Wednesday, April 08, 2015

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပညာေရးတိုးတက္ ျမင့္မား ေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစေရး ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္း

 

ႏိုင္ငံတစ္ခု ဖြ႕ံၿဖိဳးတက္ရန္အတြက္ ပညာရည္ျမင့္မားမႈ အထူး လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ဖိုးသုညႏွင့္ တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္၍ မရႏိုင္ဟု ေရွး လူႀကီးသူမမ်ား ေျပာဆိုခဲ့ၾက ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတြင္ ပညာတတ္မ်ား ေပါ မ်ားေစေရး အားလံုးကဝိုင္းဝန္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ ကေလးလူငယ္မ်ားအေျခ ခံေကာင္းေကာင္းႏွင့္ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ရေစရန္ မိဘ၊ ဆရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ၾကေစ လိုေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ဦးဥတၱမခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစု မ်ားႏွင့္ ေစ တနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား ပူးေပါင္း၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ားသို႔ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္း ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနား တြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

ဦးစြာ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စစ္ေတြေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ဦး ဥတၱမခန္းမ၌ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ အခမ္းအနားသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အတူဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ အေနာက္ပိုင္း တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး၊ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မိ ၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူ မ်ားႏွင့္ ေစ တနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၁၈၂၄ခုႏွစ္မွစ၍ ရခိုင္ ၊ တနသၤာရီ ေဒသမ်ားသည္ ကိုလိုနီ ျဖစ္ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အက်ိဳးဆက္ မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ အတြက္ မ်ားစြာထိခိုက္ ေစေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား၊ သံသယျဖစ္မႈ၊ အယူဝါဒ ကြဲျပားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္တြင္ လည္း ျပည္တြင္း ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္မႈမ်ားစြာ ေနာက္က်ခဲ့ ရေၾကာင္း။လက္ရွိသမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လိုအပ္ သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔အား အမ်ိဳးသားေရး မူဝါဒခ်မွတ္၍ စြမ္းအားရွိသေရြ႕ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအတြက္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈသည္ လြန္စြာအေရးႀကီး ပါေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ စတင္တာဝန္ယူစဥ္ကပင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္မျဖစ္မေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ကတိကဝတ္ တည္ရွိျခင္း၊ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စာနာမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားရမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈမွာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ပကတိ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတိုင္းလူတိုင္း မိမိဘဝ တိုးတက္ေအာင္ ျမင္လို သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတိုင္းကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လိုၾကပါ ေၾကာင္း ၊အျခားႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကို အားက်သည္ထက္ မိမိႏိုင္ငံကုိ တိုးတက္လိုစိတ္ျဖင့္ အားလံုးႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိရန္ လိုအပ္သကဲ့သုိ႔ ဆက္လက္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔တိုင္းျပည္တြင္ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတ၊ ေရသယံဇာတမ်ား စြာရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသယံဇာတ မ်ားကို စနစ္တက် အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်မႈအစား တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္ အျဖစ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါက မ်ားစြာ အက်ိဳးေက်းဇူး ရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ အသိ ပညာ အတတ္ပညာမ်ား လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္း၏ အေျခခံမွာ အတန္းပညာပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာ သင္ၾကားျခင္းသည္ ဝမ္းစာျဖည့္ျခင္းျဖစ္၍၊ ပညာသင္ၾကား ခ်ိန္တြင္ အမွန္တကယ္ တတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားရန္ လိုေၾကာင္း၊ ပညာသင္ခ်ိန္တြင္ အျခားကိစၥရပ္မ်ား စိတ္ဝင္စားေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးမ်ား က်ဆင္းေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ပညာသင္ၾကားရာတြင္ တန္းစဥ္
ကူးေျပာင္း သင္ၾကားမႈသည္လည္း အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊တိုးတက္ေအာင္ျမင္ ေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့ လာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရာ မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္ အဆင့္အထိ တန္းစဥ္ ကူးေျပာင္းသင္ၾကားႏိုင္မႈ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံတြင္ တန္းစဥ္ ကူးေျပာင္း သင္ၾကားႏိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးေနျခင္းကိုလည္း သတိႀကီးစြာထား၍ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ၂ဝဝ၃ခုႏွစ္၌ သူငယ္တန္း တက္ေရာက္ ခဲ့သူ ၁ဝ၄၅၆၉ဦးရွိခဲ့ရာ ၂ဝ၁၄ခုႏွစ္၊ တကၠသုိလ္ဝင္ စာေမးပြဲေျဖ ဆိုသူ အင္အားမွာ ၂၅၄၅ဝသာရွိ၍ သူငယ္တန္းမွ ဒသမတန္း အထိ တန္းစဥ္ ကူးေျပာင္းမႈမွာ ၂၅ရာ ခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းမွ တကၠသုိလ္ဝင္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၄၆၃၉ဦးသာရွိ၍ တန္းစဥ္ ကူးေျပာင္း ၍ တကၠသိုလ္အဆင့္ တက္ေရာက္ ႏိုင္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္း လြန္စြာနည္းပါး ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ယေန႔ သည္နည္းပညာ ေခတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခအေန မေပးျခင္း၊ေလ့လာစူးစမ္း လိုစိတ္နည္းျခင္း တို႔ေၾကာင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ ေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ နည္းပညာ၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ကြန္ပ်ဴတာ အားလွဴဒါန္း ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မီး ၂၄နာရီရရွိ သည္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာမ်ားလွဴဒါန္းရန္ဆိုသည့္စိတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လွဴဒါန္းသည့္ ကြန္ပ်ဴ တာမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးရွိရွိ အသံုးခ်ေစ လိုပါေၾကာင္း၊ ယေန႔လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနား ျဖစ္ေျမာက္ေရး အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးၾကသူမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား လွဴဒါန္းၾကသည့္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား၊ လက္ခံရယူေပးၾကသည့္ ေဒသံျပည္သူမ်ား အားလုံးကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က မိသားစုမွ လွဴဒါန္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္း မ်ားအား ေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံ ရယူသည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္(ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားမွ လွဴဒါန္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား အား ၫႇိႏိႈင္း ကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မွ လည္းေကာင္း၊ သီးျခား အလွဴရွင္မ်ားက ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားအား ဆက္လက္လွဴဒါန္း ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသီးသီး လက္ခံရယူၾကသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ပညာေရးေက်ာင္း မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္ အလွဴရွင္မ်ား၏ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ ပံ့ ေပးအပ္ျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ၿမိဳ႕မိ၊ၿမိဳ႔ဖမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းမွ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္း မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားတြင္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစု မ်ား ႏွင့္အတူ ကေမၻာဇ ကုမၸဏီလီမိတက္၊ မက္(စ္)မိသားစု၊ ထူးေဖာင္ေဒးရွင္း မိသားစု၊ ခ်န္းဟိန္းကုမၸဏီ လီမိတက္မိ သားစု၊ အိုင္ဂ်ီအီး မိသားစု၊ Jewellery Lucky Production ကုမၸဏီလီ မိတက္မိသားစု၊ Gateways Group of Companies မိသားစု၊ Asia World ကုမၸဏီလီမိတက္ မိသားစု၊ ဧဒင္ကုမၸဏီလီမိတက္မိသားစု၊ ၾကယ္နီ လာ ကုမၸဏီမ်ား အုပ္စုမိသားစု၊ Sky One & Lucky Man လီမိတက္မိသားစု၊ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ကုမၸဏီ အုပ္စု မိသားစု၊ Amazing ကုမၸဏီ လီမိတက္မိသားစု၊ ေနာင္တံု ကုမၸဏီ လီမိတက္မိသားစုႏွင့္ Authentic ကုမၸဏီ လီမိတက္ မိသားစုတို႔မွလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ စစ္ေတြၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္း ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ၿမိဳ႕လယ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ကုလား တန္ ျမစ္ဆံုေခ်ာင္းဝ သန္႔ရွင္း သာယာလွပေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနႏွင့္ ကုလား တန္ျမစ္ ေဘး ၿမိဳ႕ျပ ေျမယာတိုးခ်ဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ က ရွင္းလင္း တင္ျပရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က လိုအပ္သည္ မ်ားအႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ View Point အပန္းေျဖ စခန္း အဆင့္ျမင့္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ ႐ႈ ေလ့လာၾကသည္။ ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ စစ္ေတြတပ္နယ္ ဗႏၶဳလခန္းမ၌ တပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံုသည္။

ထုိသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က တပ္မေတာ္သည္ အဓိက တာဝန္ျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး မ်ားကိုပါ တတ္စြမ္းသေရြ႕ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ စြမ္းရည္ရွိေသာ တပ္မေတာ္ျဖစ္ရန္ လိုေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္မွ တပ္ဖြဲ႕အလိုက္ စြမ္းရည္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာတပ္မ်ား၏ တည္ၿမဲ အမိန္႔ပါ လုပ္ငန္း တာဝန္ မ်ားကို သိရွိလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အလားတူ ေျခလ်င္ေျချမန္၊ လက္႐ံုးတပ္ဖြဲ႕အလိုက္ မိမိလုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ ကြၽမ္း ကြၽမ္းက်င္က်င္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းသည္ တပ္ဖြဲ႕၏စြမ္း ရည္ကို တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း စြမ္းရည္ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ေကာင္းမြန္မႈ ရွိေစရန္ ကိုယ္တိုင္ထိန္း သိမ္း လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္သလို တာဝန္ရွိသူ မ်ားမွလည္း ၾကပ္မတ္ေဆာင္ ရြက္ ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူတိုင္း မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ တပ္မေတာ္သား အျဖစ္ မိမိကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ အေျခခံ စိတ္ဓာတ္ ေကာင္း
မြန္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း။

ေလာက္ကိုင္ေဒသ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့သည္မွာလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား စိတ္ဓာတ္ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ပင္ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာင္းမြန္ေသာ စိတ္ဓာတ္ ကို ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေန ျဖင့္လည္း စြမ္းရည္ ထက္ျမက္သည့္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေရး၊ တပ္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီး ၄ ရပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္ သားမ်ား အျပည့္အဝလုပ္ငန္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စားဝတ္ေနေရး၊ သြားလာေရး၊ ပညာေရး ၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥ အဝဝကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရင္း အသက္စြန္႔ သြားသူ၊ ကိုယ္လက္အဂၤါ စြန္႔လႊတ္ရသူ၊ သက္ျပည့္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ မ်ားအတြက္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အိမ္ယာမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးေန ေၾကာင္း၊ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေန႔စဥ္ရြတ္ဆိုေနသည့္ ငါ့ႏိုင္ငံေတာ္၊ ငါ့ႏိုင္ငံသား၊ ငါ့တပ္မေတာ္ အတြက္ဆိုသည့္ သစၥာ တရား မေမ့ရန္လိုေၾကာင္း၊ မိမိ၏စစ္သား ဂုဏ္ရည္ကို ထိန္းသိမ္းၿပီး စည္းကမ္းေကာင္းေသာ၊ စိတ္ ဓာတ္ေကာင္းေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားအျဖစ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က စစ္ေတြ တပ္နယ္ရွိ ပညာေရး ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ရာ ေဒသကြပ္ ကဲေရး မွဴးက လက္ခံရယူသည္။

၎ေနာက္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွက တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ ေငြမ်ား ေပးအပ္ ရာ ေဒသကြပ္ေရးမွဴး၏ ဇနီးက လက္ခံရယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ၫႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွေဌးဝင္းက သုတ၊ ရသ စာအုပ္စာေစာင္ မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္က အားကစားပစၥည္းမ်ားကို
လည္းေကာင္း၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လွမင္းက စားေသာက္ကုန္ ပစၥည္း မ်ားကို လည္းေကာင္း ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသီးသီး လက္ခံရယူၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ စစ္ေတြတပ္နယ္မွ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ ခဲ့သည္။
ဆက္လက္၍ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ စစ္ေတြတပ္နယ္ရွိ တပ္မေတာ္ ေဆး႐ံုသို႔ သြားေရာက္၍ ေဆး႐ံု တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူလွ်က္ရွိေသာ အရာရွိ၊ စစ္သည္၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆံု၍ ေဆးကုသမႈ အေျခအေန အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းကာ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တစ္ဦးခ်င္း၏ တင္ျပခ်က္ မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အားေပးစကား ေျပာၾကားကာ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အလားတူ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး ေဒၚၾကဴၾကဴလွႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳးသမီး လူနာေဆာင္ သို႔ သြားေရာက္၍ ေဆး႐ံု တက္ေရာက္ကုသမႈ ခံယူေနသူ မိသားစုဝင္မ်ား အား ေတြ႕ဆံု၍ ေဆးကုသမႈ အေျခအေန အေသးစိတ္ကို ေမးျမန္းကာ အားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့သည္။

ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာက္ေတာ္ မဟာမုနိ ဘုရားႀကီးသုိ႔ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္၍ ပန္း၊ ေရခ်မ္း၊ ဆီမီး ကပ္လွဴ ပူေဇာ္ကာ ေရႊသကၤန္းမ်ား ကပ္လွဴၿပီး အလွဴေငြမ်ား ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ဲဲဲၾကသည္။

Senior General Min Aung Hlaing

No comments:

Post a Comment

My Blog List