Wednesday, July 22, 2015

NCA (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုု ဝန္ၾကီး ဦးေအာင္မင္း၏ အဖြင့္စကားမဂၤလာပါခင္ဗ်ား…
ဒီကေန႕တစ္ႏိုုင္ငံလုုံးပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ အေခ်ာသတ္ညိွႏိူင္းႏိုင္ေရး အတြက္ ျပဳလုပ္တဲ့(၈)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္း အေဝးပြဲကိုု တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ အဆင့္ျမင့္ ကိုုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ NCCTမွ တုုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ၾကီးမ်ား၊ အလုုပ္အဖြဲ႕မ်ား၊ျပည္ ေထာင္စုုဝန္ၾကီးမ်ား၊ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ား၊ ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး မွ ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား နဲ႕ မီဒီယာမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားလံုးကို မဂၤလာပါလို႔ နွဳတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕အစိုးရနဲ႕ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တစ္ႏိုုင္ငံလုုံး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိဖိုု႕ တရားဝင္ ေဆြးေႏြးမ်ား က်င္းပခဲ့တာ ယခုဆိုု (၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြတ္သေဘာ ညိွႏိူင္းမႈေတြကေတာ့ အၾကိမ္(၄၀) ခန္႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္လုုံးရဲ႕ ၾကိဳးစား မႈေတြေၾကာင့္ (၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ Single Text မူၾကမ္းကိုု ညွိႏွိဳင္းျပီးစီးေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္လုုံးက အတည္ျပဳႏိုုင္ ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္လည္း ဒီပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ေလာခီးလာမွာ က်င္းပတဲ့ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ညီလာ ခံမွာ ဒီမူၾကမ္းထဲကေန အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုု ျပင္ဆင္သင့္တယ္လိုု႕ ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ အစိုုးရအေနနဲ႕လည္း ဒီအတည္ျပဳမူၾကမ္း ဟာ ေဆြးေႏြးျပီးသား ဆိုုတဲ့ သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ဖက္လုုံးရဲ႕ အဓိက အေရးအၾကီးဆုုံး အခ်က္က ႏွစ္ဖက္လုုံးက လက္မွတ္ထိုုး ႏိုုင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုု ျဖစ္ဖိုု႕ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုုးရ အေနနဲ႕ ေလာခီးလာက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ယခင္ NCCT ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းပါဝင္ျပီး ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ SD အဖြဲ႕နဲ႕ ေဆြး ေႏြးျပီး ႏွစ္ဖက္လုုံး သိကၡာရွိရွိ NCA ကိုု အတည္ျပဳလက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုုင္ဖိုု႕ ၾကိဳးစားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕က SDထပ္ဖြဲ႕တာကို ေျပာေနတာ ေတာင္ သမၼတၾကီးနဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕က အျပဳသေဘာေဆာင္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕ရွဴကာ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္လက္က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽႊန္ေတာ္တိုု႕ ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဟာ အေရးၾကီးတဲ့ အခ်ိဳးအေကြ႕ တစ္ခုုမွာ ေရာက္ေန တယ္ဆိုုတာ အားလုုံးက လက္ခံၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရ တက္လာတဲ့ အခ်ိန္ကစျပီး ယေန႕အထိ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးစဥ္မွာ သမိုုင္းမွာ မရရွိခဲ့ဘူးတဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ ေတြကို ရရွိေအာင္ နွစ္ဖက္စလံုးကေဆာင္က်ဥ္း ႏိုင္ခဲ့ျပီျဖစ္္ ပါတယ္။

အစုုိးရ အဆက္ဆက္က တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းနဲ႕ပဲ ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့မူကိုု ဆုုပ္ကိုုုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမူကေန အခုုအစိုုးရ လက္ထက္မွာ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ အဖြဲ႕ေတြကိုု စုုေပါင္းျပီးေဆြးေႏြးတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ ေတြကိုု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NCCT ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ အစိုုးရဖက္က အသိအ မွတ္ျပဳ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါလာတာေတာင္ မျငင္းပယ္ဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရးကိုု ဦးတည္ျပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။တစ္ဆက္တည္းမွာလည္း အစိုုးရအေနနဲ႕ ၎တိုု႕ ေဆြးေႏြးေနဆဲ အဖြဲ႕ေတြ နဲ႕ပဲ ပထမအဆင့္ ေဆြးေႏြးမယ္၊ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးမယ္ဆိုတာကိုု စတင္ညိွႏိူင္းကတည္းက တင္ျပခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA ကိုု ေဆာင္ရြက္ရတာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ (၃)ခုု ရိွပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္း ေရး ျဖစ္စဥ္ကိုု ေနာင္ဘယ္ အစိုုးရ တက္တက္ ဆက္လုုပ္သြားမယ္ဆိုတဲ့ အုုတ္ျမစ္တစ္ခုု ခ်ဖိုု႕ရယ္၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခိုုင္ခန္႕ ေအာင္လုုပ္ဖိုု႕ရယ္၊ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ေတြ စတင္ ႏုုိင္ဖိုု႕ ဆိုုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

NCA ဆိုုတာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ျငိ္မ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ တံခါးေပါက္ပါ။ စမွတ္ တစ္ခုုပါ။ NCA ရွိမွ ေနာက္ဘာ ဆက္လုုပ္မယ္ဆိုုတဲ့ Process ဆုုိတာ ရွိလာပါမယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုု ခိုုင္ခန္႕ေအာင္လုုပ္ႏိုုင္ဖိုု႕ JMC လိုုမ်ိဳး၊ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုု ပူးတြဲ ကမကထ ျပဳမယ့္ UPDJC ဆိုုမ်ိဳးေတြဟာ NCA ရွိမွ ျဖစ္လာမွာ ပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ကိုု အေကာင္အထည္ေဖာ္မဲ့ လမ္းျပ ေျမပုုံ၊ လုုပ္ငန္းစဥ္၊ ယႏၱယား ေတြကိုု NCA ထဲမွာ ႏွစ္ဖက္လုုံးက ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိနဲ႕ထည့္သြင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေန႕ ျပဳလုုပ္တဲ့ (၈)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကေန ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ကိုု ေရွ႕ဆက္သြားႏိုုင္ဖိုု႕၊ Process တစ္ခုုရွိလာေအာင္ ဘယ္လိုု ဝိုုင္း၀န္းၾကိဳးစားၾကမလဲ ဆိုုတာကိုု အေျခခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ NCAထိုုးျပီးေရွ႕ ကိုု ခရီးဆက္ႏုုိင္ဖိုု႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ႏွစ္ဖက္လုုံးက ေက်ာ္လႊားရမယ့္ အဓိက အခ်က္(၂) ခုုရွိပါတယ္။
နံပါတ္ (၁) အေနနဲ႕ UPWC နဲ႕ NCCT တိုု႕အၾကား အတည္ျပဳထားတဲ့ NCA မူၾကမ္းပါအခ်က္မ်ားကိုု ေလာခီးလာ အျပီး ျပင္ဆင္ဖိုု႕ဆိုုျပီးအဆိုုျပဳထားခ်က္ ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကိုု ျပီးျပတ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးဖုုိ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ေတြ အေပၚမွာ NCCT ပဲျဖစ္ျဖစ္ SD ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အစိုုးရ အေနနဲ႕ ကေတာ့ မူတစ္ခုုတည္းနဲ႕ ေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။

ဒီအခ်က္ေတြအေပၚ အစိုုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ေတြကိုု NCCT နဲ႕ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ အတိုုင္း SD ကိုုလည္း တစ္ခ်က္ျခင္း ရွင္းျပသြားမွာပါ။ ေလာခီးလာက ထြက္ေပၚ လာတဲ့ ျပင္ဆင္ရန္ဆိုုတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ အခ်က္ေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က တိုုင္းရင္းသား ေတြရဲ႕စိုုးရိမ္မႈေတြကိုုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။ 

ဒါေတြကိုုေလ်ာ့က်ေစဖုုိ႕ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ဖက္က ထပ္မံရွင္းျပဖုုိ႕လည္း ဆႏၵရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြ ကလည္း ထိဖိုု႕တိုု႕ဖိုု႕ ျပင္ဆင္ဖုုိ႕ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ NCA စာခ်ဳပ္ စာေခ်ာဖို႕အတြက္ လိုအပ္္တာေတြကို ျပင္ဆင္သြားဖို႕ က်ေနာ္တို႕ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

နံပါတ္ (၂) ကေတာ့ အားလုုံးပါဝင္ေရးလိုု႕ ဆိုုတဲ့ အဆိုုျပဳခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုုးရ အေနနဲ႕ NCCT နဲ႕ စေဆြးေႏြးကတည္းက အစိုုးရဖက္က ဘယ္အဖြဲ႕ ေတြနဲ႕ ပထမဦးဆံုး လက္မွတ္ထိုုးမယ္ဆိုုတဲ့ ဒီမူဝါဒကိုု ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အခုုလည္း ဒီအေျခခံ အေပၚမွာ ရပ္တည္ျပီး ပါဝင္သင့္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္ႏိုုင္တဲ့ နည္းလမ္းကိုု ေဆြးေႏြး ညိွႏိူင္းပါမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ နိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုု တံခါးေပါက္ ဖြင့္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အင္အားစုု အားလုုံး ပါဝင္ လာႏိုုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုုးရ ရဲ႕ မူက ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မွဳျဖစ္စဥ္(Process)အသက္၀င္ ေနေရး အေပၚမွာ အေျခခံပါ တယ္။ ဒါမွ ေရွ႕ဆက္လိုု႕ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အစိုုးရ မွာလည္း အခ်ိန္အကန္႕အသတ္ရွိပါတယ္။ စက္တင္ဘာလ ဆန္းကစျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြကိုု လုုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကာလထဲမွာ ခိုုင္ခိုုင္မာမာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုု မရႏိုုင္ခဲ့ဘူးဆိုုရင္ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ NCA လိုု သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးကိုု အဖြဲ႕ေတြ အစုုံအလင္နဲ႕ ထပ္ညိွဖိုု႕ဆိုုတာ ေနာင္တက္လာတဲ့ အစိုုးရ ေပၚမွာသာ မူတည္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္က်ရင္ Process က အသစ္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဒီအစည္းေဝးမွာ ႏွစ္ဖက္လုုံးက ဝိုုင္းဝန္းၾကိဳးပမ္းျပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးႏိုုင္တဲ့အထိ ညိွႏိူင္းေဆြးေႏြး သေဘာတူညီမႈေတြ ရရွိၾက လိမ့္မယ္ လိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ NCA ကိုု လက္မွတ္ေရးထုုိး ႏိုုင္ခဲ့ရင္ေတာင္ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ဖက္လုုံးမွာ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းရမယ့္ လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တနင့္တပိုုး ရွိလာမွာပါ။ အခုု ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ပင္ပန္းတာထက္ ပိုုျပီးပင္ပန္းခက္ခဲတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကိုု ေက်ာ္ျဖတ္ၾကရဦး မွပါ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ အခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႕ ႏွစ္ဖက္လုုံးက လမ္း ေၾကာင္းတစ္ခုုထဲမွာ အတူတူ ေလွ်ာက္ေနတဲ့ လုုပ္ေဖာ္ကိုုင္ဖက္ေတြအျဖစ္ စိန္ေခၚမႈေတြကိုု အတူ ရင္ဆိုုင္ၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂုုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႕ ယေန႕ အစည္းအေဝးကေန ေရွ႕ဆက္သြားႏိုုင္မယ့္ ရလဒ္ ေကာင္း ေတြ ထြက္ဖိုု႕ NCA ကိုု လက္မွတ္ေရးထိုုး ႏိုုင္ဖိုု႕ ကြ်န္ေတာ္တိုု႕ ႏွစ္ဖက္လံုး ဝိုုင္းဝန္းၾကိဳးစားၾကပါစိုု႕လိုု႕ ဆႏၵျပဳပါတယ္။

အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

@Hla Maung Shwe , Photo : Nyo Ohn Myint
Yangon Media Group
Myanmar Peace Center


No comments:

Post a Comment

My Blog List