Monday, February 01, 2016

မဂၤလာပါ လႊတ္ေတာ္


မဂၤလာပါ လႊတ္ေတာ္လို႔ ႏွဳတ္ခြန္းဆက္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ရမည့္ ေန႔တေန႔ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။

ယေန႔သည္ ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စစ္စစ္မ်ား တက္ေရာက္ခြင့္ရေသာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း စတင္က်င္းပသည့္ေန႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုလို သမိုင္းတင္ရမည့္ေန႔လို႔ ေျပာရျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေရးကေန အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးဆီသို႔ အေရြ႕တခု ျဖစ္လာသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။
ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦးထဲတြင္ ပင္နီေရာင္ တိုက္ပံုေတြ လႊမ္းမိုးေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ ပင္နီေရာင္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ေတာင္ၿပိဳ ကမ္းၿပိဳ အနိုင္ရခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီ၏ အမွတ္သေကၤတ ျဖစ္သည္။ ပင္နီေရာင္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မ်ားျပားစြာ ျမင္ေတြ႔ေနရျခင္းသည္ ျပည္သူကိုယ္စားျပဳ မ်ားျပားေနျခင္းဟု ပင္ ေျပာႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ျပည္သူကေရြးခ်ယ္ေပးသည့္ အရပ္သားစစ္စစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေတြထဲ ေရာက္မလာၾကသည္မွာ ရာစုႏွစ္တ၀က္ခန္႕ ႏွစ္ ၅၀ ပင္ ေက်ာ္ခဲ့ေလၿပီ။ ဦးႏုအစိုးရထဲက စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ ခု ႏွစ္ကေန မေန႔တေန႔ကမွ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ သည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ား အထိ ေသခ်ာစိစစ္ၾကည့္ ရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္သားမ်ားႏွင့္တပ္မေတာ္ သား အၿငိမ္းစားမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒကို စစ္တပ္ကပဲ ျပဳခဲ့သည္၊ ျပဌာန္းခဲ့သည္သာ ရွိခဲ့သည္။

ယေန႔သည္ ျပည္သူအားလံုးအတြက္ အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးသို႔ စတင္ခြင့္ရသည့္ ေျခလွမ္းအစပင္ျဖစ္ေပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဥပေဒျပဳေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူ အမ်ားစုသည္ အရပ္သားစစ္စစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏွဳန္းပါ၀င္ေနေပသည္ ကိုေတာ့ သတိမူေနရဦးမည္။

ယေန႔လို ျမင္ကြင္းမ်ဳိး အခြင့္ေရးမ်ဳိးရလာေအာင္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ရံုးကန္ ခဲ့ရသည္။ အခက္အခဲ ဖိႏွိပ္မွဳမ်ားကို အံတု ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္မွာလည္း အားလံုးအသိပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာမွ ရရွိလာသည့္ အခြင့္အေရး ကို ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးလိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တာ၀န္ေက်စြာ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးေနပါသည္။ ယခင္က စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ၾကားဖူးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔တြင္ စစ္တပ္က ႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အေတြ႔အႀကံဳ ရွိသည္။ စစ္တပ္ေလာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ မရွိဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုေျပာၾကားခ်က္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ယေန႔လႊတ္ေတာ္မွာ တက္ေရာက္ ေနၾကသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ေတြကေန အုပ္ခ်ဳပ္သူေကာင္းမ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးနိုင္ဖို႔လိုသလို ျပည္သူေတြအက်ဳိးရွိေစမည့္ ဥပေဒမ်ားျပဌာန္းျခင္း၊ ျပည္သူေတြ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစသည့္ အကာအကြယ္မေပးသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးသည္ ေရာင္နီသန္းလာၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းကေန အရပ္သားစစ္စစ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌတို႔ကို တင္ေျမာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သမိုင္းတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ မၾကာခင္ျပဳလုပ္မည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အရပ္သားစစ္စစ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ဒုတိယ ဥကၠဌတို႔ကို ေရြးခ်ယ္ၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ဦးႏုအစိုးရေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ အရပ္သားစစ္စစ္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတ အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအမ်ားစု၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ ၀န္ႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔စတင္ျပဳလုပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသည္ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ မဂၤလာရွိေသာ ေျခလွမ္းအစျဖစ္ေနၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးကေန အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးကို တရား၀င္ စတင္လိုက္သည့္ ေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

(ေမာင္ဉာဏသည္ မႏၲေလးအေျခစိုက္ သတင္းစာဆရာတဦး ျဖစ္သည္)
ဧရာဝတီ


No comments:

Post a Comment

My Blog List