Friday, April 04, 2014

လစာကြာဟခ်က္ႀကီးမားမႈ အေျဖရွာပါ

ေခတ္အဆက္ဆက္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရ ေသာ ၀န္ထမ္းလစာကို အစိုးရ သစ္လက္ထက္တြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ ဆန္ တိုးေပးခဲ့သည့္အတြက္ ၀န္ ထမ္းမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္၀မ္းသာခဲ့ရ သည္။သို႔ေသာ္ ဌာနတစ္ခု၏ အျမင့္ဆံုးရာထူးျဖစ္သည့္ ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လစာသည္ပင္ သမၼတအပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ား၏ လစာ ခံစားခြင့္ အေဆာင္အေယာင္ႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ပါက အ ဆေပါင္းမ်ားစြာ ကြာျခားေနၿပီး မိသားစုဘ၀ ရပ္တည္ေရး အ တြက္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္သည္။သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္၌ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာႏွစ္ႀကိမ္တုိးေပးခဲ့ၿပီး ရွားပါး စရိတ္လည္း ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အရပ္သား အစိုးရလက္ ထက္တြင္ လစာကြာဟမႈက ပိုမို ႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္ လက္ က်န္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ တစ္ရပ္ အျဖစ္ ျပသႏိုင္ရန္ ရာထူးအဆင့္အလိုက္ ကိုက္ညီေသာ အျခားခံစားခြင့္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္တစ္ ဦး၏ လစာမွာ ရွားပါးစရိတ္ အပါအ၀င္ အျမင့္ဆံုး က်ပ္ႏွစ္သိန္း ခဲြခန္႔ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုး ရအဖဲြ႕မွ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦး၏ လစာ မွာ သိန္းႏွစ္ဆယ္ႏွင့္ အေဆာင္အ ေယာင္မွာ ကားသံုးစီးႏွင့္ ေနအိမ္ စသည္တို႔ ပါ၀င္သည္။ ၀န္ႀကီး မ်ားက က်ပ္သိန္းသံုးဆယ္ႏွင့္ ကားေလးစီးရၿပီး သမၼတက က်ပ္ သိန္းငါးဆယ္ႏွင့္ ကားေျခာက္ စီးခံစားခြင့္ရွိသည္။ အစိုးရ သက္တမ္းသံုးႏွစ္အတြင္း ယင္းလစာ ေငြ အ ျပည့္အ၀မခံစားခဲ့ၾကသည့္ သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕တို႔က ယခု ဘ႑ာႏွစ္မွစၿပီး ယင္းလစာမ်ား စတင္ခံစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ 
ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ဒု၀န္ႀကီးတစ္ဦး၏ လစာမွာ က်ပ္သံုးသိန္းျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္က ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး၏ လစာ မွာ က်ပ္ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔သာျဖစ္၍ ထိုစဥ္ကတည္းက ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ အရာထမ္းအဆင့္တို႔ ၏ လစာကြာဟခ်က္မွာ ႀကီးမား ခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစိန္ဦးက ဆိုသည္။ ယခင္စစ္ အစိုးရအႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး ႀကီးသန္းေရႊ၏ လစာမွာ အနားမ ယူမီအထိ က်ပ္ ၁၂ သိန္းျဖစ္ ေၾကာင္း တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ ဦးက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအဆင့္ လစာမ်ား တန္းတူညီရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား မၾကာခဏ လစာတိုးေပးသည့္ ေဆးၿမီ တိုနည္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ စင္ကာ ပူ၊ မေလးရွားစသည့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာအျပင္ အေဆာင္အေယာင္ ႏွင့္မက္လံုးမ်ား ေပး၍ လစာ ကြာဟခ်က္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း သင့္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး အႀကံေပးေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က အႀကံျပဳ သည္။
‘‘စင္ကာပူမွာဆို လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈမရွိေအာင္ အစိုးရ၀န္ ထမ္းဆိုရင္ လစာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေပးတယ္။ မေလးရွားမွာ ဆိုလစာက ပံုမွန္ဆိုေပမယ့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေနအိမ္၊ ကားစတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ မက္ လံုးေပးထားတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရအဖဲြ႕တြင္း ပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခအရာ ထမ္းမ်ား၏ လစာမွာ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ ကြာဟခ်က္ရွိခဲ့ေသာ္ လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္ တြင္ ပိုမိုႀကီးမားသြားခဲ့သည္။ သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္ ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈကို လံုး၀ တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ ထားေသာေၾကာင့္လည္း ၀န္ထမ္း အမ်ားစုမွာလာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ကို ယခင္လို ေဖာေဖာသီသီ က်ဴး လြန္ရန္ ခက္ခဲလာခဲ့သည္။
‘‘သမၼတနဲ႔ ၀န္ႀကီးေတြမွာ သူတို႔မိသားစုစား၀တ္ေနေရးကို သူတို႔အလုပ္ကတာ၀န္ယူႏုိင္ဖို႔က သူတို႔ အဲဒီေလာက္ရမွျဖစ္မွာ။ ယူ သင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ စား၀တ္ေန ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ရမယ္ ဆိုတာက သူတို႔အဆင့္တစ္ခု တည္းကို အာမခံေပးရမွာမွ မ ဟုတ္တာ။ ဟိုးေအာက္ေျခစာ ေရး႐ံုးေစာင့္ကအစ ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္အဆံုး အားလံုးကို အာမခံ ခ်က္ေပးႏိုင္ရမွာ’’ ဟု ရန္ကုန္က ေလးေဆး႐ံုႀကီး ပါေမာကၡဌာန မွဴး ေဒါက္တာရဲျမင့္ေက်ာ္ (စာ ေရးဆရာလကၤာရည္ေက်ာ္) က ေျပာသည္။
လစာ လံုး၀မတုိးတာထက္ စာလွ်င္ တိုးသြားတာကိုေက်နပ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္တစ္ဦး အေနျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေျမကြက္ေလးတစ္ကြက္ ရရွိခဲ့သည္မွလဲြ၍ အျခားရေပါက္ရလမ္းမရွိ။ ႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္မွ စရိတ္မ်ားကိုသာ ေခြၽတာစုေဆာင္းရၿပီး ရသည့္လစာႏွင့္ မိသားစုအတြက္ ႐ုန္းကန္ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံ ျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အာဆီယံေရးရာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္လင္းက ေျပာသည္။
‘‘အခု ကြၽန္ေတာ့္ကို ေမာ္ ေတာ္ကားႏွစ္စီးေပးထားတယ္။ လံုးခ်င္းအိမ္ရာေလး ေပးထား တယ္။ ဒါပဲ။ က်န္တာ ေရဖိုး၊ မီးဖိုး အကုန္ေပးရတယ္။ အခြန္ေဆာင္ ရတယ္။ ဘာစီးပြားေရးမွမရွိဘူး။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ပိုင္တဲ့ ေျမတစ္ ကြက္ပဲရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဌာန က ျပည္သူနဲ႔လည္း တိုက္႐ိုက္မ ေတြ႕ရေတာ့ တျခားလည္းမရွိ ဘူး။ မတတ္ႏိုင္ဘူးေလ။ တုိင္း ျပည္က ဆင္းရဲေနတာကိုး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားထဲတြင္ ဆရာ၀န္၊ ေက်ာင္းဆရာစသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျဖင့္ ရပ္ တည္သူမ်ားမွာ အျပင္ေဆးခန္း ထုိင္ျခင္း၊ က်ဴရွင္ျပျခင္းတို႔ျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုး ရက ေဆးခန္းထိုင္ျခင္းကိုတရား ၀င္ခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆ ရာမ်ားက်ဴရွင္ျပျခင္းကိုမူ တား ျမစ္ထားသည္။
‘‘တိုးေပးတဲ့လစာနဲ႔ သားသ မီးေက်ာင္းထားလို႔မရဘူး။ ထမင္း ေကြၽးလို႔မရဘူး။ ေနာက္ဆံုးေနဖို႔ အိမ္ေတာင္ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ မ ေကြးေျပာင္းတုန္းက ေနဖို႔အိမ္က ႏွစ္သိန္းငွားရတယ္။ လခက တစ္ သိန္းေျခာက္ေသာင္း။ ရန္ကုန္မွာ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းရွိတယ္။ ဒါ ေၾကာင့္ မေကြးမေျပာင္းဘူးဆို စိတ္ဓာတ္မေကာင္းတ့ဲ ၀န္ထမ္း ျဖစ္သြားမယ္’’ဟု ေဒါက္တာရဲျမင့္ ေက်ာ္ကေျပာသည္။
 တရားေရးသူႀကီး၊ ဥပေဒအ ရာရွိစသည့္ တရားေရး၀န္ထမ္း မ်ားအတြက္လည္း လစာ လံု ေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ ေနစရာအိမ္ ခန္း စီစဥ္ေပးမႈမရွိျခင္းက လာဘ္ ေပးလာဘ္ယူမႈကို တစ္ဖက္တစ္ လမ္းက တုိက္တြန္းအားေပးရာ ေရာက္ေနသည္။ ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသည့္ ၿမိဳ႕နယ္တ ရားသူႀကီး ၁၀ ဦးခန္႔မွာ အိမ္ငွားခ မတတ္ႏိုင္သျဖင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔  ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္ တင္သည္အထိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန ဦးေရာဘတ္စန္းေအာင္ ကေျပာသည္။
မဆလေခတ္ကဆိုလွ်င္ဆန္၊ ဆီ၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ ေရနံဆီစ သည့္ အိမ္သံုးကုန္ပစၥည္းေလး မ်ား ရာရွင္အလိုက္ ခဲြေ၀ရေသာ္ လည္း ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွ​စ၍ ရိကၡာလည္းမရေတာ့သျဖင့္ ယခုေခတ္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အရပ္အေခၚ ေအာက္ဆိုက္၀င္ေငြ ရွာေဖြေရးက အိမ္စရိတ္အတြက္ အဓိကက်လာခဲ့သည္။ ေအာက္ ဆိုက္မေကာင္းသည့္ ဌာနမ်ားမွ အရာရွိမ်ားကလည္း သူ႔နည္းသူ႔ ဟန္ျဖင့္ အိမ္မိသားစု၀င္က တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ၀င္ေငြရွာရသည္။
‘‘၀န္ထမ္းအမ်ားစုဟာ ဒီလို ပဲ႐ုန္းကန္ရတယ္။ အိမ္မွာ၀န္ ထမ္းအလုပ္လုပ္ရင္ တစ္အိမ္လံုး ထိုင္စားရတဲ့ေခတ္က ၁၉၈၀ ေက်ာ္အထိပဲရွိတယ္။ တစ္ဦးခ်င္း ဟာ အရမ္း στρυγγλε လုပ္ၾကရ တယ္’’ ဟု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
သမၼတႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕၀န္ ႀကီးမ်ား၊ ဒု၀န္ႀကီးမ်ား၏ တာ၀န္ ႏွင့္ ၀တၱရားမ်ားမွာ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ မည္သို႔မွ် မတူ ႏိုင္ဘဲ တာ၀န္ယူရမႈ၊ ေခါင္း ေဆာင္ရမႈတို႔ေၾကာင့္  အားလံုး တန္းတူညီေအာင္ လိုက္ညႇိေပးရန္ မလိုေၾကာင္း အမ်ဳိးသားလႊႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြ က ေျပာသည္။
 ‘‘သမၼတႀကီးက မာစီဒီး စီး ေနခ်ိန္မွာေတာ့ သာမန္စာေရးမ ကေတာ့ ဘတ္စ္ကားပဲ စီးေနရမွာ ပဲ။ ဒါ ဘယ္တိုင္းျပည္မွာမဆို ရွိ တယ္။ အိုဘားမားဆို Αιρ Φορχε ေလယာဥ္ႀကီးနဲ႔ သြားတာပဲ။ မတူ ႏုိင္ဘူး။ ႏွစ္ေသာင္းတိုးတာ ေတာင္ ဒါအစိုးရက ျဖစ္တဲ့နည္းနဲ႔ တိုးေပးတာ။ ျမန္မာျပည္မွာ လည္း တစ္ေန႔ျဖစ္လာမွာေပါ့။ သူ႔အေဆာင္အေယာင္အတိုင္း ေတာ့ ေပးထားတာပဲ။ ဒါအားလံုး ကိုလိုက္ၿပီး တန္းတူညီညႇိရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ျဖစ္သြား မယ္။ လူတိုင္း ကိုယ့္အထြာနဲ႔ ကိုယ္သံုးေပါ့ဗ်ာ’’ ဟု ၎က ဆုိ သည္။
 အစိုးရအရာရွိ အရာထမ္း မ်ားအတြက္မူ ႀကီးမားေသာ လ စာကြာဟခ်က္ႏွင့္ အက်ဳိးခံစား ခြင့္တို႔ကပင္ ေဘးေပါက္ရလမ္း မ်ားလက္ခံ၊ ရွာေဖြ၊ ရယူေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပခ်က္ ျဖစ္လာသည္။ 
 ‘‘အစိုးရအႀကီးအကဲေတြမွာ က်န္တဲ့တစ္ႏွစ္ကို လစာျပည့္ ခံစားမယ္။ ေအာက္က လူေတြ မေလာက္ငလို႔ ရွာေဖြရင္ သန္႔ရွင္း ေသာအစိုးရျဖစ္ေၾကာင္းျပဖို႔ တီး ပစ္လိုက္မယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး’’ ဟု လက္ေထာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာ သည္

No comments:

Post a Comment

My Blog List