Tuesday, November 05, 2013

ဆစ္ဒနီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ရရွိ

Tuesday, November 5, 2013
ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တလွ်ာက္က ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ စစ္ေျပးဒုကၡ သည္ေတြကုိ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွုေပးေနတဲ့ မယ္ေတာ္ေဆးခန္း တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာ စင္သီ ယာေ မာင္ကုိ ဆစ္ဒနီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာင္ေဒးရွင္းေကန ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ခ်ီးျမင့္လုိက္ပါတယ္။

တည္ေထာင္ၿပီး နယ္စပ္ေတလွ်ာက္ က ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြနဲ႔ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြကုိ က်န္း မာေရးေစာင့္ေရွာက္မွု ေပးေနတဲ့ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ကုိ ဆစ္ဒနီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာင္ေဒးရွ င္းေကျန ပီး ေဒါက္တာ ၂၀၁၃ ဆစ္ဒနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ေန႔မွာ က်င္းပဖို႔ ရွိေနတဲ့ ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားမွာ တက္ေရာက္ ဆုလက္ခံယူဖို႔ ဆစ္ဒနီ မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္က ဒီဆုရရွိတဲ့ေအပၚ ခုလိုေျပာပါတယ္။

“အထူးၾသဖင့္ လူထုေၾအျခပုအဖဲြ႕အစည္းေတြကို ေဆာက္ရြက္ေနတဲ့ က်န္းမာေရး လုပ္ငန္းေတြ ပညာေရး လူမွုဖြံ့ၿဖိုးမွုလုပ္ငန္းေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတာကို အသိအမွတ္ျပုတဲ့ သေ ဘာ မ်ဳိးေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆုကို က်န္းမာေရး ပညာေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေရရွည္ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ လူ ထုေတြကို ေရရွည္ အက်ဳိးျပုမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အဓိက အသံုးျပုသြားမွာပါ။”

လာမယ့္ ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားမွာ သူေအနနဲ႔ နယ္စပ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွု ကိေစၥတြ၊ နယ္စပ္မွာ ရွိတဲ့ လူထု ေၾအျခပုအဖြဲ႕ေတြရဲ့ ႀကိုးစားအားထုတ္မွုနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေဒသအလုိက္ ေရရွည္ ဖြ႕ံၿဖိုးတုိးတက္ၿပီး က်န္းမာေရးနဲ႔ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းတြ လူထု လူတန္းစားအားလုံး လက္လွမ္းမီဖုိ့ နဲ႔ ေၾအခခံအခြင့္ေအရး ျပည့္စုံဖုိ့ လုိအပ္တဲ့ေၾအကာင္းေတြကုိ ေျပာဆုိသြားမယ္လုိ့လည္း ေဒါက္တာ စင္သီ ယာေမာင္က ေျပာပါတယ္။

ဆစ္ဒနီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုၾအဖစ္ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းနဲ႔ ဖန္သားဖလားတခု ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆစ္ဒနီခရီးစဥ္ၿပီးရင္ေတာ့ ဩေျစတးလ်အစိုးရ ရံုးစိုက္ရာ ကင္ဘာရာၿမို႔ ကုိ သြားေရာက္ၿပီး အစုိးရဌာေန တြကို နယ္စပ္ေဒသေၾအခေအေနတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္း သြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ့ ေျပာပါတယ္။ ဒီခရီး စဥ္အတြင္း ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္နဲ႔ အတူ ကရင္အမ်ဳိးအသမီးအစည္းအ႐ုံးက ေနာ္ေကညာေဖာနဲ႔ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕က ေဂ်စီကာတုိ့ လုိက္ပါသြားပါတယ္။

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ရဲ့ မယ္ေတာ္ေဆးခန္းဟာ ႏွစ္စဥ္ နယ္စပ္ေတလွ်ာက္က လူနာ ၁ သိန္းခြဲကုိ အခ မဲ့ ေဆးကုေသပးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာမဲ့ႏွစ္မွာ ေဆးခန္းကုိ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ပ့့ံေနတဲ့ ဩေျစတးလ်နို္င္ငံကလည္း သူရဲ့ အကူအညီေ တြ ျဖတ္ေ တာက္ဖုိ့ ရွိတဲ့အတြက္ လူနာတခ်ဳိ့နဲ႔ ၀န္ထမ္းေတြ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရဖို႔ ရွိေန တာ ျဖစ္ ပါတယ္။

“၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ရင္ေတာ့ က်မတို႔ ေသဘာတူညီထားခ်က္က ၿပီးေျမာက္သြားၿပီ ျဖစ္တယ္။ လာမယ့္ႏွစ္ေ တြအတြက္ ဆက္လက္ရရွိဖို႔အတြက္ ေမသခ်ာတဲ့ ေသဘာမွာလည္း ရွိသလို။ ဒုကၡသည္ေေတြနရာျ ပန္လ ည္ ခ်ထားေရးဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေပၚမွာ ဦးစားေပးၿပီး စဥ္းစားေပးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမွာရွိတဲ့ က်န္းမာေရးအဖဲြ႕အစည္းေတြေအနနဲ႔ တိုက္ရိုက္ရံပုံေေငြတြကို လက္ခံရရွိနိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုၿပီးန ည္းသြားမယ္။ အဲဒီေအပၚမွာ လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ က်န္းမာေရးစနစ္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းေတြရဲ့ စြမ္းအား ျမွင့္တင္ေရး အရည္ေအသြး တိုးျမွင့္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ကို ထိခိုက္သြားနိုင္ေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကို ျပန္လည္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီနိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ ႀကိုးစား သြားမွာပါ။ ဒီ ဩေစတးလ် အစိုးရ ပံ့ပိုးတဲ့ အကူအညီထဲမွာ အထူးၾသဖင့္ေတာ့ မိခင္ေကလး က်န္းမာေ ရးေစာင့္ေရွာက္မွု လုပ္ငန္းနဲ႔ အိတ္အိုင္ဗီြ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ကုေသရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပုေန တာျဖစ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ မ်က္စိခဲြစိတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ က်န္းမာေရး သင္တန္း ေတြမွာ အသံုးျပုခဲ့တာျ ဖစ္တယ္။”

ေဒါက္တာ စင္သီယာေမာင္ဟာ အာရွတိုက္ရဲ့ နိုဘယ္လ္ဆုလို႔ တင္စား ေခၚေ၀ၚတဲ့ ေရမြန္မ က္ေဆးေဆး ဆု၊ တိုင္းမ္မဂၢဇင္းရဲ့ အာရွသူရဲေကာင္းဆု၊ ဆြစ္ဇာလန္နဲ႔ ေအမရိကန္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ေတြက ခ်ီးျမွင့္တဲ့ ဂ်ိဳနသန္ မန္း (Jonathan Mann Award) ဆုေတြကိုလည္း ရရွိထားတာျဖစ္ပါတယ္။

DVB TV News

No comments:

Post a Comment

My Blog List