Saturday, September 27, 2014

အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္းေဆာင္ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျမန္မာျပည္ လာမည္


ထုိင္းႏုိင္ငံ လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုခ်န္အုိခ်ာသည္ လာမည့္ေအာက္တုိဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ ငံသုိ႔ တရား၀င္ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ရန္ရွိၿပီး ထုိင္း-ျမန္မာ စီးပြားေရး အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို ခုိင္မာေစေရး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု သတင္း ရရွိသည္။

အထူးသျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေတြ႔ ဆံုခ်ိန္ တြင္ ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းစီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ရွိသည့္ ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပန္လည္စတင္၍ အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ ထားသည္ဟု ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းက ဆုိသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာသည္ အမ်ိဳးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေကာင္စီ(NCPO) အစည္း အေ၀းကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တက္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ သြားေရာက္မည္ဟု ထုိင္းစစ္တပ္ သတင္းရင္းျမစ္တခုကုိ ကုိးကားၿပီး ယမန္ေန႔က ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္အရ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ မွ ၃ ရက္ေန႔အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္မည္ဟု သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Pisanu Suvanajata ကမူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ကို ရက္အတိအက် သတ္မွတ္မႈ မရွိေသးဘဲ ေအာက္တိုဘာလဆန္း ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာ၏ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္အျဖစ္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု ဘန္ေကာက္ ပုိ႔စ္က သတင္းက ဆုိသည္။

ထုိင္းဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ခ်န္အုိခ်ာ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ မရွိဟုလည္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုင္းစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ထုိင္းႏုိင္ငံေရး ေလာကသားမ်ားအၾကား ၾသဇာရွိသည့္ ျမန္မာအၾကားအျမင္ ဆရာမ အီးတီ ေခၚ ေဒၚေဆြေဆြ၀င္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုမည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနေသာ္လည္း ထုိင္းသံ အမတ္ႀကီးက ထိုကိစၥအတြက္ အခ်ိန္ရမည္ မထင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ခရီးစဥ္ အခ်ိန္ဇယားအေပၚ မူတည္ေၾကာင္း ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္ကို ေျပာဆုိထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၄င္းက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာကာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံ လ်က္ ေခတ္မီသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနရာတြင္ ထား၀ယ္ စီမံကိန္းမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္လက္ ေျပာဆုိ ထားသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနသည့္ ထုိင္းလူမ်ိဳး ၂၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုရန္ စီစဥ္ ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ျမန္မာဘက္က ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကို ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ ျပန္လည္ စတင္လုိေၾကာင္း၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္ လႈိင္ ႏွင့္ ျမန္မာ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား မၾကာေသးခင္က ထုိင္းႏုိင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း အတြက္ စိုးရိမ္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားသုိ႔လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုက စိတ္မပူရန္ ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရင္းျမစ္ တခုကို ကိုးကားၿပီး ဘန္ေကာက္ပုိ႔စ္က ဆုိသည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈဘ၀ သက္ေရာက္မႈ(SIA) ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ သက္ေရာက္ မႈ(EIA) စစ္တမ္းမ်ားအရ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိ၍ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး(KNU) အပါအ၀င္ စီမံကိန္းကို ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

“ဒီစီမံကိန္းကုိ အစက ရပ္တန္႔ေရး ေတာင္းဆိုခဲ့တာ။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရခ်င္း လုပ္မယ့္ ကိစၥလည္းျဖစ္ေန ေတာ့ စီမံကိန္းကို လူမႈ ဘ၀ ထိခုိက္မႈ နဲ႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိးက်ဳိးေတြ မျဖစ္ေအာင္နဲ႔ နစ္နာေနရတဲ့ ေဒသခံေတြနဲ႔ ညွိညွိႏႈိင္းႏႈိင္း ေသခ်ာ လုပ္ ေဆာင္ ေပးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတယ္”ဟု ထား၀ယ္ လူငယ္မ်ား အစည္းအ႐ံုးမွ ကိုေက်ာ္မင္းထုိက္ က ဧရာ၀တီကို ရွင္းျပသည္။

ထုိင္းအစိုးရအဆက္ဆက္က ၄င္းတုိ႔အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာရမည့္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကို အဆင္ေျပေျပလုပ္ပုိင္ ခြင့္ ရရွိေရး နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်ည္းကပ္ႀကိဳးစား ေနၾကေၾကာင္းလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“အရင္တုန္း အီတာလ်ံ-ထုိင္း ကုမၸဏီ ၀င္လုပ္တုန္းက ထုိင္းေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြၾကား ဆက္ဆံေရး အဆင္ မေျပတာေတြရွိတယ္။ အခုလို တန္ေဆာင္တိုင္ပြဲ အႀကီးအက်ယ္ ၀င္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လူထုအခ်င္းခ်င္း ပိုၿပီးရင္းႏွီးမႈရေအာင္ ပိုၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ လုပ္ကြက္လုပ္ကြင္းေတြ ပိုရလာေအာင္ ၀င္လုပ္မယ္လုိ႔ပဲ က်ေနာ္တုိ႔ ျမင္တယ္”ဟု ကုိေက်ာ္မင္းထုိက္က ေျပာဆိုသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယု ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံကိန္းကိစၥကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ယူဆေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ ထား၀ယ္ေဒသခံ မ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ား အေပၚလည္း စာနာ နားလည္ၿပီး ထုိက္တန္သည့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လည္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တုိက္တြန္းလိုေၾကာင္း ကိုေက်ာ္မင္းထုိက္ က ေျပာသည္။

ထား၀ယ္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းသည္ စတုရန္းမုိင္ ၁၀၀ ခန္႔ (၂၅၀ စတုရန္းကီလိုမီတာ) အက်ယ္ အ၀န္းရွိေၾကာင္း စီမံကိန္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရ ယခင္ အီတာလ်ံ-ထိုင္း(ITD) ကုမၸဏီ၏မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႔ကြက္မႈ၊ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး ေတာင္းဆုိမႈ၊ ေနရာသစ္ျပန္လည္ခ်ထားေရး အဆင္ေျပရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိလာေနသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း ဧရိယာကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေၾကာင္းလည္း ကိုေက်ာ္မင္းထုိက္ က ဆုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတြင္ကုန္တင္ သေဘၤာ ႀကီး ၂၅ စင္း တၿပဳိင္ တည္း ဆုိက္ကပ္ႏုိင္ၿပီး တႏွစ္လွ်င္ကုန္ပစၥည္း မက္ထရစ္ တန္ခ်ိန္ သန္း ၁၀၀ နီးပါး အတင္အခ် ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ဆိပ္ ကမ္း ႏႇင့္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ပါ၀င္ေသာ အေျခခံပထမ အဆင့္အတြက္ ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလီယံ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ေနာက္ေရနံသန္႔စင္ ထုတ္လုပ္ေရးႏႇင့္ သံမဏိစက္႐ံုတို႔ ပါ၀င္ေသာ စက္မႈဇုန္အႀကီးစားထူေထာင္ေရး အတြက္ ေဒၚလာ ၅၀ ဘီလီယံ အထိ ကုန္က်မည္ျဖစ္သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေမလ ၂၂ ရက္က စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့အၿပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာယုသည္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွတဆင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List