Thursday, August 07, 2014

“ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔” ခံယူခ်က္ရွိတဲ့ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးသစ္နဲ႔ လုိတုိရွင္း ေမးျမန္းခန္း


မီဒီယာကို စိတ္၀င္စားသူ၊ ေလ့လာသူ၊ တစ္ဖက္မွာေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး။ ဒီေတာ့ မီဒီယာေတြကို ျပန္ၿပီး ေထာက္ျပ တည့္မတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္သူ။ အဲဒီအခါ မီဒီယာသမားေတြနဲ႔ အျငင္းထြက္တဲ့ အထိ တစ္ခါ တရံ ျပႆ     နာေတြ ရွိခဲ့ၾကဖူးတယ္။ 

စစ္တပ္မွာ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ရာထူးအထိ ေသနတ္ကိုင္ၿပီး တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူက ေနာက္ေတာ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေန အခု ေတာ့လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အတည္ၿပဳ ခ်က္နဲ႔ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ကစလို႔ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးအထိ ရာထူးအဆင့္ဆင့္တိုးကာ ကေလာင္ ကိုင္တဲ့ မီဒီယာသမားေတြကို ကူညီသူ၊ ေ၀ဖန္ ေစာေၾကာတတ္သူ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးသစ္ ဦးရဲထြဋ္ကို မဇၩိမက ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးသြားတာကို ကိုယ့္ဘာသာ ဘယ္လိုသုံးသပ္မိသလဲ။ အစိုးရ သက္ တမ္းလက္က်န္ တစ္ႏွစ္နဲ႔ ရွစ္လအတြင္း ၀န္ႀကီး အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏိုင္မယ့္ မီဒီယာနဲ႔ ပတ္ သက္တဲ့ လုပ္ငန္းသုံးခုေလာက္ကို စဥ္းစားမိပါသလား။ ဘာေတြပါလဲ။

၀န္ႀကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုးသြားတဲ့အတြက္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွာစတင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ကတည္း က စိတ္ကူးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရၿပီလို႔ ခံစားမိပါတယ္။ လာမယ့္ကာလအတြင္းမွာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္တာ ႏွစ္ခုပဲရိွပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက အစိုးရနဲ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ားၾကားမွာ က်င့္၀တ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈကို အေျခခံတဲ့ မီဒီယာဆက္ဆံေရးထူေထာင္ ဖို႔ပါ။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ အမ်ားျပည္သူ၀န္ ေဆာင္မႈမီဒီယာဥပေဒ ေပၚထြက္လာၿခင္း မရိွေသးသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား ကို အမ်ားျပည္သူ၀န္ ေဆာင္မႈမီဒီယာမ်ားရဲ႕ လကၡဏာမ်ားနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတရဲ႕ ေျပာခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္အျဖစ္ ဆက္တာ၀န္ယူမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ သမၼတရဲ႕ အေကာင္းအဆိုး ဂုဏ္ ရည္ကို မကာကြယ္ဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြအတြက္ တံတုိင္းအျဖစ္မေနဘဲ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုအက်ဳိးရည္တဲ့ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ပုံေဖာ္ႏိုင္မလား။ ဘယ္လိုပုံေဖာ္ႏိုင္မလဲ။ (ကိုယ္က ဦးေဆာင္ျပမယ္၊ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနေတြမွာ သတင္းမီဒီယာဆိုင္ရာ တာ၀န္ခံေတြ ေပၚလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္ စသျဖင့္)။

ႏုိင္ငံတကာမွာလည္း ေျပာခြင့္ရပုဂ္ၢိဳလ္ ဆိုတာဟာ မိမိကိုုယ္စားျပဳရတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္ / အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူ၀ါဒ မ်ားကို ျပည္သူေတြ ပိုသိေအာင္၊ ပိုၿပီးနားလည္ေအာင္ေဆာင္ ရြက္ေပးရသူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္က လည္း ျပည္သူ ေတြက မိမိတို႔အဖြဲ႕အစည္းကို ဘယ္လိုထင္ျမင္ယူဆတယ္ဆိုတာ သိေအာင္ ေလ့လာျပီး အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မူ၀ါဒခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ ျပည္သူ႔သေဘာထားကို ထည့္စဥ္းစားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရသူျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို က်န္၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအရာရိွမ်ား နား လည္ေအာင္ စံနမူနာျပ လုပ္ေဆာင္ျပဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘြတ္၀န္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားတယ္၊ ခင္ၾကတယ္၊ စၾကတယ္။ ၀န္ႀကီးကလည္း မင္းတို႔ေရးတာ မင္းတို ႔ တာ၀န္၊ အဆင့္အတန္းဆုိၿပီး ျပထားတယ္။ ဒါဟာလႈံ႔ေဆာ္မႈလား၊ ဆြဲေဆာင္မႈနည္းစနစ္ တစ္ခု လား။ ပုံစံ ေၿပာင္းဖို႔ ရွိပါသလား။

အဲဒါဟာ အသစ္ရရိွလာတဲ့ အင္တာနက္လြတ္လပ္မႈကို တာ၀န္သိသိက်င့္သံုးတတ္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပး ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလိုဖြင့္ေပးထားတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္စာမ်က္ႏွာမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လာေရာက္ေရးသားေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ႐ိုင္းစိုင္းတဲ့ ေရးသားခ်က္မ်ား ေၾကာင့္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေပမယ့္ အက်ဳိးကအျပစ္ထက္ပိုမ်ားတဲ့အတြက္ ဒီအတုိင္းပဲ ဆက္ထား ပါ့မယ္။

မီဒီယာလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီးကေလ့လာတယ္၊ ေျပာတယ္၊ ေရးတယ္။ မီဒီယာေတြ မွားတာကို လည္း၀န္ႀကီးကေအာ္ေလ့ရွိတယ္။ မီဒီယာေတြကို ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲ။မီဒီယာေတြဟာ အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူမ်ားၾကား၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းကကြဲျပားၿခားနားတဲ့ အုပ္စုေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကား ဆက္ သြယ္ေပးတဲ့ေပါင္းကူးတံတားပါ။ တံတားအရည္အေသြးေကာင္းရင္ ကူးလူး ဆက္ဆံမႈ ေကာင္းတာေပါ့။ တံတားပ်က္ ေနရင္ဆက္ ဆံေရးေတြ ျပတ္ေတာက္ျပီး နားလည္မႈလြဲဖို႔ ပိုမ်ားတာေပါ့။

အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာေတြ (ေၾကးမုံ၊ ျမန္မာ့အလင္း)ကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ အစိုးရက ေျပာင္းလဲေပး မယ္ဆို မဇၩိမ အပါအ၀င္ ပုဂၢလိကသတင္းစာေတြက သေဘာက်မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒါဆို တန္းညီၿပိဳင္ ပြဲလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ ႐ုပ္သံကိုသာ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ အျဖစ္ထားၿပီး၊ အစိုးရအေနနဲ႔ အစိုးရ အာေဘာ္သတင္းစာေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ သတင္းစာအျဖစ္ လုပ္ႏိုင္/ မလုပ္ႏိုင္။ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ေပးပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မီဒီယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထဲက ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုက ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ မတူကြဲျပားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ကြဲျပားျခားနားတဲ့ သတင္းအရင္းအျမစ္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆီက ရရိွႏုိင္ေရး တစ္နည္းအားျဖင့္ ဗဟုမီဒီယာ၀ါဒထြန္းကားေရးနဲ႔ မီဒီယာလက္၀ါးႀကီး အုပ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႐ုပ္သံမီဒီယာမွာေရာ၊ ပံုႏိွပ္မီဒီယာမွာပါ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈ၊ ပုဂၢလိကနဲ႔ လူမႈအေျချပဳမီဒီယာ  Public, Private, Community Media  မ်ား ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားလည္း အဂၤလန္မွာ ေနခဲ့တာပဲ။ မားေဒါ့ရဲ႕ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈက ၿဗိတိသွ်ေရြးေကာက္ပြဲ အေပၚဘယ္ေလာက္ ၾသဇာသက္ေရာက္တယ္ဆိုတာ ေတြ႕ခဲ့မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာ ျမန္မာမားေဒါ့ လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြရိွတယ္။ ဒါကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူ ၀န္ေဆာင္မႈမီဒီယာ ေကာင္းေကာင္း ရိွဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပုဂၢလိကသတင္းစာ အျဖစ္ေျပာင္းဖို႔ အေၾကာင္းမရိွပါဘူး။

၀န္ႀကီးက လူေတြနဲ႔ နီးေအာင္ေနတယ္။ အတူစားတယ္၊ စကားေျပာတယ္လို႔ တင္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြ အရ သိရပါတယ္။ အဲဒီလိုဆက္ေနဦးမလား။ အႏၱရာယ္တစ္ခု ခုရွိမွာကို မစိုးရိမ္ဘူးလား။ ၀န္ႀကီးဌာနက ၀န္ ထမ္းေတြနဲ႔ေရာ အဲဒီလိုေနသလား။ ၀န္ႀကီးကို သူတို႔ ခင္ၾကသလား။

ကၽြန္ေတာ့္၀န္ထမ္းေတြနဲ႔ အခုလိုပဲ ရင္းရင္းႏီွးႏွီးေနပါတယ္။ တာ၀န္အရေၿပာရဆိုရ၊ လုပ္ရတာက တစ္ပိုင္း ေပါ့။ လူမႈေရးပိုင္းကေတာ့ မိသားစုလိုပဲေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခင္၊ မခင္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္ဆက္ တုိက္တာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ ျပန္ဆက္က ၀န္ထမ္းေတြကိုေမးတာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ၀န္ႀကီးျဖစ္ေတာ့လည္း ဘာမွေၿပာင္းလဲစရာမရိွပါဘူး။ ျပည္သူေတြၾကားကို တတ္ႏိုင္သမွ်သြားမွာပါ။ ေနျပည္ေတာ္-ရန္ကုန္ကို အ ေ၀းေျပးကားနဲ႔ သြားတာမ်ဳိးေတာ့ လုပ္ခ်င္မွလုပ္ႏုိင္မွာေပါ့။ ျပည္သူေတြ အသံကို ၾကားရဖို႔၊ သူတို႔ကို နားလည္ ႏိုင္ဖို႔အေကာင္းဆံုးနည္းက သူတို႔ထဲကို ၀င္ေရာက္ထိေတြ႕ ျခင္းပဲလို႔ ခံယူထားပါတယ္။ အႏၱရာယ္ အတြက္ လည္းမစိုးရိမ္ပါဘူး။ ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔ပဲေလ။

Mizzima - News in Burmese

No comments:

Post a Comment

My Blog List