားႀကီးေတြကပင္ေဒၚစုကို ၀ိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္၏ ေခြးကတက္ႏုိင္ ငံေရးႏွင့္ပင္ ခုိင္းႏႈိင္းေျပာဆိုသည္ထိ ရင္ထု မနာျဖစ္လာၾကသည္။ သူတို႔ေတြက ေဒၚစုတန္ဖိုးကိုသိၾက သည္။ သမၼတႀကီးတုိ႔ကလည္း သိသည္။ ေဒၚစုႏွင့္ပင္ လုပ္စားကိုင္စားခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ ခုေတာ့ အဆင္မေျပ ၾက ေတာ့သည္လား မသိ။ ေဒၚစုထံမွ ေရြးေကာက္ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေရး အသံထြက္လာသည္။

သူတို႔က ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္ေနသလို ျဖစ္လာသည့္ အခါ ေဒၚစုထံမွ သည္အသံထြက္ လာတာ ပဲ ျဖစ္မည္။တုိင္းျပည္က အေမွာင္ထဲ ျပန္၀င္ေတာ့မလို႔လား စိုးရိမ္စရာ ေတြ ျဖစ္လာသည္။

ျပည္သူ ငါးသန္းလက္မွတ္ ထုိးထားသည္ကို လႊတ္ေတာ္ထဲ ေျပာေတာ့လည္း တုံဏိွဘာေ၀ လုပ္ေနၾက သည္။ မသိသလို လုပ္ ေနၾကသည္။ ေဒၚစုကို ႀကံေခ်ာင္း တစ္ေခ်ာင္းလုိ သူတုိ႔လိုခ်င္တာ ညႇစ္ယူလုိ႔ ကုန္ေတာ့ အေရးမပါ ေတာ့သေယာင္ လုပ္လာေနသ လား ျမင္လာရသည္။သည္အခ်ိန္မွာ ေရြးေကာက္ ပဲြ သပိတ္ေမွာက္ေရး လမ္း ေၾကာင္းသံ ထြက္လာသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကို အဓိက ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွင့္ ကမၻာကေလးစားတန္ဖိုး ထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ေရြးေကာက္ပဲြမ၀င္လွ်င္ ဘာေတြျဖစ္ လာႏုိင္သည္ကို ေလးငါးႏွစ္သား ကေလးပင္ ေတြးတတ္လိမ့္ မည္ ထင္သည္။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပည္သူေတြ က အဲ့သည္လို အေျခအေနမ်ဳိးကို ဘယ္သူမွ် ျပန္မသြားခ်င္ၾက။

သည္အခ်ိန္တြင္ ေျခာက္ပြင့္ ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပဲြ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ေန႔လုပ္မည္ဟု ဦးေရႊမန္းေျပာ ေၾကာင္း ၾကားလာရျပန္သည္။

ဘာ့ေၾကာင့္မ်ား သည္ ေလာက္အေရးပါသည့္ကိစၥကို သမၼတႀကီး၏ ေရႊႏႈတ္ေတာ္က မဟဘဲ ဦးေရႊမန္းႏႈတ္ က ဟလာရ တာပါလဲ။ အေျခအေနေတြက တုိင္းေရးျပည္ေရး ေပါက္ႏွင့္ ေက်းလားလည္း မသိ။ ျပည္ သူေတြကေတာ့ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ကိုျဖင့္ မျပန္ခ်င္ၾကေတာ့။ တုိင္းျပည္လည္း ဖြတ္ဖြတ္ညက္ ညက္ ေၾကေန ၾကၿပီ။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးတုိ႔ရဲ႕ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အစိုးရ လို႔႔ပဲေျပာေျပာ၊ လူူ၀တ္လဲ အစိုးရ လို႔ပဲ ဆိုဆို၊ စစ္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးလို႔ပဲ ေျပာေျပာ ျပည္သူေတြ ကေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကို လည္း ခ်စ္ခ်င္ၾကသည္။ တပ္မ ေတာ္ႀကီးကိုလည္း ခ်စ္ခ်င္ၾက သည္။ တစ္တုိင္းျပည္လုံးမွာ စစ္ သံ၊ ေသနတ္သံေတြ ကင္းၿပီး တုိး တက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ ေအာင္ အတုိက္အခံေရာ စစ္ တစ္ပုိင္းအစိုးရတို႔ပါ တညီတ ညြတ္တည္း လုပ္ၾကလွ်င္ မၾကာ မီ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ႏုိင္ၾက လိမ့္မည္ဟု ျပည္သူေတြက အႂကြင္းမဲ့ယုံၾကသည္။

ျပည္သူေတြက ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ ပါးကိုေရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ၏ ပါးကိုပါ ၀ိုင္းနမ္းခ်င္ေနၾက သည္။

ငါ့မွာေသနတ္ ရွိသည္။ ေသ နတ္ရွိရင္ အာဏာရွိသည္။ ႏုိင္ငံ ေရးအာဏာဆုိတာ ေသနတ္ ေျပာင္း၀က ထြက္သည္။ အင္အားႀကီးသူသာ အႏုိင္ရသည္ဆုိသည့္ စိတ္ေတြကို ေဖ်ာက္ေပးၾက ပါေတာ့လို႔ ျပည္ သူေတြက ေမွ်ာ္ လင့္ေနၾကသည္။

သမၼတႀကီးကေတာ္ႀကီး နမ္းဖို႔ မက်န္ေလာက္ေအာင္ ျပည္သူ ေတြက နမ္းပါရေစ ေစာင့္ေနၾက ပါေၾကာင္း ႏွစ္ သစ္အကူးမွာ တင္ ျပလုိက္ရပါသည္။ ။


7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List