Wednesday, February 03, 2016

တုိင္းရင္းသားအမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္သစ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထား


တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ ေျခာက္ဦးက သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ တြန္းအား ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၾကမည့္ ပံုစံတို႔အေၾကာင္း ေျပာျပၾကသည္ ။ ေဖေဖာ္ဝါရီလဆန္း လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ မ်က္ႏွာသစ္မ်ား ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ ယခင္လူေဟာင္း အနည္းငယ္သာ ပါဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီဝင္မ်ားေနရာတြင္ အနီေရာင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ပါတီဝင္တို႔က ေနရာယူၾကမည္။ ေက်ာင္းဆရာေဟာင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔တြင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူ၊ ကဗ်ာဆရာ၊ ဂီတသမားတို႔က ယခင္အစိုးရ အရာရွိေဟာင္းႀကီးမ်ား ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကမည္။ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳ မ်ားျပားသူတို႔၏ ေနရာတြင္ အေတြ႔အၾကံဳ နည္းသူတို႔ျဖင့္ အစားထိုးေတာ့မည္။

လႊတ္ေတာ္တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ အနည္းငယ္သာ ပါဝင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ပဲြကာလ အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၊ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဝိုင္းဝန္း ေထာက္ခံမႈ စသည့္ အခ်က္တို႔ေၾကာင့္ ေထာက္ခံမဲမ်ား ကြဲသြားခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္ မရရွိခဲ့ေပ။ ႏိုဝင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ တုိင္းရင္းသားပါတီ ၁၁ ခုသာ ရွိခဲ့သည္။

ယခုလာမည့္ ပါလီမန္သစ္က တိုင္းရင္းသား ေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္း ရွိမည္ေလာ။ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ NLD ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ အသံကို တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေက်ာ္လြန္ႏိုင္မည္နည္း။ Myanmar Now သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ငါးခုမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံထားရသူ ေျခာက္ဦးက သူတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္၊ တြန္းအား ျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။

စုိင္းဝမ္လႈိင္ခမ္း၊ ၃၅ ႏွစ္
ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၃

ကြ်န္ေတာ္က လူမႈေရးလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းကပါ။ လူငယ္ေတြနဲ႔ တြဲၿပီး ပညာေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အစရွိတဲ့ က႑မ်ဳိးေတြမွာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ လူငယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အေၾကာင္းအရာ ကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြအတြက္ ဦးတည္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသမွာေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးဟာ သတိထား ကိုင္တြယ္ရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုပါ။ အခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိသလို ဒီေနရာေတြဟာ စစ္တပ္နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ျခယ္လွယ္မႈေအာက္မွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြဟာ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အသိပညာ မရွိၾကသလို ဆိုးက်ဳိးေတြကိုလည္း မသိပါဘူး။

တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဘဝမွာ အတိတ္က ဘယ္လိုေတြ ခံစားခဲ့ရတယ္ဆိုတာ ျမန္မာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သိေစခ်င္တယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ ဘာလိုအပ္ေနတယ္ ဆိုတာ သူတို႔ သိေအာင္ လုပ္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။
ေျမယာဥပေဒ၊ ပညာေရး ဥပေဒနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေပၚမွာလည္း သက္ေရာက္မႈ ရွိတာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္လာရင္ ကူညီသြားမွာပါ။ ဒီကိစၥေတြဟာ တုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔တင္ သက္ဆုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဘယ္ NLD အမတ္က လုပ္ေဆာင္မႈ အေကာင္းဆံုးလဲ၊ ဘယ္သူက ဆက္ဆံေရး အေကာင္းဆံုးလဲ ဆိုတာေတြကို အျမန္ဆံုး သိေအာင္လုပ္ၿပီး သူတို႔နဲ႔အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ။

လႊတ္ေတာ္သစ္က အာဏာရွင္စနစ္ကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ပါ။
……………………………………………………..

ေဒၚနန္းမိုး၊ ၃၂ ႏွစ္
တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ဳိးသားပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ရွမ္းျပည္နယ္ မန္တံုမဲဆႏၵနယ္

ကြ်န္မမဲဆႏၵနယ္မွာ ကြ်န္မ အႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရဘူးဆိုရင္ ဘာမွ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဟာ အစိုးရသစ္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုပ္ရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ က်ား၊ မ တန္းတူ အခြင့္အေရးနဲ႔ အျခားအခြင့္အေရး ေတြမွာပါ ညီတူညီမွ် ရွိေရးအတြက္ ကြ်န္မ အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္ လိုပါတယ္။ ဒီလိုညီမွ်မႈေတြ ျမန္မာနုိင္ငံမွာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ကြ်န္မတို႔ ပါတီမွာေတာင္မွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၆၅ ဦး အနက္က သံုးဦးပဲ အမ်ဳိးးသမီးေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္အေရး၊ ပါတီကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္နုိင္ငံလံုးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ကိစၥရပ္ပါ။ မိသားစု၊ အေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္သူေတြအၾကားမွာ ခဲြျခားမႈဟာ ရွိေနပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီး ပညာတတ္ေတြ လုိေနပါေသးတယ္။ ဒီအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အမ်ဳိးသားေတြသာ သမၼတျဖစ္ႏုိင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။

မူဝါဒတူတဲ့ အခ်က္ေတြမွာ NLD နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ NLD ထဲမွာလည္း မိတ္ေဆြေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ကြ်န္မ လႊတ္ေတာ္ အေတြ႔ အၾကံဳ မရွိေသးေပမယ့္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ အခ်ိန္ယူ ေလ့လာသြားရင္ေတာ့ ရမွာပါ။
…………………………………………………

ေဒၚထုေမ၊ ၂၈ ႏွစ္
ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၁

စုေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အင္အားကို ကြ်န္မ ယံုၾကည္ပါတယ္၊ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြက မဲဆႏၵနယ္ေတြမွာ NLD ပဲ အမ်ားဆံုး အႏုိင္ရသြားတာကိုေတာ့ စိုးရိမ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို လိုခ်င္လို႔ ျပည္သူေတြက NLD ကို မဲေပးခဲ့ၾကတာပါ။ ဒီအေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ အေျခခံဥပေဒကို ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို တျဖည္းျဖည္း ေဖ်ာင္းဖ်သြားႏုိင္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ မဟုတ္ဘဲ နုိင္ငံေတာ္အတြက္ တကယ္ အလုပ္လုပ္ေနတာဆိုရင္ တိုင္းျပည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုတဲ့အရာကို သူသိပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အာဏာကို ဗဟိုက ခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ မူဝါဒကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ လိုအပ္လိမ့္မယ္။

ပညာေရး စနစ္ကလည္း အားနည္းၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသ အမ်ားအျပားမွာ ညီတူညီမွ် ပညာသင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ မရတဲ့အတြက္ လူငယ္ အမ်ားစုဟာ ေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာ အလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္။ ကြ်န္မဆိုရင္ ရခုိင္မွာ ေမြးတယ္၊ ပညာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ၾကားႏုိင္ဖို႔ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္မွာ မိသားစုနဲ႔ ရန္ကုန္ကို ေျပာင္းလာခဲ့ရတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးက ပညာေရး အေျခအေနဟာ တုိင္းရင္းသား ေဒသေတြက အေျခအေနေတြနဲ႔ အမ်ားႀကီး ကြာဟပါတယ္။ ပညာေရးနဲ႔ လူငယ္ေတြအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံခ်င္ပါတယ္။ လူငယ္ေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း ရွိပါတယ္။
………………………………………………………

ဦးလမာေနာ္ေအာင္၊ အသက္ ၅ဝ
ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကခ်င္ျပည္နယ္ ၊ အင္ဂ်ားယန္မဲဆႏၵနယ္

လာမယ့္အစိုးရ လက္ထက္မွာ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို လံုးဝ မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ ထာဝရရပ္တန္႔ လိုက္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူးေပါ့။ ေဒသခံေတြကေတာ့ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို လုပ္ဖို႔ လံုးဝ သေဘာမတူၾကဘူး။ သယံဇာတ ကိစၥမွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြအတြက္ ေတာ္ေတာ္ေလးကို နစ္နာေနၿပီ။ လာမယ့္အစိုးရ လက္ထက္မွာ သယံဇာတ ကိစၥေတြကို ျပည္နယ္အစိုးရက စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ဖို႔ေတာ့ မလြယ္ေသးဘူးလို႔ေတာ့ ထင္တယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလး ေျပာင္းလဲဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္။

ခုက NLD က ဦးေဆာင္မယ့္ အစိုးရ ေပၚလာၿပီ၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ျပည္သူေတြအားလံုး အားကိုးေနတဲ့သူ၊ တုိင္းျပည္အတြက္ အနစ္နာခံခဲ့တဲ့ လူဆိုေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရး ပိုရလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳေရးမွာ တိုင္းရင္းသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ NLD ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ NLD က တစ္တုိင္းျပည္လံုး မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ရတဲ့အခါမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔လို ျပည္နယ္အက်ိဳးနဲ႔ တုိင္းရင္းသား အက်ိဳးေတြကို အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ အဆိုေတြကို လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ NLD လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္မွာကိုေတာ့ စိုးရိမ္မိပါတယ္။
………………………………………………………..

ေပါင္လြန္မင္းထန္၊ အသက္ ၄၅
ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ ကြန္ဂရက္
ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္
တြန္းဇန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၂

ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အသစ္က အရင္လႊတ္ေတာ္ထက္ ပိုၿပီးအလုပ္ျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္အသစ္ေတြမွာ စိတ္ကူး အသစ္အဆန္းေတြ ရွိမွာပါ။

တုိင္းရင္းသားေဒသေတြက အရမ္း ဆင္းရဲပါတယ္။ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြနဲ႔ အျခားအရာေတြမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေနတာေၾကာင့္ ဒီေဒသေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ ေဒသအတြက္ ကြ်န္ေတာ္ ရည္ရြယ္ထားတာက လမ္းေတြေဖာက္ၿပီး၊ ေနရာ အမ်ားအျပားမွာ လွ်ပ္စစ္မီးေတြ သြယ္တန္းေပးဖို႔ပါ။ လာမယ့္ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ကြ်န္ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္ဟာ အရင္ကထက္ ပိုမိုတိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားဘဝတုန္းက ဇိုမီးေက်ာင္းသား သမဂၢမွာ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရာကေန လူမႈေရး အလုပ္ဘက္ကို ကူးေျပာင္းလုပ္ ျဖစ္တာပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္ကို မဝင္ခင္က ‘ဒီလူေတြကို ကူညီဖို႔ ငါ ေငြဘယ္ေလာက္ လိုမလဲ’ လို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွာေတာ့ ဒီလိုစဥ္းစားလို႔ မရပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္အခု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ျဖစ္ေနၿပီမို႔လို႔ လုပ္ခ်င္တာေတြကို လႊတ္ေတာ္ထဲကေန တစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါၿပီ။

ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အတြက္ NLD က ၁၂ ေနရာ အႏိုင္ရၿပီး ဇိုမီးက ႏွစ္ေနရာတည္း အႏိုင္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ ဘယ္လို လက္တြဲလုပ္မယ္ ဆိုတာ စဥ္းစားရမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အင္အားနည္းေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ႀကိဳးပမ္းသြားပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ိကို ျပည္သူက တင္ေျမွာက္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔အသံအတြက္ လႊတ္ေတာ္မွာ ရွိေနပါမယ္။
………………………………………………………..

ဦးႏိုင္သီဟ၊ အသက္ ၅ဝ
မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္
မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၇

ေရး(ၿမိဳ႕နယ္)ဘက္မွာ ျဖစ္ေနတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံ ကိစၥေတြရယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြ မလိုလားတဲ့ ေက်ာက္မီးေသြး စက္႐ံုေတြ ရပ္တန္႔သြားဖို႔အတြက္ အဆိုေတြ တင္သြင္း၊ ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းသြားမွာပါ။ NLD မွာရွိတဲ့ မြန္လူမ်ိဳးေတြကလည္း ကြ်န္ေတာ့္ အဆိုေတြ ေမးခြန္းေတြကို ကန္႔ကြက္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး။ သူတို႔ေတြလည္း ဒီစက္႐ံုေတြကိုဖ်က္ဖို႔ ဆႏၵရွိမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခု မီးလင္းဖို႔ အတြက္ေပါ့။ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္နဲ႔ျဖစ္ေနေတာ့ တစ္ယူနစ္ကို ငါးရာနီးပါးေလာက္ ေပးေနရတယ္။ ျပည္သူေတြ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ကိစၥရပ္တစ္ခု အေနနဲ႔လည္း စဥ္းစားထားပါတယ္။

(လႊတ္ေတာ္မွာ) တိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးေတြကို တင္ျပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။ အဆင္ေျပႏုိင္လိမ့္မယ္၊ ေျဖေလွ်ာ့မႈေတြကို ပိုၿပီးလုပ္ေပးမယ္၊ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ ပိုၿပီးေတာ့ ရလာမယ္လို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ အေကာင္းျမင္ပါတယ္။

Connor Macdonald, ၿဖိဳးသီဟခ်ဳိ - Myanmar Now
The Ladies News Journal


No comments:

Post a Comment

My Blog List