Friday, November 08, 2013

ရခိုင္တြင္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရhttp://burma.irrawaddy.org/wp-content/uploads/2013/11/Myanmar.jpg

မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေဆးဝါးကုသေပးေနေသာ နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕ (MSF) မွ ျမန္မာဝန္ထမ္း
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကေစရန္ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အဆိုပါ အဖြဲ႕ မ်ားက ေျပာၾကသည္။ အကူအညီေပးရာတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားကိုသာ ဦးစားေပး ဘက္လိုက္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး ယခုအပတ္အတြင္းတြင္ ရန္လိုသည့္အျပဳအမူမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာသည္ဟုလည္း ၎တို႔က ဆိုသည္။
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဖက္ျခမ္းမွ ယမန္ႏွစ္ အတြင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာထံသို႔ အေရး ေပၚ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ အခက္အခဲမ်ား တိုးပြားလာေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး႐ံုး (OCHA) ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Pierre Pe’ron က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ လာေရာက္ေဆာင္ရြက္ေပးေနၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျပႏိုင္ဖို႔ အားထုတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အကူအညီေပးရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈရွိသည္ ဆိုေသာ အျမင္ျဖင့္ ေဒသတြင္းမွ အတိုက္အခံျပဳမႈမ်ား ႀကီးထြားလာၿပီး အကူအညီေပး၀န္ထမ္းမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ အၾကပ္ကိုင္မႈမ်ား တိုးပြားလာေနျခင္းတို႔က အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ အေျခအေနတခု ေပၚေပါက္လာေအာင္ ဖန္တီးသလိုျဖစ္ခဲ့သည္ဟု သူကဆို သည္။ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ ထိုကဲ့သို႔ အေႏွာက္အယွက္ေပးမႈမ်ားသည္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသည့္ မိသားစုမ်ားကို အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရႈပ္ေထြးသြားေစသည္ ဟုလည္း Pierre Pe’ron က ထပ္ေျပာသည္။
ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကလည္း ကုလသမဂၢအဖြဲ႔မ်ားသည္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားထက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပိုေပးသည္ဟု ေျပာဆိုစြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။
ယမန္ႏွစ္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေဒသတြင္း ဆူပူအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ကမန္ မြတ္ဆလင္မ်ားလည္း နစ္နာဆံုး႐ံႈးခဲ့ရေသာ္လည္း ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ရသူ အမ်ားစုမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ဇြန္လ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမ်ားအတြင္း ၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးၿပီး ၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ယခုအပတ္အတြင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ပဋိပကၡတြင္ Medecins Sans Frontieres (MSF) နယ္စည္းမျခား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕က ဒဏ္ရာရသူ မြတ္ဆလင္ ၃ ဦးကိုသာ ေဆး႐ံုသို႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည့္အတြက္ အျခားျဖစ္စဥ္တခုတြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူမ်ား ျဖစ္သည့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ေဆးကုမႈခံယူႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္တြင္ MSF အဖြဲ႕လည္း ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ တနဂၤေႏြေန႔က ေက်းရြာတရြာ အနီးတြင္ လွံရွည္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ မြတ္ဆလင္ေယာက္်ားမ်ား၏ တိုက္ ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတဦး ေသဆံုးၿပီး အမ်ားအျပား ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။ အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈ သည္ မြတ္ဆလင္ အမ်ိဳးသား တေယာက္၏ အေလာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရျခင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈရွိသည္ ဟုလည္း သိရသည္။
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက MSF ၏ အကူအညီေပးမႈတြင္ ဘက္လိုက္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားဘက္က ဒဏ္ရာရရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အေရးေပၚေဆး၀ါး ကုသမႈ ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ ဆယ္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံျခင္း မရွိခဲ့ဟု MSF ကဆိုသည္။
“တကယ္လို႔ ဆက္သြယ္လာခဲ့မယ္ဆိုရင္ MSF အေနနဲ႔ အေရးေပၚေဆး၀ါးကုသမႈေပးဖို႔နဲ႔ ေဆး႐ံုကို ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ ေပးဖို႔ အဆင္သင့္ပါပဲ။ အရင္ကလည္း အေျခအေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလိုအကူအညီေတြ ေပးခဲ့ပါတယ္” ဟု MSF အဖြဲ႔၏ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ Vickie Hawkins က ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ယခုအပတ္အတြင္း ဘက္လိုက္မႈရွိသည့္ အကူအညီမ်ားကို ဆႏၵျပရန္ အတြက္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက ၂ ရက္ၾကာ အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူတေယာက္ ျဖစ္ေသာ ဦးထြန္းလိႈင္ က ဆိုသည္။
“က်ေနာ္တို႔ ဆႏၵျပခြင့္ေတာင္းခံထားၿပီးေတာ့ အဲဒါကို ေစာင့္ေနပါတယ္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဘက္လိုက္တဲ့ ကူညီမႈ ေတြေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရပါတယ္” ဟု သူကေျပာသည္။
လူသာခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႔မ်ားကလည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ အဂၤါေန႔က အစည္းအေ၀းတခုက်င္းပၿပီး ၎တို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။ ၿခိမ္းေျခာက္ေႏွာက္ယွက္မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ကိုလည္း တင္ျပထားသည္ဟု ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး႐ံုး (OCHA)က ေျပာသည္။
“ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အစိုးရဦးေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနတာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ အျခား ႏိုင္ငံေတြက ဒုကၡသည္ေတြကိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ကူညီေနတယ္ ဆိုတာနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က မြတ္ဆလင္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ဟာ တျခား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ဒုကၡသည္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနတယ္ ဆိုတာကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ အေနနဲ႔ လူထုသိေအာင္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျပ၊ ေျပာျပေနေပမယ့္ တင္းမာမႈေတြနဲ႔ ေဒသတြင္း ခုခံ တားဆီးမႈေတြက ဆက္ၿပီးေတာ့ရွိေနတုန္းပါပဲ။ အကူအညီေပးေရးကို ဟန္႔တားပိတ္ပင္တာက ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္တာပါပဲ” ဟု Pierre Pe’ron က ဧရာ၀တီသို႔ အီးေမးလ္မွ တဆင့္ ေျပာသည္။
အစိုးရကလည္း ထိုသို႔ တားဆီးေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားကို သည္းခံမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကို အေရး ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုသည္။ အခုအခ်ိန္အထိ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္ စုအဆင့္မွ ေန၍ အကူအညီေပးေရး၀န္ထမ္းမ်ား ယာယီစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီရာတြင္ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ နားလည္မႈ လြဲမွားေနျခင္းမ်ား ေျပလည္သြားေအာင္ ကူညီေရး အတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သူကေျပာသည္။
စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ရခိုင္ေသြးလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႔မွ ကိုေမာင္ေမာင္က တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ေနေၾကာင္း ေျပာ သည္။ “တခ်ိဳ႕ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက NGO ေတြကို အိမ္မငွားဖို႔ ေဒသခံျပည္သူေတြကို တိုက္တြန္းတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲၾကတယ္” ဟု သူက ဆိုသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ အကူအညီေပးေရး ၀န္ထမ္းတေယာက္က NGO ၀န္ထမ္းမ်ား ရင္ဆိုင္ ေတြ႔ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တခုအေၾကာင္းေျပာျပသည္။ “သူတို႔က  NGO ၀န္ထမ္းေတြေနတဲ့ အိမ္ေတြကို စာေတြပို႔တယ္။ တခါတေလက်ရင္ သူတို႔ အိမ္ကေန ၄၈ နာရီအတြင္း ထြက္သြားရမယ္။ မသြားဘူးဆိုရင္ အိမ္ကို မီး႐ိႈ႕ ပစ္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ၾကတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။

Hits:280

No comments:

Post a Comment

My Blog List