Tuesday, April 07, 2015

မၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒီမၿငိမ္းခ်မ္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ရွိလာမွာပါ NCCT ဒုေခါင္းေဆာင္၊ KNU အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖဒိုေစာကြယ္ ထူးဝင္းႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း


ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေရွ႕ အလားအလာႏွင့္ပတ္သက္၍NCCTဒုတိယေခါင္းေဆာင္၊ KNUအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးဖဒိုေစာယကြယ္ ထူး၀င္းကို 7Day သတင္းဌာနက ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ယင္းအနက္အခ်ဳိ႕ ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္မွာလုပ္မယ္လုိ႔ဆုိတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးပြဲၿပီး ေနာက္ တစ္ေန႔မွာ တကယ္ပဲ ျမန္မာတစ္ ႏုိင္ငံလံုး ေသနတ္သံတိတ္မွာ လားရွင့္။

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ကြၽန္ ေတာ္ အဲဒီလိုေတာ့ မျမင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ပထမဆံုးလုပ္ရမွာက တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း ေတြအားလံုးပါဝင္ႏုိင္လာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တာ ေတာင္ ေသနတ္သံစဲမယ္၊ မစဲ ဘူးဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်ဳပ္တဲ့ စာခ်ဳပ္အေပၚမွာ၊ လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ အေပၚမွာ ၾကည့္ရမွာပဲ။

စာခ်ဳပ္ခိုင္မာဖို႔အတြက္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခုိင္မာဖို႔ အတြက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာကိစၥ (military code of conduct) ဆုိ တာရွိတယ္။ ဒါက တပ္သားေတြ၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြလိုက္နာရမယ့္ကိစ ၥ။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ ceasefire code of conduct ဆုိတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရးစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရွိ တယ္။ ဒါကိုထုတ္ရတယ္။ ဒါကို ထုတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ ဒါကို ေဖာက္မယ့္   စည္းကမ္း မလိုက္ နာတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ၊ ရဲေဘာ္ေတြရွိလို႔ ရွိရင္ ပစ္ခတ္မႈရွိမွာစိုးလုိ႔ ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ Joint Monitoring ပါ ထပ္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕လိုက္တာကိုး။ ေဖာက္မယ္ဆုိတာရွိမွာစိုးရိမ္လို႔။ တကယ္ရိွၿပီဆိုရင္လည္း Joint Monitoring ကေန ျပန္ လည္စိစစ္ ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူက မွားသလဲ၊ မွန္သလဲဆုိတဲ့ စိစစ္အတည္ျပဳ ေရးအဖြဲ႕ပါ ထားလိုက္တယ္ဆုိ တာ ဒါအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးတာနဲ႔ ေသနတ္သံတိတ္သြားမယ္ဆုိတာက ေတာ့ ျဖစ္ လို႔ရွိရင္ေတာ့ ေကာင္း တာေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လည္း ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ႀကိဳးစား ေနတာပဲ။

အခု NCA မူၾကမ္းသေဘာတူလိုက္ ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥေတြအပါအဝင္ တကယ္ညႇိ ႏႈိင္းဖို႔ ခက္ေနတဲ့၊ အခက္အခဲျဖစ္ ေနတဲ့ အခ်က္တခ်ိဳ႕ကို ဆံုးျဖတ္ ရန္မူဆုိတဲ့ သေဘာထားလိုက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ႏုိင္ ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာမွ ေဆြးေႏြးဖို႔ ထားလိုက္ပါတယ္။ အဓိက အခက္အခဲျဖစ္မယ့္ဟာေတြကို ေက်ာ္လိုက္သလိုထားတာက ေနာင္က်ရင္ ပို႐ႈပ္မယ္၊ ပိုခက္ခဲ မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ စိုးရိမ္ေနၾကတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘာမ်ား ရွင္းျပခ်င္ပါသလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီအပိုင္းမွာ အထူးသျဖင့္ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥ ျဖစ္တဲ့ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္း စည္းေရးကိစၥျဖစ္မွာပါ။ ဒီ ကိစၥဟာ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရ မယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါက ေတြး ေခၚမႈ၊ စဥ္းစားမႈ နဲ႔ဆိုင္တဲ့အေပၚ မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီဥစၥာကို စာ ခ်ဳပ္မွာ တစ္ပိုဒ္လည္းထည့္ထား တယ္။ ဒီတစ္ျပည္လံုးအ ပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ရရွိဖို႔ အတြက္ ညႇိႏႈိင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက အေကာင္အ ထည္ေပၚရမယ္ဆုိ တဲ့ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔သြားတယ္။ ဥပေဒပညာရွင္နဲ႔လည္း ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ေမးၾကည့္တယ္။ ဒီလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဒါကိုအတည္ျပဳ ျခင္းအားျဖင့္ စာခ်ဳပ္လိုပါတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ဥပေဒ အေၾကာင္းအ ရ ခုိင္မာမႈရွိလားဆို ေတာ့ သူတုိ႔က ရွိပါတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။

စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့စာသားလိုဒီမွာထည့္တဲ့ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ clause တစ္ခုအေနနဲ႔ ထည့္ထား ေတာ့ စာခ်ဳပ္လိုပဲ သူက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမယ္ဆုိတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တယ္။ ပထမဦးဆံုး ညႇိႏႈိင္းမွာျဖစ္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ဒီလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကိစၥ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္မလဲဆိုတဲ့ကိစၥကို ညႇိႏိႈင္းရမယ္။ ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ သေဘာတူညီၿပီးမွလုပ္လုိ႔ရတာ ကိုး။ သေဘာမတူလို႔ရွိရင္ လုပ္ လုိ႔မရဘူး။ ႏွစ္ဖက္စလံုးကေနၿပီး ေတာ့ ညႇိႏႈိင္းရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတာ့ အဆင့္ ဆင့္ရွိပါတယ္။ ဒီအဆင့္ဆင့္ေပၚ မွာ တစ္ဆင့္ခ်င္းတက္ရမယ္။ ညႇိႏႈိင္းရမယ္။ ၿပီးမွ သေဘာတူၿပီး မွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ဒီလိုသြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ ခုိင္မာတဲ့အေန အထားရွိပါတယ္လို႔ အဲဒီလိုျမင္ ပါတယ္။

အခုပထမဆံုးအဆင့္ NCA လက္ မွတ္ထိုးႏုိင္ဖို႔ကိုေတာင္မွ စာခ်ဳပ္ မူၾကမ္းရရွိဖို႔ကို ကာလအရွည္ႀကီး တစ္ႏွစ္နဲ႔ငါးလေလာက္ ေက်ာ္ ျဖတ္ခဲ့ရတယ္ဆုိေတာ့ အဆင့္ ခုနစ္ဆင့္ပါတဲ့ လမ္းျပေျမပံုကို သြားရမယ္ဆုိ ရင္ အခ်ိန္အတုိင္း အတာဘယ္ေလာက္ထိ ၾကာႏုိင္ မလဲ။

NCA ရဖို႔အတြက္ ဆယ့္ ငါးလေနာ္။ ဒါေတာင္ final draftပဲရေသးတယ္။ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးေတြကိုလည္း ျပန္တင္ျပမယ္။ UPCC ကိုလည္းျပန္တင္။ ၿပီးရင္အတည္ျပဳခ်က္ ရယူၿပီးေတာ့ လက္ မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္မယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးရင္ political dialogues အတြက္ framework ဆိုတဲ့ဥစၥာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္လအတြင္း ဆြဲရမယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိတဲ့ အခ်ိန္ မွာ  ႏွစ္ဖြဲ႕ပဲ။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔ အစိုးရ အဖြဲ႕။ တကယ္တမ္း ျပန္ၾကည့္ မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းဆို ရင္  NCCT ဆိုတာ ကိုယ္စားျပဳတစ္ ဖြဲ႕တည္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။  ၁၆ ဖြဲ႕။ ဒီ ၁၆ ဖြဲ႕ရဲ႕ အေနအထား၊ သေဘာ တရား၊ ရပ္တည္မႈကလည္း တူခ်င္မွတူႏိုင္မယ္။ဒါကိုလည္းအခ်င္းခ်င္းလည္း ျပန္ညႇိေနရတဲ့အပိုင္း။ ေနာက္ အစိုးရမွာဆိုတာ ကလည္းပဲ  အစိုးရလို႔သာေျပာ တယ္၊ UPWC လို႔သာေျပာတယ္။ သူ႔မွာကလည္း institutions က သံုးခု။ အစိုးရရွိတယ္၊ တပ္မေတာ္ရွိတယ္၊ လႊတ္ေတာ္ရွိ တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တာဝန္၊ သူတို႔ရဲ႕ ရပ္တည္မႈအေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတာ အခ်င္းခ်င္းလည္း ညႇိေနရတယ္။ ညႇိႏိႈင္းမႈက ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္ ညႇိရသလို တစ္ဖက္စီမွာလည္း သူ႕အဖြဲ႔နဲ႔ျပန္ ညႇိတဲ့အပိုင္းရွိေတာ့ အခ်ိန္ၾကန္႔ ၾကာမႈရွိတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက စဥ္းစားမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ညႇိႏိႈင္းတဲ့ေနရာမွာက် ေတာ့ အခ်ိန္က ဒီေလာက္ၾကာ လို႔ရွိရင္ framework ေရးဆြဲ တဲ့အခ်ိန္မွာက်ေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသြားမယ္ဆို ရင္ ဒီႏွစ္ဖြဲ႕တည္းမကဘူး။ အဖြဲ႕ ေတြကအမ်ားႀကီးပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္းပါလာမယ္။ ေနာက္ ၿပီးေတာ့ ပါဝင္သင့္ပါဝင္ ထိုက္တဲ့ အစုအဖြဲ႕က ပိုမ်ားလာမယ္။ ျပန္ၿပီးမ်ားလာမယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ တခ်ိဳ႕ ကေတာ့ထင္တယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုသတ္မွတ္တာ ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း၊ Code ofConduct၊ Joint Monitoringတစ္လအတြင္းေရးဆြဲဦးမွာ။ ၿပီးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုေတာ့ရွိတာ ေပါ့။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လုပ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ႏွရက္ အတြင္းမွာ၊ ငါးရက္အတြင္း၊ တစ္ပတ္အတြင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ တပ္ေအာက္ေျခကို ရွင္းျပရမယ္ဆို တာကပါတာကိုး။ ဒီသေဘာတူ ညီခ်က္စာခ်ဳပ္က ေအာက္ေျခကို အကုန္လံုးရွင္းျပမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္လည္းရွိတယ္။ ဒါ ပိုၿပီးေတာ့ ခိုင္လံု၊ ခိုင္လံု ေအာင္လုပ္သြားတဲ့ သေဘာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုနက fram-ework နဲ႔ political dialogues လုပ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဘယ္ႏွဖြဲ႕ပဲလာလာ အေျခခံ အတူတူပဲ။ ကိုယ္စားျပဳမႈ ဘယ္လို သတ္မွတ္မလဲ ၊ ေရြးခ်ယ္မႈ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ၊ ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြ ေဆြး ေႏြးမလဲ၊ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ ခ်က္ ခ်မလဲ၊ ဒီအခ်က္ေတြပဲရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြရွိေနေတာ့ အေျခခံ ကလည္းတူညီတဲ့အေပၚမွာ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာပါဝင္ သင့္ပါဝင္ထိုက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္း ေတြဘယ္လိုပါမလဲ။ ျငင္းရမယ့္အခ်ိဳးေတာ့ ရွိ မွာေပါ့။ ပါတီဒီ ေလာက္ရွိရင္ ဘယ္ေလာက္ပါမလဲဆိုတာက တကယ္ကဆိုရင္ ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႔ရွိ လိုက္လို႔ရွိရင္ ၿပီးတယ္။ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံ မွာ ဒီလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡနဲ႔ တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘူး။ ဘာအေရး ေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းျပည္ အတြင္းမွာ လိုအပ္တဲ့ျပင္ဆင္မႈ ရွိသလဲဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေခါင္းစဥ္ေရြးရမွာပဲ။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ ပတ္သက္တာလည္းပါမယ္။ အခုရွိေန တဲ့ ေျမယာျပႆနာ၊ ေျမယာေပၚလစီလည္းပါမယ္။ေနာက္ၿပီးေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္တာ၊ ေနာက္ၿပီး ျပည္ တြင္းလက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ အႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ ၾကာအတြင္းမွာ ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာ။   ဒုကၡ သည္ ျပႆနာ၊ မယံုၾကည္မႈ ျပႆနာ၊ အကုန္လံုးကလုပ္ေနရ တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ခု ရွင္းရတယ္။ အခု လက္ရွိကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ။ ဒီႏိုင္ငံေရး ျပႆနာေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအရ ေနာက္ဆက္ တြဲျပႆနာ။ အဲဒီျပႆနာႏွစ္ခုရွင္းရင္ ဘာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးမလဲဆိုတဲ့ အခ်က္။  ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ဆံုးျဖတ္လို႔ရွိရင္ ဘယ္လိုဆံုး ျဖတ္မလဲ။ အမွန္အားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုကေတာ့ တရား ဝင္ ေတာ့မရွိဘူး။

ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမွာ NCCT မွာလည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ တာဝန္ေပးမႈနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ draft လုပ္ထားတယ္။ ထုတ္ ေဖာ္ျပမႈေတာ့ မရွိေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြကို အတည္ျပဳလို႔မရေသး လို႔။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၅၆ ပါတီက သူတို႔လုပ္ထားတာရွိတယ္။ NBF လို အဖြဲ႔ေတြ။ အခုထပ္ၿပီး တိုးလာတာ NLD က လုပ္ထားတာ။ အဲဒါလည္းရွိတယ္။ ဒါေတြ ရွိတဲ့အေပၚမွာ အကုန္လံုးေတာ့ မေတြ႔ရ ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေတြ႕တဲ့ အပိုင္းေတြက အေျခခံခ်င္းအတူတူပဲ။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း ညႇိမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ႏွစ္လ အေတာအတြင္းမွာ ၿပီးႏိုင္တဲ့အေနအထား ေတာ့ရွိပါတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ လည္း ဆက္ၿပီး NCA မရခင္မွာ လည္း ႀကိဳတင္ၿပီး ညႇိလို႔ရတဲ့ကိစၥ ပဲ။ ဒါေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က NCA မရခင္ကတည္းက frame-work၊ political dialoguesကို တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ဟိုး ၂၀၁၃ကစၿပီး ဆြဲလာခဲ့တာ။ ဒီအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ တျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြ လုပ္လာတယ္ဆို တာ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ တစ္ခ်ိန္က   တက္တက္ႂကြႂကြ နဲ႔လုပ္ေဆာင္ၾကမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၿပီးႏုိင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္လ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

ကိုးကန္႔ဆိုလို႔ရွိရင္ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တယ္။ အစည္းအေဝး ရက္ေတြအတြင္းမွာ NCCT ဘက္ က ေျပာ တာက ကိုးကန္႔က NCCT အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ NCA လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါမွာ ပါေစခ်င္တယ္။ ပါေအာင္ႀကိဳးစား ေနတယ္ေပါ့။ တစ္ဖက္မွာလည္း တပ္မေတာ္နဲ႔က တိုက္ပြဲျဖစ္ေန တယ္။ ၿပီးေတာ့ အစိုးရ က ေဆြး ေႏြးဖက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့အထဲမွာလည္း MNDAA က မပါ ဘူး။ ဒီအေျခအေနကို NCCT ဘက္က ဘယ္လိုမ်ားကိုင္တြယ္မလဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCCT က ေတာ့ ဒီတုိက္ပြဲျဖစ္လို႔ပဲ၊ တိုက္ပြဲေတြရွိေနလို႔ပဲ NCCT ဆိုတာေပၚလာတာကိုး။ တိုက္ပြဲေတြမရွိဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ NCCT ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး လာညိႇစရာလည္း မလိုဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကေန တစ္ခါတည္းသြားလို႔ရတယ္။ ရွိေနတဲ့အေပၚမွာ ဒါကိုရွိလာ တာ။ ဒါရွိလာတာက ဒီတုိက္ပြဲ ေတြ ရပ္သြားဖို႔အတြက္။  တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေ ဘာတူ စာခ်ဳပ္ကို ရၿပီးလို႔ရွိရင္ အကုန္လံုးပါဝင္လာဖို႔ကို ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေနတာ။ NCCTအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ သည္ျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ သည္ျဖစ္ေစ အကုန္လံုးကေတာ့ ပါဝင္ေစခ်င္တာေပါ့။

အခု NCCT ထဲမွာ တိုက္ပြဲရွိတဲ့အဖြဲ႕ေတြလည္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြကလည္း လက္နက္ ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မရွိသေလာက္ရွိတာ ကိုး။ ဒါကို တစ္ဖက္ကျပန္စဥ္းစား ေတာ့ ဒီလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမရွိ တဲ့အဖြဲ႕ေတြက တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လာၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးလုိ႔ရွိရင္ သိပ္ၿပီးေတာ့ သဘာဝမက်ဘူး။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ NCCT အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္တဲ့ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္း ေတြဆိုလို႔ရွိရင္ ေတာ္ေတာ္အင္ အားႀကီးၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဒီမွာ တစ္ခါတည္းပါဝင္ႏုိင္ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကလည္း အစိုးရနဲ႔ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ ေက်ာ္ ဘာတိုက္ပြဲမွမျဖစ္ဘူး။ ဘာမွထပ္ထိုးစရာ မလိုဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ရွိတာေပါ့့။ ဒါေပမဲ့ အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ထုိးတဲ့ တစ္ျပည္လံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္က ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ အပစ္ရပ္သက္သက္ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈကုိသြားမယ္ဆိုေတာ့ အကုန္လံုး ပါဝင္လာဖို႔ ပိုလိုအပ္တာေပါ့။ ဒါအစိုးရနဲ႔ ညိႇရမွာျဖစ္တယ္။အရင္တုန္းက အစိုးရနဲ႔ေဆြးေႏြး ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ သေဘာတူထား တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ႏုိင္ငံ ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အာမခံ ခ်က္ရွိတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မပါ ဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္မပါတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေစခ်င္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီလို ေျပာေန ရတာပါ။

ဒါကိုလည္း NCCT ကေတာ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြကို ျပန္တင္ျပမယ္။ တင္ျပ တဲ့ေနရာမွာ အခုကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းေပးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း အပါအဝင္ တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအကုန္လံုးေတြ႕ၿပီးေတာ့ တင္ျပမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကုန္လံုး ပါဝင္ ႏိုင္လို႔ရွိရင္ အေကာင္းဆံုးေပါ့။

ကိုးကန္႔နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ခုနက တစ္ပိုင္းေပါ့။ ကိုးကန္႔ရဲ႕ျဖစ္တည္မႈအေနအထားက ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း အကုန္လံုးကို ေတာ့မသိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက အစုိးရနဲ႔အပစ္ရပ္တယ္၊ အစိုးရနဲ႔ သိပ္ၿပီးေတာ့ နီးစပ္ၾကပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္နားလည္တယ္။ အခုျပန္ျဖစ္တဲ့ကိစၥ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲေတာ့ အေၾကာင္းရင္းေတာ့မသိဘူး။ ဒါေပမဲ့ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မျဖစ္ေစ ခ်င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါကေတာ့ပါဝင္သင့္တယ္။ ျပန္မတိုက္ၾက ဖို႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရကို တင္ျပ တယ္ေလ။  အစိုးရကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သေဘာထားထုတ္ ျပန္ခ်က္မွာပါလာတယ္။ ပဋိပကၡ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အတြက္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ Joint Statement မဟုတ္ဘူး။ သတ္သတ္ထုတ္ျပန္ တာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါမျဖစ္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ ဒါကိုဆက္ လက္မျဖစ္ပြားဖို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြား မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတူညီ ခ်က္သေဘာထားလည္း ရွိထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဆုိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမွာက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြဘက္က ၁၆ ဖြဲ႕ မကႏိုင္ ဘူးေပါ့။

ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ အကုန္လံုး။ တစ္ျပည္လံုး။ တိုင္းရင္းသားအေရးက်ေတာ့ အကုန္လံုးက ဘဝတူေတြ မဟုတ္လား။ တိုက္ပြဲျဖစ္ေနတာကလည္း ဒါနဲ႔ ပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း တိုက္ၾကတာမဟုတ္ဘူး။ တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ တိုက္ေနတဲ့အစိုးရ သေဘာတူညီမႈရွိရင္၊ အကုန္လံုးတူညီ မႈရွိရင္ ပါဝင္မႈရွိႏိုင္ရင္ေတာ့ပို ေကာင္းမယ္။ NCCT အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္သလို မျဖစ္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီသေဘာ တူညီခ်က္က တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းလုပ္တဲ့ေနရာထက္ပိုမိုျမင့္မားတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္ လည္ေပါင္းစည္းျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္က ေနာက္ပိုင္းမွာ ညႇိႏိႈင္းေဆြး ေႏြး လုပ္ေဆာင္ ရမယ့္အထဲမွာ အခက္ခဲဆံုးကိစၥျဖစ္မလား။

နားလည္မႈရွိရင္ ဘာအခက္ခဲမွမရွိဘူး။ ခက္ခဲေအာင္လုပ္ လို႔ရွိရင္လည္း အကုန္လံုးခက္ ခဲတာပဲ။ တစ္ခ်က္ ခ်င္းအေပၚ မွာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အယူအဆစကားလံုးတစ္ခုခ်င္းအေပၚမွာ ေဘး ကေနၾကည့္လို႔ရွိရင္ေတာ့ တစ္မ်ိဳး ႀကီးေပါ့။ စကားလံုးတစ္လံုး အေပၚမွာပဲ တစ္ခါတေလ ျငင္းရ တာ။ ဗမာစကားလံုးမွာက ဒီဘက္သံုးရင္ အဓိပၸာယ္တစ္မ်ိဳးကြာ တယ္။ ဒီဘက္သံုးရင္ တစ္မ်ိဳး။ ဒါကို ျငင္းၾကတာ ရွိတာေပါ့။ ေနာက္ဆံုး အဂၤလိပ္လိုျပန္ၾကည့္ လို႔ရွိရင္ တစ္မ်ိဳးတည္းပဲျဖစ္ေန တယ္။ ဗမာမွာက်ေတာ့ စကားလံုး က ပိုမ်ားတဲ့အေပၚမွာ၊ အဓိပၸာယ္အေပၚမွာ တစ္ခါတေလေတာ့ရွိ တယ္။ ညိႇႏိႈင္းမယ္ဆိုရင္ အခက္ အခဲရွိလား ။ အခက္ခဲလို႔ယူဆ ရင္ အခက္ခဲႀကီးပဲ။

ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ရန္သူဆို တာ ရန္သူ လို႔ ျမင္ရမယ္။ ရန္၊ ငါ စည္းျခားရမယ့္သေဘာတရား။ ျပည္ေထာင္စုဘက္ကလည္း တပ္မေတာ္ကသင္ ထားတာ ဒီလူေတြဟာ ေသာင္းက်န္းသူ၊ အျမစ္ျဖဳတ္ရမယ္။ ဒီအျမင္ႏွစ္ခုက သင္လာခဲ့တာၾကာၿပီ။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ျပည္သူဒုကၡေရာက္ေနတယ္။ ဒီလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡရဲ႕ အရင္းခံျပႆနာက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ။ ဒါေတြ အကုန္ လံုးရွင္းသြားမွာပါ။ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရပါတယ္။

တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အခုဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကမ္းလွမ္းခဲ့တာကလြဲရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မွာ တကယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြား တာမရွိဘူးလို႔ ေဝဖန္ၾကတာရွိတယ္။ အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ ထက္မွာေရာ၊ နအဖအစိုးရလက္ထက္မွာေရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားေျပာခဲ့တာမ်ိဳးရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ လက္နက္ျဖဳတ္ သိမ္းေရးတို႔၊ လက္နက္အပ္ရမွာတို႔၊ အဲဒီလိုပံုစံေတြေပါက္ခဲ့ တယ္။ အခုတစ္ႀကိမ္မွာေကာ မတူကြဲျပားမႈရွိ သလား။

တကယ္တမ္းဆို ကြၽန္ေတာ္ တို႔တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေတာင္းဆိုတာ တစ္ျပည္ လံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးပါ။ အစိုးရက ေၾကညာ ပါ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾက ညာပါ၊ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ ငံေရးေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ပါဆိုတာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြေရာ၊ အတိုက္အခံအင္အား စုေတြေရာ ေတာင္းဆိုတာၾကာလွၿပီ။ လြန္ခဲ့ တဲ့အစိုးရ ဟိုးကြၽန္ေတာ္တို႔ ၄၉ ကေနၿပီးေတာ့ အဆက္ဆက္ မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ KNU ဆိုရင္ ငါးႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈလုပ္ခိုင္းတယ္။လုပ္တိုင္းမွာ လက္နက္ခ်ပါ၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းဝင္ပါ၊ စီးပြားေရးလုပ္ပါ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးလုပ္ပါဆိုၿပီးေတာ့ အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆ နာ ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ အေနအထားမရွိဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ အစည္း ေတြ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕က တစ္ဆယ္၊ ႏွစ္ဆယ္၊ ၁၇ ႏွစ္ ၊ အႏွစ္ ၂၀ တို႔။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို နည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းတာမရွိခဲ့ဘူး။ မရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း ေနာက္ ဆံုးက်ေတာ့ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းတာမ်ိဳး  လက္ေအာက္ခံတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္နဲ႔ ေနာက္ဆံုးက် ေတာ့ တိုက္ ပြဲျပန္ျဖစ္ျပန္ေရာ။

အခုအစိုးရမွာ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုရွိတာက အစိုးရမူလကဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ျပန္ၾကည့္လို႔ရွိရင္လည္း သိပ္ေတာ့ မထူးဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တိုင္း ရင္းသားဘက္က ျပင္ဆင္လိုက္ တယ္။ ဒီကေန႔လုပ္ေန တဲ့ Peace Process ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရး မူေဘာင္ (Master plan) ကို ျပင္ဆင္လိုက္တယ္။ ျပင္ဆင္ၿပီးေတာ့ အစိုးရကို တင္ျပတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မယ္ဆိုရင္ ဒီနည္းလမ္းအတိုင္းပဲသြားပါဆို ေတာ့ အစိုးရရဲ႕ မူလဖိတ္ေခၚခ်က္၊ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ ငါးခ်က္ ၊ ျပည္ေထာင္စုမွာ ရွစ္ခ်က္ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ ခ်က္မွမပါဘူး။ ဒါေတြက ၿပီးသြားၿပီ။

အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သြား ေနတာ အခု NCA မွာပါတဲ့ စာခ်ဳပ္သေဘာတူခ်က္အတိုင္း။ ကြာျခားခ်က္ကႏိုင္ ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးရွိမယ္။ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးပါလာတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဘယ္အစိုးရ လက္ထက္မွာမွတစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရး၊ အကုန္လံုး ဒီလိုစုၿပီးေတာ့ပါလာတာ တစ္ခါမွမရွိဘူး ။ ႏိုင္ငံေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈဆိုတာလည္း တစ္ခါမွ ဘယ္အစုိးရမွ မလုပ္ခဲ့ဖူး ဘူး။ သူ႔ရဲ႕ ဥပေဒေဘာင္အ တြင္း ဝင္လာတာ။ အခုက ဒီျပႆနာ ရွင္းၾကမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒါကြာျခား တဲ့အေနအထားတစ္ခုပဲ။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ဘက္ကလည္း ေတာင္းဆိုတယ္။ သမၼတႀကီးေၾကညာခ်က္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းအေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္က ျပန္ တြက္ ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုထားတဲ့ဟာေနာ္။ သူက ဖိတ္လိုက္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို ဘယ္လိုပဲေရးေရး  ကြၽန္ေတာ္တို႔က ႀကိဳဆိုတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပင္ဆင္ တယ္။ ဒါလုပ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး အပစ္ရပ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့တကယ့္ႏိုင္ငံေရး၊ ေအးခ်မ္းၿပီး သာယာဝေျပာတဲ့ တိုုင္းျပည္ထူ ေထာင္ဖို႔အတြက္ ဒီနည္းလမ္း နဲ႔ လုပ္သင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ ေဆြးေႏြးၾကမယ္ဆို တဲ့ အခ်က္တင္ျပေတာ့ သူတို႔ လည္း ေျပာင္းလဲလာတယ္။

ဖိတ္တာက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္။ အခုမွ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မူ ၾကမ္းကို မေန႔က ပဲရတယ္။ သံုးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာတယ္ေနာ္။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔လည္း ေတာင္းတယ္။ ဟိုဘက္မွာလည္း လိုတယ္။ ညႇိတဲ့အခါမွာက စေတြ႕တာက တိုင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ႕ခ်င္းက ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာတခ်ိဳ႕၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဆိုရင္ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ၁၂ ရက္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုး တယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအေနနဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ လုပ္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုးက် ေတာ့ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္လာခဲ့တာစၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕ လိုက္ကတည္းက ညိႇလာတာ တစ္ႏွစ္နဲ႔ငါးလေက်ာ္ၾကာတယ္။

ထူးျခားတာက ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မယ္၊ အေျခခံႏိုင္ငံ ေရးျပႆနာေဆြးေႏြးမယ္။ ထူးျခားတာက လက္နက္ခ်တာမပါဘူး။ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးဆိုတာ လက္နက္ခ်တာ မဟုတ္ဘူး ။ ျပဳျပင္မယ္ဆိုတဲ့အေနအထ ားမ်ိဳး။ လက္နက္ခ် ဆိုတဲ့စကားလံုးေတာ့ မသံုးဘူး။ အလင္းဝင္တာလည္း မသံုးဘူး။ အစတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အေမွာင္ထဲမွာေနတဲ့ဘဝနဲ႔ျဖစ္ေန တာကိုး။ အခုက အလင္းဝင္ တာလည္း မသံုးဘူး။ ဒါေပမဲ့ သံုးတဲ့စကားလံုးကေတာ့ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္း ျခင္း။ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာမွာ ကြၽန္ ေတာ္တို႔မွာ တာဝန္ရွိသလို အစိုးရမွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက သူ႔ရဲ႕သက္ ဆိုင္ရာလူထုမွာ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ယူေနရတယ္။ ဒီဥစၥာကို ဘယ္လို ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမလဲ ဆိုတာက system တစ္ခု။ ေသခ်ာကြၽန္ ေတာ္တို႔    ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းၿပီးမွ လုပ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရးဆိုတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေျပာရ ရင္ အင္အားႀကီးလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြဆိုရင္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ေသာင္း ခ်ီရွိေနၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တစ္ျပည္လံုးအပစ္ရပ္ေရး ထိုးၿပီးသြားၿပီ ဆိုရင္ ဒီတပ္သားေတြ အရပ္သားအျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းဖို႔ မေျပာင္းဖို႔ကိစၥ၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ တပ္ဖ်က္ သိမ္းျခင္း၊   ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေန ရာခ်ထားျခင္းတုိ႔၊  လုံျခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲျခင္း၊ စစ္တပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ အဲဒီကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုအခက္အခဲေတြ ႀကံဳ လာႏိုင္လဲ။

အေသးစိတ္ေတာ့ ဒီဥစၥာကအဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ ေနာ္။  လံုၿခံဳေရးျပန္လည္ေပါင္း စည္းေရး ပဲ ေျပာေျပာ၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥ ျပန္လည္ (reform)လုပ္တာ အဆင့္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ အခုလက္ နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္ အတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုတာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခုရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြက တိုင္းျပည္အတြက္ထက္ ကိုယ့္အဖြဲ႕နဲ႔၊ ကိုယ့္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ အဲဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ သူ႔တပ္ဖြဲ႕နဲ႔၊ သူ႔ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ရွိ တယ္။ သူ႔သင္တန္းနဲ႔သူရွိတယ္။ သင္ၾကားမႈက လည္း မတူဘူး။ Training မတူဘူး။

ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ ဆိုလိုက္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွာလည္း ကရင့္အမ်ိဳးသားလြတ္ ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္၊ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေ တာ္၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔တိုင္းျပည္မွာ တပ္မေတာ္ေတြ မနည္း ဘူးျဖစ္ေန တယ္။ လူမ်ိဳးတိုင္းမွာ သူ႔တပ္ မေတာ္ရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမယ္ဆိုရင္ တပ္ မေတာ္တစ္ခုတည္း ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲေတာ့မလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈရဲ႕ တိုးတက္မႈအေပၚမွာ ေျပာင္း လဲေနတဲ့အေန အထားေပၚမွာ ဒါက တျဖည္းျဖည္းလုပ္သြားရ မယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

အခက္အခဲဆိုတာထက္ ယံုၾကည္မႈ၊ လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ ဆင့္တစ္ခုခ်င္းလုပ္ရမယ္။  ပ ညာ ေပးမႈ အမ်ားႀကီးလိုအပ္တယ္။ ဒါေတြက တစ္ခါတည္းလာၿပီး ေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္လို႔ရွိရင္ ဒီတပ္ကဘယ္ေတာ့မွ အမိန္႔ေပးမႈကလည္း တူတာမဟုတ္ဘူး။ ကရင္တပ္မွာဆိုရင္ ကရင္လိုပဲ ေပးတယ္။ အမိန္႔ေပးတာ စစ္မိန္႔ တို႔ ဘာတို႔ေပးတာေပါ့။ ကခ်င္ဆို လည္း ကခ်င္လိုပဲေပးတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီတပ္ႀကီးက ဘယ္လိုမွ အမိန္႔ေပး လို႔၊ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ဘယ္သြားဘာညာအမိန္႔ေပးလို႔ ဘယ္လိုမွ လိုက္နာမႈရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ မြန္ဆိုလည္း မြန္တပ္ ဆိုရင္ မြန္ဘာသာပဲေျပာတာကိုး။ အခုကတစ္ခုလံုးကေန သင္တန္းတစ္ ခုထဲ လမ္းၫႊန္မႈတစ္ခုတည္းလုပ္ ၿပီးမွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ reintegration လုပ္ရမွာ။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္အတြင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး UNFCက ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ခဲ့တာရွိသလို ဒီအေပၚမွာ တပ္မေတာ္ကာကြ ယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ကန္႔ကြက္ခဲ့တာ လည္းရွိတယ္ ။ ႏွစ္ဖက္ၾကား သေဘာထားကြဲလြဲမႈရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနမွာေရာ၊ ေရွ႕လာမယ့္အေန အထား မွာေရာ ဒီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုတာက ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးရွိေနလဲ။

ဒီႏိုင္ငံေတာ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ ေထာင္စုျဖစ္လာရင္ ဒီတပ္မေတာ္ကေတာ့ ဘယ္လိုပဲေျပာ ေျပာ၊ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္ ေထာင္စုတပ္မေတာ္ပဲေျပာေျပာ ဘယ္လိုနာမည္ေခၚေခၚ ေခၚလို႔ ရတယ္။ အဓိက, ကေတာ့ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္းမလဲဆုိတဲ့ကိစၥပဲ။ တစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ကေတာ့ စိုးရိမ္မႈနဲ႔ ဒီ Federal Army ကို အခုပဲနာမည္ေထာင္ၿပီး ဒီနာမည္ ႀကီးက တုိင္းျပည္ကို လာသိမ္းႏုိင္မွာလည္းမဟုတ္ဘူး။ စိုးရိမ္စရာ မရွိဘဲ စိုးရိမ္တယ္။ ဒါ ကြၽန္ေတာ္ ဆိုလိုတာေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိ ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံေတြ႕ ဆံုေဆြး ေႏြးမႈကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ ေတာ္ႀကီးကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ျပန္ဖြဲ႕ မလဲဆုိတာ တစ္ခုက ဖက္ဒရယ္ စနစ္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုပဲ။ ျပည္ေထာင္စု လည္းပါတယ္။ Union လည္း ပါတယ္။ Federal လည္းပါတယ္ ဆုိေတာ့ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဖက္ ဒရယ္မလိုဘူး။ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ လံုေလာက္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ယူနီ ယံျမန္မာလုပ္ေနတယ္။ ဒါက ေတာ့ စကားလံုးက ေျပာေနၾက တာ။ 

လက္ေတြ႕မွာကေတာ့ ျပည္ ေထာင္စုဆိုတာ ျပည္ေထာင္ေတြ ကုိ စုထားတာ။ ဒါေပမဲ့ ဖက္ဒရယ္ ပဲေျပာေျပာ အခုကေတာ့ ဒီဖက္ ဒရယ္စကားလံုးအတြက္ သိပ္ၿပီး ေတာ့ စုိးရိမ္စရာမရိွဘူး။ ဟုိလြန္ ခဲ့တဲ့အခ်ိန္ဆုိ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာ ဘယ္လိုမွ ေျပာလို႔မရတဲ့ကိစၥ။ အခုကေတာ့ တစ္ျပည္လံုးရင္းႏွီး ၿပီးသား။ အကုန္လံုးက လက္ခံ ေနၾကတဲ့ စကားလံုးျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခုသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ လည္း ပါထားၿပီး သား။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ကို ထူေထာင္မယ္ဆုိတာပါထား ၿပီးသားဆိုေတာ့ စကားလံုးမစိမ္း ေတာ့ဘူး။ အစက ဖက္ဒရယ္ဆုိ တာ ခဲြထြက္မယ္ထင္တာ။ ဖက္ ဒရယ္ေခၚကတည္းကိုက မခဲြ ထြက္ဘူး ပူးေပါင္းမယ္ဆုိတာ အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္တယ္။ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ နားလည္မႈလြဲၾကတာ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဒါက မိႈင္းတုိက္ မႈလည္း ပါမွာေပါ့။

လက္ရိွျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခ အေနမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကအင္အားစုေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကလည္း ဒီဘက္လမ္း ေၾကာင္းကေန ၿပီးေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိလုပ္ေနတယ္။ ေနာက္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕အစည္းေတြ ကလည္း ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္း ေၾကာင္းကေနၿပီးေတာ့ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးဆီ လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဆံုႏုိင္ေျခရိွသလား။ ပူးေပါင္းၿပီးလုပ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးထား တာမ်ိဳးေကာရိွလား။

အခုက ဒီ ၂၀၀၈ ဖဲြ႕စည္းပံု။ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ေပါ့ေလ။ ဒီဖဲြ႕ စည္းပံုကုိ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္ သည္ျဖစ္ေစ အမ်ားက ေတာ့ လက္ခံသည္၊ လက္မခံ သည္ . . . ရိွေနတာကိုေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ဒီတုိင္းျပည္ကို ဒီဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔ သြား ေနတာကိုး။ ဒီယႏၲရားေအာက္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ႏုိင္ ဖို႔ဆိုတာလည္း ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုကို ျပင္ရမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္က ေတာ္ ေတာ္ခက္တယ္ ျပင္ရ မွာ။ ျပင္ ႏိုင္တဲ့အတုိင္းအတာေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လုပ္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈက အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ ရွင္းမယ္ဆိုေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ပတ္ သက္တဲ့အခ်က္ေတြလည္းပါ မယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး မႈက ရလာတဲ့ရလဒ္။ ဒီျပႆနာေတြေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္တြင္းမွာ လက္နက္ ကိုင္ပဋိပကၡ က ျဖစ္ေနတာကိုး။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡက သူ႔အလိုလိုနဲ႔ ေပ်ာ္လို႔ တိုက္ၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္က လူမ်ားကမေျဖရွင္းလို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးအေျဖရွာၾကတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္၊  သူ႔ရဲ႕လိုလားခ်က္ကို သင့္သလား၊  မသင့္သလား ဘာမွမေဆြးေႏြးဘဲနဲ႔လက္နက္နဲ႔ အင္အားနဲ႔ဖိေတာ့ဒီဘက္ကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ရတာကိုး။ အမွန္ အားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာမယ္ဆိုတာ ဒီပဋိပကၡက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ စည္းေတြ က သူ႔ရဲ႕အမ်ိဳးသားကို ကိုယ္စားျပဳဖို႔ လက္နက္ကိုင္လာၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ။ ဒီကိစၥ။ ေနာက္ တစ္ခုက တျခားကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္ေတြရွိသလို ဖြဲ႕စည္း ပံုနဲ႔ မပတ္သက္တဲ့အခ်က္ေတြ။ ပဋိပကၡမေက်နပ္မႈတို႔ ဒါေတြအမ်ား ႀကီး ရွိေနတာကိုး။

ဒီလႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာ ေဆြးေႏြးမယ္။ ဒါကေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းေတြ ဘယ္ေတာ့ မွ လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ၿပီး ေဆြးေႏြးလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။  ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘူး။ ပါတီေထာင္ လို႔လည္း မရဘူး။ အခုက လႊတ္ေတာ္အျပင္ကထြက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဒီတုိင္းျပည္ကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ သေဘာ၊ ပင္လံုညီလာခံသေဘာ ျပန္လုပ္ၿပီးလို႔ရွိရင္ ဒီကဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြက လႊတ္ေတာ္ကိုျပန္ပို႔ၿပီး ေတာ့ အတည္ျပဳခ်က္ယူၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာျဖစ္ ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ ဆိုေတာ့ တရားဝင္ျဖစ္သြားေအာင္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းနဲ႔ ညီသြားေအာင္လုပ္ရမယ့္အပိုင္း ရွိတယ္။ ဒီဘက္မွာ က်ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကထြက္လာမွာကိုး။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မွာ လႊတ္ေတာ္ကလည္းထြက္ မယ္၊ တပ္က လည္း ထြက္မယ္၊ျပည္သူလူထု ပါတီကိုယ္စား လွယ္လည္းပါမယ္၊ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႔အစည္းေတြ အကုန္လံုး ပါမယ္ဆိုေတာ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ ႏိုင္ငံေရးညီလာခံတစ္ခုလို ျဖစ္ ေနၿပီ။ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ အဲဒီလိုလုပ္ရ မွာပဲ။ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုေတာ့ အျပန္အလွန္ဆိုတာ ရွိေနမွာပဲ။ ဒီဘက္မွာ လႊတ္ေတာ္မွာ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့ အေနအထား၊ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာနဲ႔ လုပ္။ ဒီဘက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အကုန္လံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ႏုိင္ ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးညီ လာခံံႀကီးတစ္ခု လို႔လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ KNU ေတြ႕ဆံုခဲ့တာမွာ ဘာေတြေဆြး ေႏြးျဖစ္ခဲ့ ပါသလဲရွင့္။

ေဆြးေႏြးတာက အဓိကက ေတာ့ NLDရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔သိတဲ့အတိုင္းပါပဲ။ NLDပါတီမွာ မွတ္ပံုတင္ၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္း  ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တဲ့ ဦးတည္ခ်က္က ဖြဲ႕စည္းပံုျပင္ႏုိင္ေရးျဖစ္ တယ္။ ဒုတိယ အခ်က္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး။ ေနာက္တတိယအခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိိမ္း ခ်မ္းေရး။ ဒီတစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ေနရာမွာ NLDရဲ႕ ပါဝင္မႈ သိပ္မေပၚလြင္တဲ့ အေပၚ မွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပါေစခ်င္တာ ေပါ့။ ဘာျဖစ္ လို႔လဲဆိုေတာ့ သူကလည္း ျပည္သူေလးစားတဲ့ အင္အားႀကီးတဲ့ပါတီတစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ေတာ့ ပါေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့သူ႔ရဲ႕ပါႏိုင္မႈကလည္း တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွာ သူကေတာ့မပါႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါကလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာကိုး။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈအပိုင္းမွာ က်ေတာ့ frameworkေရးဆြဲတဲ့ေနရာမွာ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ ပါဝင္လာရမယ့္အေန အထားျဖစ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕  KNUရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္မႈေတြ အကုန္လံုးပါ ဝင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ ရြက္မႈေတြ တင္ျပတာျဖစ္တယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာ တူတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူတို႔ လက္ခံတယ္။ သူတို႔ကလည္း မူလသူ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခုရွိတဲ့အေပၚမွာ ဆက္စပ္မႈရွိ လာတဲ့အေပၚ သူကလည္းပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားက ေနၿပီးေတာ့ ဆက္ၿပီးပါလာ မွာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ကလည္း သေဘာတူညီမႈထား တာကေတာ့ ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုၿပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္တာတို႔၊ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေဆာင္ရြက္မႈ အသိေပးတာတို႔ ဒါကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ KNUက ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေတာ့ ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္။ အမ်ားလည္း ပါလာေအာင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အကုန္လံုးပါဝင္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ပိုမို ေကာင္းမြန္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးတင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဘက္ကေကာ ဘယ္လိုမ်ား ျပန္တံု႔ျပန္သလဲရွင့္။ သူပါဝင္လာ မယ္လို႔ မ်ား ေျပာပါသလား။

ဒါကေတာ့ ပါဝင္လာႏိုင္မယ္။ သူပါဝင္ရမယ့္အစိတ္ အပိုင္းကေတာ့ အခုက တကယ္လို႔တစ္ျပည္လံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စဲ ေရးကလုပ္ၿပီးလို႔ရွိရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈက ဆက္လာမွာပဲ။ ဒီစာခ်ဳပ္အတိုင္း အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္။  ပါလာလို႔ရွိရင္ေတာ့ framework က စၿပီးေတာ့ ပါလာရမွာပဲ။ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ သိရသေလာက္ NLD ကလည္း ေျပာပါတယ္။ သူတို႔မွာ လည္း framework ေရာ ၊ political dialogues ေရာ ျပင္ဆင္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ဒီထဲပါ လာမယ့္သေဘာျဖစ္ပါ တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါလာ မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဘယ္ေလာက္ထိ သက္ေရာက္ မႈရွိမွာလဲ။

ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းမၿငိမ္းခ်မ္း၊ အေျခခံႏိုင္ငံေရးျပႆနာ အကုန္လံုးနဲ႔ပတ္သက္ တယ္။ တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ပတ္သက္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္ တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိလို႔ရွိရင္ လည္း ဒီမိုကေရစီရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ ခက္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွိမွလည္း ဒီမိုကေရစီီခ်ီတက္တဲ့ေနရာမွာ ပိုမိုလြယ္ကူ မယ္။ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရွိမွလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကေနတစ္ဆင့္ ထူေထာင္လို႔ရ မွာ။ အဲသလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အခု တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ဆက္စပ္ေနတာ . . . ဒီဆက္စပ္မႈအေပၚမွာ သူပါဝင္ လာႏိုင္လို႔ရွိရင္  အကုန္လံုးပါဝင္ႏုိင္မယ္ ဆိုတဲ့၊ ပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အကုန္ လံုး ပါဝင္မယ္ဆိုရင္ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေထာင့္အသီးသီးကေနၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြး တင္ျပႏိုင္တဲ့ အေနအ ထားရွိလာမွာေပါ့။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာ NCA စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မယ့္အေန အထားရွိပါသလား။

ေရြးေကာက္ပြဲက ႏိုဝင္ဘာ လမွ မဟုတ္လား။ စာခ်ဳပ္က ကြၽန္ေတာ္ေျပာထားၿပီးၿပီပဲ။ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ ခုနက ဒီအခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ ၿပီးသြားလို႔ရွိရင္ေတာ့ ထိုးလို႔ရၿပီကိုး။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ ခင္ကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ဒီ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကရင္ျပည္နယ္က မဲဆႏၵနယ္ေတြအားလံုးမွာေကာ ေရြးေကာက္ ပြဲက်င္းပလို႔ရမွာလား။

ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ တစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အခ်ိန္ကလည္း . . . ဒီတစ္ျပည္လံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို ဥပမာအားျဖင့္ ေမလမွာ လုပ္ရင္အခ်ိန္က ေလး၊ ငါး လေလာက္ ရွိေနတာပဲ။ ေလး၊ ငါးလ ေလာက္ ရွိရင္ တည္ၿငိမ္မႈရွိရင္ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။

၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲတုန္း ကလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ မဲဆႏၵနယ္ အကုန္လံုးမွာလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္လို႔ သိရ တယ္ေလ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြကို ႏွစ္သစ္ကူးစကား ေျပာၾကားေပးပါဦးရွင္။  ဘာမ်ား အမွာ စကားပါးခ်င္ပါသလဲရွင့္။

ဒီကေန႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားလံုးက ေတာ္ေတာ့္ကို ေရပန္းစားပါ တယ္။ လူတိုင္းက သံုးေနၾကပါတယ္။ ေျပာေနၾကပါတယ္။ အဖြဲဲ႕ အစည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လႈပ္ရွားေန ၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ မၿငိမ္းခ်မ္းရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း သိဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒီမၿငိမ္းခ်မ္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ေျဖရွင္း ႏိုင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ရွိလာမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာက ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ ျပည္ သူျပည္သား အားလံုးရဲ႕ နိစၥဓူဝလႈပ္ရွား အသက္ရွင္ေနရတဲ့ေန ရာမွာ ပူပင္ေသာကမရွိဘဲနဲ႔၊ စစ္ပြဲတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘူး ဘဝရဲ႕လံုၿခံဳေရး၊ တစ္သက္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရး၊ ဘဝဆိုတာကေတာ့ စားေရးေသာက္ေရး ကအစေပါ့ ဒါေတြပူပင္မႈမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းတာ။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေန တာ အခုလက္ရွိ မ်က္ျမင္ျဖစ္တဲ့ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြ မၿငိမ္းခ်မ္းတာအရင္ ရွင္းရမယ္။ ဒါေတြကို ရပ္ဆိုင္း ၿပီးလို႔ရွိရင္ အကုန္လံုးက ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ ေဆာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ခ်ည္းပဲ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြတင္မကဘဲ နဲ႔  ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုး ပါဝင္လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List