Friday, September 06, 2019

၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမသမာမွုမ်ားမျပဳလုပ္ရန္၊ စစ္မွန္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝနိုင္ရန္ႏွင့္ Facebook ကို အလြဲသုံးျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း Facebook တာဝန္ရွိသူမ်ား သတင္းစာရွင္းလင္း


Facebook တာဝန်ရှိသူများ သတင်းစာရှင်းလင်းနေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က တွေ့ရစဉ်
၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္  မဲမသမာမွုမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ စစ္မွန္သည့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝနိုင္ရန္ႏွင့္ Facebook ကို အလြဲသုံးျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း Facebook မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

Facebook ၏ လူမွုအသိုက္အဝန္း ေဘးကင္းလုံျခဳံမွုရွိေစရန္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေနရာေဒသအႏွံ့တြင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေသာ ဒီဂ်စ္တယ္ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္ Facebook ကလုပ္ေဆာင္ထားမွုမ်ားကို  မီဒီယာမ်ားသို႔ အသိေပးရွင္းလင္းပြဲကို စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Novotel Hotel ရွိ Royal Pavilion စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ရွင္းလင္းပြဲကို  မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တုံံ့ျပန္ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕၏ Regional Program မန္ေနဂ်ာ Sarah oh၊  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၊ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႕  ဒါရိုက္တာ Rafaek Frankel ႏွင့္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ Policy Programs မန္ေနဂ်ာ Beth Ann Lim တို႔ လာေရာက္ၿပီး ၎တို႔၏ မူဝါဒမ်ားကို  ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရွင္းလင္းပြဲတြင္ Facebook မွ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္  မဲမသမာမွုမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ စစ္မွန္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန႔္ေဝနိုင္ရန္ႏွင့္ Facebook ကို အလြဲသုံးျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏွစ္ခန႔္ ႀကိဳတင္အခ်ိန္ယူျပဳျပင္ျပင္ဆင္မွုမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး  Facebook မွ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕၏ Regional Program မန္ေနဂ်ာ Sarah oh က “Facebook အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပင္ဆင္တဲ့အခ်ိန္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေနၿပီး ျပဳျပင္ျပင္ဆင္တယ္ဆိုတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ လုပ္ေလ့လုပ္ထမရွိဘူး။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ႏွစ္မတိုင္ခင္ကတည္းက ျပင္ဆင္မွုေတြ ျပဳလုပ္ေနပါၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားႀကီးေတြးထားပါတယ္။  ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အမ်ားႀကီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံထားပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု လုပ္ေဆာင္ေနတာကေတာ့  ျပည္တြင္းေရာ နိုင္ငံတကာကေရာ အဖြဲ႕ေတြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ သင္တန္းေတြေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြ သူတို႔အေကာင့္ေတြ သူမ်ားေတြ မခိုးရေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သင္တန္းေပးတာကို On Ground မွာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေရာက္ဖို႔အတြက္က တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ က်န္ေသးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီ။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း ဘာေတြတိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ေနလဲဆိုတာ ရွိလာရင္ ထပ္မံၿပီးေတာ့ အေၾကာင္းၾကားပါမယ္။ Facebook ရဲ့ လူမွုစံႏွုန္းကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့အခါမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က Report တင္တဲ့အခါမွာ ေလ့လာသုံးသပ္ပါတယ္။ လူမွုစံႏူန္းအတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ေျပာၾကားသည္။
အြန္လိုင္းျပင္ပတြင္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္ရန္ အလားအလာရွိသည့္  သတင္းအမွားမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ မူဝါဒအသစ္တစ္ခု မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး  ျဖန႔္ေဝေနသည့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုမ်ား ထိေရာက္မွုရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ လူမွုမီဒီယာေပၚတြင္  ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အေကာင့္ (သို႔မဟုတ္) ပုံမွန္ မဟုတ္သည့္ စုေပါင္းလွုံ႔ေဆာ္မွုအျပဳအမူ (CIB) အေပၚတြင္လည္း  ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူဖယ္ရွားမွုမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊  ျမန္မာနိုင္ငံတြင္  တကယ့္အခ်က္အလက္မ်ား ဖုံးကြယ္ထားသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္မွာ ေလးႀကိမ္ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
“Facebook အေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အခါမွာ Platform ကို အလြဲသုံးျပဳမွုေတြကို မျဖစ္ေအာင္လို႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျမန္မာျပည္တစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးေတာ့ ေနာက္ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ  ဒီလိုမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြ လုပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရရင္ အေမရိကန္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ။ အဲဒီမွာရရွိခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ျပန္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာသုံးသပ္ပါတယ္။ ပိုၿပီး စစ္မွန္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရရွိနိုင္ဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုမ်ိဳးလုပ္ေပးရမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေတြ လုပ္ေနပါတယ္” ဟု  ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ မူဝါဒခ်မွတ္ေရးအဖြဲ႕ ဒါရိုက္တာ Fafaek Frankel က ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးေပးနိုင္သူ အေယာက္ ၁၀၀ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊  ျမန္မာနိုင္ငံမွ တျခားတိုင္းရင္းသား  ဘာသာစကားျဖင့္  ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း  စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List