Thursday, December 04, 2014

အတိတ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြနဲ႔ ဘယ္လို ျပန္ရင္ဆိုင္မလဲ


ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ International Human Rights Clinic မွ ယခုလ အေစာပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေလ့လာသံုးသပ္မႈ အစီရင္ခံစာတေစာင္၌ ျမန္မာ ထိပ္တန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၃ ဦးကို စစ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း သံသယရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္သား တပိုင္းအစိုးရတြင္ အေရးပါသည့္ ေနရာရယူထားေသာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို အပါအ၀င္ အရာရွိႀကီး ၃ ဦး ထိုသို႔ စြပ္စြဲခံရျခင္းသည္ ဦးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ယံုၾကည္မႈ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစီရင္ခံစာကို International Human Rights Clinic က ၃ ႏွစ္ၾကာ ေလ့လာစံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ တရား႐ံုးမွ ဖမ္းဆီးရန္ ၀ရမ္းထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထား ရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ကရင္ျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္က ထိုးစစ္ဆင္ႏြဲခဲ့ရာတြင္ အရပ္သား ၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရကာ အေျမာက္အျမားသည္ စစ္သားမ်ား၏ လက္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ဟု သိရသည္။

ဧရာ၀တီက အစီရင္ခံစာကို ႀကီးမွဴးေရးသားခဲ့သူျဖစ္ေသာ Matthew Bugher ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍ ၎တို႔၏ ရွာေဖြေတြ႔ရွိမႈမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈအတြက္ အရႈပ္အေထြးမ်ား၊ အျခားေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္းမွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သတင္းမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

ေမး။      ။ ဘာေၾကာင့္ ဒီအစီရင္ခံစာကို ခင္ဗ်ားတို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာလဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ရ တာလဲ။

ေျဖ။       ။ အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းက ျမန္မာႏိုင္ ငံရဲ႕ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးရာမွာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ တဲ့ ပါ၀င္မႈတခု ျဖစ္မယ္ လို႔ က်ေနာ္တို႔ ေတြးခဲ့ၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စဥ္းစားမိခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ထဲက တခုက ဒါက ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တယ္။ လက္ရွိတပ္မွဴးႀကီးေတြလည္း သူတုိ႔ေတြမွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး အသိုင္းအ၀ိုင္း အေနနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေဖာ္ထုတ္ေပးမႈေၾကာင့္ က်ဴးလြန္သူေတြကို ေသခ်ာသိႏိုင္ဖို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြအတြက္ သူတို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမွာ စစ္ေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒေတြ ကာလၾကာရွည္စြာရွိခဲ့သလို ဆက္လက္ၿပီးေတာ့လည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေၾကာင္း ေျပာဆိုတဲ့အခါ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥေတြ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ေဆြးေႏြးေနျခင္း မရွိဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို မေျဖရွင္းရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟာ ရပ္တန္႔ေနမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ျမန္မာျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အတိတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို ကိုင္တြယ္ရမယ္ဆိုတာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရမယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စုစည္းတင္ျပထားတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဟာ ကရင္ျပည္သူေတြ အတြက္ အလြန္ကို အေလးအနက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရမယ့္ဟာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္တခုလံုးက ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အလားတူ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းစာ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေရးထားမႈေတြကို ဆြဲေဆာင္ ႏိုင္လိမ့္မယ္၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။

ေမး။      ။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ေနာက္ပိုင္း ဒီလိုေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေတြျဖစ္လာေနတဲ့ သေကၤတေတြ ေတြ႔ရပါ သလား။

ေျဖ။       ။ ေသခ်ာပါတယ္။ မီဒီယာ အေျမာက္အျမားမွာ ဒီအစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပ ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေတြ ရွိေနတဲ့ အရိပ္လကၡဏာေတြ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ တခါတေလမွာ သူတို႔ေတြ ဒါကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ လူေတြကလည္း အၿမဲတမ္း လက္မခံၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူေတြ ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာေနၾကတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တို႔ ေပ်ာ္ပါတယ္။

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ၂ ဘက္လံုးက က်ဴးလြန္တာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ လို႔ အစိုးရဖက္က တုန္႔ျပန္တာကိုလည္း က်ေနာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ တျခားေျခလွမ္း တလွမ္း ဆက္သြားၿပီးေတာ့ ၂ ဘက္လံုးက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတ႐ံုးက တုန္႔ျပန္မႈ ဟာ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေျခလွမ္းတခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔က “ဟုတ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေန ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒီအေၾကာင္းအရာကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္ရမလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္တို႔မွာ အေျခခံအားျဖင့္ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္တခု ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ဒါကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေဆြးေႏြးရမယ္၊ တာ၀န္ယူမႈဟာ အေျဖရဲ႕ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ အစိုးရကေတာ့ ခုခ်ိန္မွာ ဒါေတြေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမး။      ။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအတိုင္းဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ရဲ႕ ၂ ဘက္လံုးမွာ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ စံုစမ္းမႈကို ျမန္မာစစ္တပ္က က်ဴးလြန္တဲ႔ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ထားခဲ့ရတာလဲ။

ေျဖ။       ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီစံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို စတင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏို္င္ငံက အလြန္ကြဲျပားျခားနားတဲ့ အေျခအေနတခု ရွိေနပါတယ္။ International Human Rights Clinic အေနနဲ႔ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တုန္းက “Crimes in Burma” အမည္ရွိတဲ့ အစီရင္ခံစာတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ကုလသမဂၢအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈေတြကို စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ေကာ္မရွင္တခု ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါတယ္။ အခု အစီရင္ခံစာ ေပါက္ဖြားလာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူေတြကို ဆန္႔က်င္ျပီး ရာဇ၀တ္မႈေတြ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း တြန္းအားေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာ တေစာင္ထုတ္ျပန္ျခင္းဟာ ပဋိပကၡေတြကို အေပၚစီးကေနျမင္ ႏိုင္ၿပီး အားလံုးကိုၾကည့္ႏိုင္မယ္။ သက္ဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြကို စုစည္းဖို႔ ႀကိဳးစားၿပီး ရာဇ၀တ္မႈတခုကို တည္ေဆာက္တာက အမွန္တကယ္ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ကိစၥတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက က်ေနာ္တို႔ လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။      ။ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ပါ၀င္ပတ္သက္ႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ တရား႐ံုးလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္တာေၾကာင့္လို႔ ခင္ဗ်ားတို႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထပ္ေျပာျပ ႏိုင္မလား။

ေျဖ။       ။ ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုးကို အမႈတခုအေနနဲ႔ မေရာက္ခင္ ႏိုင္ငံေရး အရ လုပ္ငန္းစဥ္ တခု ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ Rome Statute of the International Criminal Court ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈတရား႐ံုး ဖြဲ႕စည္းေရး ေရာမစာခ်ဳပ္မွာ အဖြဲ႔၀င္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သက္ဆိုင္ တဲ့ အမႈတခု ေရွ႕ဆက္သြားဖို႔ဆိုတာက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ လိုပါ တယ္။ အဲဒီထဲမွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အၿမဲတမ္း အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ဗီတိုအာဏာေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႔ လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္တို႔ ဒီႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ မပတ္သက္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတာက ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းကို သူတို႔ေျပာဆို ေဆြးေႏြးရာမွာ လိုအပ္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးဟာ က်ေနာ္တို႔ စုစည္းတင္ျပထားတဲ့ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တျခားနည္းလမ္းေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ျပည္တြင္းအားထုတ္မႈ၊ စစ္မွန္တဲ့ ေကာ္မရွင္တခု၊ အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းစုေဆာင္းမႈ၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ရာထူးက ဖယ္ထုတ္ဖို႔ စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔ နည္းလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ တရားစီရင္ေရးက ေရြးခ်ယ္စရာတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဒါကိုေျပာသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ထင္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဘယ္လမ္းကို လိုက္ရမယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပတဲ့ ေၾကညာ ခ်က္တခု ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။

ေမး။      ။ ျမန္မာ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႔ခဲ့တယ္။ အစီရင္ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူက ဘယ္လို တုန္႔ျပန္သလဲ။

ေျဖ။       ။ ပထမဆံုး အေနနဲ႔ က်ေနာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒုတိယ၀န္ႀကီးနဲ႔ က်ေနာ္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ သူက တက္ၾကြၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့ စစ္အရာရွိတေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက ေကာင္းတဲ့လကၡဏာတခု ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြကဆိုရင္ ဒီလိုေတြ႔ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းမွာ ရွာေဖြေတြရွိမႈနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္ မရရွိခဲ့ပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေတြ႔ရွိမႈကို သူက တဖက္သတ္ျဖစ္ၿပီး တိက်မႈမရွိဘူးလို႔ သူက ထင္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူပဲ က်ေနာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒနဲ႔ အေလ့အထေတြ အပါအ၀င္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္နဲ႔  ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို တာ၀န္ယူသင့္သလဲဆိုတဲ့ ေနရာမွာ အားလံုးကို က်ေနာ္တို႔ သေဘာခ်င္း မတိုက္ဆိုင္ခဲ့ပါဘူး။

ေမး။      ။ အစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေနာက္ထပ္စံုစမ္းမႈေတြလုပ္ဖို႔ ခင္ဗ်ားတို႔ ေတာင္းဆို ခဲ့တာက အစိုးရအေနနဲ႔ ဒီတာ၀န္ကို သူ႔ဖာသာ လုပ္ကိုင္ဖို႔ စဥ္းစားေနတယ္လို႔ ေဖာ္ျပေနတာ တခုခုရွိပါလား။

ေျဖ။       ။ ဒါေတြကို အစိုးရက စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္ ဆိုတာကို က်ေနာ္တို႔ မေတြ႔ရွိခဲ့ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ဒါေတြကို ၾကည့္႐ႈဖို႔ အပါအ၀င္ တာ၀န္လႊဲအပ္ျခင္း ခံထားရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က ဒါေတြကို လုပ္ဖို႔ သူတို႔ကို တြန္းအားေပးပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ မၾကာခင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အရိပ္အေယာင္ေတြကို က်ေနာ္တို႔ မျမင္ရေသးပါဘူး။ အျခား စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ က်ေနာ္တို႔က ျမန္မာ အစိုးရကိုပဲ တိုက္တြန္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း အတြက္ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြ၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ေတြ ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ အခန္းက႑ေတြ ရွိတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အတိတ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔၊ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနဆဲ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးက စတင္ေဆြးေႏြး ၾကဖို႔ က်ေနာ္တို႔က တိုက္တြန္းပါတယ္။

ေမး။      ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ အဖြဲ႕၀င္ေတြအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ စိတ္မ၀င္ စားဘူးလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။ International Human Rights Clinic က သူနဲ႔ ဘယ္လို အျမင္ကြဲျပားမႈရွိတယ္ ဆိုတာ ရွင္းျပႏိုင္မလား။

ေျဖ။       ။ ခုအခ်ိန္ဟာ အတိတ္က ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သူေတြအေပၚ ဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ အခ်ိန္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အျမင္အပါအ၀င္ အျခားအျမင္ေတြ ရွိေနတာကို က်ေနာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ အျမင္ တခုရွိရင္ အဲဒါကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ စိုးရိမ္တာက ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္တဲ့ အျမင္တခုကို ၾကားရၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ကြဲျပားတဲ့ အျမင္ရွိတဲ့ အျခားသူ အေျမာက္အျမားအေပၚ ျပန္႔ႏွံ႕သြားမွာကိုျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေတြ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ က်ေနာ္ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေျပာပေလာက္တဲ့ ပမာနေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ သူေတြလို လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ဘ၀ပ်က္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူေတြ သိန္းသန္းခ်ီ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ အလြန္ ကြဲျပားျခားနားပါတယ္။ ခုခ်ိန္မွာ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္ေတြကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ မၾကားရေသးဘူးလို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေမး။      ။ ခင္ဗ်ားတို႔ စြပ္စြဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ ျပစ္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတာ ဒီလူ ၃ ေယာက္ထဲ မဟုတ္ဘူး။ ဒီလူေတြအေပၚ စြပ္စြဲမႈေတြက ေၾကာက္ရြံ႔မႈတခု ျဖစ္လာတယ္လို႔ ထင္ပါသလား။ အခု အာဏာလက္ရွိ ျဖစ္ေနသူေတြက အရင္က အေၾကာင္းေတြ မၾကားခ်င္ေတာ့ဘူးေလ။

ေျဖ။       ။ ေၾကာက္ရြံ႔မႈ ရွိသလား မရွိဘူးလားဆိုတာ က်ေနာ္မသိပါဘူး။ သူတို႔ေၾကာက္သလား မေၾကာက္ဘူးလားဆိုတာ ေျပာမယ့္သူေတြနဲ႔ က်ေနာ္ စကားမေျပာခဲ့ရပါဘူး။ က်ေနာ္တို႔ ေျပာေနတာက က်ယ္ျပန္႔တဲ့ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ ၃ ေယာက္ကပဲ အလားတူကိစၥေတြ အတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။

ေမး။      ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြ အတြင္းမွာ အစိုးရရဲ႕ ထိုးစစ္ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းက အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ေရာ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါသလား။ ဒီေဒသေတြမွာေရာ အလားတူ ကိစၥေတြ ရွိပါသလား။

ေျဖ။       ။ ရွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ International Human Rights Clinic အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ေျမာက္ ပိုင္းက စစ္ေရး ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ မျပဳလုပ္ခဲ့ရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔က ဒီေဒသက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သလို ဒီေဒသေတြမွာ သုေတသန ျပဳလုပ္သူေတြနဲ႔လည္း က်ေနာ္တို႔ စကားေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေက်းရြာေတြကို တိုက္ခိုက္မႈ၊ ရြာကို မီး႐ိႈ႕လို႔ ထြက္ေျပးရမႈေတြ၊ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေတြ၊ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ေစာ္ကားမႈေတြ၊ လူသားေတြကို ဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးခ်တာေတြနဲ႔ အဓမၼ အလုပ္ေစခိုင္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး က်ေနာ္တို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ က်ေနာ္တို႔ ျမင္ေတြ႔ေနရတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ လူ႕ အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြက က်ေနာ္တို႔ မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ့တဲ့ ၂၀၀၅ နဲ႔ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အတြင္းက တိုင္းျပည္ရဲ႕ အေရွ႕ပိုင္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြနဲ႔ အလားတူပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။      ။ ဒီအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လို စြန္႔စားရမႈေတြ ရွိပါသလဲ။

ေျဖ။       ။ ခုခ်ိန္ဟာ ဒီလို သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ထုတ္ျပန္ေပးရမယ့္ အခ်ိန္မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာေနတဲ့သူေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမွတ္တမ္းနဲ႔ တျခားလူ႔အခြင့္အေရး အစီရင္ခံစာေတြက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ေအာင္ တြန္းအား ျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါဟာ အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈတခုလို႔ ေျပာေနၾကသူေတြဟာ အစိုးရိမ္ လြန္ေနၾကတာလို႔ က်ေနာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနတာက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အားထုတ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ ဖို႔ပါ။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List