Wednesday, April 08, 2015

ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ဖို႔နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဖို႔ ဘယ္ဟာ ပိုအေရးႀကီးသလဲ


၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဝက္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္ အေရးႀကီးအေၾကာင္း အရာႏွစ္ခု သို႔တည္းမဟုတ္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ရမည့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္ခုရွိလာသည္။ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခုမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက သူ၏သက္တမ္းအတြင္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ လိုလားလ်က္ရွိေန သည္ကို မလြဲမေသြေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သမၼတ သာမက၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ကလည္း ၂၀၁၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် အပ်က္မခံႏုိင္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရသည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္ အလြန္လိုလားလ်က္ရွိၿပီး အတိုက္ အခံဟု ေခၚဆုိႏိုင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကမူ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ ဆင္ႏုိင္ေရးကို ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမား ထားရွိသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္တြင္ သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တိုင္း ရင္းသားကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ
 ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ၾကားကာလ ႏုိင္ငံတည္ၿငိမ္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးၾက မည္ျဖစ္သည္။

ဤအခ်င္းအရာကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မည္မွ် အေလးအနက္ထားသည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကမူ ဖြဲ႔စည္းပံုမျပင္ႏုိင္ပါက ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မျဖစ္ႏုိင္ဟု ပူပူေႏြးေႏြး ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုထားသည္။

အလားတူပင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ေကာင္း ေမွာက္ႏုိင္သည္ဟု ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၄၈ ပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု စီမံလာခဲ့သည့္ လက္ရွိအစိုးရ၏ စီမံမႈသည္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေနေတာ့သည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ေရးတို႔က ေရေျမ့သခင္အစိုးရဟု ျမန္မာ့ထံုးတမ္းအရ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ျပင္ဆင္ႏိုင္၊ က်င္းပႏိုင္သည့္ အေျခအေန သို႔ ေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနလည္း ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ဆုိလွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္ပံုျပင္ရန္ မည္သည္က အေရးႀကီးပါသနည္း။

"ႏွစ္ခုလံုးအေရးႀကီးတယ္၊ ျပည္သူေတြကို သနားပါ ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ထဲမွာ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ္အားၿပိဳင္တဲ့ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာ မေနရေအာင္ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပးရမယ္" ဟု ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္း/ပြင့္မွ ဦးဂ်င္မီက ဆိုသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္တို႔က ဖြဲ႔စည္းပံုကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု အသီးသီး သံၿပိဳင္ဂတိျပဳကာ အတိုက္အ ခံေခါင္းေဆာင္ကို လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ေခၚသြင္းခဲ့သည္။

ယင္းဂတိက အစိုးရသက္တမ္းႏွင့္အတူ ေလးႏွစ္အတြင္းကို ေရာက္ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး ကမူ တိက်သည့္ ဆံုျဖတ္ခ်က္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယေန႔ထိ မေရာက္လာေသးေပ။ ထို႔အေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ဟု သမၼတသည္ ယခင္က ႐ိုးသားသည္ ယခုမူ မ႐ိုးသားေတာ့ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္းဟု တိတိပပ တြက္ဆမရႏုိင္ေသာ္လည္း မွန္းဆၾကည့္ႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္း၏ ၂၀၁၅ ေမလအတြင္း ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေပးမည္ ၊ ျပင္ဆင္ၿပီးသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ရပ္ လူထုထံသို႔ အပ္ႏွင္းမည္ဆိုသည့္ ကတိပင္လွ်င္ ေမွးမွိန္ေနေသးသည့္ အေျခအေနရွိေနသည္။ 

ယင္းကား လႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ၃၁ဦး ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာက လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ လံုး၀မေရာက္လာေသးျခင္းေၾကာင့္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူတို႔က သံုးသပ္ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး မႈကို အၿမဲပင္ ျငင္းဆန္ေနေသးသည္။ ထိေရာက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားထက္ တစ္ဦး ႏွစ္မိနစ္က် ေဆြးေႏြး ရသည့္ ၄၈ ပြင့္ဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကိုသာ လိုလိုလားလား က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ 

၄၈ ပြင့္ ဆိုင္ ေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ရန္သာ အေလးအနက္ထားၿပီး ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး မပါဝင္ေပ။"ဖြဲ႔စည္းပံု၊ ၄၃၆မျပင္လို႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္ေလာက္တရား
မွ်တစြာ လုပ္လုပ္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ေပၚလာမွာမဟုတ္ဘူး၊ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက တပ္ က ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၾကည့္ၿပီးလုပ္ေနရမွာပဲ၊ ဘယ္ေတာ့မွ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမေပၚဘူး" ဟု ဦးဂ်င္မီက သံုးသပ္သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္မွာ စတင္ကာ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္းအစိုးရတို႔ ဆက္ဆံေရးသည္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ကဲ့သို႔ အဆင္ေျပသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး၏ ေအာက္ဆံုးနီးပါး အဆင့္သို႔ က်ဆင္းလာေနသည္။

"၂၀၁၀ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လြတ္ေျမာက္ေစျခင္းက အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစေပမယ့္ လက္ရိွ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက သေဘာထား တင္းမာသူမ်ာျဖစ္တယ္" ဟု ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကို အတိုက္အ ခံ ေခါင္းေဆာင္ ေျဖၾကားသည့္ အခ်က္က မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။ သေဘာထားတင္းမာသူ၊ ႐ိုးသားသူ မဟုတ္ေတာ့ ဟူသည့္ စကားလံုးမ်ားျဖင့္အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဖြဲ႔စည္း ပံုျပင္ရန္ ေတာင္းဆုိေနသကဲ့သို႔ "သေဘာထားတင္းမာသူ" ဟု စြပ္စြဲခံရသည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ရန္သာ လိုလားေနပံုရသည္။

အကြဲအလြဲမ်ားရိွေနသည့္ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံအၾကား ျပည္သူႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ထက္ အစိုးရ၏ ဆႏၵအတိုင္းသာေဆာင္ရြက္မည္ေလာကို ျပည္သူမ်ားအားလံုးက ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။ "အစိုးရ သူလုပ္ခ်င္တာ လုပ္လို႔မရတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတြ ဒီမိုကေရစီကို ရေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လာတယ္ အခုလဲလုပ္ရမွာပ္" ဟု ဦးဂ်င္မီက ဆိုသည္။

၂၀၁၅ ႏွစ္အကုန္၏ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ အလြန္စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေနပါသည္။ ႏုိင္ငံ အတြက္ အလြန္အေရးပါလွၿပီး အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစမည့္ အခ်င္းအရာႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ဖြဲ႔စည္း ပံုျပင္ေရးႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏုိင္ေရး မည္သည္က ပိုအေရးႀကီးပါသနည္း။ "ႏွစ္ခုလံုးအေရးႀကီးတယ္" " ဖြဲ႔စည္းပံုကိုျပင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကို လုပ္ေပးရမယ္" ဟု ဦးဂ်င္မီက ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္ႏွင့္ ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္ဟူသည့္ စကားပံုက အားလံုးကို သတိေပးေနသည္။

Mizzima

No comments:

Post a Comment

My Blog List