Wednesday, July 22, 2015

“လက္နက္ကိုင္ နယ္ေျမေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရတာ ခက္ခဲတယ္”


တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျပားလွေသာ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း တြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ကရင္ ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ ရြက္ထားသည္ကုိ ဧရာ၀တီ သတင္းေထာက္ မင္းခန္႔ပုိင္က ကရင္ျပည္နယ္ေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္၀င္းေမာင္ကုိေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထား ပါသည္။

ေမး။ ။၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျမ၀တီၿမိဳ႕မွာ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားခဲ့ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အဲဒီလို မျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုစီမံထားလဲ။ လုံၿခဳံေရးပုိင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ဘာေတြစီစဥ္ထားလဲ။

ေျဖ။ ။ ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာျဖစ္တယ္ဆိုတာကျမ၀တီမွပဲျဖစ္ခဲ့တာရွိပါတယ္။ အဲဒီ တုန္းကလည္း ေရြး ေကာက္ပြဲကို ထိခိုက္ေအာင္ လုပ္သြားတာမ်ိဳးမဟုတ္ ပါဘူး။ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးတဲ့ေန႔ ေနာက္ရက္က်မွ ပစ္ခတ္မႈကျဖစ္တာပါ။ ဒီလို ကိစၥမ်ိဳး က ေကာ္မရွင္ပိုင္းဆိုင္ရာက သက္ဆိုင္ရာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းကေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ၂၀၁၅ေရြး ေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ဖို႕ညိွႏိႈင္းထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း လုပ္တဲ့အခါမွာ ေျပာထားတဲ့ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္တာ၊ မေဆာင္ရြက္တာကေတာ့ သူတို႕ေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ကလည္းေရြးေကာက္ ပြဲဆိုင္ရာျဖစ္ ပြားႏိုင္တဲ့ပဋိပကၡအတြက္ေနျပည္ေတာ္ မွာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ေနပါတယ္။

ေမး။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မွာ ျပည္နယ္အဆင့္ကေန ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အထိလံုၿခံဳေရး အတြက္အထူးရဲ အင္အား ဘယ္ေလာက္ သံုးသြားမလဲ။

ေျဖ။ ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အထူးရဲဆိုတာနဲ႕ပတ္သက္လို႔လည္း လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕ဆိုတာဖြဲ႕စည္း ထားပါတယ္။ ဥကၠ႒ အျဖစ္က နယ္/လံု၀န္ႀကီးက တာ၀န္ ယူရမွာျဖစ္ၿပီးေကာ္မရွင္ကေတာ့ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ နဲ႕ပါ၀င္ရမွာပါ။ ျပည္နယ္ ရဲမွဴးႀကီး ကေတာ့ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္နဲ႕ပါ၀င္မွာပါ။ အထူးရဲေတြ ကိုလည္းအခု ေခၚေနတယ္။ သူတို႕ကို ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း စဥ္နဲ႕ပတ္ သက္လို႕ေကာ္မရွင္အဖဲြဲ႕ခြဲကသင္တန္းေပးရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးရဲက မဲရံုနဲ႕ နယ္ေျမလံုၿခံဳေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။ ။၂၀၁၅ ျပည္နယ္ေရႊးေကာက္ပြဲတစ္ခုလံုးေအာင္ျမင္စြာနဲ႕ၿပီးဆံုးေအာင္ ေကာ္မရွင္ကဘယ္ေလာက္ အာမခံ ႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာေကာ္မရွင္ကေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆံုးေအာင္ ဘယ္ေလာက္အာမခံမလဲဆိုတာ ကေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ကိုယ္တို႕ဘက္ကေသ ခ်ာေနၿပီ။ လုပ္စရာရွိတာေတြေတာ့လုပ္ထားတာပဲေလ။ သို႕ ေသာ္လည္း နီးလာမွ ထ ေဖာက္ ရင္ ေတာ့မတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါကကိုယ့္ေၾကာင့္ေတာ့ မဟုတ္ဘူးေလ။ တဖက္က ထေဖာက္ရင္ေတာ့ကိုယ္လည္း ဘာမွ မတတ္ႏိုင္ဘူး။

ေမး။ ။လက္နက္ကိုင္ စိုးမိုးတဲ့ေဒသမွာမဲစာရင္းျပဳစုမႈ၊ မဲေပးႏိုင္မႈနဲ႕မဲရံုတည္ ေဆာက္မႈအတြက္ ဘယ္လိုစီ စဥ္ထားလဲ။ သူတို႕ဘက္က ကူညီေပးတာမ်ိဳး ရွိလား။

ေျဖ။ ။ အဲဒါကေတာ့တၿမိဳ႕နယ္နဲ႕တၿမိဳ႕နယ္မတူပါဘူး။ တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္ေတြက မကန္႕ကြက္ သလို တခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္ေတြက လက္ နက္ကိုင္ေတြကေတာ့ ကန္႕ကြက္တယ္။ ၂၀၁၅ မွာေတာ့ အရင္ထက္ ရပ္ေက်းအဆင့္ ေကာ္မရွင္ ရံုးေတြ ၂၀၁၀ ထက္ ၉၈ ဖြဲ႕တိုးၿပီးဖြဲ႕လာႏိုင္ ပါတယ္။

ေမး။ ။ တပ္ရင္းေတြနဲ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာရွိတဲ့မဲရံုေတြကိုဘယ္လိုပံုစံနဲ႕ ႀကီးၾကပ္သြား မလဲ။ မီဒီယာ အေနနဲ႕ ေရာ သတင္း ယူခြင့္ ရွိပါသလား။

ေျဖ။ ။ မဲရံုတိုင္း မဲရံုတိုင္း မဲရံုမွဴးနဲ႕မဲရံုအဖြဲ႕၀င္ေတြရွိမွာပါ။သက္ဆိုင္ရာရပ္ ေက်း အဖြဲ႕၀င္ေတြလည္း သြား ေရာက္ ႀကီးၾကပ္မွာပါ။ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသူေတြကိုလည္း စိစစ္ၿပီးေတာ့ခြင့္ျပဳသြားမွာပါ။ ၀င္ခြင့္ကဒ္ျပား ကိုေတာ့ ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္မွာ ေလွ်ာက္ထားရမွာျဖစ္တယ္။

ေမး။ ။ ကရင္ျပည္နယ္မဲစာရင္းမွာ မွားယြင္းမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။

ေျဖ။ ။ တျပည္နယ္လံုးအတိုင္းအတာအရကေတာ့ ၂ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ မဲစာရင္းအမွားတက္ လာပါတယ္။ တျပည္နယ္လံုးမဲစာရင္းလာၾကည့္ တာ က ၉ ဒသမ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲလာၾကည့္ပါ တယ္။ ပံုစံ ၃ နဲ႕ျပင္တာ က ၀ ဒသမ ၉၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျပင္တယ္။ ပံုစံ ၄ နဲ႕ ျပင္တာက ၀ဒသမ ၃၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းျပင္တယ္။ ပံုစံ ၄-ဂ နဲ႕ ျပင္တာက ၁ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂ ဒသမ ၈၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း မဲအမွားအယြင္းရွိပါတယ္။ ထပ္မွားရင္လည္း ထပ္ျပင္ ေပး ဖို႔ ေတြ ရွိပါတယ္။

ေမး။ ။ ျပည္နယ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င္းပႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ စိန္ေခၚ မႈေတြ က ဘာေတြလဲ။

ေျဖ။ ။ အခက္အခဲကေတာ့ ဘာေျပာရမလဲ။ လက္ရွိခ်ထားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕ ပတ္သက္ လို႕အခက္အခဲ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေနတယ္။ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ တဲ့လံုၿခံဳ ေရးပိုင္းကေတာ့ မတတ္ႏိုင္ဘူးေပါ့။ လက္နက္ ကိုင္နယ္ေျမေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရတာ ခက္ခဲတယ္။

ဧရာ၀တီ


No comments:

Post a Comment

My Blog List