Monday, February 01, 2016

သမိုင္းဝင္တဲဲ့ လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္းသစ္


ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ေက်ာ္ စစ္တပ္က ႀကီးစုိးခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အားလံုးပါဝင္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ ကေန ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁ရက္ တနလၤာေန႔မွာ စတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး အဲဒီ ေန႔ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းဝင္ေန႔တေန႔ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
၁၉၆၂ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္က ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဆီက အာဏာသိမ္းၿပီး ျပည္္သူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ ခ်ယ္လာခဲ့ရာကေန အျငင္းပြားစရာ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး အရပ္သားအစိုးရအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာမွာလည္း စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ ပါတီႀကီးက လႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ စစ္အစုိးရကုိ ႏွစ္ေပါင္း၂ဝေက်ာ္ အံတုခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD က အ ျပတ္အသတ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြ လႊတ္ေတာ္ကို အားေကာင္းေမာင္းသန္နဲ႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ေတာ့မွာပါ။

လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ၄၄ဝ သတ္မွတ္ထားတဲ ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ၂၅၅ေနရာ၊ ၂၂၄ ေနရာသတ္မွတ္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတြက္ လည္း ၁၃၅ ေနရာ အႏိုင္ရခဲ့တာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ NLD ပါတီဟာ အစိုးရအဖြဲ႔သစ္ ဖဲြ႔ေတာ့မွာပါ။

သမၼတ ဘယ္သူျဖစ္မလဲ မွန္းဆျခင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕သားႏွစ္ဦးဟာ ၿဗိတိန္ႏိုင္္ငံသားေတြ ျဖစ္တယ္ဆို တ့ဲအခ်က္ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူက သမၼတတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရရင္ေတာင္ ေပၚေပါက္လာမယ့္ သမၼ တ အထက္ကေန တိုင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္သြား မယ္လုိ႔ လူသိထင္ရွား ေျပာျပခဲ့ဖူးပါတယ္။

NLD က ဘယ္သူ႔ကုိ သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမွာက္မလဲဆိုတာက လူထုၾကားမွာ အသိခ်င္ဆံုး ကိစၥျဖစ္ေနပါတယ္။ သူသမၼတ ျဖစ္ခြင့္ကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ငါးႏွစ္တာ ဆိုင္းငံ့ႏိုင္ခဲ့ရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ သမၼတတာဝန္ ယူႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ သံုးသပ္သူေတြလည္း ရိွေနပါတယ္။

၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔လႊတ္္ေတာ္၊အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္စတဲ့ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တပ္မေတာ္က ပိုင္ဆိုင္ထားတာပါ။

အခုလို သမိုင္းတြင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲတခုျဖစ္လာေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ အခ်က္တခုခုကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုရင္ေတာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္အားလံုးရဲ႕ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမွသာျပင္ဆင္ခြင့္ရွိမွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ စစ္ တပ္ဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဗီတိုအာဏာကို ဆက္လက္ ဆြဲကိုင္ထားႏိုင္သလိုျဖစ္ေနပါတယ္။

NLD ပါတီရဲ႕ ေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ စတဲ့ဟာေတြရဲ႕ အခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွာ စစ္တပ္နဲ႔ ညွိႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကဌာနေတြျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာေတြကိုလည္း စစ္တပ္ရဲ႕လက္ေအာက္ မွာ ရွိေနသလုိ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေရးႀကီးဆံုးေနရာျဖစ္တဲ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ရဲ႕ေနရာမွာ အဖဲြ႔ဝင္ ၁၁ ေနရာမွာ စစ္တပ္က ၆ ေနရာအထိ ပိုင္ဆိုင္ထားခဲ့ တာကလည္း လာမယ့္အစိုးရအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနဆဲပါ။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သစ္ေတြက လႊတ္ေတာ္အဖြင့္အတြက္ သဘာပတိ တဦးကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက ေရြးခ်ယ္ၿပီး သူကပဲလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကေတြကို ေရြးခ်ယ္ေရးအဆင့္ကို ျပဳလုပ္ေပးရမွာပါ။

NLD က လႊတ္ေတာ္ႀကီးႏွစ္ရပ္ ဥကၠ႒ေတြအျဖစ္ ပါတီဝင္အမတ္ေတြကိုပဲ တာဝန္ေပးမယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရွ႕ေနဦးဝင္းျမင့္၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္အတြက္ ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သတင္းေတြ ထြက္ ထားရာကေန ဇန္န၀ါရီ၂၈ရက္ေန႔ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဲဒီသတင္းကုိ အတည္ျပဳ ေၾကညာလုိက္ပါတယ္။

ဦးမန္းဝင္းခိုင္သန္းက ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး အာဇာနည္တဦးျဖစ္တဲ့ မန္းဘခိုင္ရဲ႕ ေျမးျဖစ္ပါတယ္။ ဒုဥကၠ႒ေတြ အျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္က ခ်င္းတိုင္းရင္းသားလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတီခြန္ျမတ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ ေတာ္အတြက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ဦးေအးသာေအာင္တို႔ကို လ်ာထားတယ္လို႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဟာ စစ္တပ္ၾသဇာလႊမ္းမိုးတာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အစပိုင္းမွာ အသက္မဝင္ခဲ့ေပ မယ့္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲ အၿပီး NLD ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေတြဝင္ေရာက္ လာခ်ိန္ကစၿပီး လႊတ္ေတာ္ ရဲ႕အဂၤါရပ္နဲ႔ တျဖည္းျဖည္း နီးစပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ျပန္လွန္ထိန္းေက်ာင္းေနရင္း လႊတ္ေတာ္နာယကနဲ႔ အစိုးရတို႔ၾကားမွာ ပြတ္တိုက္မႈေတြေတာင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ၿပီးခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဥပေဒျပဳေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ျပန္ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္က တင္သြင္းတဲ့ ဥပေဒေတြ၊ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္္ေတြဟာ အားနည္းခဲ့ၿပီး ေတာ့ အစိုးရဌာနေတြက တင္ျပတာကိုပဲ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကအျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးပိုျဖစ္ထြန္းမယ့္ ဥပေဒမ်ိဳးေတြ ထြက္ေပၚလာတာ နည္းခဲ့ၿပီး အစုိးရကို ပိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမယ့္ ဥပေဒေတြ မ်ားျပားခဲ့တယ္၊

ေနာင္မွာေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ပိုမိုၿမိဳင္ဆိုင္လာႏိုင္မွာျဖစ္သလို အဲဒီလို ျဖစ္လာဖို႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္တယ္လို႔ Tampadipa Institute မွ ႏိုင္ငံေရးအကဲ ခတ္သူ ဦးခင္ေဇာ္ဝင္းက သံုးသပ္ပါတယ္။

“တဖက္မွာ ဒီမိုကေရစီက ပိုအားေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ ဗဟုစနစ္က အားနည္းသြားတယ္။ ဒီမိုကေရစီစ နစ္တခုမွာ ပါတီတခုက အားေကာင္းေကာင္းနဲ႔ လႊမ္းမိုးတာကလည္း အႏၲရာယ္မ်ားပါတယ္။ ေကာင္းတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သ လို ဆိုးတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္” လို႔ သူက ေျပာျပတယ္။

“ဒါေပမယ့္ က်ေနာ့္အေနနဲ႔ စိတ္ပူတယ္။ လႊတ္ေတာ္ေရာ အစိုးရေရာကို လူတေယာက္တည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ။ သူက ထိုင္ဆိုထိုင္၊ ထဆိုထ လုပ္ေနရတဲ့သူေတြက သူ မႀကိဳက္တာကို ေျပာရဲပါ့မလား” ျပည္သူတခ်ိဳ႕ ကေတာ့ အရင္အစိုးရလက္ ထက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ စစ္တပ္အာဏာကို မေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေသးတာေတြေၾကာင့္ NLD ပါတီဟာ တိုင္းျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးကို အမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေသးဘူးလုိ႔ သံုးသပ္ၾကပါ တယ္။

“က်ေနာ္တို႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ အေျပာင္းအလဲကိုေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့ဗ်ာ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးက စၿပီးေတာ့ ျပည္သူ ေတြရဲ႕ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ေတြ အဆံုးေပါ့” လုိ႔ ဓာတုေဗဒဘြဲ႔ရ လူငယ္တဦးျဖစ္တဲ့ ကိုေဇယ်ာလင္းက ေျပာပါတယ္။

“NLD ဟာ သူ႔ပါတီတြင္း ျပဳျပင္ေရးေတြ လုပ္ရမွာ ျဖစ္သလို အစိုးရဌာန ေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ေငြေၾကးေဖာင္း ပြမႈေတြ အမ်ားႀကီးကို လုပ္ရဦးမွာဆိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ လုပ္ႏိုင္မယ္ေတာ့ မထင္ဘူး။ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကထက္ ၃ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ လုပ္ႏိုင္ရင္ကို NLD အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ ယူဆရမယ္”

ဧရာ၀တီ

No comments:

Post a Comment

My Blog List