Saturday, July 25, 2015

ေပါင္ခ်ိန္ ေခၚ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ေအာင္ျမင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မည္


သမာသမတ္က်ၿပီး ေပါင္ခ်ိန္ကဲ့သုိ႔ အရည္အခ်င္းရွိျခင္းေၾကာင့္ လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္ၿပိဳင္ဦး မည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေၾကညာလိုက္သည္။လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္ေသာ မႏၱေလးတုိင္း၊ ေပ်ာ္ဘြယ္ႏွင့္ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ္စားျပဳကာ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ဇူလိုင္ ၂၄ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေဝးအၿပီး ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာဆုိလိုက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

"ကြ်န္ေတာ့ကို ေထာက္ခံမဲေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းကိစၥအတြက္ ဘာမွ မေျပာလိုပါဘူး။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ားရဲ့ အေျမာက္အျမင္ႀကီးမားတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေက်နပ္စြာ ခံယူသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ ပါ တယ္” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည္ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ ေျပာဆိုခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ၿပီးဆံုး ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္ေရးသားထား သည့္စာကို ဖတ္ကာ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုခ်ိန္တြင္ က်က္သေရေခါင္းေပါင္း မေပါင္းထားသည့္အတြက္ ေခါင္းေပါင္းေပါင္းၿပီး ေနာက္ ေရးသားထားသည့္စာကို ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ဖတ္ၾကားေၾကျငာ ခဲ့ေသးသည္။

“ငါးႏွစ္တုိင္တိုင္တာ၀န္ယူခဲ့ရတဲ့ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ကို သမာသမတ္က်တဲ့၊ ျပတ္သားတဲ့၊ စည္းကမ္းဥပေဒနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ဦးေဆာင္မႈကိုေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ႏုိင္ငံတဝွမ္းလံုးရဲ့ ေလးစားခ်စ္ ၾကည္မႈ ကိုရခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ရမည္းသင္းခရိုင္က မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ဂုဏ္တက္ၾကလိမ့္မယ္္ လို႔ ေျပာလိုပါတယ္”

“လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ျပည္သူေတြက ကြ်န္ေတာ့္ေနာက္ကြယ္ မွာေပးၾကတဲ့ နာမည္ကေတာ့ ေပါင္ခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္ခ်ိန္ဆိုတာ ျပည္သူ႔တရားရွင္ဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ဇာတ္လမ္းတြဲထဲက အလြန္သမာ သမတ္က်တဲ့ ပညာရိွတရားသူႀကီးမင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္းဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ ၾကပါလိမ့္မယ္” ဟု ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တို႔၏ ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ လာေရာက္ ေျဖၾကားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ မွားယြင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း မၾကာခဏ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ အေလအလြင့္ရွိမႈအေပၚ ပြဲေစ်းတြင္ ဆီးသီးဗန္း ေမွာက္သည့္ ဥပမာျဖင့္ ေထာက္ျပခဲ့သည့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ေျပာဆို ခ်က္မွာလည္း ျပည္သူမ်ားၾကား လူသိမ်ားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သည့္ ဥပမာႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က “လႊတ္ေတာ္တြင္း ကြ်န္ေတာ့္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ား အနက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ အေပါက္ဆံုးစကားလံုးကေတာ့ ပြဲေစ်းတန္းမွာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္သလိုပဲ ဆိုတဲ့ ဥပမာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ တည့္မတ္ေကာင္းမြန္သြားတာေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြကေန ကင္းလြတ္သြားၿပီး ျပည္သူမ်ားရသင့္တဲ့ အက်ိဳးတရားကို အျပည့္အဝရရွိသြားပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

ဦးခင္ေအာင္ျမင့္အား ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ဘုရားကေလးေက်းရြာတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ဝိဇၨာဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွ Diploma in Defence Security ကို ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၆၅ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္ထိ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ဒုတပ္မမွဴးအဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၇ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ခုႏွစ္အထိ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကား ေရးမွဴး႐ံုးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးအထိ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၆ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္ျဖင့္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ထိ ေလးႏွစ္ၾကာ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ရမည္းသင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ျဖစ္လာသူျဖစ္သည္။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List