Thursday, December 17, 2015

ျမန္္မာ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း တစ္လေက်ာ္အထိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ေန

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးဆံုးသြားသည္မွာ သီတင္းပတ္ေပါင္း ငါးပတ္၊ ရက္အားျဖင့္ ၃၈ ရက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

ႏွစ္ရွည္လမ်ားေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရေသာ ျပည္သူ႔ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္လာမည့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရး လက္တစ္ကမ္းအကြာကို ေရာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုမွာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေအာင္ပြဲမခံႏိုင္ၾက ေသးေပ။ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျဖတ္သန္းရမည့္ အႏုိင္ရပါတီထံသို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ေရးကို ရင္တထိတ္ထိတ္ႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေတြ႕ဆံုရန္ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ႏွင့္ ယခု လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုယ္တိုင္ မည္သည့္အခါကမွ ေတာင္းဆို ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး အတြက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္ကို တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆုိလာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လူထုေခါင္းေဆာင္၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္း ခ်က္မ်ားသည္ အစဥ္ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရကာ ယခုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွသာ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္တုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ပါက လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီး တစ္လေက်ာ္သည္အထိ ေခ်ာေမြ႕ေနဆဲျဖစ္သည္။ ၾကားကာလတစ္ခုလံုး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပး ႏုိင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ ကမၻာကေရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလံုးကပါ ေစာင့္ၾကည့္ ေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး(ၿငိမ္း) သန္းေရႊတို႔ ေတြ႕ဆံုမႈ အၿပီးတြင္ ဦးသန္းေရႊကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားအေပၚ အစိုးရႏွင့္တပ္မေတာ္အသိုင္းအဝိုင္းဘက္က တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ဦးသန္းေရႊ သေဘာထားႏွင့္ ကြဲျပားေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ႏုိင္ငံေရးေျခလွမ္းစိပ္မႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရန္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေဟာင္း ၈၈ မ်ိဳး ဆက္ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေဂ်ာ္လီထြန္းက ေျပာသည္။

ဦးသန္းေရႊအေနျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ဩဇာသက္ေရာက္မႈမရိွေတာ့ေၾကာင္း သမၼတေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးရဲထြဋ္က ေျပာၾကားထားၿပီး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုမႈကို ႀကိဳတင္ သိရွိထားျခင္းမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဘက္က တုံ႔ျပန္ေျပာၾကားမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

‘‘သူတို႔ဘက္က အႀကီးဆံုးေတြ တစ္ဦးစီ၊ တစ္ဦးစီရဲ႕ ထြက္လာတဲ့အသံ ေတြက ကြဲျပားေနပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကြဲတာလား၊ ႐ိုး႐ိုးကြဲတာလား ကေတာ့ မသိႏုိင္ဘူးေပါ့။ အခုထြက္ေနတဲ့ အသံေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ၾကည့္လိုက္ရင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူကို အလဲထိုးေနတာကို ျမင္ေနရပါတယ္။ အန္တီစုရဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူကို အေပ်ာ့အမာစမ္းသပ္ေနတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြလုိ႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ အန္တီစုရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ သူတို႔အတြက္၊ အနာဂတ္အတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးမူဟာ တကယ္အစစ္အမွန္ပဲလို႔ သူတုိ႔ကယူဆရင္ အလႊဲအေျပာင္းဟာ ေခ်ာေမြ႕မွာပါ’’ဟု ဦးေဂ်ာ္လီထြန္းက ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာခ်ိန္၊ ဒီခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ဦးေဆာင္အႏုိင္ရရွိသည္ကို သိၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္၊ သူရဦးေရႊမန္းတုိ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ သူရဦးေရႊမန္း၊ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ သမၼတ၊ တပ္ခ်ဳပ္တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားေပၚေပါက္လာ ခဲ့သည္။ သမၼတႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ ယခင္က အစဥ္အလာမရွိခဲ့သည့္ႏုိင္ငံ ေတာ္ အႀကီးအကဲရာထူးမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးေရး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူေဆြးေႏြး ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး တပ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတို႔အတြက္ႏွစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ သေဘာတူသည္ဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အကူးအေျပာင္းႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ စနစ္က်ေစရန္ အစိုးရက ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲတာဝန္လႊဲေျပာင္းမႈ အေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရဒီခ်ဳပ္ပါတီက အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္စြဲျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးၾကာ မ်က္ႏွာခ်င္းမဆုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း)သန္းေရႊႏွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈေပၚေပါက္ လာခဲ့ၿပီး ေတြ႕ဆံုမႈအၿပီး ႏွစ္ဖက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း)သန္းေရႊ၏ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အနာဂတ္ေခါင္း ေဆာင္ဟု သံုးႏႈန္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အပါအဝင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေခ်ာေမြ႕ေစေရးအေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ပိုမိုရွင္သန္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သူလူထုသည္ အကူးအေျပာင္းအေပၚ သတိႀကီး ႀကီးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖိႏွိပ္ခံ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံေနရၿပီး ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားစြာေနရမည္ဟု ဘဝေပးအသိရွိေနၿပီျဖစ္ေသာျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္မွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ရင့္က်က္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စာေရးဆရာမ မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)ကေျပာသည္။

‘‘အကူးအေျပာင္းမွာ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းရွိသလားဆုိေတာ့လည္း ေတြ႕ဆံုမႈေတြကရွိေနေတာ့ မဟုတ္ျပန္ဘူး။ ေသခ်ာတာက ျမန္မာျပည္သူ လူထုဟာ အေၾကာက္တရားနဲ႔ သံသယေတြကို အခုထိခံစားေနရတုန္းပဲ။ ဒါ ေၾကာင့္ လူထုဟာ အဲဒီရက္ (အာဏာလႊဲေျပာင္းမည့္ ၂၀၁၆ မတ္လကုန္) မတုိင္ခင္အထိ ဘာကိုမွ မဆံုးျဖတ္မလုပ္ရဲတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ လူေတြ သတိႀကီးႀကီးနဲ႔ ျဖတ္သန္းေနရတာက ဘာကိုျပေနလဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ သူတုိ႔လိုခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲကို ဦးမတည္ႏုိင္ဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ေရရွည္သြားရမယ့္လမ္းမွာ အဆင့္တစ္ခုပဲ။ ဒါေပမဲ့ အရင္လိုစိတ္ခံစားမႈအေလ်ာက္ တံု႔ျပန္ဖို႔ထက္ လူထုက အဲဒီလို တုံ႔ျပန္ဖို႔ အခ်ိန္ယူလာတာဟာ ေကာင္းတဲ့ဘက္ကို ပိုမ်ားမယ္လုို႔ ယူဆပါတယ္’’ဟု မသီတာ (စမ္းေခ်ာင္း)က သံုးသပ္သည္။

‘‘အေျခအေနေတြက ေကာင္းပါတယ္။ တစ္လေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဒီထက္တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာ မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အခု အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးကာလမွာ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ ခံုေပၚမွာ ပါဝင္ၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ Player အားလံုးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕မာန္မာနေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေဘးဖယ္ၿပီး တုိင္းျပည္ေနာင္ေရး အတြက္ စဥ္းစားၾကရင္ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ ဒီထက္ပိုေကာင္းလာမယ္ ထင္ပါတယ္’’ ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ညိဳညိဳသင္းက ေျပာၾကားသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ငါးပတ္အတြင္း အဆင့္ဆင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လက္ရွိျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက သူရဦးေရႊမန္းသည္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈေခ်ာေမြ႕ေရးအတြက္ အတိုက္အ ခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဘက္က ကူညီလုပ္ ေဆာင္ေပးေနသူအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခံုေပၚတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားရပ္တည္ လာသည္။ သူရဦးေရႊမန္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) သန္းေရႊႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ေတြ႕ဆံုမႈကို ေနာက္ကြယ္က စီစဥ္ေပးခဲ့ သူမ်ားအနက္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ သူရဦးေရႊမန္းသည္ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီကပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္၏ ႏုိင္ငံေရးဩဇာကို နားလည္၍ ေစာစီးစြာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး၌လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလဒ္အေပၚ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အသိအမွတ္ျပဳ ေထာက္ခံခဲ့သူတစ္ဦးလည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

အထူးသျဖင့္ သမၼတ၊ တပ္ ခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား မတုိင္မီ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၎တုိ႔ႏွစ္ဦးေတြ႕ဆံုမႈသည္ ဆယ္ႀကိမ္ခန္႔ရွိလာခဲ့ၿပီးေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အႀကိမ္ေရအမ်ားဆံုး ေတြ႕ဆံုထားသူလည္းျဖစ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) သန္းေရႊႏွင့္ မေတြ႕ဆံုမီ ၎တို႔ႏွစ္ဦးသည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ဒီဇင္ဘာ ၂၊ ၃၊ ၄ ရက္ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို ရည္ၫႊန္း၍ သူရဦးေရႊမန္းက ၎၏ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ‘‘လူတစ္စုအက်ိဳးအတြက္၊ ကိုယ့္ပါတီ အက်ိဳးအတြက္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြား၊ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးစီးပြားကိုၾကည့္ၿပီး လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေရးသားထား သည္။

ထို႔အျပင္ သူရဦးေရႊမန္းကလာမည့္ လႊတ္ေတာ္အသစ္ ေခၚယူႏုိင္ေရး ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ကိုလည္း ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္က က်င္းပခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျမင္ကေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္။ အမ်ားႀကီးလည္း ေမွ်ာ္လင့္ထားတယ္။ ၾကားမွာ တျခားအစီအစဥ္တစ္ခုခုနဲ႔ တစ္ဖက္က ေနာက္ေၾကာင္းျပန္သြားမယ္ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ယံုၾကည္သလို ျပည္သူနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ဒါကို မလုိခ်င္ပါဘူး’’ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးညီပုက ေျပာသည္။

အစိုးရသစ္မဖြဲ႕ႏုိင္မီ ၾကားကာလအတြင္း ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ မေျပလည္မႈမ်ား ရွိခဲ့လွ်င္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္လံုး ကိုင္စြဲလာခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းၿပီး အေျဖရွာျခင္းကိုသာ ဆက္လက္ကိုင္စြဲမည္ျဖစ္သျဖင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆုိရာတြင္ လက္ရွိ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈသာမက တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဒီခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း၌
ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ စစ္မွန္သည့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို ထားၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို အုတ္ျမစ္ခ်ရန္လိုေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္က ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၌ အထက္ျမန္မာျပည္တစ္ဝန္း ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ဒီခ်ဳပ္အမတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားၾကား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပဳလုပ္ရေသးေပ။

ျမန္မာ့အေရးကြၽမ္းက်င္သူ ဘားေတးလ္လင့္တနာကမူ ‘‘သံသယျဖစ္စရာ ေတြ ေတြ႕ေနရတယ္။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးအစိုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကို အားေပ်ာ့သြားေစမယ့္ အေပးအယူေတြ လုပ္လိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုိေတာ့ တကယ္တမ္းအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေစ ခ်င္ရင္ ဘာလို႔ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ေနဖို႔လိုဦးမလဲ။ ထံုးစံအတုိင္းကို ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရလာတဲ့ ပါတီကို အာဏာလႊဲေပးလိုက္ရမွာပဲ။ ဦးရဲထြဋ္က ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲရာထူးလႊဲေျပာင္းမႈ အစဥ္အလာ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့အတြက္ဆိုတာဟာလည္း က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိပါဘူး။ ဒါကို လွည့္ကြက္လုိ႔ပဲ ျမင္တယ္။ ဒါကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ဟာ အာဏာကို လြယ္လြယ္နဲ႔ စြန္႔လႊတ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ရပါတယ္။ အစိုးရသစ္အတြက္ ေခ်ာေမြ႕တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသာ ျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္အရမ္းအံ့ဩမိမွာပါ’’ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ယခုလက္ရွိကာလအတြင္း အလြန္သတိရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္ရေစရန္ အခြင့္အေရးေပးမိသကဲ့သို႔ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ လက္အႀကံျပဳသည္။

လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ကုန္ဆံုးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီမတိုင္မီ လႊတ္ေတာ္သစ္ေခၚယူမည္ဟု သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကားသည္။ လက္ရိွအစိုးရမွာ ၂၀၁၆ မတ္လကုန္တြင္ သက္တမ္းကုန္မည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္ထံ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေခ်ာေမြ႕စြာၿပီးဆံုးရန္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားက အကူးအေျပာင္းကာလကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ၊ စည္းကမ္းေသဝပ္စြာျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List