Tuesday, September 01, 2015

ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း တ႐ုတ္ဖြင့္လွစ္မည္


ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္  ရထားလမ္းတစ္ခုကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ တြင္ တ႐ုတ္ကဖြင့္လွစ္မည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းေအဂ်င္စီရွင္ဟြာက အစီရင္ခံခဲ႔သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကားတင္းမာ မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈျမင့္တင္ရန္ၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္စဥ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ျပည့္ႏွစ္ကတည္းက ေဆာက္လုပ္ေနေသာ ယင္းရထားလမ္းသည္ ရွန္ယန္းၿမိဳ႕မွ တန္ေတာင္းနယ္ စပ္ၿမိဳ႕ထိ ၁၂၇မိုင္အကြာအေ၀းကိ္ု ေျပးဆြဲမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးနာရီခြဲသြားရသည့္ ခရီးကို တစ္နာရီေက်ာ္ သာ သြားရမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ကုန္သြယ္ေရး၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းကို တန္ေတာင္းမွျဖတ္သြားရၿပီး တန္ ေတာင္းသည္ ဟြန္ဂမ္ေပ်ာင္ကြၽန္းေပၚရွိ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားအနက္ တစ္ခု၏ အနီးတြင္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ကေျမာက္ကိုရီးယားရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္သုံးခုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အားေပးလ်က္ရွိ သည္။ ယင္းသို႔ အားေပးျခင္းမွာ လုပ္အားခနည္းပါးမႈကို အသုံးခ်ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ၏အက်ဳိး ကိုေျမာက္ကိုရီးယားျမင္ႏိုင္ ရန္ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဇုန္သစ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈလကၡဏာမရွိေသးေသာ္လည္း တန္ေတာင္းမွ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္ သို႔ တံတားတစ္ခု ေဆာက္လုပ္ျခင္းအပါအ၀င္ ၄င္း၏ နယ္ဘက္တြင္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တိုးတက္ရန္ တ႐ုတ္က ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းလ်က္ရွိ္သည္။ 

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားၾကား ဆက္ဆံေရးတင္းမာလ်က္ရွိစဥ္ တ႐ုတ္ သည္ အာရွ၏ စတုတၳအၾကီးဆုံး စီးပြားေရးႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ၿပိဳင္ဘက္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုမိုနီးကပ္လာခဲ႔သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List