Thursday, November 05, 2015

မဲစာရင္းေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မီဒီယာမ်ား ဝင္ေရာက္၍ၾကည့္ခြင့္ရမည္မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးခြင့္ ရရွိမည္မဟုတ္


ေရြးေကာက္ပြဲေန႔ မဲစာရင္းမ်ားေရတြက္ခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ားဝင္ေရာက္ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ သ တင္းရရွိသည္။ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတင္း ယူမည့္ သတင္းသမားမ်ားအေန ျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားမဲေပးသည့္အခ်ိန္တြင္ မဲ႐ံုအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ သတင္းရယူခြင့္မရွိေသာ္လည္း မဲ ေပးခ်ိန္ၿပီစီး၍ မဲမ်ားေရတြက္ခ်ိန္တြင္မူ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦး ဝင္းၾကည္က ေျပာသည္။
‘‘မဲေရတြက္ခ်ိန္ကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာနဲ႔ ေရတြက္မွာျဖစ္ လို႔ အမ်ားျပည္သူေတာင္ေလ့လာ ခြင့္ရမွာပဲ။ မီဒီယာသမားေတြ လည္း ၾကည့္႐ႈလို႔ရပါတယ္။ မဲေရတာကို အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ႏိုင္ တဲ့မဲ႐ံုမွဴးေတြ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာမွာေတာ့ ေနရမွာေပါ့’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ား၌ သ တင္းသမားမ်ားကို မဲေရတြက္ခ်ိန္ ၌ ဝင္ေရာက္ေလ့လာခြင့္မရရွိဘဲ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္သာ ရရွိ ေၾကာင္း အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲ မ်ား၌ သတင္းယူခဲ့သည့္ သတင္း သမားမ်ားက ေျပာသည္။

မဲစာရင္းေရတြက္ခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက တာဝန္ ေပးထားသည့္ မဲ႐ံုကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ေရြး ေကာက္ပြဲေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ အ မ်ားယံုၾကည္ရသူ ရပ္မိရပ္ဖ ၁၀ ဦးတို႔က အနီးကပ္ေလ့လာခြင့္ရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာသမား မ်ားအတြက္ သီးသန္႔သတင္းယူ ႏုိင္သည့္ ေနရာသတ္မွတ္ေပးထား ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမတ္စိုးက ေျပာသည္။

‘‘၂၀၁၀၊ ၂၀၁၂ မွာ ဝင္ ၾကည့္ခြင့္မရဘူးဆိုတာကလည္း မဲ႐ံုတစ္ခုခ်င္းစီေတာ့ မတူႏိုင္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ ဥပေဒမွာပါ တာကိုက မဲ႐ံုမွဴးက အဲဒီမဲ႐ံုရဲ႕ဆံုး ျဖတ္ပိိုင္ခြင့္ရွိသူပဲ။ အဲဒီေတာ့ တ ခ်ိဳ႕မဲ႐ံုမွဴးေတြက ဝင္ခြင့္ျပဳခ်င္ျပဳ မယ္။ တခ်ိဳ႕က မျပဳဘူး။ အခု လည္း မီဒီယာသမားေတြအတြက္ က မဲေရတဲ့အခါ ေစာင့္ၾကည့္ခြင့္ ရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာမရွိ ေတာ့ အဲဒီလိုျဖစ္ႏိုင္ေသးတာပဲ’’ ဟု ဦးျမတ္စိုးက ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ သ တင္းဌာနတစ္ခုက ခ႐ိုင္တစ္ခု လွ်င္ သတင္းသမား သံုးဦးႏႈန္းျဖင့္ ခ႐ိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ၌ သတင္းယူခြင့္ေလွ်ာက္ ထားၿပီး မဲ႐ံုပရိဝုဏ္အတြင္း သတင္းရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေကာ္မရွင္သို႔ ေလွ်ာက္မထားသည့္ အျခားသတင္းသမားမ်ားမွာ မဲ႐ံုပရိဝုဏ္အျပင္တြင္ အကန္႔အသတ္မရွိ သတင္းယူခြင့္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က ေျပာၾကားထားသည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိ၀င္ဘာ ၄ရက္က ပုသိမ္ၿမိဳ႕ ဧရာေရႊ၀ါခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တုိင္း၊ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ျပန္ၾကားေရးဌာနမွ ႏုိင္ငံေတာ္မွတ္တမ္းမ်ား ႐ုိက္ကူးရန္ မဲ႐ုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခြင့္ျပဳရန္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မရွင္သို႔ စာျဖင့္ တရား၀င္ တင္ျပထားျခင္းအေပၚ ခြင့္ျပဳေပး ရန္ သင့္၊ မသင့္ သာေပါင္းၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္သူက ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ မည္သည့္ မီဒီယာမဆုိ မဲ႐ုံအတြင္း ၀င္ေရာက္ ဓာတ္ပုံ ႐ုိက္ျခင္း၊ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၄၈(ခ) ႏွင့္ ၿငိစြန္းေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ ဧရာ၀တီတုိင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ ဦး၀င္းကိုက ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲနည္းဥပေဒ ၄၈အပုဒ္(ခ)အရ မဲ႐ုံအတြင္း၀င္ ေရာက္ခြင့္ရွိသူ ခုနစ္မ်ဳိးသတ္မွတ္ ထားၿပီး ထုိခုနစ္မ်ဳိးထဲတြင္လည္း မီဒီယာမပါ၀င္ဟုဆုိသည္။ ထုိ နည္းအတူ ၀င္ေရာက္ခြင့္ရွိသူမ်ား သည္လည္း မဲ႐ုံအတြင္းဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယို ႐ုိက္ကူးခြင့္မရွိေၾကာင္း ဦး၀င္းကုိကေျပာသည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမ်ားတြင္ ထုိကဲ့သို႔ပင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားအား မဲ႐ုံအတြင္း၀င္ေရာက္ကာ ဓာတ္ပုံ႐ုိက္ကူးခြင့္မျပဳေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ႏုိင္ငံပုိင္သတင္း မီဒီယာမ်ားအား မဲ႐ုံအတြင္းသုိ႔ ေကာ္မရွင္၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယုိ႐ုိက္ကူးခြင့္ျပဳခဲ့ သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List