Tuesday, February 02, 2016

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သစ္ဦး၀င္းျမင့္က ဥကၠ႒တာ၀န္ကို အဂတိတရား ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳ


မိမိအားေပးအပ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာ၀န္ကုိ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အေျခခံလူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားပိုမိုရရွိလာေစရန္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသမွ် ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ ေျမႇာက္ခံရသည့္ ဦး၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ကုိယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အမ်ား စုတက္ေရာက္ရသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ပထမဆံုး ေန႔ျဖစ္ သည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္၌ NLD ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တာေမြ ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းျမင့္အား ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
‘‘ဒီလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကိုေခၚယူေပးတဲ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္မ်ား စားေရးေသာက္ေရး၊ ေနေရးထိုင္ ေရး အစစအဆင္ေျပေအာင္ ႀကိဳ တင္ေမွ်ာ္ေတြးေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ နာယကႀကီးသူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူပုဂိၢဳလ္ မ်ားအားလံုးကိုလည္း ေက်းဇူး တင္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္’’ဟု ဦး၀င္းျမင့္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ အျဖစ္ ပထမ ဆံုးစတင္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္) သည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူး ေျပာင္းေရးအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ၿပီး မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံ၏ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ ဖြင့္ခြင့္ ရၾကသူမ်ားပီပီ လႊတ္ေတာ္ႀကီး၏ဂုဏ္ ျဒပ္ကို ပိုမိုျမင့္မားတင့္တယ္ေစရန္ စြမ္းေဆာင္ၾကေစလိုေၾကာင္း ၎ က ေျပာသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁ ရက္ အစည္း အေ၀းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဦး၀င္းျမင့္အား တင္ ေျမႇာက္ခဲ့ၿပီးဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီ ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတီခြန္ျမတ္ အား တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အ ျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ေန႔တြင္ ပင္ ဥကၠ႒ အေဆာင္အေယာင္အ ျဖစ္ စီးနင္းရန္ မာစီဒီးကားတစ္စီးကို အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြား ေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ဗဟိုစက္ပစၥည္း စာရင္းအင္ႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာနက လာေရာက္ေပး အပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
ထုိ႔ျပင္ ဦး၀င္းျမင့္သည္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေနထုိင္ရမည့္ ေနအိမ္သို႔ မၾကာမီရက္ပုိင္းအ တြင္း ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ရွိေၾကာင္း ပါတီမွ တာ၀န္ရွိသူ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပုဂၢိဳလ္ မ်ား၏ လစာ၊ စရိတ္၊အေဆာင္အ ေယာင္မ်ား ဆုိင္ရာ ဥပေဒပါျပ ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒တစ္ဦးသည္ အစိုးရေန အိမ္၊ ပရိေဘာဂ၊ လံုၿခံဳေရးအ ေစာင့္အေရွာက္၊ အခမဲ့ေဆးကု သခြင့္၊ ကိုယ္ေရးအရာရွိတစ္ဦး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေလးစီး၊ ယင္းယာဥ္မ်ား အတြက္ တစ္စီးလွ်င္ စက္သံုးဆီတစ္လလွ်င္ ဂါလန္ ၆၀ စသည့္ ခံစား ခြင့္မ်ား ရရွိခံစားရမည္ျဖစ္သည္။
ထို႔ျပင္ ခ်ီးျမႇင့္ေငြအျဖစ္တစ္ လလွ်င္ လစာက်ပ္ ၃၅သိန္း ခံစားခြင့္ရွိမည္ ျဖစ္ကာ ၂၀၀၈ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အေသးစိိတ္အေျခ ခံရမည့္မူမ်ား၌ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ားသည္ ဒုသမၼတ အဆင့္ ႏွင့္အညီရွိမည္ျဖစ္သည္။
7Day News Journal


No comments:

Post a Comment

My Blog List