Thursday, July 23, 2015

UPWC ႏွင့္ SD တို႔ NCA ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္ ၄ ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့


ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ (Union Peace-making Work Committee ) ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕  (Senior Delegation) တို႔သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (Nationwide Ceasefire Agreement) အတြက္ (၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး ကို ယေန႔ ဇူလႈိင္ (၂၂) တြင္  ျမန္မာႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္လည္ထူ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းဗဟိုဌာန (Myanmar Peace Center) တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့ၿပီး NCA စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္ ၆ ခ်က္ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ အခ်က္ ၄ ခ်က္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။ 

ယခင္ UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔၏ NCA စာခ်ဳပ္သေဘာတူညီခ်က္အား မထိခိုက္ေစဘဲ စာခ်ဳပ္အေခ်ာညႇိႏိႈင္း ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အဓိပၸယ္ရွင္းလင္းခ်က္၊ က်ိဳးေၾကာင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို အစည္းအေဝး သေဘာတူညီခ်က္ တြင္ ထည့္သြင္းသြားျခင္းဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရ သည္။

အစည္းအေဝးကို UPWC ဘက္မွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း (ဒုုတိယဥကၠဌ)၊ ဦးသိန္းေဇာ္ (ဒုုတိယ ဥကၠဌ)၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏုိင္ဝင္း၊ ျပည္ေထာင္ စု ဝန္ႀကီး ဦးအုန္းျမင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးခင္ရီျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသန္းေဌး ၊ ဒုတိယဗို္လ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စုိး၊ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ဦးထြန္းထြန္းဦး (ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္) ၊ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စုိးဝင္း ဦးေစာထြန္းျမေအာင္၊ ေဒၚမိယဥ္ ခ်မ္း၊ ဦးခက္ထိန္နန္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး SD ဘက္မွ ပဒုိေနာ္စီဖုိးရာစိန္ (အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္)၊ ေဒါက္တာ လဂ်ာ (ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၁))၊ ပူးဇင္က်ံဳး (ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ (၂))၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾက ေသာ ခုိင္စုိးႏုိင္ေအာင္၊ ႏုိင္ဟံသာ ၊ ဦးမ်ိဳးဝင္း ၊ခြန္ျမင့္ထြန္း၊ ေရႊမ်ိဳးသန္႔၊ စပ္ခြန္ဆုိင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ တာအုိက္ ဘုန္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

UPWC ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းမွ အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ “NCA ကိုု ေဆာင္ရြက္ရတာ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ (၃)ခုု ရိွပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုု ေနာင္ဘယ္အစိုုးရ တက္တက္ ဆက္လုုပ္သြားမယ္ ဆိုတဲ့ အုုတ္ျမစ္တစ္ခုု ခ်ဖိုု႕ရယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုုင္ခန္႕ေအာင္လုုပ္ဖိုု႕ရယ္၊ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ စတင္ႏုုိင္ဖိုု႕ဆိုုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA ဆိုုတာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ တံခါးေပါက္ ပါ။ စမွတ္တစ္ခုုပါ။ NCA ရွိမွ ေနာက္ဘာဆက္လုုပ္မယ္ဆိုုတဲ့ Process ဆုုိတာ ရွိလာပါမယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုု ခိုုင္ခန္႕ေအာင္လုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႕ JMC လိုုမ်ိဳး၊ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ပူးတြဲ ကမကထ ျပဳမယ့္ UPDJC ဆိုုမ်ိဳးေတြဟာ NCA ရွိမွ ျဖစ္လာမွာပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ လမ္းျပ ေျမပုုံ၊ လုုပ္ငန္းစဥ္၊ ယႏၱယား ေတြကိုု NCA ထဲမွာ ႏွစ္ဖက္လုုံးက ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႕ထည့္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါ တယ္။” ဟုေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

အစည္းအေဝးကို ညေန ၄ နာရီတြင္ ရပ္နားခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို မနက္ျဖန္တြင္ MPC ၌ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Myanmar Peace Center


No comments:

Post a Comment

My Blog List