Thursday, March 06, 2014

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ပထမဆံုးတက္ေရာက္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ MRTV-4၊ ျမ၀တီႏွင့္ သတင္းစဥ္တို႔သာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ ရရွိ

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အလြတ္သေဘာ အစည္းအေ၀း သတင္း စာရွင္း လင္းပြဲကို မတ္ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္ေအာင္လိႈင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သတင္းမ်ား ေမးျမန္းခြင့္ျပဳရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သတင္းဌာနမ်ားျဖစ္သည့္ ျမ၀တီ႐ုပ္သံသတင္းဌာန၊MRTV-4 ႏွင့္ သတင္းစဥ္ တို႔မွသာ ေမးခြန္းေမးျမန္းခြင့္ ရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ပုဂၢလိက သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းသမားမ်ားအေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာ စာရင္းေပးသြင္းရသည့္အျပင္ ဓာတ္ပံုသံုးပံုႏွင့္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ႏွစ္ေစာင္ ျဖည့္စြက္ခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြက္ ေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးပို႔ရန္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ ပိုင္း တြင္ ေပးပို႔ရန္မလိုေၾကာင္း၊ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအတြင္းတြင္သာ ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး
၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနမွ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္ေပးပို႔ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖၾကားမည္ ဟုဆိုကာ အဆိုပါသတင္းဌာနသံုးခုကို ေမးျမန္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေမးျမန္းခြင့္ မျပဳခဲ့ေပ။

အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က အာဆီယံတပ္မေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္အေရး ေျဖရွင္းရာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာသည့္ နည္းလမ္းကို က်င့္သံုးရန္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

မတ္ ၅ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ အဆိုပါ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲသည္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္၏ ပထမဆံုးေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လည္းျဖစ္ သည္။

(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ေဒသတြင္း လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ လံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္လာႏိုင္သျဖင့္ အာဆီယံတပ္မေတာ္မ်ား ပူးေပါင္းကာ ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း လံုျခံဳေရးသည္လည္း အဓိကက်ေသာ က႑မွ ပါ၀င္သည္ဟု သေဘာတူေၾကာင္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က မီဒီယာ မ်ားသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“အာဆီယံ တပ္မေတာ္ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေဒသတြင္းလံုျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေျဖရွင္းတဲ့အျပင္ ပိုမိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ပိုမိုလံုျခံဳတဲ့ ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကမွာပါ” ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရေသာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ လူမႈလံုျခံဳေရးႏွင့္ အင္တာနက္ ရာဇ၀တ္မႈတို႔ပါ၀င္ၿပီး အာဆီယံတပ္မေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေလ့က်င့္ျခင္း၊ အရည္အေသြး ျမႇင့္
တင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ကာ အဆုိပါၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ေျပာၾကားသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List