Thursday, July 23, 2015

အစိုးရနွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေဆြးေနြးပြဲ ပထမေန႔ အခ်က္ ၄ ခ်က္ သေဘာတူ


ရန္ကုန္ျမဳိ႕တြင္ ဂ်ဴလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔ကစတင္က်င္းပသည့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ အခ်က္ ၄ ခ်က္အား သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ႏွစ္ဘက္ပူးတြဲ ေရးဆြဲထားသည့္ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး မူၾကမ္းတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေလာ္ခီးလာ ညီလာခံမွဆံုးျဖတ္လိုက္သည့္ ထပ္မံထည့္သြင္းရန္ အဆိုျပဳထားသည့္ အခ်က္ ၁၃ အနက္ အခ်က္ ၆ ခ်က္ကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အခ်က္ ၄ ခ်က္ကို ျပင္ဆင္ထည့္သြင္းရန္ သေဘာတူ လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွစ္ဘက္တာ၀န္ရိွသူမ်ားက ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာဆိုသည္။

“ညေနအထိအခ်က္ ၆ ခ်က္ကို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုး အ ခ်က္ ၄ ခ်က္လံုးက ႏွစ္ဘက္ က စာခ်ဳပ္ေခ်ာျပီးသေဘာတူႏိုင္ခဲ့တဲ႔ အ တြက္ ေလာ္ခီးလာက အဆိုျပဳထားတဲ႔ အန္စီေအအဆိုျပဳခ်က္ ထဲက ႏွစ္ ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြက စာခ်ဳပ္ေခ်ာတာ ကို ညိွႏိႈင္းလို႔ရတဲ႔ အတြက္ ျပီး သြားပါျပီ။ ႏွစ္ခ်က္ ကေတာ့ မနက္ျဖန္ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္။” - ဟု ျမန္မာျငိမ္း ခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဗဟိုဌာနမွ အၾကီးတန္း အၾကံေပး ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

ယင္းအခ်က္ ၄ ခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရးစသည့္ အေရးပါသည့္ အခ်က္မ်ား မဟုတ္ေသးပဲ စာခ်ဳပ္၏ နိဒါန္းပိုင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အညီဆိုေသာ စာသားႏွင့္ အျခားသာမန္ မူလအဓိပၸာယ္ မေပ်ာက္ပဲစာ သားျပင္ဆင္ သည့္ကိစၥရပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွအဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ SD ၏ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ပူးဇင္က်ံဳးကေျပာသည္။

“ ဒီေန႔က အဆင္ေျပတယ္ဆိုတာ အဓိက အခ်က္ေတြမပါေသးလို႔ပါ။ မန က္ျဖန္ ႏိုင္ငံေရးတို႔ တပ္ပိုင္းဆိုင္ ရာတို႔ ဆိုရင္ေတာ့ ၾကည့္ရမယ္ ”ဟု ေဆြးေႏြး ပြဲတက္ေရာက္ေနသည့္ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ တာ၀န္ရိွသူ တဦး က ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲပထမေန႔တြင္ အစိုးရဘက္မွဦးေဆာင္သူ အျဖစ္တက္ေရာက္လာ သည့္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက - အစိုးရသက္တမ္း သိပ္မက်န္ေတာ့လုိ့ လက္ရိွအစိုးရသက္တမ္းအတြင္း မျပီး ျပတ္ရင္ ေနာင္လာမယ့္ အစိုးရ သစ္လက္ထက္မွာ အသစ္ကျပန္ စ ရဖြယ္ရွိတယ္- ဟု သတိေပး ေျပာ ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားသည္။

၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းက ထိုကဲ႔သို႔ ေျပာဆိုေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စား လွယ္အျဖစ္တက္ ေရာက္ လာသည့္ ေဒါက္တာလဂ်ာကမူ - “ ဖက္ဒရယ္ျ ပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးုနွင့္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားသည္ မည္သည့္အစိုးရတက္လာသည္ျဖစ္ေစ တသမတ္တည္းရိွသင့္ေ ၾကာင္း၊ တသမတ္ တည္းထားႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေရးျပသနာမ်ား ေျပလည္ မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း” သူ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ တုန့္ျပန္ေျပာဆို သည္။

ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးရဖြယ္ ရိွသည့္အခ်က္မ်ားမွာ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ျပန္လည္ ေပါင္း စည္းေရးနွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး SSR Security sector reform ႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္သည့္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲ ေရး ျဖစ္ေပၚလာေရးစသည့္ ကိစၥမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း တက္ေရာက္လာသည့္ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိ႕မွ ေျပာဆိုသည္။

တပ္မေတာ္ဘက္မွ အပစ္ရပ္ျပီးေနာက္ပိုင္း နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွပါက လက္ရိွ တိုင္းရင္းသားတပ္မ်ားအလား လက္နက္ျ ဖဳတ္ သိမ္းရန္ ဆိုသည့္ DDR အားထည့္သြင္း လိုေနျပီး တိုင္းရင္း သားမ်ား ဘက္ကမူ မိမိ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္လူမ်ဳိးတို႔အား ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ေစာင့္တပ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ရဲအသြင္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည့္ Security sector reform SSR ကို ထည့္သြင္းရန္ လိုလား ေနသည္။

ယင္းအျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ ယခင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့သည့္ ၁၆ ဖြဲ႔ကိုသာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရး ထိုးရာတြင္ ပါ၀င္ရမည္ဟူသည့္ မူ၀ါဒကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားေၾကာင္း ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္မင္းက ေျပာဆို ထားျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္ကမူ အစိုးရဘက္မွ ေဆြးေႏြးဘက္အျဖစ္ လက္မခံ ထားသည့္ ကိုးကန္႔ ၊ တအာင္း ၊ ရခိုင့္တပ္မေတာ္တို႔အပါအ၀င္ အဖြဲ႔အား လံုးပါ၀င္မႈကို လိုလားေနသည္ဟု သိရသည္။

တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဖဒိုေနာ္စီဖိုးရာစိန္က ‘ က်မ ကိုယ္တိုင္လည္း ပဋိပကၡေတြ တိုက္ပြဲေတြအၾကားမွာ ၾကီးျပင္းခဲ့တာ ၊ ျငိမ္း ခ်မ္းေရး ကိုလိုလားတယ္။ ဒါေပမဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အားလံုးေသ နတ္သံေတြတိတ္သြားမွ တကယ္ျငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႔လည္း ေခၚႏိုင္တာေလ။ အဲဒါေၾကာင့္ အားလံုးပါ၀င္တဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္သင့္တယ္။ ‘ ဟု ေျပာ သည္။

အစိုးရ၏ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ UPWC ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ SD အဖြဲ႔တို႔ေဆြးေႏြးပြဲကို ဂ်ဴလိုင္ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ျပီး အားလံုး ပါ၀င္သည့္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္ေရး ၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျခားအေရးၾကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား မွာအဆိုပါေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Panglong(Burmese)

No comments:

Post a Comment

My Blog List