Friday, February 05, 2016

ဦးေရႊမန္း ဒုုတိယသမၼတ ျဖစ္လာမလား


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔အတူ တပူးတတြဲတြဲျမင္ရေလ့ရွိေနတဲ့ သူရ ဦးေရႊမန္းဟာ လာမယ့္ အစုုိးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဘယ္လုုိအခန္းက႑ကေန ပါ၀င္မလဲဆုုိတာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏုုိင္ငံေရးအသုုိင္းအ၀ုုိင္းက စိတ္၀င္စားမႈရွိေနၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေနနဲ႔ ဦးေရႊမန္းကိုု ဒုုတိယသမၼတ အထိ ေပးႏုုိင္တယ္ဆိုုတဲ့ သုုံးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔က စတင္လုုိက္တဲ့ NLD အမတ္အမ်ားစုုပါ၀င္တဲ့ ဒုုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္း အေ၀းေတြ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုုိင္ျခင္း ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အဓိက ပံ့ပုုိးသူအျဖစ္ ဦးေရႊမန္းက ပါ၀င္ ေနတဲ့ အျပင္ ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရသစ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုုိင္းေဒသႀကီး အစုုိးရသစ္ေတြ၊ ျပည္နယ္/တိုုင္း လႊတ္ေတာ္ ေတြေပၚထြန္းေရးအတြက္ ဦးေရႊမန္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ အင္တုုိက္ အားတုုိက္ ကူညီ ေနတာကိုု ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။
ဒုုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းေတြကုုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပႏုုိင္ေအာင္ ဦးေရႊမန္းက ပံ့ပုုိးကူညီ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့အျပင္ သူ ပထမဆုုံး တည္ေထာင္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ယႏၱရားႀကီး NLD အမတ္ေတြ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္မွာ လည္ပတ္ႏုုိင္ေအာင္ ဦးေရႊမန္းက သူကိုုယ္တုုိင္ ေန႔စဥ္ ပံ့ပိုုးကူညီေပးေနပါတယ္။ ဦးေရႊမန္း ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့စဥ္က ရွိခဲ့တဲ့ ရုုံးအဖြဲ႕ ကိုု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အသစ္ ျဖစ္လာ တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဆီကုုိ စနစ္တက် လႊဲေပးတဲ့အျပင္ သူ႕လူေတြ ဥကၠ႒ သစ္ကုုိ မၿငဳိမျငင္နဲ႔ က်ဳိးႏြံ႕ဖိုု႔အတြက္ သူ႕မ်က္ႏွာ ျပၿပီး လႊဲေပးခဲ့တာပါ။ ဦးေရႊမန္းရဲ႕လူရင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးတီခြန္ျမတ္ကိုုယ္တုုိင္ကလည္း ဒုတိယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သစ္မွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ပါ၀င္လာတာကလည္း ထူးျခားမႈ တခုုပါပဲ။
အလားတူ ျပည္ေထာင္စုု လႊတ္ေတာ္နာယက အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုုင္သန္း ထံကိုုလည္း တာ၀န္ေတြကိုု စနစ္က် လႊဲေျပာင္းခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အမည္ခံ တာ၀န္လႊဲေျပာင္း တာမ်ဳိး မဟုုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ယႏၱရားတခုုလုုံး လည္ပတ္ႏုုိင္ေအာင္ စနစ္တက် ၀င္ေရာက္စီမံခန္႔ခြဲေပးၿပီး လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ပံ့ပိုုးမႈေၾကာင့္ပဲ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အရ ေပၚထြက္လာ တဲ့ အမတ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ဳိင္ႀကီးက ေပၚေပၚတင္ တင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ဳိင္ ျဖစ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုု အစုုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္/တုုိင္း အစုုိးရ ေတြ ေပၚထြက္ လာဖိုု႔ကိုုလည္း ဦးေရႊမန္းက အားသြန္ ခြန္စုုိက္ကူညီေနပါတယ္။
NLD ပါတီက ျပည္နယ္/တိုုင္းအစုုိးရ၊ ျပည္နယ္/တုုိင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ရာထူးေတြမွာ ခန္႔အပ္ဖုုိ႔ လ်ာထားသူ ၅၀ ကိုု စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး သင္တန္းေပးခဲ့ရာမွာ ဦးေရႊမန္းက သူရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြကိုု ဖိတ္ေၚၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး သင္တန္းမွာ သင္တန္းဆရာအျဖစ္ ေခၚယူသင္ၾကား ပိုု႔ခ်ေစခဲ့သလိုု သူကိုုယ္တုုိင္လည္း သင္တန္း သား အမတ္ ၅၀ ကိုု တက္ ေရာက္ အမွာစကားေျပာတာ၊ အေတြ႕အႀကဳံေ၀မ ွ်တာေတြ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ ပါေသးတယ္။
ယခင္ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဦးေရႊမန္းအားကုုိးအားထားျပဳခဲ့ရတဲ့ ဦးေအးေမာက္၊ ဦး၀င္းသန္း၊ ဦးတင္ ေမာင္ဦး၊ ဦးၾကည္သာ အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ေတြဟာ ဦးေရႊမန္းနဲ႕အတေဒၚေအာင္ ဆန္းစုုၾကည္ကိုု လိုုအပ္တဲ့ အကူအညီ ၊အေထာက္အကူေတြ ေပးေနရ တယ္လိုု႔ NLD အမတ္တခ်ဳိ႕ထံမွ သိရပါတယ္။
တဖက္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိယ္တုုိင္က ဦးေရႊမန္းကိုု အထူးအားထားရေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေနရတဲ့ ကိစၥေတြမွာ တပ္မေတာ္အေၾကာင္း အူမေခ်းခါးမက်န္ အကုုန္သိေနတဲ့ ဦးေရႊမန္းကိုု မျဖစ္မေန တိုုင္ပင္ၿပီး အႀကံဥာဏ္ယူေနရပါတယ္။
ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္တုုိ႔ ေနျပည္ေတာ္စစ္ရုုံးခ်ဳပ္မွာ မြန္းလြဲ ၂ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ မေတြ႕ဆုုံမီ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ဟာ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ အရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ နာရီအေတာ္ၾကာ ေတြ႕ဆုုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဦးေရႊမန္းနဲ႔ ေတြ႕ဆုုံၿပီးမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က တပ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုုံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
သူရဦးေရႊမန္းဟာ အခုုမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ အားတက္သေရာ ကူညီေနတာမဟုုတ္ပါဘူး။၂၀၁၂ ၾကား ျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးလႊတ္ေတာ္ ထဲ၀င္လာတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ NLD လူနည္းစုု အမတ္ ေတြကိုု သူရဦးေရႊမန္းက ပစ္ပယ္မထားဘဲ ေနရာေပးခဲ့ရာကေန စတင္ခဲ့တဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြက သမၼတ ဦးသိန္း စိန္ အစုုိးရနဲ႔ ဦးေရႊမန္းဦးေဆာင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ၾကားမွာ အကြဲအၿပဲေတြ၊ အတြန္းအတုုိက္ေတြ ျဖစ္ေပၚ ခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ ဦးေရႊမန္း ဆက္ဆံေရးက တရစ္ၿပီး တရစ္ ခိုုင္မာလြန္းခဲ့ပါတယ္။
ပြတ္တုုိက္မႈ အရွိန္ အျမင့္ဆုုံးအျဖစ္ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္အတြင္း သန္းေခါင္ယံ ႀကံ့ခိုုင္ေရးပါတီ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဦးေရႊမန္းကိုု ဥကၠ႒ ရာထူးက ဖယ္ရွားလိုုက္ခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က အခက္အခဲေတြေၾကာင့္ ဘယ္သူ က မိတ္ေဆြ၊ ဘယ္သူ ရန္သူဆုုိတာ ပုုိၿပီး သိသာထင္ရွားလာရ တယ္လိုု႔ ဆုုိခဲ့ပါေသးတယ္။
ဒီမုုိကေရစီအေျပာင္းအလဲကိုု ေရွ႕ဆက္ဖုုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္မွာ ယုုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေအာင္လည္း ဦးေရႊမန္းက ကူညီခဲ့ပါေသးတယ္။ အဲဒီကူညီမႈက သမုုိင္း၀င္ အေျပာင္းအလဲတခုုလိုု႔ေတာင္ ဆုုိရမယ့္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးေဟာင္း ဦးသန္းေရႊနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္တိုု႔ကိုု ေတြ႕ဆုုံေပးမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔ ဦးသန္းေရႊ ေတြ႕ဆုုံမႈမွာ ဦးသန္းေရႊက ဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္ အားလံုးက လက္ခံရမယ္လို႔ ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။ ဒီေျပာဆိုုမႈေၾကာင့္ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေနနဲ႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေရးနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာေရး ယုုံၾကည္မႈ ပုုိမုုိျမင့္တက္ေစခဲ့တယ္ဆုုိ တဲ့ သုုံးသပ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။

ဦးေရႊမန္းရဲ႕ အခန္းက႑က NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ထဲ စတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ကစလိုု႔ အခုု အခ်ိန္အထိ အေျပာင္း အလဲမ်ားစြာအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ အေရးႀကီးဆုုံးနဲ႔ အဓိက အက်ဆုုံး အေထာက္ အပံ့ေပး ခဲ့တဲ့သူဆုုိရင္ မမွားႏုုိင္ပါဘူး။
သူရဦးေရႊမန္းကိုု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုုေနရာမွာ တာ၀န္ေပးမလဲဆိုုတာ တရား၀င္ ထုုတ္ျပန္ ျခင္းမရွိေသးသလိုု ဦးေရႊမန္း ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေနနဲ႔ ဆင္ျခင္ဥာဏ္ႀကီးမားတဲ့သူျဖစ္ တဲ့အတြက္ သူ႕လိုု ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း တေယာက္ကုုိ ေကာင္းေကာင္း အသုုံးခ်လိမ့္မယ္လိုု႔ ယုုံၾကည္ေၾကာင္း၊ သူ႕အေနနဲ႔ လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း စုုၾကည္ အသုုံးခ်တာကုုိ ခံမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုခဲ့ပါတယ္။
သူရဦးေရႊမန္းကိုု ႏုုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒဆုုိင္ရာ ခုုံရုုံး ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၊ အဂတိတုုိက္စားမႈတုုိက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ ေကာ္မတီဥကၠ႒ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုုအဖဲြ႕အစည္းတခုုခုုရဲ႕ ဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ႏုုိင္ တယ္လုုိ႔ ခန္႔မွန္းသုုံးသပ္မႈေတြရွိေနပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း လႊတ္ေတာ္အေျပာင္းအလဲ၊ အစုုိးရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ဦးေရႊမန္းရဲ႕ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑က ႀကီးမားလြန္းလွ တာမိုု႔ ျပည္ေထာင္စုု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း တခုုရဲ႕ ဥကၠ႒ လိုုေနရာမ်ဳိး အစား NLD သမၼတႏွင့္ NLD အစုုိးရကိုု အေထာက္အကူေပးမယ့္ ဒုုတိယသမၼတ လိုု ရာထူးမ်ဳိးကုုိ ေပးအပ္ႏုုိင္ေျခ ရွိေနတယ္ ဆိုုတဲ့ သုုံးသပ္မႈေတြအေပၚ NLD အမတ္ေတြကိုုယ္တုုိင္ မျငင္းပယ္ႏုုိင္ၾကပါဘူး။
ဧရာ၀တီ


No comments:

Post a Comment

My Blog List