Wednesday, April 08, 2015

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွ အခ်က္ ၅ဝ သာ သေဘာတူခဲ့ၿပီး က်န္အခ်က္ မ်ားကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳ

အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မ တီသို႔ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၀၅ခ်က္ျဖင့္ ေပးပို႔ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ အခ်က္ ၅၀ သာသေဘာတူခဲ့ၿပီး က်န္အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအတြက္ ယခုလ ၇ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသားပညာ ေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ဧၿပီ ၈ရက္တြင္ျပန္လည္ေပးပို႔ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွျပင္ ဆင္ထားေသာအပိုဒ္ ၅၈ပိုဒ္၌ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၀၅ခ်က္ရွိခဲ့ရာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျပန္လည္ သုံးသပ္ရာတြင္ ၁၃၁ခ်က္ အထိရရွိခဲ့ရာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ မွေပး ပို႔ေသာျပင္ဆင္ခ်က္ ၅ဝကို သေဘာတူၿပီး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္ခ်က္ ၄၅ခ်က္ႏွင့္က်န္ ၃၆ခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြး ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ၁၈ဦးတို႔က စာရင္းေပး ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ရာ ၁၈ ဦးတင္ျပခ်က္၏ အခ်က္ငါးခ်က္ကိုသာ လႊတ္ေတာ္မွသေဘာတူခဲ့ၿပီး က်န္ အခ်က္အားလုံးမွာ ျပည္သူ ႔လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ၏ျပင္ ဆင္ခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္။

''ျပင္ဆင္ခ်က္တင္သြင္းလာတာ မူလက ၁၀၅ခ်က္ရွိေပမယ့္ ျပန္လည္ သုံးသပ္လိုက္တဲ့အခါမွာ ၁၃၁ ခ်က္ အထိရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ရဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ ၅ဝခ်က္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျပင္ဆင္ရန္ အ ခ်က္ ၄၅ ခ်က္၊ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြး ေႏြး အတည္ျပဳရန္ အခ်က္ ၃၆ခ်က္ ဆိုၿပီး အပိုင္း(၃)ပိုင္းထြက္ေပၚလာ ခဲ့ပါတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီအတြင္းေရး မႉးဦးေစာလွထြန္းက လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တင္သြင္းထားသည့္ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုအား တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္ ၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းအစီအစဥ္တြင္ သဃၤန္းကၽြန္းမဲဆႏၵနယ္မွ ဦး သိန္းညြန႔္က ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ မွတင္ျပထားေသာ ေက်ာင္းသား သမဂၢဖြဲ႕စည္းခြင့္ကို ျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့ရာ ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အဆုံးအ ျဖတ္ရယူရာဦးသိန္းညြန႔္ႏွင့္ ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ႏွစ္ဦးတည္းသာ ေထာက္ခံ သူရွိၿပီး က်န္သူမ်ား ကန႔္ကြက္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ တင္ျပခ်က္အတိုင္းသာ အတည္ျဖစ္ခဲ့ သည္။

''မိဘဆရာအသင္း၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လိုအဖြဲ႕ေတာင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ထည့္သြင္း ရင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆို တဲ့ ေဝါဟာရကိုထည့္ဖို႔လိုပါတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းညႊန႔္က တင္ျပခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ျပင္ ဆင္ထားေသာ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္ စီဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဇယ်ာေသာ္ တင္ျပေသာအခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွသေဘာတူခဲ့ရာ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီတြင္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာပါဝင္မႈ သည္ ေက်ာင္းသားမ်ားမွေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဆရာမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အတည္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

''အားလုံးတူညီတဲ့ အခြင့္အေရး မ်ိဳးရရွိေအာင္ ဒီျပင္ဆင္ခ်က္ကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ဦးေဇယ်ာ ေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ဧၿပီ ၈ရက္တြင္ေပးပို႔ မည္ျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား လႊတ္ ေတာ္ႏွင့္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ ျပန္ လည္ေပးပို႔သည့္အတိုင္း သေဘာတူပါက ဥပေဒၾကမ္းသည္အတည္ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲ မႈရွိပါက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။

MP, ATK
‪#‎Democracytoday‬

No comments:

Post a Comment

My Blog List