Friday, December 05, 2014

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ကုိ သမၼတယတိျပတ္ျငင္းျခင္းမဟုတ္ဟု ဦးရဲထြဋ္ထပ္ေျပာေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုမႈကုိ သမၼတအေနျဖင့္ ယတိျပတ္ ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၁၄ ပြင့္ ဆုိင္ႏွင့္ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္နည္း လမ္းတို႔အၾကား ညိႇႏႈိင္းရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ၿပီး အျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ တတ္ႏုိင္ သမွ် အဖဲြ႕အစည္းအားလံုးပါ၀င္ရန္လိုအပ္ ေၾကာင္း သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကားသည္။
လႊတ္ေတာ္၏ တုိက္တြန္း ခ်က္အဆိုကို သမၼတက လက္မခံသည့္အေပၚ သမၼတအား စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏုိင္ေၾကာင္း ၊လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕ေျပာၾကားမႈမ်ား ရိွလာခ်ိန္တြင္ သမၼတက ယင္းသိ႔ုတု႔ံျပန္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးတည္းဆုိ သည့္အခ်က္ကို တုိင္းရင္းသား မ်ားဘက္က လက္မခံႏုိင္သူမ်ား လည္းရိွေၾကာင္း အစိုးရအေနျဖင့္ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး ထုိအခ်က္မ်ားအရ လတ္တေလာ


ေတြ႕ဆံုမႈ မျဖစ္ႏုိင္ေသးဟုသာ သမၼတက ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ ကရွင္းလင္းေျပာဆုိသည္။

‘‘ဥပမာအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးမွာ ဒီေျခာက္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ရာကုိ သေဘာတူလိုက္ တယ္ဆုိပါစို႔။ ေနာင္အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးတဲ့အခါမွာ အဲဒီသေဘာတူညီ ခ်က္ကို တုိင္းရင္းသားေတြဘက္ က သေဘာ မတူဘူးဆိုရင္ ထပ္ ျပင္ရမယ့္အေျခအေနျဖစ္မသြား ႏုိင္ဘူးလား။ ဒါေၾကာင့္ အစ ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ကိုယ္စားျပဳမႈကုိ က်ယ္ျပန္႔ေစခ်င္ တာ သမၼတႀကီးရဲ႕ ဆႏၵပါ’’ဟု ဦး ရဲထြဋ္ကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ၌ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအၾကား ေဆြး ေႏြးမႈျဖင့္ စတင္ရၿပီး ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းေရးအတြက္ လည္း ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္၊ ၁၄ ပြင့္ ဆုိင္ဆိုျခင္းထက္ အဓိကေသာ့ ခ်က္ျဖစ္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြး ေႏြးပြဲတစ္ခုအမွန္တကယ္လိုအပ္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္းပါးရွင္ေဒါက္တာရန္မ်ိဳး သိမ္းကေျပာၾကားသည္။

‘‘အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တုိင္းရင္း သားကုိယ္စားလွယ္ပါတဲ့ ႏုိင္ငံ ေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈက ျမန္မာႏုိင္ငံေရးအတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲ။ ဒါကိုမွ နည္းနည္းခ်ဲ႕ခ်ရင္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခုိင္ေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီနဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုိင္တပ္ဖဲြ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ထပ္ထည့္လုိက္ေပါ့။ ဒါမွ တကယ္ထိေရာက္ၿပီး အက်ိဳးရိွမယ့္ ႏုိင္ငံ ေရးေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္မယ္။ ဒီေတြ႕ဆံု မႈကို လုပ္ႏုိင္မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ အက်ိဳးရိွမယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႕မွ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈ မ်ားတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေျပာ ၾကားျခင္းမရိွသည့္စကားမ်ားႏွင့္ ကဲြျပားျခားနားသည့္အျမင္ရိွသူ မ်ားကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိုးႏွက္ရာ ေရာက္သည့္ စကားလံုးမ်ား သံုးစြဲေနသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းအေျခ အျမစ္ကို စိစစ္အတည္ျပဳၿပီးမွ ေျပာဆုိရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သတင္းထုတ္ ျပန္ေရးအဖဲြ႕က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္စဲြျဖင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ဒီမုိကေရစီလူ႔ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ကဲြျပားျခား နားသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ား ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္မွာ ႀကိဳဆုိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ေန သည့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ကဲြျပားျခားနားသည့္အျမင္ရိွသူမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို လည္း အေလး ထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း အဆုိပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထား သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅ ရက္က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖဲြ႕စည္းပံုျပင္ဆင္ေရး အက်ပ္အတည္းမေတြ႕ေစရန္ သမၼတ၊ ကာခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႏွစ္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စား လွယ္ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္တုိ႔ ေျခာက္ပြင့္ဆုိင္ေတြ႕ဆံုေရးအ ေပၚသမၼတႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔က လတ္တေလာ လက္မခံေသး ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးစုေပါင္း ၁၃၅ မ်ိဳးရိွ သည့္အနက္ ကုိယ္စားျပဳသူ တစ္ ဦးတည္းကုိ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအသံ နည္းပါး သြားႏုိင္ေၾကာင္း ရခုိင္အမ်ိဳးသား ပါတီဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦး ေဇာ္ေအးေမာင္က သမၼတႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားေတြ႕ဆံုပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားထဲမွ တစ္ဦးစီမွာ ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါ၀င္သင့္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာရဲဆုိရဲေဆြးေႏြးရဲသူျဖစ္ ရန္လိုေၾကာင္း ခ်င္းတုိးတက္ေရး ပါတီဥကၠ႒ ဦးႏုိထန္ကပ္ကလည္း အဆုိပါပဲြ၌ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္က တင္သြင္း သည့္အဆိုျဖစ္၍ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ကုိ လႊတ္ ေတာ္က သေဘာတူေရြးခ်ယ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူႏွင့္ပဲျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ေကာင္း မြန္မည္ဆုိပါက မိမိအတၱကို ေဘး ဖယ္ထား သင့္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫြန္႔က ေျပာၾကား သည္။

လႊတ္ေတာ္က သမၼတကို စြပ္စဲြျပစ္တင္ႏုိင္သည္ဆုိေသာ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္ တင္ျခင္းမွာ အင္မတန္အေရးႀကီး သည့္ အ ေျခအေနမ်ိဳးတြင္မွ ေဆာင္ရြက္ရ ၿပီး မ႑ိဳင္မ်ားၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲ႐ံုမွ်ျဖင့္ လြယ္လြယ္ျပဳလုပ္ ႏုိင္သည့္ ကိစၥမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒီမုိကေရစီ မခုိင္မာေသးခ်ိန္၌ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို ဖန္တီးပါက မည္သို႔ျဖစ္တတ္ သည္ကုိျမန္မာအပါအ၀င္ အျခားကမၻာ့ ႏုိင္ငံမ်ား၏ သမုိင္းအေတြ႕အႀကံဳ မ်ားတြင္ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္ကေျပာၾကား သည္။

7Day Daily

No comments:

Post a Comment

My Blog List