Friday, February 05, 2016

NLD အစုိးရရင္ဆိုင္ရမယ့္ ေထြအုပ္ဌာန

အစိုးရသစ္ကတိုင္းျပည္ကိုငါးႏွစ္ၾကာဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။

ျမန္မာျပည္မွာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီးတစ္ခုလံုးကိုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေန႔စဥ္ ေမာင္းႏွင္ေနတာကေထြအုပ္လို႔ ေခၚၾကတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီး ဌာနပါ။

ေထြအုပ္ဌာနဟာရဲတပ္ဖဲြ႔လိုပဲျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ေအာက္မွာရိွပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္တာဝန္ယူမယ့္သူဟာကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကစိတ္ႀကိဳက္ေစလႊတ္ထားတဲ့စစ္အရာရိွျဖစ္ရမယ္လို႔ယခင္တပ္မေတာ္အစုိးရအခ်ိန္ယူေရးဆဲြ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကဆိုပါတယ္။
“တစ္တိုင္းျပည္လံုးကိုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကအုပ္ခ်ဳပ္ေနသလိုျဖစ္ေနတယ္”လို႔ NLDပါတီရဲ႕ဥပေဒအၾကံေပးေရွ႕ေနဦးကိုနီကသံုးသပ္ပါတယ္။
အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔တာဝန္ယူမယ္ဆိုတ့ဲNLDပါတီကအစုိးရအဖဲြ႔ႏိုင္ေပမဲ့တပ္မေတာ္ဟာေထြအုပ္ဌာနကတစ္ဆင့္တုိင္းျပည္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီးတစ္ခုလံုးအေပၚ ၾသဇာႀကီးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
စစ္အစုိးရမ်ားလက္ထက္ အေရးပါခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔ေထြအုပ္ဌာနဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းရဲ႕ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရေခတ္မွာေပၚေပါက္ ခဲ့တာပါ။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းဖဲြ႔စည္းခဲ့တဲ့ အစုိးရေတြက လည္းဒီဌာနကုိဆက္လက္ ထားရိွခဲ့ပါတယ္။

ဒီဌာနဟာတစ္တိုင္းျပည္လံုးရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားႀကီးလည္ပတ္မႈမွာအဓိကအက်ဆံုးအဖဲြ႔အစည္းျဖစ္ေနတယ္၊ျမန္မာျပည္ရဲ႕အင္အားအေကာင္းဆံုးအဖဲြ႔အစည္းတပ္မေတာ္ေတာင္မွ ေထြအုပ္ေလာက္ ျပည္သူလူထုၾကားထဲကို စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈမရွိဘူးလို႔၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ကၾကည္ျပာခ်စ္ေစာနဲ႔Matthew Arnold တို႔ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ေထြအုပ္ဌာနအေၾကာင္းစာတမ္းမွာသံုးသပ္ထားပါတယ္။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေထြအုပ္ရဲ႕ဖဲြ႔စည္းပံု၊ တာဝန္၊ အခန္းက႑ေတြဟာ၁၉၈၈ မွာေပၚေပါက္လာတ့ဲစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာအစျပဳတယ္၊ဝန္ထမ္းအင္အားနဲ႔ အေရးပါအရာေရာက္မႈကအဆက္မျပတ္ႀကီးထြားလာခဲ့တယ္လို႔စာတမ္းမွာဆက္လက္ေရးသားထားပါတယ္။

၁၉၈၈ မွာေထြအုပ္ဝန္ထမ္းေပါင္း၂၆,၂၃၆ ဦးရွိရာကေန ၁၉၉၅ မွာ ၃၁,၃၃၉ ဦးအထိရွိလာတယ္လို႔ စာတမ္းကဆိုပါတယ္။ဒီေန႔အခ်ိန္မွာေတာ့ အေရအတြက္ ေလးေထာင္ေက်ာ္ ပုိၿပီးတုိးလာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ေထြအုပ္ဟာဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနေပါင္း သံုးဆယ္ေက်ာ္၊ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ရပ္ကြက္/ေက်းရြာေပါင္းေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္အၾကားမွာၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

အခြန္ေကာက္ခံမႈ၊ရပ္ရြာလံုၿခဳံေရးနဲ႔ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔ကူညီေရးအဖဲြ႔ေတြမွတ္ပံုတင္ေရး၊ရပ္ရြာအတြင္းကလူဦးေရအတိုးအေလ်ာ့၊ အေရႊ႕အေျပာင္းမွတ္တမ္းယူတဲ့ကိစၥေတြကိုဒီဌာနရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာေတြ႔ရမွာပါ။

ပဲြလမ္းသဘင္က်င္းပခြင့္ထုတ္ေပးမႈကေနအစုိးရဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကိုအေရးယူေဆာင္ရြက္တဲ့အလုပ္အထိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိတာဝန္ယူခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။၂ဝ၁၁ခုႏွစ္မွာအစိုးရပံုစံအသစ္နဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အခါ ျပည္နယ္/တိုင္းေထြအုပ္ဌာနအႀကီးအမႉးဟာျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕အတြင္းေရးမႉးျဖစ္လာပါတယ္။

ၿမဳိ႕နယ္ေပါင္း၃၃ဝမွာရိွတဲ့ၿမဳိ႕နယ္အဆင့္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြကိုလံုၿခဳံေရး၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေတြကိုစီစဥ္ညႊန္ၾကားၿပီးရရွိလာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြကိုခရိုင္၊ျပည္နယ္/တိုင္းစသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္တင္ျပရပါတယ္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအျဖစ္ ငါးႏွစ္ၾကာ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ေဒၚညိဳညဳိသင္းကျပည္သူတိုက္ရိုက္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြရွိေနေပမယ့္အစိုးရအဖဲြ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကိုအဓိကအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေမာင္းႏွင္ေနသူေတြက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေရြးခ်ယ္ခန္႔ အပ္ ထားတဲ့စစ္ဘက္အရာရွိေဟာင္းေတြျဖစ္ေနတာဟာႏိုင္ငံ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ဆို ပါတယ္။

“ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့အစိုးရရယ္၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထား တာမဟုတ္ေပမယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့အစိုးရရယ္ဆိုၿပီးႏွစ္ခုစင္ၿပဳိင္လိုျဖစ္ေနတာ”လို႔ေဒၚညိဳညိဳသင္းကသံုးသပ္ပါတယ္။ျပည္နယ္/တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီး မ်ားေထြအုပ္ေတြအေပၚၾသဇာလႊမ္းေရးကအစုိးရသစ္လက္ထက္အႀကီးမားဆံုးအခက္အခဲေတြထဲပါဝင္မယ္လို႔သူကဆုိပါတယ္။ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနဲ႔ေထြအုပ္အေရးပါအရာေရာက္ခဲ့တဲ့ေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ယခင္စစ္အစုိးရစိတ္ႀကိဳက္ပံုေဖာ္ခဲ့တဲ့ျပည္နယ္/တိုင္းအစုိးရတို႔ၾကားငါးႏွစ္ၾကာဆက္စပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္ဆိုတ့ဲအသံမၾကားခဲ့ရပါဘူး။သို႔ေသာ္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔မွာပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ျပန္ၾကားေရးစတဲ့ဝန္ႀကီး ဌာနရွစ္ခုရဲ႕ဝန္ႀကီးေဒါက္တာဘေမာင္ကေထြအုပ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးဟာ အလံုးစံုေျပလည္မႈ မရိွခဲ့ပါဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။

စာအဝင္အထြက္ကအစျပဳလို႔ဝန္ႀကီးေတြရဲ႕ခြင့္ရက္ကိစၥေတြအထိတိုင္းအစုိးရအဖဲြ႔အတြင္းေရးမႉးေထြအုပ္အရာရိွဆီကိုျဖတ္သန္းေနရတယ္၊ အဲဒီအရာရိွ ရဲ႕လက္ေအာက္ခံသေဘာျဖစ္ေနတဲ့အတြက္စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ရေၾကာင္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးေတြကေနျပည္ေတာ္အစည္းအေဝးတခ်ဳိ႕မွာတင္ျပၾကတယ္လို႔ ေဒါက္တာဘေမာင္ကဆိုပါတယ္။

တာဝန္ရိွသူမ်ားကေတာ့ ေထြအုပ္ဌာနေတြေၾကာင့္အစုိးရအဖဲြ႔အသြင္ ကူးေျပာင္းရာမွာပိုအဆင္ေျပလိမ့္မယ္ဆုိတ့ဲအေျဖကုိပဲေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ သူကရွင္းျပပါတယ္။
“အစိုးရသစ္ကိုလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ေနရာမွာရံုးဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲအေနနဲ႔ေထြအုပ္အရာရွိဟာဆက္တိုက္ရွိေနမွ အခ်ိတ္အဆက္မိမယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုသူတို႔ ျပန္ေျဖပါတယ္”လို႔ေဒါက္တာဘေမာင္ကေျပာပါတယ္။ NLDအစုိးရသစ္ ကေတာ့ ျပည္နယ္/တုိင္းအစုိးရအဖဲြ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ေထြအုပ္အရာရိွတို႔ၾကား ျပႆနာ ျဖစ္လာရင္ ျပတ္ျပတ္သားသားကိုင္တြယ္ဖြယ္ရိွတယ္လို႔ ေရွ႕ေနဦးကိုနီကသံုးသပ္ပါတယ္။

“ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕တာဝန္ကဘယ္နားသြားထားမလဲ။ သူ႔(ေထြအုပ္အရာရိွ) အထက္မွာဝန္ႀကီးေတြအမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။အဲဒီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ဝန္ႀကီးေတြထိုင္တဲ့အစည္းအေဝးကတိုင္း(ေဒသႀကီးအဆင့္) အတြက္အျမင့္ဆံုးပဲ။
ခိုင္းတာလုပ္ရမွာေပါ့၊အဆင္မေျပလို႔ကိုမရဘူး၊အဆင္မေျပရင္ထုတ္ပစ္လိုက္ရံုပဲ”လို႔ဦးကိုနီကေျပာပါတယ္။ျပည္နယ္/တိုင္းအစိုးရအဖဲြ႔ေတြအတြက္ ဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြမ်ားစြာရွိတဲ့အတြက္ ေထြအုပ္အရာရိွျဖစ္တဲ့အစိုးရအဖဲြ႔အတြင္းေရးမႉးေတြကိုကိုင္တြယ္နိုင္ဖို႔ကိစၥဟာသက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႔ေတြရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြေပၚမွာပဲမူတည္ေနတယ္လို႔ေဒၚညိဳညဳိသင္းကဆိုပါတယ္။
“ကိုယ့္မွာအရပ္သားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ဝန္ႀကီးေတြကအရည္အခ်င္းျပည့္မီမယ္ဆိုရင္ေတာ့ဒီေထြအုပ္ကိုအားကိုးစရာမလိုပါဘူး”လို႔ေဒၚညိဳညဳိသင္းက သံုးသပ္ပါတယ္။ေထြအုပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးNLDအစုိးရလက္ထက္မွာသမၼတအာဏာသံုးၿပီးေထြအုပ္ဌာနကုိဖ်က္သိမ္းေရးသို႔မဟုတ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ ေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းဖြယ္ရိွတယ္လို႔ ယူဆသူတခ်ဳိ႕လည္းရိွပါတယ္။
ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းပါးရွင္ ကိုဝကေတာ့ NLD က အစုိးရ အဖဲြ႔သစ္ဖဲြ႔တဲ့အခါမွာအမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူဝါဒအရတပ္မေတာ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေျပလည္ဖို႔ အေရးႀကီး တ့ဲအေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးကိုင္တြယ္ မႈကညင္သာဖြယ္ရိွတယ္လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

"ေထြအုပ္ဌာန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္၊ အဲဒီလိုလုပ္တ့ဲအခါ(ေထြအုပ္ဌာနက) ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရိွတဲ့ အတြက္၊ ျပည္ထဲေရးကလည္းကာခ်ဳပ္ရဲ႕ေအာက္မွာရိွတဲ့အတြက္ တပ္နဲ႔ သေဘာတူညီမႈ မရမခ်င္းေတာ့ ဒီလုိလုပ္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး" လို႔ သူကသံုး သပ္ပါတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာဌာနတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္ရ မယ္ဆိုတာကိုMyanmarNowကဆက္သြယ္ေမးျမန္းခြင့္ရခဲ့တ့ဲေထြအုပ္အရာရိွေတြကသေဘာတူၾကပါတယ္။ေထြအုပ္ရဲ႕နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉးဦးလွမ်ဳိးကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရလုပ္သင့္ တယ္ဆိုေသာ္လည္းအတင္းလုပ္ယူမယ့္အစားအခ်ိန္ယူၿပီးေျပာင္းရမယ္ လို႔သူကေျပာပါတယ္။
“ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုတာေတြကအမ်ားႀကီး၊အေကာင္းေတြခ်ည္းေျပာလို႔ကမရဘူးေလ”လို႔ေနျပည္ေတာ္မွာရံုးထိုင္တဲ့ ဦးလွမ်ဳိးကဆိုပါတယ္။ရန္ကုန္၊ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးျမင့္လြင္ကိုသူ႔ရံုးခန္းမွာသြားေရာက္ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာေတာ့ ေထြအုပ္ ဌာနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရ အဖြဲ႔ကအေကာင္အထည္ေဖာ္လာမွာေတြကိုအျငင္းပြားစရာမရိွဘူးလို႔ သူကဆိုပါတယ္။
“တက္လာမယ့္အစိုးရအေပၚမွာပဲမူတည္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့လာမယ့္အစိုးရရဲ႕မူဝါဒေတြ၊ ေပၚလစီေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔က အသင့္ ပါပဲလို႔ဦးျမင့္လြင္ကေနာက္မွီကုလားထိုင္ကေနခႏၶာကိုယ္ကိုတစ္ခ်က္ဆန္႔လိုက္ရင္းေျပာပါတယ္။မၾကာေသးခင္ကကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ေတြ႔ဆံုရာမွာေထြအုပ္ဌာနနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနတို႔အေၾကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းရိွမရိွဆိုတာကုိေတာ့ မသိရေသးပါဘူး။
ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ ၾသစေတးလ်သံအမတ္ေဟာင္း Mr. Trevor Wilson ကေတာ့ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ရာမွာျပည္ထဲေရးဌာနကိုစစ္တပ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာထားဖို႔အေျခခံဥပေဒမွာထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းထားျခင္းကလုိလည္း မလုိအပ္၊ သင့္ေလ်ာ္မႈလည္းမရိွဘူးလို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။

“အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ၾကေတာ့မယ္ဆုိရင္ပထမဆံုး ျပင္သင့္တာက ေတာ့ျပည္ထဲေရးဌာနကိုတပ္မေတာ္ရဲ႕တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ကေနေရႊ႕ဖို႔ ဆိုတ့ဲအခ်က္လည္းပါဝင္သင့္ပါတယ္”လို႔ Mr. Trevor Wilson က ေျပာ လိုက္ပါတယ္။

ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ/Myanmar Now)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)

No comments:

Post a Comment

My Blog List