Saturday, July 25, 2015

အိုင္အက္စ္အုိင္အက္စ္(ISIS) က ျမန္မာကို ဘယ္လိုဖ်က္ဆီးႏုိင္သလဲ


ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေလာေလာဆယ္မွာ အစၥလာမ္မစ္အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္အဖဲြ႕ျဖစ္သည့္ အုိင္အက္စ္ အုိင္အက္စ္ (ISIS) ၏ ပစ္မွတ္ထားသည့္ စာ ရင္းတြင္ မပါ၀င္ေသးေပ။ အဆုိပါ အုပ္စု၏ အာရွ၊ အာဖရိက ႏွင့္ ဥေရာပရွိေနရာအခ်ဳိ႕ကို   သိမ္း ပိုက္မည့္ ငါးႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္းမွာ လည္း ျမန္မာကိုထည့္ထားျခင္း မရွိပါ။ အာဖဂန္တာလီဘန္၊ အယ္လ္ရွာဘတ္၊ ပါကစၥတန္ တာလီဘန္လို အစၥလာမ္အစြန္း ေရာက္ အုပ္စု မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ ထဲက မြတ္စလင္ လူနည္းစုမ်ား အေပၚ မၾကာေသးခင္က ဘာသာေရးစစ္ပဲြစိန္ေခၚမႈ လုပ္ခဲ့ေသာ္ လည္း အုိင္အက္စ္အုိင္ အက္စ္အဖဲြ႕ကျမန္မာအေပၚ ဘာမွ် တုံ႔ျပန္မႈ မရွိပါ။

သို႔ေသာ္ ကံမေကာင္းအ ေၾကာင္းမလွစြာဘဲ အေျခအေန ေတြက ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္သည္။ လတ္တေလာ သတင္းမ်ားအရ အုိင္အက္စ္အုိင္အက္စ္ (ISIS)သည္ တပ္သားသစ္၊ လူသစ္စုေဆာင္းရန္ ျမန္မာမွ အိမ္နီး နားခ်င္းႏုိင္ငံေတြကို ထြက္ေျပးေနရေသာ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္လူမ်ဳိး မ်ားကို လုိက္ရွာေဖြႏုိင္သည္ဟု သိရသည္။ 

ထုိကဲ့သို႔ အုိင္အက္စ္အိုင္အက္စ္ (ISIS) ၏ လူသစ္စုေဆာင္းသည့္ အစီအစဥ္သာ လက္ေတြ႕ျဖစ္လာပါက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသစ္စက္စက္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ ျမန္မာျပႆနာတက္သြား ႏုိင္သည္။ လတ္တေလာ ျမန္မာ၏ ျပႆနာျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ အုိင္အက္စ္ အိုင္အက္စ္ (ISIS)က ေပးလာႏုိင္ေသာ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အေသးအမႊား မွိန္ေဖ်ာ့ သြားႏုိင္သည္။

ျမန္မာက ဘဂၤါလီေတြကို ဘယ္ လိုထင္သလဲ။

ျမန္မာက ဗုဒၶဘာသာလူမ်ဳိး  အမ်ားစုႏုိင္ငံျဖစ္၏။ ႐ိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ားကို ဂ႐ု ထားျခင္း မရွိၾက။ ဘဂၤါလီမ်ား သည္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး စု ၁၃၅ စုထဲမွာလည္း ပါ၀င္ျခင္း မရွိ။ ႏုိင္ငံသား လည္း ျဖစ္ခြင့္မရွိ။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း လည္း အနည္းငယ္သာရွိ၏။ လူ ဦးေရ ၁ ဒသမ ၃ သန္းအနက္ လူ ၁၄၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ေရာဂါထူ ေျပာလွသည့္ ဒုကၡသည္စခန္းေတြ မွာ ေနေနရသည္။ ၂၀၁၂ တုန္းက ဆုိလွ်င္ ျမန္မာသမၼတဦးသိန္းစိန္ က ယင္းမြတ္စလင္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေျဖရွင္းနည္းမွာ အျခား ႏုိင္ငံမွ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ စခန္းသို႔ သြားေရာက္ေနေစ သည့္ နည္းဟု လူသိထင္ရွားေျပာခဲ့ သည္။

ဘဂၤါလီမ်ားအတြက္  ျမန္ မာျပည္မွာ မြတ္စလင္ျဖစ္ရ ျခင္းမွာ ရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုလို ျဖစ္ ေန၏။ အေနအ ထုိင္ဆင္းရဲျခင္း ေၾကာင့္ အမ်ားစုက ထြက္ေျပးၾက သည္။ မေလးရွားႏွင့္ ထုိင္းအစိုးရ မ်ားကလည္း သူတုိ႔ကို အလုပ္ လုပ္ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိ။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသအတြင္းက ဘဂၤါလီ     အနည္းငယ္သာ အေထာက္အပံ့အနည္းအပါး ရထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အုိင္အက္စ္ အိုင္အက္စ္ (ISIS) မ်ား အတြက္ သည္လူမ်ဳိးအုပ္စုမ်ားကို တပ္သားသစ္အားျဖည့္ဖို႔အတြက္ အသုံးခ်ဖို႔ ျဖစ္လာေစသည္။

အုိင္အက္စ္ အုိင္အက္စ္ (ISIS)ကဘဂၤါလီေတြကို ဘာမက္လုံးေတြ ေပးလာႏုိင္သလဲ။

သည္အခ်က္ကေတာ့ အသိ သာႀကီးျဖစ္၏။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ား အတြင္း အုိင္အက္စ္အိုင္အက္စ္ (ISIS)အဖဲြ႕၏ ကမၻာတစ္၀န္း လူ စုေဆာင္းစည္း႐ုံးမႈမ်ားကို ၾကည့္ ပါ။ အခ်ဳိ႕က လစာအတြက္ ျဖစ္ သည္။ အသက္ (၂၁)ႏွစ္အ ရြယ္ ပါကစၥတန္လူမ်ဳိး အာဂ်မာ အာမီယာကဆတ္ဘ္သည္ နဂို က အလုပ္မရွိေသာ ရြာသားတစ္ ဦး ျဖစ္၏။ သူသည္ေဒၚလာ ၁,၂၅၀ ကို ရရွိေရးအတြက္ ၂၀၀၈ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မြမ္ဘုိင္းတုိက္ ခိုက္မႈမွာ ပါလာရသည္။ အျခားသူမ်ားကေတာ့ အခြင့္အေရးရရွိေရးေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ေရႀကီးစဥ္ ကာလက  ေျမပုိင္ရွင္မ်ား၏ ရက္စက္စြာ ျပဳက်င့္ျခင္းကိုခံရေသာ ပါကစၥ တန္က အေႂကြးထူသည့္ လယ္ သမားမ်ား၊ ေျမငွားမ်ားကို ပါကစၥတန္တာလီဘန္အဖဲြ႕က အလြယ္တကူ သိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့သည္။

အခ်ဳိ႕အတြက္ကေတာ့ လက္ရွိတည္ရွိေနသည့္ လူမႈအ သိုင္းအ၀ိုင္းထက္သာလြန္သည္ ဟု ထင္ေစရေသာ အေတြးအေခၚ အုိင္ဒီယာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏုိင္ငံ က်ဴဘတ္၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ဘရက္ဖို႔ဒ္တို႔က မိန္းက ေလးငယ္မ်ားသည္ ဂ်ီဟတ္၏ သတို႔သမီးမ်ားအျဖစ္ အုိင္အက္စ္ အိုင္အက္စ္ (ISIS)၏ တပ္သားသစ္စု ေဆာင္းရာတြင္ ပါ၀င္လာ ျခင္း ျဖစ္သည္။

သူတုိ႔ကို မလုိလားသည့္ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရတုိ႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ေန ရာမွ သြားစရာ လည္း မရွိ၊ အခြင့္အေရးလည္း မရွိသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အုိင္အက္စ္အိုင္အက္စ္ (ISIS)အဖဲြ႕၏ စဥ္းစား ထည့္တြက္စရာ ျဖစ္လာသည္။

ဘာအေၾကာင္းႏွင့္ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘဂၤါလီတစ္ေယာက္ေယာက္ ေလာက္သာ အုိင္အက္စ္အိုင္ အက္စ္ (ISIS)အဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ သြားပါက ျမန္မာမွာ ဘာသာေရး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားက ခ်က္ခ်င္းပို ဆိုးသြားဖြယ္ ရွိသည္။ အစြန္း ေရာက္ ဗုဒၶဘာသာမ်ားအတြက္ ဘဂၤါလီမ်ားကို တုိက္ခိုက္ဖို႔ ပိုမို ျဖစ္လာေစၿပီး လူမ်ဳိးတုံး တုိက္ ခိုက္မႈအထိပါ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ဒါကိုေရွာင္လဲြဖို႔    ဘာလုပ္ႏုိင္ သလဲ

ျမန္မာအစုိးရ  အေနျဖင့္ဘဂၤါလီဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈ ကို အဆုံးသတ္ကာ ျမန္မာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ားရွိမလာေအာင္ လုပ္ၿပီး အုိင္အက္စ္ အိုင္အက္စ္ (ISIS)က ဘဂၤါလီမ်ားအား စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းသည္ကို ကာကြယ္ရမည္။ဘဂၤါလီမ်ားကို ပညာေရး၊ ႏုိင္ငံ သားႏွင့္ အျခားအခြင့္အေရးေတြ ေပးၿပီး လူမႈအသိုင္း အ၀ိုင္းအတြက္ အသုံး၀င္ေသာသူမ်ားျဖစ္ လာေအာင္ လုပ္ရမည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာမွာသည္ကိစၥမ်ားက ျဖစ္ လာဖုိ႔ မရွိသည္ကား ၀မ္းနည္း စရာပင္။ အစုိးရ၊ စစ္တပ္အပါ အ၀င္ ဗုဒၶဘာသာလူမ်ားစုၾကား ထဲမွာ သမုိင္း ေၾကာင္းအရ မြတ္စလင္ႏွင့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို မုန္းတီးေနသည့္ ႏုိင္ငံမွာ သည္အခ်က္ ေတြထဲမွ မည္သည့္အ ခ်က္ကိုမွ် လုပ္ေဆာင္ျခင္း မရွိၾက။

မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ား မုန္းေနၾကသည္မွာ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာေတြခ်ည္းသာ မဟုတ္။ႏုိင္ငံသား အမ်ားစုက မုန္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သမုိင္းပညာရွင္ မ်ား    ေျပာၾကားသည္ကေတာ့ သည္အရာသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလုိနီစနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါ သည္။ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သည္အခ်က္ကို ေလ့လာသုေတသန လုပ္သင့္သည္။

ေနာက္ဆုံးရလဒ္

အကယ္၍  ဘဂၤါလီတစ္ ေယာက္ေယာက္ကိုသာ    အုိင္အက္စ္အိုင္အက္စ္ (ISIS)က တပ္သားသစ္ခန္႔ လုိက္မည္ဆုိပါ လွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္း ဘာသာ ေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမွာ ပိုဆုိး သြားႏုိင္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္ တင္ဘာက သီရိလကၤာ၌ ဗုဒၶ ရဟန္းေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ တစ္ကမၻာလုံး မြတ္စလင္ဆန္႔က်င္ေရး မ်ားလုပ္ဖို႔ ပိုအခြင့္အေရးေပး သလို ျဖစ္လာမည္။ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ဘာသာေရးမုန္းတီး မႈမ်ား ျပန္႔ပြားလာၿပီး မြတ္စလင္အ စြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ အစြန္းေရာက္မ်ား လာမည့္ႏွစ္ မ်ား၌ တုိက္ပဲြ မ်ားျဖစ္လာဖုိ႔ လမ္းစမ်ား ရွိပါသည္။

(Huffington Post သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးျဖစ္ေသာ How ISIS Could Destroy Myanmar ေဆာင္းပါးကို မူရင္းအတုိင္း ဘာ သာျပန္ဆုိထားျခင္း ျဖစ္သည္။)
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

My Blog List