Thursday, May 22, 2014

အစုိးရႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ ရန္ကုန္ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အပစ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အတြက္ ႏွစ္ဖက္အၾကား က်န္ရွိေနသည့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား နည္းပါးေအာင္သာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရွိအစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (UPWC) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) တို႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ညိႇႏႈိင္းမႈေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္အၾကား က်န္ရွိေနသည့္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား နည္းပါးေအာင္သာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ဖြယ္ရွိၿပီး မူၾကမ္းအေခ်ာသပ္ႏုိင္ေရး မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေမ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Peace Center ၌ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရႏွင့္ NCCT တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္တြင္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။
အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေမ ၂၂ ရက္အထိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္ ရက္သတ္မွတ္ထားၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အစိုးရဘက္မွ UPWC ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း၊ UPWC ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏုိင္၀င္းတုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး NCCT ဘက္မွ ပဒုိကြယ္ထူး၀င္း၊ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္း၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ အဓိကပါ၀င္ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရတပ္မေတာ္မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျမင့္စိုးႏွင့္ NCCT ဘက္မွ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ဦးႏုိင္ဟံသာႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေပ။

အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပုိမုိခုိင္မာလာေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္၊ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို တက္လွမ္းႏုိင္ေရး ဘယ္လုိအာမခံခ်က္မ်ား ေပးမလဲဆုိသည့္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ သည္ ႏွစ္ဖက္စလုံး၏ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းက ေဆြးေႏြးပြဲ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“အစကနဦးမွာ ႏွစ္ဖက္က သူ႔မူၾကမ္း ကုိယ့္မူၾကမ္းဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကလုိ႔ ခရီးမတြင္ခဲ့ၾကပါဘူး။ ႏွစ္ဖက္ရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္နဲ႔ မူၾကမ္းတစ္ခုတည္း ျဖစ္ေရးဆုိတဲ့ အေျခခံသာ ညိႇႏႈိင္းခဲ့ၾကတဲ့အေပၚမွာ ပုိမုိခရီးေရာက္ခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးမႈစခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဖက္က တင္ျပလာတာေတြကို ေပါင္းလုိက္ေတာ့ အားလုံးေပါင္း ၁၂၂ ခ်က္ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက ၇၇ ခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၄၅ ခ်က္ကေတာ့ ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းရဦးမယ္လုိ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အားလုံး သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆက္လက္ညိႇႏႈိင္းႏုိင္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အစုိးရဘက္က ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွာ မူ၀ါဒ ေတာင္းခံခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္ဖက္မွာရွိတဲ့ ကြဲျပားမႈေတြ နည္းႏုိင္သမွ်နည္းေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအစည္းအေ၀းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္ကလည္း ေလွ်ာ့ႏုိင္သေလာက္ေလွ်ာ့ၿပီး တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ NCCT အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကုိယ္စားျပဳ တက္ေရာက္လာသူ ပဒုိကြယ္ထူး၀င္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဧၿပီလအတြင္းမွာ ေတြ႕ဆုံတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ျပည္လုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းဆုိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ တစ္ျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိလာခဲ့တယ္။ ဒီအစည္း အေ၀းပြဲမွာက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိလာတဲ့ ပထမမူၾကမ္းကေန ဆက္ၿပီးေတာ့ တကယ့္ခုိင္မာတဲ့ တစ္ျပည္လုံး အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးရရွိတဲ့ အဆင့္ေရာက္တဲ့အထိ မတက္ႏိုင္ေပမယ့္လည္း ဒုတိယမူၾကမ္းသေဘာဆန္တဲ့ ေရွ႕ကုိတက္ လွမ္းႏိုင္မယ့္ လက္မွတ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရရွိႏုိင္မယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

NCCT အဖြဲ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိလာေရးအတြက္ ညိႇႏႈိင္းသည့္ အဖြဲ႕သာျဖစ္ၿပီး အဆုံးအျဖတ္ ေပးပုိင္ခြင့္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ရရွိႏုိင္ရန္အတြက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အသီးသီး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သည္ဟု လည္း ပဒိုကြယ္ထူး၀င္းက အစိုးရအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားသည္။

အစိုးရႏွင့္ NCCT တုိ႔၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အားထုတ္မႈေၾကာင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (ပထမအဆင့္) Single Text တစ္ခု ရရွိလာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ Single Text ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ စိတ္ထားမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရ မည္ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္းေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

NCCT အဖြဲ႕အေနျဖင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ခံစားခ်က္၊ တုိင္းရင္းသား မ်ား၏ ဒုကၡႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ခါးသီးသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အစုိးရေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားက နားလည္ကုိယ္ခ်င္းစာၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတူတကြ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး ႀကိဳးစားေပးရန္ NCCT အဖြဲ႕မွ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက ေဆြးေႏြးပြဲအဖြင့္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းက “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးတာလည္း ဒါပထမအႀကိမ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္မႈကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးဆပ္မႈေတြလည္း အမ်ားႀကီး ရွိလာၿပီ။ အဲဒီအေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံၿပီးေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာပဲ အလဟႆအ ခ်ိန္ျဖဳန္းပုံစံမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တကယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တစ္ခုလုံးအတြက္၊ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားအားလုံး ခံစားေနရေသာ ဒုကၡ အားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွ်ေ၀ခံစားေပးတဲ့အေနနဲ႔ ၀ုိင္းၿပီးေတာ့ စဥ္းစားၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ၾကရေအာင္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List