Tuesday, February 04, 2014

ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေရးအပါအ၀င္ White Card မ်ားႏွင့္ ယာယီ မွတ္ပံုတင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို တရားမ၀င္ကတ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရက ေၾကညာေပးရန္ အင္အား ၃၀၀၀ ခန္႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပ


ရခုိင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ခြင့္မ်ား ေပးေရး၊  ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ MSF (နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕) အေနျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားေရးႏွင့္  ဝိႈက္ကတ္မ်ားႏွင့္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို တရားမဝင္ ကတ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရက အျမန္ဆုံး ေၾကညာရန္ဆုိသည့္ အခ်က္မ်ားကို ေဒသခံအင္အား ၃ဝဝဝ ခန္႔တုိ႔က ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတစ္ရပ္ ေဖာ္ေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ပါဝင္သူမ်ားအနက္ ရခုိင္လူမႈကြန္ရက္ နာယကတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးသန္းထြန္းက “အမွန္ကေတာ့ အခုေတာင္းဆုိတဲ့ ကိစၥရပ္အားလုံးသည္ အစုိးရက အေဆာတလ်င္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္။ အစုိးရေဆာင္ရြက္မႈ ေႏွးေကြးေနတဲ့အတြက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြ ပကတိ ခံစားေနရတာကုိ အခုလုိ စစ္ေတြတစ္ၿမိဳ႕လုံးက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပကတိလက္ေတြ႕ ေျမျပင္မွာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဝိႈက္ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူေတြကုိ မဲေပးခြင့္ မ႐ုပ္သိမ္းရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးခံရဖုိ႔ အလားအလာ မ်ားေနပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ယူအင္န္၊ အုိင္အမ္ဂ်ီအုိ ေတြဟာ အကူအညီေပးဖုိ႔ လာတယ္ဆုိတာထက္ ျပည္တြင္းေရးကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ ပုိမ်ားေနတဲ့အတြက္ ရခုိင္တုိင္းရင္းသားေတြက အလုိမရွိတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က အထူးသျဖင့္ MSF လုိ႔ေခၚတဲ့AZG ဟာ ဒီပဋိပကၡကုိ စတင္မီးေမႊးေပးခဲ့တဲ့အဖြဲ႕၊ ထပ္မံဖန္တီးတဲ့အဖြဲ႕၊ အခုေမာင္ေတာ ကိစၥမွာလည္း သတင္းလိမ္ေတြကုိ အဓိကပံ့ပုိး ေပးေနတဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္တဲ့အတြက္MSF လုိ႔ေခၚတဲ့ AZG  အဖြဲ႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕က လုံးဝထြက္ခြာသြားဖုိ႔ ေတာင္းဆုိၾကတာျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသုိ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရျခင္းမွာ မၾကာေသးမီ ရက္ပုိင္းအတြင္းက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ဒုခ်ီးရားတန္းေက်းရြာတြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအား ဘဂၤါလီမ်ားက ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေနေၾကာင္း၊ ယခင္ကလည္း အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိခ့ဲေၾကာင္း၊ ယခုဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားမ်ားစြာ ပါဝင္လာသည့္အတြက္ လူအင္အား ၅ဝဝဝ ခန္႔အထိ မ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ဆႏၵျပရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ကြ်န္မတို႔ အခုဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာဟာ ပကတိျဖစ္ပ်က္ေနတာကုိ အေျခခံၿပီး ျပတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒအား လႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုိတ့ဲအခ်က္ရယ္၊ ဝိႈက္ကတ္မ်ားႏွင့္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကတ္မ်ားကုိ သန္းေခါင္စာရင္း မေကာက္မီ တရားမဝင္ကတ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရက အျမန္ဆုံးေၾကညာရန္ဆုိတဲ့ အခ်က္ေတြပါမယ္။ အေရးႀကီးဆုံး တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဒသတြင္း လုံျခံဳေရးတာဝန္ယူထားတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကုိ ေခတ္မီလက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ေပးေရးနဲ႔ ကုိယ္ပုိင္ခုခံ ကာကြယ္ႏိုင္ခြင့္ေတြ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးထားဖုိ႔ရယ္ဆုိတဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးသင့္တာကုိ အျမန္ဆုံး လုပ္ေပးပါလုိ႔ ေျပာခ်င္တယ္”ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ ပါဝင္သူမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ရခုိင္အမ်ိဳးသမီး ကြန္ရက္မွ ေဒၚညိဳေအးက ေျပာၾကားသည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးေရးႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ႏုိင္ခြင့္မ်ား ေပးေရး၊  ႏုိင္ငံျခား အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ MSF (နယ္စည္းမထား ဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕) အေနျဖင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားေရးႏွင့္ဝိႈက္ကတ္မ်ားႏွင့္ ယာယီမွတ္ပုံတင္ကတ္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ားကို တရားမဝင္ ကတ္မ်ားအျဖစ္ အစုိးရက အျမန္ဆုံး ေၾကညာရန္ အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြက္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၉ ရက္ က ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ဆႏၵျပရာတြင္ ဟစ္ေႂကြးမႈမ်ားကုိလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယင္းသုိ႔ ဟစ္ေႂကြးရာတြင္လည္း ၁၉၈၂ ႏုိင္ငံသားဥပေဒ-ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးပါ။ White Card ကုိ မဲေပးတာ-မလုိခ်င္၊ မလုိခ်င္၊ ေဒသခံျပည္သူ လုံျခဳံေရး-ခ်က္ခ်င္းလုပ္၊ ခ်က္ခ်င္းလုပ္၊ ဘဂၤါလီ ဘက္လုိက္ႏုိင္ငံမ်ား-လက္မခံ လက္မခံ၊ ဘဂၤါလီဘက္လုိက္ ယူအင္န္အဖြဲ႕-အလုိမရွိ၊ အလုိမရွိ၊ MSF လုိ႔ေခၚတဲ့ AZG ခုနစ္ရက္အတြင္း ထြက္၊ ထြက္ အစရွိေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈသည္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လက္နက္ကိုင္ၿပီး ခုခံကာကြယ္ပုိင္ခြင့္ မရွိခဲ့သျဖင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္၊ ဒုခ်ီးရား တန္းေက်းရြာတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သကဲ့သုိ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ တ႐ုတ္သုသာန္အား ၿဖိဳဖ်က္မႈကုိ တားဆီးခ့ဲသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ႏွစ္ဦးကုိ ဒဏ္ရာရေအာင္ သတ္ျဖတ္ခဲ့ရာ တစ္ဦးမွာ ေသဆုံးခဲ့ရသျဖင့္ လုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္လည္း အေရးပါေသာ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ဆရာေတာ္ ဦးဥတၱမပန္းျခံကေန စထြက္တယ္။ လမ္းမႀကီးအတုိင္း သြားၿပီး ဘီလူးမတံတားကေန မင္းဘာႀကီး လမ္းဘက္ကုိ ခ်ိဳးတယ္။ မင္းဘာႀကီးလမ္းကေန ဝကၤပါကြင္းကို သြားၾကတယ္။ အဲဒီမွာ လူစုမခြဲခင္ ဒီလုိဆႏၵျပရတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူေလးဦးကေန ျပန္လည္ရွင္းျပတယ္။ ရဲေတြေသရတဲ့ကိစၥ၊ အျဖဴကတ္ ကုိင္ထားတဲ့ကိစၥ၊ အစုိးရပါဝင္မႈ အားနည္းတဲ့ ကိစၥေတြကုိ တစ္ေယာက္ ငါးမိနစ္ခန္႔စီ ရွင္းျပတာလည္း ရွိပါတယ္”ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ကုိသူရိန္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ယခု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ ပါဝင္သူ အမ်ားအျပားရွိခဲ့ၿပီး လူထုတစ္ရပ္လုံးကလည္း ေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူ စုစုေပါင္း ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ခန္႔ ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယခုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတြင္ အေရအတြက္ အမ်ားဆုံး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ကိုသူရိန္ထြန္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကုိ  ရခိုင္လူမႈကြန္ရက္မွ ဦးေဆာင္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည့္အျပင္ သံဃာေတာ္ မ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

My Blog List