Friday, April 04, 2014

ေႏြရာသီမွာ ေရပိုေသာက္ပါ

 
ေႏြရာသီ၏ အပူရွိန္က ျပင္းထန္လာေနသည္။ေနေရာင္ျခည္အရွိန္ ျပင္းျပလာခ်ိန္မွာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္၏ အႏၱရာယ္သတိေပးခ်က္ေတြလည္းထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ေႏြရာသီကာလမွာ ခႏၶာကိုယ္ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းကလည္း က်န္းမာေရးအတြက္ သတိထားစရာအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္း။ အဂၤလိပ္လုိေတာ့ Dehydration ဟုေခၚဆိုသည္။ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ လုိအပ္ေသာ ေရဓာတ္ပမာဏ အလုံအေလာက္ မရရွိသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္မွာ အစိုဓာတ္၊ ေရဓာတ္ နည္းပါးသြားျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္လွ်င္ မည္သို႔ျဖစ္ႏုိင္သနည္း။ သင္၏အိမ္မွ  ပန္းပင္ကေလးတစ္ပင္ကို ၾကည့္႐ႈလ်က္ ေတြးေတာစဥ္းစား ဆင္ျခင္ႏုိင္သည္။ ပန္းပင္ကေလးတစ္ပင္  အသက္ရွင္သန္ရန္ ေရဓာတ္လုံေလာက္စြာ ရရွိဖို႔လိုအပ္မည္။ မုိးေရ(သို႔)ပက္ဖ်န္းေပးေသာ ေရဓာတ္လုံေလာက္စြာ မရရွိေသာ ပန္းပင္ကေလးတစ္ပင္သည္ ညိႇဳးေရာ္ေျခာက္ေသြ႕သြားမည္။ ထုိ႔နည္းအတူ လူအပါအ၀င္ သတၱ၀ါတုိင္းအသက္ရွင္သန္ႏုိင္ရန္ ေရဓာတ္သည္ မရွိမျဖစ္ အၿမဲတေစလိုအပ္ေနေလသည္။
လူတစ္ေယာက္ ေရဓာတ္ ခန္းေျခာက္လာျခင္းကို မည္သို႔ သိႏုိင္မည္နည္း။ ပထမဆုံးေတာ့ ေရငတ္လာမည္။  ေရဆာလာ မည္။ အာေခါင္ေျခာက္ေသြ႕လာ မည္။ ေရကိုေသာက္သင့္ခ်ိန္မွာ မေသာက္ရလွ်င္မူ ေခါင္းေနာက္ လာမည္။ ေခါင္းကိုက္လာမည္။ ေခါင္းမူးလာမည္။ ႂကြက္သား မ်ားအားေပ်ာ့လာၿပီး မလႈပ္ခ်င္ မရွားခ်င္ျဖစ္လာမည္။ ႏုံးေခြလာ မည္။ ေနာက္ဆုံး စြမ္းအင္အား လုံးက်ဆင္းသြားၿပီး သတိလစ္ ၍ပင္ သြားႏုိင္ပါသည္။
လူ၏ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံး ၏ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေရဓာတ္ အမ်ားစုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထား သည္ကို  အေျခခံအားျဖင့္  လူ တုိင္းပင္ သိရွိနားလည္သင့္ပါ သည္။ ႂကြက္သားမ်ားမွာ ေရ ဓာတ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဦးေႏွာက္ သည္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အ႐ုိးမ်ား သည္ ေရဓာတ္ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေသြးသည္ ေရဓာတ္ ၈၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလုံးရွိ ကိုယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းအားလုံး၏ ဆဲလ္တုိင္း၊  တစ္႐ွဴးတုိင္းကိုလည္း ေရဓာတ္ျဖင့္သာ အမ်ားဆုံးဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေရကိုအားျပဳ၍ အဓိကထားတည္ေဆာက္ထားေသာ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္း အားလုံးအတြက္လိုအပ္ေသာ ေရကို ပုံမွန္မရရွိလွ်င္ သစ္ပင္ပန္းမန္တုိ႔ ညိႇဳးေရာ္ႏြမ္းလ်သကဲ့သို႔ ဆဲလ္မ်ား၊ တစ္႐ွဴးမ်ားလည္း ညႇိဳးေရာ္ေျခာက္ေသြ႕လာေစသည္။ ထုိ႔အျပင္ ခႏၶာကိုယ္မွာ ဆဲလ္အသစ္ျဖစ္ပြားရန္လည္း အဟန္႔အတား ျဖစ္လာေစပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း လူတုိင္းေရကိုေန႔စဥ္ပုံမွန္ေသာက္သုံးၾကရသည္။
ေရေသာက္နည္းျခင္းသည္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ေစတတ္ ေသာ္လည္း ေရမ်ားမ်ားေသာက္ သုံးသူမ်ားမွာ က်န္းမာေရးအ တြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိသည္။ အသားအေရကို လွပေစျခင္း၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာေရာဂါမ်ား ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းတုိ႔အျပင္ ႏွလုံးေရာဂါေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ေသဆုံးတတ္ျခင္း၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ အစာေဟာင္း အိမ္ကင္ဆာ၊ ဆီးအိမ္ကင္ဆာမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္ေျခကို ထက္၀က္ ၄၅-၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟုလည္း က်န္းမာေရးသုေတသီမ်ားက ဆုိပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္းေန႔စဥ္ ပုံမွန္ေရေသာက္ဖုိ႔ လုိအပ္သည္။ ေရသည္ ေဆးတစ္ပါးဆုိသည့္ ျမန္မာတို႔ဆို႐ိုးအတုိင္း   ေရ ေသာက္ျခင္းက က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္ဟု ဆုိၾကသည္ကေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ။ လူတစ္ေယာက္၊ တစ္ေန႔တာအ တြက္ ေရမည္၍ မည္မွ်ပမာဏ ေသာက္သုံးသင့္သနည္းဆိုသည္ ကလည္း ေမးစရာေမးခြန္းတစ္ခု ပါေပ။ က်န္းမာေရးသုေတသီ မ်ား အႀကံျပဳသည္ကေတာ့ တစ္ ေန႔တာအတြက္ ဖန္ခြက္ႀကီး ရွစ္ခြက္ခန္႔ ေသာက္သုံးသင့္သည္ ဟု အႀကံျပဳၾကသည္။ ဖန္ခြက္ ႀကီး ရွစ္ခြက္ဆုိသည္မွာ ႏွစ္လီ တာပမာဏ။  ျမန္မာျပည္မွာ ေရာင္းခ်ေနေသာ ၂၀၀-၂၅၀  က်ပ္တန္ ေရသန္႔ဘူးႀကီး ႏွစ္ဘူး ပမာဏမွ် ေသာက္သုံးသင့္သည္ ဟုသာ မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။ ထို ထက္ပိုေသာ သုေတသနေတြ လည္း ရွိေသးသည္။ အေမရိကန္ အၫႊန္းကိန္းအရဆိုပါလွ်င္ အသက္(၁၈)ႏွစ္အထက္ အမ်ဳိး သားမ်ားအတြက္ ေန႔စဥ္ ၃ ဒသမ၇ လီတာ ေသာက္သင့္သည္။ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ၂ ဒသမ ၇ လီတာ အထိ ေသာက္သင့္သည္ဟု ဆုိထားပါသည္။  မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ အနည္းဆုံးေတာ့ ႏွစ္လီတာ ေရသန္႔ဘူးႀကီးႏွစ္ဘူး(သို႔) ဖန္ခြက္ႀကီး ရွစ္ခြက္ေသာက္ရမည္ဟု မွတ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ေရဓာတ္ကို ရရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ အစာမစားမီႏွင့္ စားၿပီးခ်ိန္မ်ားမွာပါ ေရကိုေသာက္ သင့္သလို ထမင္းကဲ့သို႔ အဓိက အစားအစာကို စားေနစဥ္မွာလည္း အရည္ဓာတ္မ်ားမ်ားပါေသာ ဟင္းခ်ဳိရည္မ်ဳိးေသာက္သုံးျခင္းမွာလည္း ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထဟုဆိုၾကပါသည္။ အရည္ရႊမ္းေသာ အသီးအႏွံမ်ား စားသုံးျခင္းသည္လည္း ေရဓာတ္ရရွိရန္ ေကာင္းမြန္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။  မလုိင္မပါေသာ ႏြားႏုိ႔၊ ေကာ္ဖီ၊ လက္ဖက္ရည္၊ ေရေႏြးၾကမ္းေသာက္ေသာ အေလ့အထမ်ားကလည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုမွ် ေရဓာတ္ရရန္ ကူညီသည္။ ပုလင္းႏွင့္ အသင့္ေဖ်ာ္အခ်ဳိရည္မ်ားကေတာ့ ကယ္လိုရီပါ၀င္မႈ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္မားျခင္းေၾကာင့္  ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းသိမ္းလုိသူမ်ားႏွင့္  ဆီးခ်ဳိေရာဂါရွိသူမ်ား  သတိထားေသာက္သုံးသင့္သည္ဟု သတိေပးလုိပါသည္။
လူတစ္ေယာက္၏ က်န္းမာ ေရးအတြက္ခႏၶာကိုယ္အစို ဓာတ္ကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္မွာ သူတစ္ပါးမွာတာ၀န္မရွိ။ မိမိအတြက္ မိမိသာလွ်င္ တာ၀န္ယူရေသာ သေဘာရွိပါသည္။ လူတုိင္း လူတုိင္း မိမိခႏၶာကိုယ္၏  ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈကို  ကာကြယ္ရန္ ေရေသာက္ရျခင္း မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။  လူတစ္ေယာက္အတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဖန္ခြက္ႀကီး ရွစ္ခြက္၊ ႏွစ္လီတာ ပမာဏလိုအပ္သည္ဆုိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္မူ အေျခအေနႏွင့္ အခ်ိန္အခါကို မူတည္၍ ထိုပမာဏထက္ လိုအပ္ေကာင္းလိုေနပါမည္။
ေရကိုပိုေသာက္ရန္ လို အပ္ေသာ အေျခအေန ေလးခုရွိပါသည္။
(၁) ပတ္၀န္းက်င္ ရာသီဥ တု အပူခ်ိန္လြန္ကဲေနခ်ိန္
(၂) လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္ကိုင္ရသည့္ အလုပ္ခြင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေနခ်ိန္
(၃) ဖ်ားနာေနခ်ိန္
(၄) ၀မ္းပ်က္ျခင္း၊ ပ်ဳိ႕အန္ ျခင္းမ်ားျဖစ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေရဓာတ္ ကို ပိုမိုရွိရန္ လိုအပ္ေနပါမည္။ နာဖ်ားေနခ်ိန္၊ ၀မ္းပ်က္ေနခ်ိန္၊ ပ်ဳိ႕အန္ေနခ်ိန္မ်ားမွာ ေရဓာတ္ အျပင္ ဆုိဒီယမ္၊ ပိုတက္စီယမ္ စေသာ  သတၱဳဓာတ္မ်ားပါလိုအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ ဤအတြက္မူ အနီးစပ္ဆုံးေသာ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို ရယူသည္ကသာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါမည္။
ခႏၶာကိုယ္၏ အစိုဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ ေရေသာက္ၾကရ မည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ အေျခ အေနမ်ားမွာ ေရကိုပိုေသာက္ရမည္။ နံပါတ္(၁)အခ်က္အဆိုအရ ရာသီဥတုပူျပင္းလာလွ်င္ ေရဓာတ္ပိုမိုလုိအပ္သည္။ ယခုလုိေႏြရာသီကာလမွာဆိုလွ်င္  ေရပိုေသာက္ရန္ လိုအပ္မည္ဆုိၾကပါစို႔။ သို႔ေသာ္ ေသာက္သုံး ေရက သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ရန္လည္းအေရးႀကီးပါသည္။  ေသာက္သုံးေရ၏ အရည္အေသြးကို အၾကမ္းအားျဖင့္စံသတ္မွတ္မႈေတြရွိပါသည္။
(၁) မ်က္ျမင္အေျခအေန
  မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္လ်က္ အၾကည္၊ အေနာက္၊ အနည္၊ အႏွစ္၊ အမႈန္၊ အမႊားစသည္ ကင္းရွင္းမႈရွိ၊ မရွိကုိဆုိလိုသည္။ ဤအခ်က္မွာ လူတုိင္းသိရွိနားလည္ၿပီး ျဖစ္ေနမည္ထင္ပါသည္။
(၂) အႏၲရာယ္ရွိေသာ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကင္းရွင္းမႈ
 ႏုိက္ထ႐ုိက္၊ ႏုိက္ထရိတ္၊ အာစင္းနစ္စေသာ  ဓာတ္ပစၥည္း မ်ားပါ၀င္ေနေသာ  ေရကို မ်က္စိျဖင့္ မျမင္ႏုိင္။ ထိုဓာတုပစၥည္း မ်ား ပါ၀င္ေနေသာ ေရကို ေသာက္သုံးရန္ မသင့္ဟု သတ္မွတ္သည္။ ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္မႈ ရွိ၊ မရွိမွာ ေရႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ဓာတ္ခဲြခန္း မ်ားမွာသာ အထူးစစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။
(၃) ပိုးမႊားကင္းစင္မႈ
ဘက္တီးရီးယားမ်ား၊ ဗုိင္း ရပ္စ္ပိုးမ်ား၊ သံဥကဲ့သို႔ေသာကပ္ ပါးပိုးမ်ားပါ၀င္ေနေသာ ေရကို ေသာက္သုံးရန္ မသင့္ပါ။ သာ မန္အေျခအေနမွာ ေရကိုက်ဳိခ်က္ေသာက္ျခင္းကေတာ့ ပိုးမႊားကင္းစင္ေသာ ေရသန္႔ကိုရရွိႏုိင္ရန္ အလြယ္ကူဆုံးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေရသန္႔ေရာင္းခ်ေသာ စီးပြားျဖစ္လုပ္ငန္းမ်ဳိး ရွိလာျခင္းမွာ က်န္းမာေရးအတြက္ ေသာက္သုံးရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ေရရရွိရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။  ၀င္ေငြနည္းပါး၍ ေရသန္႔၀ယ္ယူ ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားႏွင့္ ေရ သန္႔ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မႈ စနစ္မေရာက္ရွိေသးေသာ အရပ္ေဒသမ်ားမွာမူ ေရကို က်ဳိခ်က္ေသာက္လွ်င္ အေကာင္းဆုံးသာျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။
ယခုအခါ ကမၻာ့ရာသီဥတု ကလည္း တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ပို ၍ ပူျပင္းလာေနသည္။ ျမန္မာ ျပည္ကလည္း  သစ္ပင္ေတာ ေတာင္ စိမ္းစိုမႈနည္းပါးလာ၍ ေႏြရာသီ၏ အပူဓာတ္မွာလြန္ကဲလာသည္။  ထုိအခ်ိန္တြင္ မိမိခႏၶာ ကိုယ္အပူဓာတ္ကို  ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ သာမန္အခ်ိန္ထက္  ေရပိုေသာက္သင့္သည္ဟု  အႀကံျပဳပါသည္။
 ေခြၽးထြက္တတ္ေသာ အ လုပ္ခြင္မွသူမ်ား မၾကာခဏ ေရ ေသာက္ေပးရန္ လိုအပ္သလို အရိပ္ထဲမွာထုိင္၍ စတုိင္ႏွင့္ လုပ္ရသူမ်ားပင္လွ်င္ ေရကို အလြယ္တကူေသာက္ႏုိင္ရန္ အလုပ္စားပဲြ၌ ေရတစ္ဖန္ခြက္(သို႔)ေရပုလင္းကို စားပဲြေပၚမွာတင္ထားၿပီး မၾကာခဏေသာက္ရန္ လိုလိမ့္မည္။ နီးနီးနားနား ခရီးသြားလွ်င္ ေရပုလင္းေသးေသး တစ္ပုလင္းကို အိတ္ထဲ၊ ဆဲြျခင္းထဲမွာ ထည့္ယူသြားသင့္ပါသည္။ ပုလင္းမွာ ေရကုန္လွ်င္ ျပန္ျဖည့္ စြက္ပါ။ (သို႔မဟုတ္)ေရသန္႔တစ္ ပုလင္းထပ္မံ၀ယ္ယူပါ။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕တြင္ နာေရးအသုဘအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေရသန္႔ဘူးငယ္မ်ား ေ၀ငွျခင္းသည္ အလြန္ကုသုိလ္ ရေသာ အလွဴဒါနတစ္ခုဟု ခ်ီး မြမ္းလုိပါသည္။ ေရွးက ျမန္မာ တို႔၏  ေရခ်မ္းစင္ကုသိုလ္ဒါန သည္လည္း  အလြန္ေကာင္းမြန္ ေသာ  ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အ လာပါေပ။
 ေႏြရာသီကာလမွာ ေခါင္း မူးလာျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္လာျခင္း မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ ေရာဂါ တစ္ခုမဟုတ္ဘဲ ေရေသာက္ရန္ လိုအပ္လာ၍ ျဖစ္တတ္သည္ကို သတိျပဳေစခ်င္ပါသည္။  ေရ ဓာတ္လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကို အာေခါင္ေျခာက္ေသြ႕လာ႐ုံ၊ ေရငတ္သည့္ စိတ္ခံစားမႈျဖစ္႐ုံ မွ်ျဖင့္ ေရေသာက္ေပးလွ်င္ သတိလစ္သြားသည္အထိ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းကို ကာကြယ္ႏုိင္ပါ သည္။
ျမန္မာျပည္မွ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံအပါအ၀င္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္ ႐ုံမ်ားမွာ  အလုပ္သမားမ်ား ေသာက္သုံးရန္ ေရသန္႔ဘူးကို အလုံအေလာက္ျဖည့္ဆည္းေပး ျခင္း မရွိသည့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ မ်ားရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ားမွာ မၾကာခဏၾကားရတတ္ပါသည္။ ေရအလုံအေလာက္ေသာက္သုံး ခြင့္မရလွ်င္ အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားမ်ားမွာ အလုပ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းအား၊ စြမ္းရည္က် ဆင္းတတ္သည္ျဖစ္၍ အလုပ္ သမားမ်ား ေရငတ္လွ်င္ လုပ္ငန္း ရွင္လည္း ထိခိုက္နစ္နာႏုိင္သည္ ကို သတိေပးပါရေစ။ ေစတနာ အရေရာ၊ လုပ္ငန္းသေဘာအရပါ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ားမွာ လစာေငြဆုိသည္ကို တစ္ခဏထားလ်က္ ေသာက္သုံးေရကိုမူ  အလုံအေလာက္ထားေပးရန္ ႏႈိးေဆာ္ပါသည္။ အလုပ္ရွင္ျဖစ္သူ က ေသာက္သုံးေရကိုမွ မသဒၶါလွ်င္ေတာ့ ဆႏၵသာျပၾကပါဟု အလုပ္သမားမ်ားကို  တိုက္တြန္းလုိသည္။
 ေႏြေနေရာင္ေအာက္မွာ ေရဓာတ္လုိအပ္ျခင္းသည္ သစ္ ပင္မ်ားသာမက သတၱ၀ါတုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္၍ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ေလးမ်ားအတြက္လည္း ေသာက္ သုံးေရ အလုံအေလာက္ ထားရွိ ေပးသင့္ပါသည္။ ႏြား၊ ၀က္၊ ၾကက္၊ ဆိတ္၊ သိုး၊ ၾကက္၊ ေခြး၊ ေၾကာင္ကေလးမ်ား ေရေသာက္ စရာအဆင္ေျပေအာင္ ဖန္တီးေပးရန္မွာ လူတို႔မွာ တာ၀န္ရွိပါသည္။
အထူးသတိျပဳရန္မွာ မိမိ အတြက္ မိမိလိုအပ္ခ်က္ကို မျဖည့္စြမ္းတတ္ေသးဘဲေရေသာက္ရမည္ကို မသိတတ္ေသးေသာ အလြန္ငယ္ရြယ္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိမိ၏ က်န္းမာေရးအတြက္ မည္သည့္အရာလိုအပ္ေနသည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားကို လူငယ္၊ လူလတ္မ်ားက ေႏြရာသီကာလမွာ ေရမၾကာခဏ ဂ႐ုတစုိက္တုိက္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
ေႏြရာသီမွာ ေရပိုေသာက္ ရန္လိုသည္ဟု  ဆိုေသာ္ျငား လည္း ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာခံစား ေနရသျဖင့္ ေရေသာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ခံ ထားရသူမ်ားက ေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္ခြင့္ ျပဳခ်က္အတုိင္းသာ ေသာက္သုံး ၾကပါကုန္။ ဤအခ်က္ကား ႁခြင္း ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။   ။
မယ္ေငြဥ
မယ္ေငြဥ

No comments:

Post a Comment

My Blog List