Friday, May 23, 2014

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းေရးအဖဲြ႕ တို႕၏ ပူးတြဲ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၁။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာညွိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မွ ဒုတိယအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္(၁) ပဒိုေစာကြယ္ ထူးဝင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႕သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မူၾကမ္း (Single Text Draft) ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ေမလ(၂၁)ရက္ေန႕မွ(၂၃) ရက္ေန႕ထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္း ဗဟိုဌာန (MPC) ၌ ၃ ရက္ၾကာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

၂။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ဧျပီလ(၅)ရက္ေန႕မွ(၈)ရက္ေန႕အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရရွိခဲ့သည့္ ပထမမူၾကမ္း (Single Text Draft)ပါ အခန္း(၇)ခန္းမွ ထပ္မံေဆြးေႏြး ညွိႏိႈင္းရမည့္အခ်က္မ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီးေနာက္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားရရွိကာ ဒုတိယမူၾကမ္းကုိ အတည္ျပဳ ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ တုိးတက္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါသည္။

၃။ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေရႊလီလမ္း ျမန္မာႏုိင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန(MPC)၌ ထပ္မံေတြ႕ဆံုညွိႏိႈင္း ၾကရန္ သေဘာတူၾကပါသည္။

၄။ ႏွစ္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္္ အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဦးတည္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

Myanmar Peace Center

No comments:

Post a Comment

My Blog List