Thursday, March 06, 2014

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေရကစားမ႑ပ္ႀကီး ၅ဝနီးပါး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ေပးမည္

လာမည့္ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ကူးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ေရ ကစားမ႑ပ္ႀကီး စုစုေပါင္း ၅ဝ နီးပါး ေဆာက္လုပ္ ခြင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက  ေျပာ သည္။
ေရကစားမ႑ပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္မ်ားကို စတင္လက္ခံေနၿပီး ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမွတစ္ဆင့္ မ႑ပ္ေနရာခ်ထားေရး ဆပ္ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကေျပာ သည္။

မ႑ပ္မ်ားကို ယခင္ႏွစ္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္ ကန္ေတာ္ ႀကီးပတ္လမ္း၊ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ ျပည္ လမ္းႏွင့္ ပါရမီလမ္း အစ ရွိသည့္ေနရာမ်ားတြင္ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရကစားမ႑ပ္ ၃၇ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List