Thursday, December 04, 2014

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး အနီးအေဝး


လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ကာလမ်ားဆီသို႔ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ အိႏၵိယႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရး အေနအထားသည္ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံမွ ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည့္ မူႀကီး ၅ ရပ္ကို စြဲကိုင္ခဲ့သည့္အေလ်ာက္ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေန႐ူး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္း တို႔အေပၚ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံအပါအဝင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက ေလးစားေစခဲ့သည္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒ ၅ ရပ္သည္လည္း သမိုင္းမွတ္တမ္း ဝင္ေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရး အေနအထားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့သမိုင္းဦး ကာလ (ပုဂံေခတ္မတိုင္မီ) ခရစ္ႏွစ္ (၈၀၂ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလ) ကတည္းကပင္ ပ်ဴကေခ်သည္ ၃၅ ဦးပါဝင္ေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရး မစ္ရွင္ အဖြဲ႔သည္ ခ်န္အန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေၾကာင္း ဆရာႀကီး ဦးရည္စိန္က သူ၏စာတမ္းတြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ဤသို႔လွ်င္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး သမိုင္းခရီးကို ျပန္လည္ ၾကည့္က ပ်ဴေခတ္ကတည္း က ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာအဖြဲ႔မ်ား သြားေရာက္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ား၊ ေရွးအစဥ္အလာ ကုန္စည္ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္မႈမ်ား အခိုင္အမာရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ပုဂံေခတ္ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္ (၁၀၄၄-၁၀၇၇) တြင္ ဗုဒၶျမတ္စြယ္ေတာ္ ပင့္ေဆာင္ရန္သြား ေရာက္ခဲ့သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားလည္း သမိုင္းတင္ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတို႔၏ အစဥ္လာ အတိုင္း မင္းဧကရာဇ္တို႔၏ အေမွ်ာ္ အျမင္ႀကီးမားစြာ ဆက္ဆံေရး အေနအထားတို႔အေပၚ မူတည္၍ ကြ်မ္းဝင္မႈတို႔က နီးတခါ ေဝးတလွည့္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ နရသီဟပေတ့မင္းလက္ထက္ ၿငိမ္းေရး သံတမန္ ရဟန္းေတာ္ ရွင္ဒိသာပါေမာက္၏ ဩဝါဒ စကားတို႔သည္လည္း သမိုင္းတေလွ်ာက္ ခ်စ္ၾကည္ေရး သံတမန္ စကားအျဖစ္ ထင္ရွားေစခဲ့သည္။

ဘိုးေတာ္ဘုရားေခတ္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္း ရာဇဝင္ဘာသာ ကထိက သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သက္ က အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ The Orient မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့သည္။ ေဆာင္းပါး တင္ျပခ်က္မ်ားကို စာေပဗိမာန္မွ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆို၍ ေဖာ္ျပထား သည္တို႔မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္ (စာေပဗိမာန္ မဂၢဇင္း၊ အတြဲ ၃၊ အမွတ္ ၈၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၈)။ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ တင္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာဘုရင္ ဘိုးေတာ္ဘုရား လက္ထက္ (၁၇၈၂-၁၈၁၉) က တ႐ုတ္ ျပည္ႀကီးတြင္ မန္ခ်ဴးတို႔၏ ခ်င္မင္းဆက္ အထြဋ္ထိပ္သို႕ေရာက္ဆဲကာလ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္လည္း ကုန္ေဘာင္မင္းဆက္ တန္ခိုးအႀကီး ဆံုး အခ်ိန္ကာလႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ေနသည္။

ေဒါက္တာ ေက်ာ္သက္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တင္ျပထားေသာ္လည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား တြင္ အုပ္ခ်ဴပ္သူတို႔၏ ဆက္ဆံေရးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ႏွစ္ျပည္ေထာင္ မင္းဧကရာဇ္တို႔၏ အမိန္႔အာဏာ မသက္ေရာက္ေစဘဲ မိမိတို႔၏ သေဘာထားျဖင့္သာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ မင္းႏွစ္ပါးတို႔ကို အထင္ အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္ဝွက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တင္ျပေရးသားခ်က္တို႔သည္ အထူးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ တင္ျပခ်က္တခု၌ ၁၇၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ေရာက္ရွိလာေသာ တ႐ုတ္သံအဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္ဧကရာဇ္ထံမွ တိုက္႐ိုက္ေစလႊတ္ေသာ သံအဖြဲ႔ ျဖစ္ဟန္မတူဟု ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္။

ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ကုန္ဆံုး၍ ကိုလိုနီေခတ္ ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္တို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ေအာက္ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္မွာ လည္း အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ကူမင္တန္ပါတီ ခ်န္ေကရွိတ္ အစိုးရအား ေတာ္လွန္၍ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ကြန္မ်ဴနစ္ပါတီဥကၠဌ ေမာ္စီတုန္းက တ႐ုတ္ျပည္ သစ္ကို ေအာင္ျမင္ စြာ ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မ်ိဳးခ်စ္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္း သည္လည္း အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္တို႔ကို ေတာ္လွန္ခဲ့၍ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို ပံုေဖာ္ရင္းၾကမၼာ ဆိုးႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳ ရၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ေခါင္းေဆာင္သည့္ ဖဆပလ အစိုးရအဖြဲ႔က ျမန္မာလြတ္လပ္ေရးကို အရယူႏိုင္ ခဲ့သည္။ ကံၾကမၼာ၏ အလွည့္ အေျပာင္းႏွင့္ ကိုလိုနီ နယ္ခ်ဲ႕သမားတို႔၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္၊ ေရာက္ခဲ့ ပံုျခင္း တူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္က ယေန႔ ကမာၻ႔မ်က္ႏွာစာတြင္ စီးပြာေရး အင္အား ဒုတိယေျမာက္ အေတာင့္တင္းဆံုး ႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာသည္။

စာေရးသူ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပညာေတာ္သင္ခရီး ေရာက္ရွိေနသည့္ ၁၉၇၅-၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ကာလပိုင္းမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးအတြင္း မုန္တိုင္းထန္ေနသည့္ ကာလမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုေခတ္ကာလပိုင္းတို႔သည္ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီး၏ တံခါးပိတ္ဝါဒ ဧကစာရီ က်င့္သံုးေနထိုင္သည့္ ကာလမ်ားဟူ၍ ခံစားမိခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုသည္ က်ေနာ္တို႔လို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ဝန္ေလးခဲ့ၾကသည္။ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေရွာင္ကြင္း သြားလာေလ့ရွိသည္။ မျဖစ္မေန စကားေျပာဆို ဆက္ဆံခဲ့ရာတြင္လည္း စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေလ့ ရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ကာလအတြင္းက ႏိုင္ငံျခားသြားလွ်င္ မည္သူႏွင့္ သိကြ်မ္းခဲ့သလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာထိ ရင္းႏွီးခဲ့သလဲဆိုသည့္ ေမးျမန္းတတ္သည့္ သေဘာတို႔ႏွင့္ ဆင္တူလြန္းလွသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ေနၿပီး ေဝဒနာ ခံစားေနခဲ့ရသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ခ်ဴအင္လိုင္း၊ ေပၚလစ္ျဗဴ႐ိုအဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ သည့္ ခ်ဴေတး၊ ခန္ရွန္တို႔ ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကၿပီး ေလးဦးဂိုဏ္း၏ ခ်ယ္လွယ္စိုးမိုးေနသည့္ကာလ ႐ုပ္ေသးအစိုးရ ဟြာကိုဖုန္း အာဏာရေနသည့္အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။ ေပၚလစ္ျဗဴအဖြဲ႔ဝင္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ကိုယ္တိုင္လည္း တာဝန္မွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၇၇-၁၉၇၈ ႏွစ္ပိုင္းအတြင္း ဥကၠ႒ႀကီး ေမာ္စီတုန္းလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ျပန္ သည္။ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလ ၾကားတြင္ ေလးဦးဂိုဏ္း အာဏာထက္ေနသည့္ အခ်ိ္န္ကာလမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္လည္း အစိုးရ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗကပတို႔ ရွမ္းျပည္ နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတြင္ အႀကီးအက်ယ္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။

၁၉၇၈-၁၉၇၉ ကာလပိုင္းသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ျပန္လည္ အာဏာရရွိလာ ခဲ့၍ ေရွ႕ေဆာင္ေကာင္းပီသစြာ မွန္ကန္ေသာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ လူမႈအေဆာက္အအံု လမ္းစဥ္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဥကၠ႒ႀကီး တိန္႔ေရွာင္ဖိန္အေပၚ ေလးစား ယံုၾကည္ ခဲ့ၾကျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္း မႈ၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတို႔ကိုပါ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့သည့္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္ ခင္းေပးသည့္ ခရီးလမ္းသည္ ယေန႔ တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးအား ကမာၻ႔ မ်က္နွာစာတြင္ ဝင္ဆန္႔ေစခဲ့ၿပီး ကမာၻ႔ဒုတိယေျမာက္ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေစခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ ဆက္ဆံေရး

ယေန႔ကမာၻႀကီးတြင္ တ႐ုတ္ ျပည္မႀကီးမွ တ႐ုတ္မ်ားႏွင့္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္ေဒသတို႔မွ တ႐ုတ္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားကို ပိုင္းျခား ရႈျမင္ရန္လည္း လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ပကတိ အျမင္အားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံႀကီးမွ တ႐ုတ္ျပည္သူလူထုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ကာလက က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား မ်က္စိပိတ္နားပိတ္ ေနခဲ့ရသကဲ့သို႔ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိပညာ ပိုင္း အားနည္းလွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ အာဖရိကမွာ ရွိသလားဟု ေမးျမန္းသူရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ျပည္သူတို႔သည္ အေနအထိုင္ ႐ိုးသားၾက၍ ေလာင္းရိပ္ မိေနသူမ်ားလို ရႈျမင္မိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး စည္ပင္သာယာေရး၊ ျပည္သူအမ်ား ဗဟုသုတၾကြယ္ဝ၍ အသိပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္၊ ဝါဒလမ္းစဥ္သည္ အဓိကလား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျပည့္ဝသည့္ အုပ္ခ်ဴပ္သူ လူတန္းစားတို႔နွင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ျပည့္ဝသူတို႔၏ ေစတနာက အဓိကလား ထင္ရွားေစမည္ျဖစ္သည္။

ထိုစဥ္က ျမန္မာျပည္မွ ျပန္လာ၍ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္မိသားစုမ်ားႏွင့္ ကန္တုန္ မွာ ဆံုျဖစ္ခဲ့သည္။ သူတို႔ ျပန္ေရာက္စတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးစခန္းသို႔ ပို႔၍ ေလ့လာေစ ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ေမြးဖြားသူမ်ားထက္ အခြင့္အေရးနည္းပါးလ်က္ သူတို႔ကို ျမန္မာ ကျပားမ်ားဟူ၍ ေခၚေလ့ရွိေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္။ သူတို႔အားလံုး ျမန္မာျပည္ကို လြမ္းဆြတ္၍ အလည္ျပန္လာခ်င္ၾကေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ေငြေၾကးအေျခအေနအရႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္လည္း မရရွိခဲ့ၾကေပ။ ယေန႔ကာလ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အလြန္တြင္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအေဆာက္အအံု ေျပာင္းလဲမႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခြင့္ ရရွိၾကၿပီျဖစ္သည္။

ယေန႔ကာလ အေနအထားသည္ တ႐ုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင့္ဝါဒအရ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ သူမ်ားသာမက ျမန္မာမွတ္ပံုတင္ကတ္မ်ား ကိုင္လ်က္ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူၾကသည့္ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒအရ တျခားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ႏွစ္ႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ႏိုင္ငံသား ကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မျပဳေသာ္လည္း တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားကတ္ျပား ကိုင္ေဆာင္ထား သည္ကို စာေရးသူ ေတြ႔ျမင္ဖူးသည္။ ဤအေနအထားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ မိမိ၏ဥပေဒကို ေစာင့္ထိန္းမႈ အားနည္းျခင္းပင္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာစကား မေျပာတတ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသား အမ်ားအျပား မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္းအတြက္ မိမိႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူလူထု အလုပ္အကိုင္ ရရွိေစႏိုင္သည္ဟု ယူဆရန္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး အလုပ္သမားမ်ား ေခၚယူလာခဲ့ျခင္းမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအား အေထာက္အကူျပဳျခင္းထက္ ျမန္မာ့သယံဇာတ၊ ျမန္မာ့ရင္းျမစ္တို႔၏ အႏွစ္သာရ ထုတ္ႏုတ္ရယူျခင္းသာျဖစ္၍ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသည့္ သေဘာရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး

တ႐ုတ္ျပည္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္တတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြားေရးကို ဦးစားေပးေလ့ရွိသည္။ ဤအေနအထားတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ နည္းယူထိုက္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။ တဖက္သတ္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ အေနအထားတို႔ကို ေရွးကာလကတည္းက လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ နယ္စပ္မ်ဥ္း ေရးဆြဲသည့္ကာလ (၁၉၅၆-၁၉၅၈) ဆီက ကခ်င္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဖ်ား နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္က်စဥ္က ရာသီဥတုဆိုးရြားမႈ၊ အသြားအလာခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းမႈ၊ အစားအစာ အခက္အခဲေတြ႔ႀကံဳရမႈ စသည့္ၾကားမွပင္ ျမန္မာဘက္မွ ေျမတိုင္းဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ယိမ္းႏြဲ႔ပါး စစ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့့္ လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

လူသူမနီး ႏွင္းခဲဖံုးေဒသ ေတာေတာင္ႀကီးမ်ားအား ျဖတ္ေက်ာ္သြားလာခဲ့ၾကရင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ား နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း ဆြဲၾကသည့္အခါ ျမန္မာဘက္မွ ပင္ပန္းၾကမ္းတမ္းမႈကို ေရရွည္သြားလာ လုပ္ေဆာင္ရသည့္အေလ်ာက္ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား ပင္ပန္းမႈကို ေထာက္ထား၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေဆာင္ရြက္ သင့္သည္တို႔ကို ေလ်ာ့ေပါ့လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ဘက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကမူ က်ားကုတ္က်ားခဲ ေဆာင္ရြက္တတ္ေၾကာင္း ထိုစဥ္က လိုက္ပါသြားသည့္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးတဦးက ေျပာျပ၍ မွတ္သားခဲ့ရဖူးသည္။

ဤသည္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ အထက္မွ ေပးအပ္သည့္ တာဝန္တို႔ကို မိမိတို႔ဖာသာ မပယ္ဖ်က္ရဲၾက၊ အမိန္႔ကို နာခံကာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကသည္။ မိမိတဦးတည္း၏ ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္လည္း လုပ္ေဆာင္ေလ့ မရွိတတ္ၾကေခ်။ အေျခအေနအရ လိုက္ေလ်ာျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို တ႐ုတ္တို႔ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္တတ္သည့္ သေဘာမရွိေခ်။

တ႐ုတ္တို႔သည္ ျမန္မာႏွင့္ ကြာျခားသည္ကား လွ်ိဳ႕လွ်ိဳ႕ဝွက္ဝွက္ က်စ္လစ္စြာ ေရရွည္စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္တတ္၍ ျမန္မာတို႔ကမူ အားနာတတ္သည့္ သေဘာရွိၾကသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ တဦးတေယာက္ေကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ မလုပ္ေဆာင္ၾကဘဲ စုေပါင္းေတြးေခၚ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ စီမံကိန္းတခုအတြက္ အခ်ိန္ယူေလ့လာ၍ အခ်က္အလက္မ်ား အခ်ိန္ယူစုေဆာင္းျခင္း၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈျဖင့္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ တန္ဖိုးတြက္စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အေမွ်ာ္အျမင္ႀကီးမားစြာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေလ့ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းႀကီးမ်ားပင္ စုေပါင္းစည္းေဝး ညွိႏိႈင္းတိုင္ပင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိၾကသည္။

ျမန္မာတို႔ဘက္ကမူ မိမိတို႔၏ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳသူက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလွ်င္ ေစာဒကတက္၍ ေဝဖန္မႈျပဳေလ့ မရွိေခ်။ အႀကီးအကဲ ျပဳသူကလည္း လက္ခံေလ့ မရွိၾကေခ်။ ေျပာဆိုေဝဖန္မိက အျပဳသေဘာျဖင့္ တင္ျပသည့္တိုင္ အမိန္႔ကို နာခံျခင္း မရွိသူအျဖစ္ ၿငိဳျငင္ျခင္းခံရေလ့ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ တဦးတည္း၏ သံုးသပ္ခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့၍ မွားယြင္းခြ်တ္ေခ်ာ္ခဲ့သည့္ အေနအထားတို႔ကို ေတြ႔ရွိရသည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ဆည္ကိစၥ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကိစၥ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္ျဖဴ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း ကိစၥ စသည္မ်ား)။ ဤကဲ့သို႔ အႀကီးအကဲလုပ္သူ ေခါင္းေဆာင္၏ တဦးတည္း ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကိုပင္ အမိန္႔နာခံျခင္းဟူ၍ ဂုဏ္ယူေျပာဆိုတတ္ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ နစ္နာလွ်င္ တဦးတည္းဆံုးျဖတ္သူ အႀကီးအကဲလုပ္သူက တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အဆိုပါပုဂိၢဳလ္၏ ပညာဥာဏ္ရည္ စြမ္းအားႏွင့္ အေတြးအေခၚ အေမွ်ာ္အျမင္တို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားမႈ မရွိခဲ့ပါက ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔အတြက္ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ရွိတတ္သည္ကို သတိျပဳသင့္ေပသည္။

၁၉၆၂ ခုနွစ္ကတည္းက ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေနအထားတို႔သည္ အာဏာရွင္စစ္အစိုးရ၏ ကိုင္တြယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ညံ့ဖ်င္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူေနမႈ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးစ အေျခအေနႏွင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားလ်က္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ အထင္အျမင္ေသးခံဘဝတြင္ သိမ္ငယ္စြာ ရပ္တည္ေနခဲ့ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရသည္ အႀကံေပး ပုဂိၢဳလ္မ်ားစြာ ခန္႔အပ္လ်က္ အႀကံေပးသူ အေပါင္းကလည္း အႀကံသစ္ဥာဏ္သစ္ ရယူရန္ အားထုတ္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆသည္။ ဤတြင္ အႀကံေပးမ်ားက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ႏိုင္ငံေရးေဗဒ စာအုပ္ႀကီးမ်ားဖတ္ကာ သီအိုရီထဲက အႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးျခင္းထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသ အားလံုးသို႔ သြားေရာက္၍ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီးမွ (အထူးသျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသတို႔အား စနစ္တက် ကြင္းဆင္း ေလ့လာျခင္း) တို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအခက္အခဲမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ၏ အေျခအေနမွန္ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး ႏိုင္ငံေရးက႑အား ေလ့လာရာတြင္ စုေပါင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိျခင္းႏွင့္ ေရရွည္ စီမံခ်က္တို႔ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္တတ္ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကို အဓိကထား၍ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ေခါင္းေဆာင္၏ အဓိကထား ဆံုးျဖတ္ျခင္းကို ဦးစားေပးေလ့ရွိျခင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ကို ဦးစားေပးျခင္း၊ ေနာက္လိုက္ေကာင္းအျဖစ္ အမိန္႔ကို နာခံတတ္ျခင္းတို႔ျဖင့္သာ ဂုဏ္ယူတတ္သည့္ အေလ့အထ ရွိျခင္းတို႔ အသားက်ေနသည့္ ဝန္ထမ္းတို႔ၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္မႈတြင္ အားနည္းမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ အႀကီးအကဲအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သူ၏ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ အခန္းက႑သည္ အေရးအပါဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ဤေနရာတြင္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြး နည္းပါးျခင္း၊ လ်ိဳ႕ဝွက္၍ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိျခင္း၊ မိမိတိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အနာဂတ္ကို လံုးဝထည့္သြင္း မစဥ္းစားျခင္းတို႔သည္ ေနာင္ေသာအခါ အလြန္တရာ ေျဖရွင္းရခက္ခဲသည့္ ျပႆနာႀကီးမ်ားအျဖစ္ ႀကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ႀကီးမားလွစြာေသာ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားသည္ တဦးတေယာက္ အုပ္စုတဖြဲ႔အတြက္သာ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ ျပည္သူလူထု အတြက္ပါ ထိခိုက္နစ္နာေစျခင္းျဖင့္ ရာသက္ပန္ ျပင္ဆင္၍မရေတာ့ေသာ အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိသြားေစသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္၍ နယ္စပ္ေဒသတို႔တြင္ ေနထိုင္ေသာ ကခ်င္၊ လီဆူး၊ လီေရွာ၊ လရွီ၊ ရွမ္း၊ လြယ္လ (“ဝ” လူမ်ိဳး) တို႔၏ နယ္ေျမေဒသ တို႔၏ အေနအထားတို႔ကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက မၿပီးျပတ္ခဲ့ေသာ ဖီေမာ္ေဂၚလန္ကန္ဖန္ နယ္စပ္ ျပႆနာအတြက္ ၁၉၅၇ ကာလပိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ဘန္ေဒါင္းညီလာခံမူႀကီး ငါးရပ္ကို အေျခခံလ်က္ တ႐ုတ္ဘက္သို႔ ျပန္လည္ လြဲအပ္ေပးခဲ့သည္။ ဤသို႔ လႊဲအပ္ေပးခဲ့ျခင္းကို ထိုစဥ္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဖီေမာ္ ကခ်င္ ေက်ာင္းသားမ်ား လႈပ္ရွားမႈေကာ္မတီမွ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ တစိတ္တေဒကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္ဟု ယူဆကာ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ခဲ့ဖူးသည္။ ဤသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္ စာခ်ဴပ္အား ၁၉၆၀ ခုဇန္နဝါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီး ေနဝင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ထမ္းရြက္ေနစဥ္ တ႐ုတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဤအေနအထားတို႔တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံေရးက႑ ဆက္ဆံမႈတို႔တြင္ အလြန္တရာ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔လွေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို အဓိကထား၍ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားေရး ေပၚလစီတို႔တြင္ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ပိုင္နက္နယ္ေျမမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အာသံ၊ မဏိပူရ၊ စစ္တေကာင္း ကိစၥတို႔တြင္ အိႏိၵယထံမွ ျပန္လည္ေတာင္းဆိုျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ သံုးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚတြင္ မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမည္။

စာေရးဆရာတဦးလည္း ျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္ (ယခင္ ဗကပ ပုဂိၢဳလ္တဦး) ေျပာၾကားခ်က္အရ မိမိတို႔အား ယခင္ကတည္းက အစဥ္တစိုက္ လက္နက္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ အေထာက္အကူ အားလံုး ျဖည့္ဆည္း ကူညီေပးေနသည့္ တိုင္ေအာင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား မသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အား ကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈ ျပဳမည့္အစား၊ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအား တိုက္႐ိုက္ အကူအညီေပးျခင္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္ဟု တ႐ုတ္ဘက္မွ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္ကို စာေရးသူ သတိရမိသည္။ မွန္ပါသည္။ တ႐ုတ္ဘက္မွ မူဝါဒေျပာင္းၿပီး ျမန္မာစစ္အစိုးရအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္မွာ တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢရွိ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္မွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္အစိုးရအား အဘက္ဘက္မွ ေရွ႕ေနလိုက္၍ အကာအကြယ္ ေပးခဲ့သည္မွာ ျမန္မာ ျပည္သူလူထုအတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ကမာၻႀကီးက သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။

အကယ္၍သာ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူလူထု သန္းေပါင္း ၅၁ သန္းေက်ာ္အတြက္ ဘဝအေျခအေန အရပ္ရပ္ကို ပိုမို ေထာက္ထားစာနာခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုက အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသသည့္ တ႐ုတ္ျပည္အား ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ႏိုင္ငံႀကီးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေက်းဇူးတင္ရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စားမျပဳသည့္ အက်ိဴးမရွိေသာ လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးအတြက္ကိုမူ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ရင္ထဲတြင္ ခံစားေနၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ သံတမန္ စကားရပ္တို႔အား ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ နားတြင္ ခါးသီးေနမည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲေရးဆီ ဦးတည္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေရရွည္ခရီးတြင္ အက်ိဳးတူ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တန္းတူညီတူ ေလးစားအပ္သည့္ ဘန္ေဒါင္းညီလာခံ မူငါးခ်က္အရ ၿငိမ္းခ်မ္းခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးကို ဦးတည္လိုပါလွ်င္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု စီမံကိန္း၊ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္း ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို သတိျပဳဆင္ျခင္ၾကည့္ရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပုဂိၢဳလ္တခ်ိဳ႕က အေဆြေတာ္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရပါသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းကို ျမန္မာျပည္သူတို႔က ႐ႈတ္ခ်ကန္႔ကြက္၍ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ေရရွည္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ခိုင္ၿမဲေစျခင္းကိုသာ ျမန္မာျပည္သူလူထု အေပါင္းက ေလးနက္စြာ လိုလားလ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး

တကယ္တမ္းတြင္ ျမန္မာျပည္၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝသည္ ဆိုေသာ္ျငားလည္း အဓိက ဆန္စပါးမွလြဲ၍ က်န္ပစၥည္းမ်ားမွာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းအား လံုးနီးပါးကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူတင္သြင္းၾကရသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူသံုးကုန္အားလံုးအတြက္ အားထားမွီခိုရာ ျဖစ္ေနသည္။ တ႐ုတ္ပစၥည္းေစ်းကြက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အခိုင္အမာရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ တ႐ုတ္ ပစၥည္းတို႔ကား ပထမတန္းစား ျပည္ပပို႔ကုန္ တန္းဝင္ပစၥည္းမ်ား မဟုတ္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ၁၉၆၂ ခုနစ္ ေနာက္ပိုင္း ဦးေနဝင္း၏ ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရ၊ မဆလအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ ကာလတေလွ်ာက္လံုး ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြား၍ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အားလံုးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ မတန္တဆ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေခါင္ခိုက္ေအာင္ ေပးဝယ္၍ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း ၾကရသည္။ ယုတ္စြအဆံုး အပ္တိုတေခ်ာင္း၊ ေဘာလ္ပင္၊ ခဲတံ၊ စာအုပ္ကအစ လက္ရွိ အေျခအေနမွာပင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ တင္သြင္းဝယ္ယူၾကရသည္။

ဆန္စပါးထြက္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူလူထုသည္ ဆန္ေကာင္းမစားရဘဲ ရရွိသည့္အစားအစာတို႔ကို စားသံုးရင္း အစမ္းသပ္ခံ လူသားမ်ား ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ မသန္႔ရွင္း မလတ္ဆတ္ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေအးခဲ ၾကက္သားမ်ား၊ မသန္႔ရွင္းေသာ စားသံုးဆီ၊ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ထားေသာ အၾကြင္းအက်န္ အညစ္အေထး စြန္႔ပစ္ရမည့္ မည္သည့္ဆီ အမ်ိဳးအစားမွန္း မသိရေသာ ဓာတုေဗဒနည္းျဖင့္ အစားထိုး ဆီအတုတို႔ကို ျမန္မာ့ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ျပင္မက ျမန္မာမ်ိဳးဆက္သစ္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရတန္ဖိုး မရွိေသာ သြားရည္စာမ်ား၊ အစားအစာမ်ားကို တံဆိပ္အသစ္႐ိုက္ကာ ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ နယ္စပ္ဂိတ္တိို႔တြင္ စနစ္တက် စစ္ေဆးျခင္းမရွိ၊ အခြန္အေကာက္ဌာနတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာနည္း မ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္သြင္း၍ ျပည္တြင္းသို႔ အေရာက္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္ေဒသ အႏွံ႔အျပားတြင္ တ႐ုတ္ျပည္မွ အစားအစာ ေဆးဝါးလူသံုးကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ဝင္လ်က္ရွိၿပီး ဂ်ပန္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား ပစၥည္းတို႔ႏွင့္ယွဥ္က ဝယ္ယူႏိုင္ေအာင္ ေစ်းေပါေပါႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာလွသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ တ႐ုတ္လုပ္ ဆိုင္ကယ္၊ ေထာ္လာဂ်ီမ်ား လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သြားလာရင္း ျမန္မာ့ေစ်းကြက္ကို အရယူထားသည္။

တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ကမူကား ျမန္မာျပည္မွ ဝင္လာသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုန္သည္ ဝယ္လက္ မ်ားကလည္း ေစ်းႏွိမ္ေစ်းျဖတ္ၿပီးမွ ဝယ္ယူေလ့ရွိၾကသည္။ ျမန္မာ့ဆန္ကို မိမိတို႔ႀကိဳက္ ေစ်းျဖတ္၍ ေပါက္ေစ်းအျဖစ္ သတ္မွတ္သည္။ ျမန္မာ့ေငြေၾကးစနစ္၊ ျမန္မာ့သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ သစ္မ်ိဳးစံု၊ တြင္းထြက္ ဓာတ္သတၱဳ ပစၥည္းမ်ားကို တ႐ုတ္ဘက္မွ လိုအပ္မႈ မွန္သမွ် ျမန္မာျပည္ဘက္မွ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားက ခ်ယ္လွယ္ဝယ္ယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အိမ္ေျမေစ်းကြက္မ်ားကိုပင္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားက လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္လ်က္ ရွိၾကသည္။ ၿမိဳ႕ျပေက်းရြာ အားလံုးတို႔၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ေနရာအားလံုးကို ေနရာေကာင္းမွန္သမွ် တ႐ုတ္ျပည္မွ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားက နာမည္အမ်ိဳးမ်ိဳး ခံယူကာ ျမန္မာ့ေျမမ်ား တစတစ ပိုင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္းရွိ ရတနာပံု ေနျပည္ေတာ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုး ေနရာမွန္သမွ် တ႐ုတ္ လူမ်ိဳးမ်ား အမ်ားစု ပိုင္ဆိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ အဆိုပါ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီး၌ပင္ ဆင္းရဲေသာ ျမန္မာမိသားစုတို႔ ေစ်းခ်ိဳေသာဆန္ကို ဝယ္ယူကာ ထမင္းကို ဆားႏွင့္စားလ်က္ ဟင္းႏွင့္ မစားႏိုင္ၾကသည္ကို စာေရးသူ ကိုယ္တိုင္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ဖူးသည္။

လူမႈေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရး သန္း ၁၃၀ဝ ရွိေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၆၀ဝ ရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔၏ ၾကားတြင္ တည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကံၾကမၼာမည္သို႔ရွိသည္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထု စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ရန္ ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ျပည္သည္ လူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေနျဖင့္ မိသားစုတစု သားသမီး တေယာက္သာ ယူေစျခင္းႏွင့္ ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္ျဖင့္ က်င့္သံုးေနသည့္တိုင္ ေက်းလက္ေဒသႏွင့္ လူမ်ိဳးစုတို႔ ေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသတို႔တြင္ မိသားတစု ရင္ေသြးတဦး ေမြးဖြားခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒမွာ အလုပ္မျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ကမာၻ႔အျမင္တြင္ လူအခြင့္ေရးသမားတို႔က လူဦးေရထိန္းခ်ဳပ္မႈအား ေဝဖန္လ်က္ရွိၾကေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္တြင္ လူဦးေရ ထူေျပာျခင္းဒုကၡသည္ ေသးငယ္လွသည္ မဟုတ္ေခ်။

သားသမီးကို တဦးတည္းသာ ယူခြင့္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ေသာ မိသားစုက သမီးမိန္းကေလးကို မလိုခ်င္ၾကေခ်၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိသားစုတိုင္းက သားေယာက်္ားေလးကို သာေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျဖစ္တည္လာသည့္ သေႏၶသားသည္ သမီးမိန္းကေလးမွန္း ႀကိဳတင္သိရွိခဲ့ပါက ကေလး၏ ကံၾကမၼာသည္ အျဖစ္ဆိုးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ၾကရသည္။ သားေယာက်္ားေလး ေမြးဖြားခဲ့ပါက ဂုဏ္ရွိျခင္းႏွင့္ မိဘတို႔၏ အားထားရာအျဖစ္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိရာ ယေန႔ေခတ္ လူဦးေရ သန္း ၁၆၀ဝ ရွိေသာ အေနအထားတြင္ ေယာက်္ားေလးဦးေရႏွင့္ မိန္းကေလးဦးေရတို႔ အခ်ိဳးမညီျဖစ္ကာ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာရေတာ့သည္။

တ႐ုတ္ေယာက်္ားေလးမ်ား လူလားေျမာက္လာေသာအခါ လက္ထပ္ထိန္းျမားရန္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ ရွားပါးလာသည့္ အေနအထားမွာ ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲလာခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္မရွိသည့္ လူပ်ိဳသိုးႀကီး လုပ္မလား၊ ကာမ ဘံုသား ေလာကသဘာဝ မိန္းမရဖို႔ အားထုတ္ၾကရာတြင္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာတရားထက္ စိတ္ဆႏၵ၏ ေျဖသိမ့္ေရးကိုသာ ဦးတည္လာခဲ့ရာ ဤတြင္ အိမ္နီးနားခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဓားစာခံအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ေတာ့သည္။ ဤေနရာတြင္ လာအို၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အမ်ိဳးသမီးတို႔လည္း အရွင္လတ္လတ္ ငရဲတြင္းက်သလို လူသားအခ်င္းခ်င္း ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈျပဳသည့္ လူကုန္ကူးျခင္းစနစ္ ကာမဂုဏ္ ေက်းကြ်န္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္းမွ်ျဖင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးငယ္တို႔ကို ဝယ္ယူခဲ့ၾကသည္။

နယ္စပ္ေဒသတို႔တြင္ ေရာင္းစားျခင္း ခံေနရသည့္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသူ အမ်ိဳးသမီးငယ္တို႔ ေဘးဆိုးအႏၱရာယ္မွ လံုးဝကင္းေဝးရန္ သတိမလပ္ ထိန္းကြပ္ၾကပ္မတ္ေပးရန္ ျမန္မာအစိုးရအေနႏွင့္ အထူး လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူကုန္ကူးမႈကိစၥသည္ အမ်ိဳးဂုဏ္ ဇာတိဂုဏ္ဟူ၍ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ေရရြတ္ ေၾကြးေၾကာ္ ေနျခင္းထက္ လက္ေတြ႔က်က် ထိထိေရာက္ေရာက္ တာဝန္သိစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား ထမ္းရြက္ၾကရန္ျဖစ္သည္။

ရံဖန္ရံခါ ျမန္မာျပည္သို႔ လာေရာက္ၾကသည့္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္ တခ်ိဳ႕က ျမန္မာအစိုးရအား ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္သည့္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ ေျပာဆိုေလ့ရွိရာ ခ်စ္ၾကည္ေရးစကား၊ သံတမန္စကားအျဖစ္ မွတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အမွန္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းသည့္ တရားဥပေဒတို႔သည္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေနထိုင္ၾကသူ အားလံုးအတြက္ စနစ္တက် လႊမ္းၿခံဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထံုးတမ္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ လူေနမႈ အေဆာက္အအံု ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ တသားတည္းေနထိုင္ကာ ျမန္မာစကားကို ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည့္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား (ဝါ) ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ကျပားမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ တရားဥပေဒျဖင့္ အကာအကြယ္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ျပစ္မႈကင္းရွင္းစြာ ေနထိုင္ပါက ဌာေန ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကဲ့သို႔ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္သြားလာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သီးျခားအခြင့္အေရး တရပ္အေနႏွင့္ ခံစားရရွိေစမည္ မဟုတ္ဘဲ အျပစ္တစံုတရာ ရွိခဲ့ပါလွ်င္ ျမန္မာ့တရား ဥပေဒ ထံုးတမ္းတို႔ႏွင့္အညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ အျပစ္ဒဏ္ခံၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List