Tuesday, April 01, 2014

ျပည္သူ႔အသံမပါ၀င္သည္႔ အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို လက္မခံဟု တကၠသုိလ္ဆရာမ်ားဆို

Tuesday, April 1, 2014
ႏုိင္ငံပုိင္သတင္းစာမ်ားျဖစ္သည့္ေၾကးမုံသတင္းစာႏွင့္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမ်ား၌ မတ္လ ၁၆၊ ၁၇၊ ၁၈ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ျပည္သူမ်ားေလ့လာႏုိင္ေစရန္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဥပေဒၾကမ္းမွာ
ျပည္သူ၏ အသံမ်ားမပါ၀င္ပဲ ေရးဆြဲထားသည့္အတြက္ လက္ခံႏုိင္မည္မဟုတ္ဟုရန္ကုန္တုိင္းအတြင္းရွိ တကၠသုိလ္ဆရာမ်ားအသင္းမွ သိရွိရသည္။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါကျပည္သူလူထု၏အသံကုိ နားေထာင္ျခင္းမရွိ သည့္အတြက္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားဥပေဒၾကမ္းအားလက္မခံႏုိင္ရျခင္း အေၾကာင္း အရင္းမွာလည္း ထုိအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါဥပေဒကုိ သခ်ာေလ့လာၿပီးမွသာထုိသုိ႔ကန္႔ကြက္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဆရာအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွ သိရွိရသည္။ “သတင္းစာမွာေဖာ္ျပထားတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းက ျပည္သူေတြကုိဘယ္ေလာက္ထိ့အက်ဳိးျပဳမလည္းေလ့လာၾကည့္ ေတာ အဲဒီထဲမွာ ပါတဲ့အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံေနတာေတြ ရွိေနတယ္
အဲဒီထဲမွာပါတဲ့မႈ၀ါဒေတြက အရင္တုန္းက အာဏာကုိလက္ကုိင္ဆြဲထားတဲ့သူေတြဆြဲထားတဲ့အတြက္ သိပ္ျပီးေတာ့ပညာရွင္မဆန္ဘူးျဖစ္ေနတယ္ ပညာရွင္တစ္ေရာက္ရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြဆုံးရႈံးေနတာ ေတြရွိတယ္ လူအခြင့္အေရး အရၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္းမကုိက္ညီတာေတြရွိေနသလုိ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံမွာပါတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ လည္းဖီလာဆန္႔က်င္ေနတာေတြ ရွိေနတယ္”ဟု ဒဂုံတကၠသုိလ္ဆရာမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ေဒါက္တာအာသာမုိးသူက ေျပာသည္။

အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းအား ေလ့လာၾကည့္ခ်က္အရ အစုိးရပုိင္းအေနျဖင့္လုပ္ပုိင္ခြင့္အပုိင္းကုိ အျပည့္အ၀ယူထား ေသာ္လည္း တာ၀န္ယူမႈအပုိင္းတြင္မႈလစ္လ်ဴရႈမႈမ်ားေတြ႔ျမင္ေနရသျဖင့္ ပညာေရးသည္ျပည္သူလူထုအတြက္
၀န္ထုပ္၀န္ပုိးျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္၀ုိင္း၀န္းေဆာင္ရြက္မည္ဆုိသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း အစုိးရပုိင္း အေနျဖင္လည္း့တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင္မ်ားရယူထားသည့္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈအပုိင္းကုိ ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္မယူႏုိင္ပါကလုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားကုိလည္း မယူသင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

“သတင္းစာထဲမွာပါတဲ့အခ်က္ေတြကုိက ေရွေနာက္မညီဘူးျဖစ္ေနတယ္ အခန္း(၃)ကပညာေရး အေျခခံမႈမ်ား ဆုိတဲ့ အခ်က္ထဲက နံပါတ္(၄-ဇ)မွာ လြတ္လပ္ေသာတကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေတြျဖစ္ရမယ္လုိ႔ဆုိထားေပမယ့္ အခန္း(၁၀) ပညာေရး ခန္႔ခြဲမႈဆုိတဲ့အပုိင္း ပုဒ္မ ၆၀ (က) မွာဆုိရင္ အမ်ဳိးသားပညာေရးအဖြဲ႔ေကာင္စီ
အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္းမယ္(၆၁) မွာဆုိရင္လည္း အဆင့္ျမင့္ပညာေပါင္းစပ္ညွိႏုိင္းေရးေကာ္မတီကုိ ဖြဲ႔စည္းမယ္လုိ႔ ဆုိထားတယ္ဘ႑ာေရးအပုိင္းေတြမွာလည္း ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာေတြ ရွိေနတယ္၊အလုပ္နဲ႔နွီးႏြယ္ေနတဲ႔ သူရဲ႕ေအာက္မွာရွိတဲ့ တကၠသုိလ္ေကာလိပ္ေတြကုိဘ႑ာေရးအရ တလုံးတခဲတည္း ေပးမယ္ဆုိထားေတာ့ တစ္ျခားဟာေတြနဲ႔ ခြဲျခားထားတာေတြရတယ္” ဟု အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ (တာ၀) ဆရာမ်ားအသင္း ဥကၠဌ
ဦးသန္းထုိက္ေအာင္က ေျပာသည္။

လြပ္လပ္ေသာတကၠသုိလ္ေကာလိပ္မ်ားျဖစ္ရမည္ဟု ဆုိထားေသာ္လည္းဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ ပညာေရးစီမံ ခန္႔ခြဲမႈ နွင့္ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားတြင္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္အတြက္ အဆုိပါဥပေဒ၌ပင္ ေရွေနာက္မညီျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အစုိးရပုိင္း အေနျဖင့္ေထာက္ပံ႔ေပးမႈအပုိင္းတြင္ သာရွိေနရမည္ျဖစ္ျပီး လႊမ္းမုိး ခ်ဳပ္ကုိင္
မႈအပုိင္းတြင္ ရွိမေနသင့္ေၾကာင္း၊ တကၠတစ္ခုခ်င္းစီ၌သက္ဆုိင္ရာေကာင္စီမ်ား မရွိသည္အေပၚတြင္ တကၠသုိလ္မ်ား ဗဟုိေကာင္စီဆုိသည္မွာ မရွိသင့္ ေၾကာင္း၊လက္ရွိသတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပေနသည့္
ပညာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ တကၠသုိလ္မွဆရာ/ဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသား/ သူမ်ား၏သေဘာထားမ်ား ပါ၀င္ျခင္းမရွိဟု ၄င္းကဆုိသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အဆုိပါဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ပင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားလမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵၿပီျဖစ္ေၾကာင္း မည္သည့္ ဥပေဒကုိ ေရးဆြဲေစကာမႈျပည္သူအသံကုိနားေထာင္ဖုိ႔ လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူ၏အသံကုိ အေလးနက္မ ထားသျဖင့္ႏုိင္ငံအ၀န္း ရွိ က႑ ေပါင္းဆုံမွဆႏၵထုပ္ေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအေနျဖင့္အထက္ပုိင္းမွလူမ်ားျဖင့္သာ ေတြ႔ေနရံုျဖင့္မျပီးပဲေအာက္ေျခမွျပည္သူမ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံရန္လုိ အပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းႏွင္႔သမၼတၾကီးအေနျဖင့္ သမၼတ အုိဘားမား ကဲ့သုိ႔ သတၱိရွိရန္လုိအပ္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းတုိ႔ကဆုိသည္။

သီဟ (ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment

My Blog List