Tuesday, January 28, 2014

ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ၾကန္႔ၾကာႏုိင္


ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေရးႀကီးေသာ ပညာေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လက္မခံေသးဘဲ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားက ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားသည္။
ပညာေရး က႑အားလံုးကို လႊမ္းၿခံဳႏုိင္မည့္ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ပညာအဆင့္တိုင္းအတြက္ အေျခခံမူမ်ားအားလံုးကို ေဆြးေႏြးလိုေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ေဆြးေႏြး ခြင့္ မရေသးေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ပညာေရးအရာရွိတခ်ိဳ႕သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ တြန္႔ဆုတ္လ်က္ရွိၿပီး အစိုးရ အဖြဲ႔အတြင္း၌လည္း ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲလိုသူမ်ားႏွင့္ မေျပာင္းလဲခ်င္သူမ်ားၾကား အားၿပိဳင္မႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး အသိုင္းအဝိုင္းမွ သိရွိရသည္။

“အစိုးရဘက္က လူတခ်ိဳ႕က ပညာေရးကိုဆက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမွ ျဖစ္ဦးမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရွိေနတယ္၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ လြတ္ လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကုိ အကန္႔အသတ္ ထားခ်င္ေနတယ္၊ အမွန္ေတာ့ အစိုးရ အလုပ္က ပညာေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးတဲ့ အဆင့္ပဲ လုပ္သင့္တယ္၊ အခုက ဘာလုပ္ရမယ္၊ ဘာမလုပ္ရဘူး၊ ဘယ္သူက ဦးေဆာင္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြက ေတာ့ လက္မခံႏုိင္ဘူး”ဟု ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္(NNER)မွ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ေျပာ သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ သမၼတ႐ံုး တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆႏၵရွိေသာ္လည္း ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပညာေရးအရာရွိမ်ားက ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း NNER အဖြဲ႔က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

NNER ဆိုသည္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ကြန္ရက္၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အသင္း၊ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား ၊ တိုင္းရင္းသား ပညာေရး စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ အစိုးရကို အႀကံဉာဏ္ေပးရန္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားေသာ အဖြဲ႔တခု ျဖစ္သည္။

အစိုးရက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲေသာ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီ ဖြဲ႕စည္းေရး ဥပေဒ မူၾကမ္း”တို႔မွာလည္း လက္ေတြ႕က်သည့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္ႏုိင္ဘဲ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ေနေၾကာင္း NNER က ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လိုသူမ်ား သံုးပြင့္ဆိုင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာလည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။

“အခု အစိုးရ အဖြဲ႔ထဲမွာ ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့သူေတြ ရွိသလို မေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ သူေတြရွိတယ္၊ သူတို႔ထဲမွာကို အားၿပိဳင္မႈေတြ ျဖစ္ေန တယ္၊ သမၼတ႐ံုးက လူေတြက ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့ စကားေျပာေပမယ့္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနဘက္က တုံ႔ဆိုင္းသလို လုပ္ေနတယ္” ဟု NNER မွ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ၎တို႔က မလိုလားစရာ မရွိေၾကာင္း၊ ယခုေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားမွ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ တြင္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ျပဳလုပ္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး NNER ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရွိၿပီး အခ်ိန္ မသတ္မွတ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

“NNER နဲ႔ ညႇိႏိႈင္းၿပီးရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ကို ဆက္တင္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊ ၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္ကို ထပ္တင္ပါ့မယ္၊ အမ်ိဳးသားအဆင့္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ကို ဆက္လက္တင္ျပသင့္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကို ဆက္တင္ျပဖို႔ သေဘာတူထားတယ္၊ သေဘာမတူတာေလးေတြလည္းရွိတယ္၊တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြ က ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္းဖို႔ သေဘာတူထားတာ ရွိတယ္”ဟု ဦးေဇာ္ေဌးက ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

NNER က ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား အရင္ခ်မွတ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ဥပေဒ ၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူႏွင့္ NNER မွ ေရးဆြဲထားေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူတို႔ၾကား ညႇိႏႈိင္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္လိုေၾကာင္း NNER အဖြဲ႔ဝင္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား သမဂၢမွ ကိုစည္သူေမာင္က ေျပာသည္။

ကိုစည္သူေမာင္က “သူတို႔ဘက္က မ႐ိုးသားဘူး၊ သမၼတႀကီးရဲ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို မလြန္ဆန္ႏုိင္လို႔ က်ေနာ္တို႔ကို ပါဝင္ေဆြးေႏြးဖို႔ ဖိတ္ေခၚေပမယ့္ သူတို႔က သူတို႔လုပ္ခ်င္တဲ့ ပံုစံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူေနတယ္၊ NNER မပါဘဲနဲ႔ သူတို႔ခ်ည္းပဲ သီးသန္႔လုပ္ဖို႔ကလည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူးေလ၊ က်ေနာ္တို႔က ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ အေျခခံမူေတြ အရင္ခ် ေစခ်င္တယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

NNER အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည့္ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအသင္းကလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္နဝါရီ ၂၁ ရက္က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စိန္ရတုခန္းမတြင္က်င္းပသည့္ အစိုးရပညာေရး ျမွင့္တင္မႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၏ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ပညာေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲ”ကို သပိတ္ေမွာက္ၿပီး မတက္ေရာက္ခဲ့ေပ။

အစိုးရက တကၠသိုလ္ဆရာ/ဆရာမမ်ားအသင္း ဖိတ္ၾကားရာတြင္ အသင္းတခုကဲ့သုိ႔ ေလးေလးစားစား ဖိတ္ၾကားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက အတင္း တက္ေရာက္လို၍ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳသည့္ ပံုစံျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဆရာမ်ားအသင္းမွ ေဒါက္တာ စိုင္းခိုင္ မ်ိဳးထြန္း က ေျပာသည္။

“အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူကို အစိုးရက ဆြဲထားတာနဲ႔ NNER က ဆြဲထားတာနဲ႔ အရင္ဆံုး ညႇိၿပီးေတာ့မွ လႊတ္ေတာ္တင္ရင္ ပိုေကာင္း မွာပါ၊ အခုညိႇႏိႈင္းတဲ့ အခါမွာလည္း ျပႆနာေလးေတြ ရွိေနတယ္၊ ဥပမာ တကၠသိုလ္မ်ား ဗဟိုေကာင္စီ ဖြဲ႔စည္းေရးဆိုရင္ က်ေနာ္ တို႔ ကန္႔ကြက္ခဲ့တယ္၊ University Law မရွိဘဲနဲ႔ University Central Concil ကို ဘာလို႔ အရင္ လုပ္ခ်င္ရတာလဲ၊ အဲဒီလို စတာကို မွားေနတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေကာင္စီမွာ ဥကၠ႒ နဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ရာထူးေတြကို အစိုးရကပဲ ယူထားမယ့္ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္”ဟု ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ ဆရာတဦးက ေျပာဆိုသည္။

၀ါရင့္ ပညာေရး သုေတသီ တဦး ျဖစ္သည့္ ဆရာႀကီး ဦးသန္းဦးက“တကၠသုိလ္မ်ားဟာ တခ်ိန္တခါမွာ ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိရမယ္ လုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေျပာခဲ့တယ္၊ တခ်ိန္မွာျဖစ္ကုိ ျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပါ၊ Academic Atmosphere ဆုိတဲ့ ပညာေရး ၀န္းက်င္ ေကာင္း၊ Academic Freedomဆုိတဲ့ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိတဲ့အခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ေတာ့ ျပည့္စုံရမယ္၊ အဲဒီႏွစ္ခုကုိ ဘယ္သူက ဖန္တီးေပးရလဲဆုိေတာ့ တကၠသုိလ္ ေကာင္စီရယ္၊ တကၠသုိလ္ ဆီးနိတ္ရယ္ က ဖန္တီးေပးရတယ္”ဟု ဧရာ၀တီ သို႔ ေျပာဆိုထား သည္။

NNER အဖြဲ႔သည္ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာတြင္ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း သြားေရာက္ရွင္းျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ တူညီတဲ့ အေျခခံမူေတြ ခ်ဖို႔ သေဘာမတူႏုိင္ေသးဘူး၊ ပထမအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးတုန္းကလည္း မျပတ္ခဲ့ဘူး၊ အခုတႀကိမ္လည္း မျပတ္ဘူး၊ ထပ္ေတြ႕မယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေရႊ႕ထားလိုက္တယ္”ဟု NNER မွ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္က ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပညာေရး အေတြးအေခၚ၊ အေျခခံရမည့္မူမ်ား၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အာမခံခ်က္မ်ား ပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ပညာေရးမူမ်ား၊ လူသားဆိုင္ရာ တန္ဖိုးကို အာမခံေသာ အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ တခု ကို NNER က တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အစိုးရဘက္မွ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ၊ သမၼတ႐ံုးဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏုိင္သိန္း အပါအဝင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕(၁၈) ဖြဲ႔၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ေဒါက္တာျမဦးႏွင့္ အဖြဲ႔၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး ႏွင့္ NNER အဖြဲ႕တို႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး အေျဖရွာရန္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ စိန္ရတု ခန္းမတြင္ အစိုးရ ပညာေရး ျမႇင့္တင္မႈ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ေရး ေကာ္မတီ၏ “၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ေဆြးေႏြးပြဲ” တြင္ သမၼတ႐ံုးက ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ပညာေရး မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားကိုသာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပညာေရး အေျခခံ မူဝါဒမ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္ မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပညာေရး အေျခခံ မူဝါဒမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရဘက္မွ သေဘာတူ ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကို ေရႊ႕ဆိုင္း ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List