Wednesday, April 08, 2015

မီဒီယာဖိႏွိပ္ေရးမူဝါဒကို အရွိန္ျမႇင့္လာသည့္ ထုိင္းအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ


ထိုင္းအာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အမိန္႔ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ပုဒ္မ (၄၄) အမိန္႔ ေျပာင္းလဲထုတ္ျပန္ လုိက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ဖိႏွိပ္ပိတ္ဆို႔ရန္ ေျခလွမ္းမွာ ပိုမို ခိုင္မာ ျမင္သာလာေစ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။


ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ အာဏာသိမ္းၿပီးကတည္း က ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္မွာ တစ္စထက္ တစ္စ စနစ္တက် ကန္႔သတ္ခံလာရ သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္ ကမူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ပရာ ယြတ္ခ်န္ အိုခ်ာ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဖယ္ရွားၿပီး အ ေျခခံ ဥပေဒသစ္တြင္ ပါရွိသည့္ ပုဒ္မ (၄၄) လံုၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္သစ္ကို ျပ႒ာန္းေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

အဆို ပါ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးထက္ပင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ႀကီးမားၿပီး ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သြားေစေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ခ်က္ခ်င္းပင္ ေဝဖန္ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။
ပုဒ္မ(၄၄)အရ ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ၿပီးႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို ဆက္လက္ ကန္႔သတ္ထားဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ မီဒီယာေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္မႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ ရရွိမည္ ျဖစ္ သည္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ အျဖစ္မွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ယူခဲ့သည့္ ပရာယြတ္က ပုဒ္မ (၄၄) ကိုေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ မီဒီယာ ႏွိပ္ကြပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယခင္ကထက္ ေျဗာင္က်ေသာ သေဘာထား မ်ိဳးကို ဖြင့္ဟလာသည္။

‘‘အေကာင္းမေျပာရင္ေတာ့ မီဒီယာေတြကို က်ဳပ္အေနနဲ႔ ပိတ္သိမ္းလုိက္မွာပဲ။ အခုအခ်ိန္ထိ ဘယ္သတင္း ထုတ္ေဝမႈကိုမွ ပိတ္ဆို႔ထားတာ မရွိေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေက်းဇူးျပဳၿပီး ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ အေကာင္းဘက္က နည္းလမ္းမ်ိဳးနဲ႔ ေရးၾကစမ္းပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔က အေကာင္းမေရးရင္ က်ဳပ္တို႔ဘက္က လုပ္ဖုိ႔လုိတာလုပ္ရလိမ့္ မယ္’’ ဟု ၎က ဘန္ေကာက္ရွိ စစ္ေကာလိပ္ေက်ာင္းတစ္ခုတြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

ထုိင္းအစိုးရသည္ အာဏာ သိမ္းမႈအၿပီး ၁၀ လမွ် အၾကာ ေမလ ၁ ရက္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအမိန္႔ကို ဖယ္ရွား႐ုပ္သိမ္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုိင္းမီဒီယာမ်ားအတြက္ အသစ္ ျပ႒ာန္းသည့္ ပုဒ္မ (၄၄)က ရွင္ ႀကီးက်ားထက္ဆိုးေသာ အေျခ အေန ျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္းမီဒီယာ အားလံုး၏ေရွ႕ေဆာင္ သတင္း ဌာနႀကီး ေလးခုကလည္း လက္ရွိအေျခအေနသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလကထက္ မီဒီယာလြတ္ လပ္ခြင့္ ပိုမိုထိပါးေနေၾကာင္း ေဝဖန္ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

ျပ႒ာန္းမႈ အသစ္အရ ျပည္ သူလူထုကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ၊ မမွန္မကန္ သတင္းျဖန္႔ေဝေသာ မီဒီယာတိုင္းကို စစ္အာဏာပိုင္ မ်ားက လုပ္ငန္းပိတ္သိမ္းခြင့္ ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူငါးဦးထက္ စု႐ံုးခြင့္ကို ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္း၊ အရပ္သားမ်ားကို စစ္မႈထမ္းမ်ားက ဖမ္းဆီးခြင့္ရွိ ျခင္း၊ ထိုင္းေတာ္ဝင္ မိသားစုကို ေစာ္ ကားမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳ ေရး ထိပါးေသာ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္သလို ဖမ္းဆီးစြဲခ်က္ တင္ခြင့္ ရွိေနျခင္း တုိ႔မွာမူ စစ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရး ကာလနည္းတူ ဆက္လက္တည္ၿမဲေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ပရာယြတ္ဦးေဆာင္ေသာ လက္ရွိ ထုိင္းအစိုးရသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြး ေကာက္ပြဲ မ်ား ျပန္လည္က်င္းပမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္လည္း လတ္တေလာ အေျခအေနမ်ား အရမူ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း အရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ဦးတည္သကဲ့သို႔ ရွိေနသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ပုဒ္မ (၄၄) သို႔ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လုိက္ ရာတြင္ အသက္႐ွဴေခ်ာင္သြားသည့္ တစ္ခု တည္းေသာ အခ်က္ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး ထိပါးမႈကဲ့ သို႔ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စစ္ခံု႐ံုးမ်ားတြင္ အစစ္ေဆး ခံေနရသည့္ အရပ္သားမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမိုအ ဆင့္ျမင့္သည့္ ခံု႐ံုးမ်ားတြင္ အ ယူခံဝင္ခြင့္ ရလာျခင္း ျဖစ္ သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္ အရမူ စစ္ခံု႐ံုးတြင္ အမႈစစ္ခံေနရပါက အယူခံဝင္ခြင့္ မရွိေခ်။
လတ္တေလာတြင္ ထိုင္းအစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ား ကိုယ္တုိင္က ေဝဖန္လ်က္ ရွိသည္။ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ပရာယြတ္သည္ ပုဒ္မ (၄၄) အရ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာ ပသမဂၢတုိ႔ကလည္း ပုဒ္မ (၄၄)သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အ ေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီခံစား ခြင့္တို႔ကို ထိပါးေနေၾကာင္း သ ေဘာထား ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုင္းစစ္တပ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယူဒြမ္ဒက္ဂ်္ ဆီတာဘူတာက လံုၿခံဳေရး စည္းမ်ဥ္းသစ္သည္ စစ္တပ္အတြက္ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈ ဩဇာအာဏာကို ပိုမိုႀကီးမားသြား ေစေၾကာင္း စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အ ေျခအျမစ္မရွိေၾကာင္း ေျဖ ရွင္းခဲ့ ေသာ္လည္း ေဝဖန္မႈမ်ားမွာမူ ေလ်ာ့က်မသြားခဲ့ေခ်။ ပရာယြတ္ ကမူ ‘‘လူေကာင္းသူေကာင္း ေတြက ပုဒ္မ (၄၄) ကို ေၾကာက္ ေနစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး’’ ဟု တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ထုိင္းစစ္တပ္ကို ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ေနသည့္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ သေဘာထားမ်ိဳးႏွင့္ တံု႔ျပန္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ထိုင္းေတာ္ဝင္ တပ္မေတာ္ နဲ႔ ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ ဂုဏ္ျဒပ္ကို ထိ ခုိက္လာေစမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လို ကိစၥကိုမွ က်ဳပ္သည္းခံေနမွာ မ ဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ဘာကိုမွလည္း မေၾကာက္ဘူး’’ ဟု ၎၏ သ ေဘာထားကို အတိအလင္း ေၾက ညာထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာက ထုိင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာကို အရပ္သားအစိုးရလက္ထဲ ျပန္လည္လႊဲေပးရန္ ဖိ အားေပးေတာင္း ဆုိမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ပရာ ယြတ္၏ ေျခလွမ္းသည္ တစ္စ ထက္တစ္စ အာဏာရွင္ ပိုဆန္ လာသည္။ ၂၀၁၆ မကုန္မီ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပ ေပးမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္ လည္း လက္ရွိအေျခအေနက ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ တိုးတက္မႈထက္ ဆုတ္ယုတ္မႈ မ်ား က ပိုမိုသိသာလ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဌာန အႀကီးအကဲ ဇိုင္ရာအယ္လ္ဟူ စိန္က ေဝဖန္ထားသည္။

ပုဒ္မ (၄၄) ထုတ္ျပန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိုင္းႏုိင္ငံ၏ စီးပြား ေရး က႑အေပၚ ေကာင္းက်ိဳး ျဖစ္ေစႏိုင္မည္ ဟု ေထာက္ခံသံုး သပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ‘‘တကယ္လုိ႔ ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ပုဒ္မ (၄၄) ကို စီးပြားေရးက႑နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စံႏႈန္းေတြအတိုင္း အသံုးခ်ရင္ ေကာင္း က်ိဳးေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဘာ ျဖစ္ လုိ႔လဲဆိုေတာ့ ပုဒ္မ (၄၄)မွာ က စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အ ထူးခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ သတ္မွတ္ေပးႏုိင္တယ္ ေလ’’ ဟု ထုိင္းစက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း ဥကၠ႒ ဆူပန္႔ မြန္ကိုလ္ဆူသရီက မွတ္ခ်က္ ျပဳခဲ့သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပ႒ာန္းမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းက ထုိင္းႏုိင္ငံ ၏ အဓိက စီးပြားေရးရင္းျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမၻာလွည့္ ခရီး သြား က႑ကို ျပန္လည္ ဦးေမာ့ လာေစမည့္ အလားအလာလည္း ရွိေနသည္။ မည္သို႔ ပင္ျဖစ္ေစ ထုိင္းအစိုးရ အေနျဖင့္ ၎ကျပ ေနသည့္ ဇာတ္ကို ႏုိင္၊ မႏုိင္ဆို သည္မွာ စိတ္ဝင္စားစ ရာျဖစ္ ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး သိပၸံ သုေတသီ သီတီနန္ပြန္ ဆြတ္ဟီရက္ခ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

‘‘ေျခလွမ္းမွားလိုက္တာနဲ႔ တျခား ဆိုးက်ိဳးေတြက ခ်က္ခ်င္း ႀကီးႀကီးမားမား သက္ေရာက္လာ မွာပဲ။ ဘာမဆို တာဝန္ယူဖုိ႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေပၚမွာပဲ အဓိက မူတည္သြားၿပီ။ တကယ္လုိ႔ ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ ေမလ ၂၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ၁၀ လၾကာ အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ႏုိင္ရင္ေတာ့ သူဟာ ဘယ္လိုစိန္ေခၚမႈကိုမဆိုေအာင္ႏုိင္တဲ့ အစြမ္းမ်ိဳးပိုင္ဆိုင္လိမ့္မယ္။ အထူးသျဖင့္စီးပြားေရး က႑မွာေပါ့’’ ဟု ပြန္ဆြတ္ဟီရက္ခ္က သံုးသပ္သြားခဲ့သည္။


Ref:Today
7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List